Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Δελτίο Τύπου μανιταροφιλικών συλλόγων Ελλάδας, 31-3-2016

η εικόνα προφίλ του χρήστη Μανιταρόφιλοι ΕλλάδαςΠέμπτη, 31 Μαρτίου 2016
Ενιαία Πρόταση της οργανωμένης μανιταροφιλικής κοινότητας της Ελλάδας
ΘΕΜΑ: Αίτημα εξαίρεσης των μυκήτων από τη «δασική ρυθμιστική διάταξη συλλογής- προστασίας αρωματικών φυτών, μυκήτων, κλώνων, θάμνων»
Οι πρόεδροι όλων των μανιταροφιλικών συλλόγων της Ελλάδας εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις δημοσιευθείσες εκ μέρους ορισμένων Δασαρχείων δασικές ρυθμιστικές διατάξεις που, αυθαίρετα και χωρίς καμιά επιστημονική τεκμηρίωση, ενσωμάτωσαν απαγορεύσεις για τη συλλογή μανιταριών στις διατάξεις προστασίας που αφορούν φυτά, κλώνους και θάμνους και ζητούμε την εξαίρεση των μυκήτων από την εν λόγω δασική, ρυθμιστική διάταξη.
Τα μανιτάρια είναι μύκητες, δεν είναι φυτά και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εντάσσονται σε δασικές ρυθμιστικές διατάξεις-προστασίας που αφορούν φυτά, κλώνους ή θάμνους. Τα μανιτάρια αποτελούν τους καρπούς των μυκήτων, το σώμα των οποίων βρίσκεται κάτω από το έδαφος, στο ξύλο ή σε άλλο εξειδικευμένο υπόστρωμα, με μορφή δικτύου διακλαδιζόμενων υφών.
Η επιβολή ορίων στη συλλογή μανιταριών μέχρι του ποσού συγκεκριμένων (π.χ. 2 ή 3) κιλών κατ άτομο και ανά ημέρα είναι αυθαίρετη, στερούμενη επιστημονικής βάσης.
Μακροχρόνιες επιστημονικές έρευνες σε ΗΠΑ (Pilz et al., 2003) και Ελβετία (Egli et al. 2006) απέδειξαν αυτό που και η δική μας πολυετής πείρα (μέσω μακρόχρονης παρατήρησης και καταγραφής) επιβεβαιώνει ότι δηλ. η συστηματική συλλογή μανιταριών (υπέργειων αναπαραγωγικών οργάνων) δεν βλάπτει και ουδόλως επηρεάζει την παραγωγικότητα των εν λόγω ειδών, ούτε γενικότερα την ποικιλότητα των υπόλοιπων ειδών μανιταριών στις περιοχές που μελετήθηκαν. (Πηγές: 2,3)
Εκτός αυτού, το ποσοστό των μανιταριών που παρουσιάζουν γαστρονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον είναι πολύ μικρό σε σχέση με τον αριθμό του συνόλου των μυκήτων, ενώ οι περιοχές στις οποίες οι συλλέκτες έχουν πρόσβαση δεν ξεπερνούν το 10% του συνόλου των δασών.
H άποψη πως η συλλογή των εδώδιμων μανιταριών πρέπει να γίνεται με κοπή του υπέργειου τμήματος τους είναι λανθασμένη, αντιεπιστημονική και επικίνδυνη.
Είναι ευρέως γνωστό στην επιστημονική μυκητολογική κοινότητα ότι η μέθοδος της συλλογής των μανιταριών δεν επηρεάζει τη ζωτικότητα των μυκηλίων και την παραγωγική τους ικανότητα. Αντιθέτως, οι ασχολούμενοι με την εκπαίδευση για τη διάκριση και την ασφαλή συλλογή εδώδιμων μανιταριών, γνωρίζουμε ότι η μη προσεκτική παρατήρηση των ταξινομικών χαρακτήρων της βάσης του ποδιού (βόλβας, θήκης) κάποιων ειδών (Amanita spp.) μπορεί, εφόσον αυτά δεν εκριζώνονται αλλά κόβονται για να συλλεχθούν, να οδηγήσει σε λάθος προσδιορισμούς με επαπειλούμενη θανατηφόρα φαλλοειδική δηλητηρίαση. Επιπλέον, από τα συμπεράσματα δεκαετούς μελέτης σύγκρισης μεθόδων συγκομιδής (για το δημοφιλές εδώδιμο μανιτάρι Tricholoma magnivelare (“Matsutake”) στις ΗΠΑ), γνωρίζουμε ότι το προσεκτικό τράβηγμα των μανιταριών από το έδαφος δεν είχε καμία αρνητική επίδραση στην ζωτικότητα και παραγωγικότητα των μυκηλίων, σε αντίθεση με τη χρήση τσουγκράνας που διαταράσσει τον οργανικό ορίζοντα του δασικού εδάφους (Πηγή: 4)
