Για την ημέρα έναρξης των εργασιών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.