Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Πάνω από 32.000 προσλήψεις σε δήμους - Όλες οι προκηρύξεις

Ευχάριστα νέα για νέους και νέες. Ξεκλειδώνουν πάνω από 32.000 θέσεις εργασίας σε όλους τους δήμους της χώρας. Δείτε τις προκηρύξεις. Ποιες οι νέες θέσεις
Σε εξέλιξη είναι αυτή την στιγμή και λήγουν στο τέλος της εβδομάδας, 51 θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες σε δήμους της χώρας, ενώ εγκρίθηκαν 60 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας (Διαβάστε την απόφαση). Παράλληλα ξεκινάει η εφαρμογή του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που προβλέπει την πρόσληψη 31.953 ατόμων σε δήμους όλης της χώρας
Η aftodioikisi.gr συγκέντρωσε για εσάς τις προσλήψεις που τρέχουν στους ΟΤΑ:

  Κοινωφελής Εργασία:
30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη
Δέκα εννέα (19) γυμναστές – στριες με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates, yoga, μυική ενδυνάμωση και zumba (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά).

• Δύο (2) γυμναστές – στριες με ειδικότητα τένις,

• Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα Τae Kwon Do,

• Ένας (1) γυμναστής-στρια με ειδικότητα πινγκ-πονγκ,

• Δυο (2) γυμναστές –στριες με ειδικότητα στίβο,

• Τέσσερις (4) με ειδικότητα κολύμβηση και εμπειρία στη θεραπευτική γυμναστική στο νερό,

• Ένας (1) γυμναστή/τρια με ειδικότητα ειδική Αγωγή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301099), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την 04.12.2014 και για δέκα (10) ημέρες έως την 15.12.2014.
8 άτομα στο Δήμο Ρεθύμνου
Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
3 ΔΕ Μαγείρων

5 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
3 προσλήψεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (προκήρυξη)
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
1 ΔΕ Υδραυλικών

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
8 προσλήψεις στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου (προκήρυξη)
Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ( 8 ) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ατόμων:
2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΚΑΙ JCB)

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 προσλήψεις στο Δήμο Ερυμάνθου (προκήρυξη)
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Ερυμάνθου, που εδρεύει στα Κριθαράκια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού:
1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΕ

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ερυμάνθου, Χαλανδρίτσα Αχαΐας, Τ.Κ.25008, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Μπίτσικα Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας: 2694360333). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 3 – 12 – 2014 έως και την 12 – 12 – 2014 ημέρα Παρασκευή, από 08.00 έως και 14.30.

Διαβάστε περισσότερα » »