Επειδή ως μανιταρόφιλοι αντιλαμβανόμαστε την μανιταροφιλία ως δραστηριότητα, συμβατή και επικουρική στην προστασία και την αειφορική διαχείριση των δασών, των οικοσυστημάτων και των αυτοφυών μυκήτων, προτείνουμε:
Α) Την εξαίρεση των μανιταριών από τις παραπάνω ρυθμίσεις
Β) Την διαμόρφωση και καθιέρωση ενός τεκμηριωμένου νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των αυτοφυών μανιταριών, στο οποίο είναι επιτακτικό να συμβάλουν με τη γνώση τους όλοι οι επιστήμονες και οι ερασιτέχνες μελετητές που ασχολούνται εντατικά με την καταγραφή της ποικιλότητας των μανιταριών της Ελλάδας τα τελευταία 20 χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε με συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε επεξεργαστεί και βασίζονται στα δεδομένα της σύγχρονης μυκητολογικής έρευνας.
Μέχρι τότε προτείνουμε να ισχύσουν για την συλλογή μανιταριών τα εξής:
1. Να επιτρέπεται η συλλογή όλων των εδώδιμων μανιταριών με συνιστώμενη ως καταλληλότερη μέθοδο συλλογής την αφαίρεση με προσεκτικό τράβηγμα των μανιταριών από το υπόστρωμα και εν συνεχεία την κάλυψη του σημείου αφαίρεσης με φύλλα ή χώμα.
2. Να απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε γεωργικού εργαλείου (π.χ. τσουγκράνας) για την συλλογή υπέργειων μανιταριών, αφού με αυτόν τον τρόπο που διαταράσσεται ο οργανικός ορίζοντας του δασικού εδάφους και αφαιρούνται και μικρά, ανώριμα μανιτάρια.
3. Να απαγορεύεται η συλλογή ανώριμων και υπερώριμων μανιταριών.
4. Να απαγορεύεται η συλλογή μανιταριών στους πυρήνες των εθνικών δρυμών που προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
5. Να περιοριστεί η συλλογή του σπάνιου εδώδιμου είδους Pleurotus nebrodensis, που καρποφορεί σε εξωδασικά, ορεινά οικοσυστήματα της Β. Πελοποννήσου και του Παρνασσού, σχετιζόμενο αποκλειστικά με το σκιαδανθές φυτό Prangos ferulacea, σε (1) ένα κιλό κατ΄ άτομο και ανά ημέρα, καθώς σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης (IUCN-International Union for the Conservation of Nature) θεωρείται ως “απειλούμενο με εξαφάνιση είδος” (Critically endangered).
6. Να απαγορεύεται η συλλογή ανώριμων τρουφών καθώς και η συλλογή τρουφών στη διάρκεια της νύχτας.
Πηγές:
1. Denchev, C.M., Venturella, G., Zervakis, G. 2013. MYCOTICON εγχειρίδιο, ΤΕΙ Θεσσαλίας 2013.
2. Egli, S., Peter, M., Buser, C., Stahel, W., Ayer, F., 2006. Mushroom picking does not impair future harvests—results of a long-term study in Switzerland. Biological Conservation 129 (2), 271–276.
3. Pilz, D., Norvell, L., Danell, E., Molina, R., 2003. Ecology and Management of Commercially Harvested Chanterelle Mushrooms.
4. Luoma, D.L., Eberhart, J.L., Abbott, R., Moore, A., Amaranthus, M.P., and Pilz, D. 2006. Effects of mushroom harvest technique on subsequent American matsutake production.
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος Μανιταρόφιλων Ελλάδας
Ιορδάνης Παρασίδης, πρόεδρος Μανιταρόφιλων Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Ντίνος, πρόεδρος Μανιταρόφιλων Ηπείρου
Νίκος Ιακωβίδης, πρόεδρος Μανιταρόφιλων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Γεώργιος Φρανσουάς, πρόεδρος Μανιταρόφιλων Λέσβου
Τριαντάφυλλος Τσαμπάζης, πρόεδρος Μανιταρόφιλων Δυτικής Μακεδονίας
Δημήτρης Σωφρόνης, πρόεδρος Μανιταρόφιλων Μεσογαίας Αττικής
Στέργιος Μίχος, πρόεδρος Μανιταρόφιλων Θεσσαλίας
Διαβάστε περισσότερα » »

