Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Μονάδων Υγείας (τμήμα οργάνωσης νοσοκομείων), έδρα του ΝΠ∆∆ Γενικού Νοσοκοµείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ» ορίζεται η Κοζάνη και το Μαμάτσειο. Η συνολική δύναµη κλινών του ενιαίου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) ορίζεται σε 400 κλίνες.
Διαβάστε την σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα (09/01/2013) το πρωί στην «Διαύγεια», αν και πρόκειται για απόφαση που είχε ληφθεί από τις 31/12/2012.

kozan.gr