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τη μεγαλύτερη εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού της χώρας!Την Κυριακή 17 Απριλίου όλη η Ελλάδα θα κινείται σε ρυθμούς εθελοντισμού! Για 5η συνεχόμενη χρονιά, σε περισσότερα από 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα, εθελοντές συμμετέχουν στην Πανελλήνια Περιβαλλοντική Δράση Lets do it Greece. Η

«Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού» θα πραγματοποιηθεί από 11/4 – 15/4.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά στο www.letsdoitgreece.org.Λίγα λόγια για τη δράση:

Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και φωνάζουμε δυνατά Let’s do it Greece! Πρόκειται για μια εθελοντική εκστρατεία που ξεκίνησε από νέα παιδιά της χώρας μας, με βασικό σκοπό να διαδώσει το μήνυμα του εθελοντισμού, πραγματοποιώντας εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε όλη τη χώρα!


Το σύνθημα της δράσης είναι «Πάμε να καθαρίσουμε εθελοντικά ολόκληρη την Ελλάδα μέσα σε μία μόνο μέρα!». Για την Κυριακή 17 Απριλίου, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και υποστήριξη εκατοντάδες φορείς απο όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους, το Σώμα Ελήνων Προκόπων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το σύνολο των μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μουσεία, εταιρείες, σχολεία, σύλλογοι, αθλητικά σωματεία, εθελοντικες ομάδες και φορείς σε όλη τη χώρα.


Επίσης, με την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, θα υλοποιηθεί και φέτος η «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Lets do it Greece 2016» σε όλα τα σχολεία της χώρας με κορύφωση την ημέρα της πανελλήνιας δράσης. Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με τη συμμετοχή όλης της σχολικής

κοινότητας, με σκοπό να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισμού και βελτίωσης του περιβάλλοντος.


Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, ως φορέας ή ως πολίτης, μέσω της ιστοσελίδας www.letsdoitgreece.org για να μοιραστούμε μαζί αυτό το κοινό εθελοντικό όραμα και να κάνουμε την Ελλάδα να ξεχωρίσει διεθνώς!
Δείτε το βίντεο προώθησης της δράσης, μοιραστείτε το και διαδώστε μαζί μας το μήνυμα του εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα!


Διαβάστε περισσότερα » »

Η κατανομή εργασίας της εργάτριας μέλισσας

Οι εργασίες που πραγματοποιούν οι εργάτριες μέλισσες ποικίλει ανάλογα με την ηλικία τους. Μόλις γεννηθεί αναλαμβάνει τον καθαρισμό των κελιών. Έπειτα όσο περνάνε οι μέρες αρχίζει να σφραγίζει τα κελιά του γόνου, περιποιείται γόνο και βασίλισσα, κατασκευάζει και συντηρεί της κηρήθρες. Επίσης χρησιμοποιώντας το κεντρί της φρουρεί και υπερασπίζεται την αποικία με αυτοθυσία.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που εργάτριες πραγματοποιούν πολλές εργασίες σε μία ημέρα ανάλογα με τις ανάγκες του μελισσιού. Σε περιόδους έντονης δραστηριότητας (Άνοιξη-Καλοκαίρι) η εργάτρια ζεί το πολύ 45 ημέρες ενώ το χειμώνα μέχρι και 6 μήνες.

Καθαρίστρια μέλισσα 

 

 

Η καθαρίστρια μέλισσα

Η πρώτη δραστηριότητα της εργάτριας λίγες ώρες αφού γεννηθεί είναι να προετοιμάσει τα κελιά για: την υποδοχή αυγών που θα γεννήσει η βασίλισσα ή την αποθήκευση τροφής. Μπορεί να εκτελέσει αυτήν την εργασία μέχρι την ηλικία των 30 με 50 ημερών.
Η εργασία της περιλαμβάνει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων στα κελιά απο κομμάτια κεριού, κόκκους γύρης, αποδερματώσεις και ακαθαρσίες απο τις νύμφες, γυαλίζοντας τον πάτο και τα τοιχώματα των κελιών.
Οι πιο ηλικιωμένες εργάτριες μέλισσες καθαρίζουν το κάτω μέρος της κυψέλης όπου μπορεί να περιέχει ξένα σώματα τα οποία απομακρύνουν εκτός της κυψέλης.

Η τροφός, παραμάνα μέλισσαΗ τροφός, παραμάνα μέλισσα

Η νεαρή μέλισσα τις πρώτες ημέρες της ζωής της και μετά την έξοδο της από το κελί αρχίζει την φροντίδα του γόνου. Οι εργάτριες μέλισσες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την ηλικία και την κάστα των προνυμφών μέσω των φερομόνων που εκκρίνουν τα αυγά, οι προνύμφες και οι νύμφες.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι μέλισσες μπορούν να ταΐσουν τον γόνο ήδη απο την ηλικία των τριών, τεσσάρων ημερών και για περισσότερες απο 15 ημέρες. Σε ηλικία 6 και πάνω ημερών γίνονται παραμάνες εκτρέφοντας τις βασιλικές προνύμφες στα βασιλικά κελιά.
Ένα κελί που περιέχει μια προνύμφη ενδέχεται να ελεγχθεί περισσότερο από 6000 φορές και μπορεί να ταϊστεί έως και 1000 φορές.

Η μέλισσα αρχιτέκτονας

Οι εργάτριες μέλισσες ηλικίας 5 εως 20 ημερών μπορούν να παράγουν κερί απο τους κηρογόνους αδένες τους χτίζοντας και επισκευάζοντας αυτό το θαύμα αρχιτεκτονικής δομής που ονομάζεται κηρήθρα. Οι κηρήθρες χτίζονται σε παράλληλες σειρές και αποτελούνται απο εξάγωνα κελιά και στις δύο όψεις. Το μέγεθος των κελιών ποικίλει ανάλογα με την κάστα. Τα πιο μικρά κελιά οπου είναι και περισσότερα σε αριθμό προορίζονται για τις εργάτριες μέλισσες και τα μεγαλύτερα για τους κηφήνες. Τα κελιά των βασιλισσών είναι λιγοστά και βρίσκονται συνήθως στο κάτω μέρος του πλαισίου (σμηνουργίας) ή στο κέντρο του πλαισίου (ορφάνιας). Χωρίς την κηρήθρα δεν μπορεί να εκτραφεί γόνος ούτε να αποθηκευτεί μέλι και γύρη.
Για την κατασκευή της κηρήθρας χρησιμοποιείτε κερί το οποίο εκκρίνεται σε μορφή μικρών λεπιών, στα οποία η μέλισσα προσθέτει σάλιο που το κάνει πιο εύπλαστο. Οι μέλισσες εργάζονται σε ομάδες κρεμασμένες η μία με την άλλη δημιουργώντας μια αλυσίδα με θερμοκρασία η οποία ξεπερνά τους 35 °C, κατάλληλη για την έκκριση του κεριού. Οι μέλισσες ηλικίας 5 εως 25 ημερών σφραγίζουν τα κελιά των εργατριών που περιέχουν προνύμφες ενώ μέλισσες ηλικίας άνω των 25 ημερών κλείνουν τις πιθανές ρωγμές τις κυψέλης με πρόπολη. Η προνύμφη πριν εξελιχθεί σε νύμφη ανεβαίνει στο κελί και εκπέμπει φερομόνες που ενεργοποιούν τις εργάτριες ώστε να σφραγίσουν το κελί. Κάθε κελί χρησιμοποιείται πολλές φορές. Κατεστραμμένα κελιά επιδιορθώνονται και επαναχρησιμοποιούνται.

Η μέλισσα αποθηκάριος

Καθώς η συλλέκτρια μέλισσα επιστρέφει στην κυψέλη για να εναποθέσει το φορτίο της αναζητεί τις εργάτριες που θα παραλάβουν την τροφή. Η μεταφορά και ανταλλαγή της τροφής απο μέλισσα σε μέλισσα με τις προβοσκίδες τους ονομάζεται τροφάλλαξη.
Την διαχείριση της τροφής την αναλαμβάνουν οι εργάτριες αποθηκάριοι ηλικίας περίπου 15 ημερών. Οι συλλέκτριες που επιστρέφουν με γύρη την εναποθέτουν κατευθείαν στα κελιά και επιστρέφουν στην δουλειά τους. Οι αποθηκάριοι προσθέτοντας σάλιο και μέλι στοιβάζουν την γύρη στο βάθος του κελιού με τα σαγόνια τους και όταν το κελί γεμίσει το καλύπτουν με ένα λεπτό στρώμα μελιού για να την συντηρήσουν.

Η αερίστρια μέλισσα

Οι μέλισσες έχουν το πλεονέκτημα να διατηρούν την θερμοκρασία του σμήνους σταθερή ανεξαρτήτως τις εξωτερικές συνθήκες. Ο αερισμός γίνεται από εργάτριες κάθε ηλικίας με μέσο όρο ηλικίας στις 18 με 20 ημέρες.
Οι αερίστριες παίρνουν θέση στην έξοδο της κυψέλης, κουνάνε γρήγορα τα φτερά τους και έχουν σηκωμένο το πίσω μέρος της κοιλιάς τους δημιουργώντας ρεύματα αέρα, ρυθμίζοντας έτσι το μικροκλίμα της αποικίας.

Η μέλισσα φρουρός

Οι μέλισσες φρουροί εξασφαλίζουν την υπεράσπιση του σμήνους. Θα τις συναντήσουμε συνήθως στην είσοδο της κυψέλης εποπτεύοντας τις κινήσεις των άλλων μελισσών. Η μέση ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 ημερών. Καθώς πλησιάζει ένας πιθανός κίνδυνος, οι φρουροί παίρνουν μια χαρακτηριστική στάση: η κάθε μέλισσα κάθετε στα τέσσερα πίσω πόδια της, κρατώντας το μπροστινό ζεύγος ποδιών σηκωμένο στον αέρα και ανοιγοκλείνει τα σαγόνια της έτοιμη για μάχη. Επίσης εκκρίνουν φερομόνες συναγερμού και επιθετικότητας διεγείροντας έτσι τις υπόλοιπες μέλισσες στρατιώτες που βρίσκονται στο εσωτερικό της κυψέλης.
Στην άκρη της κοιλιάς βρίσκεται το κεντρί, το οποίο φέρει άγκιστρα και χρησιμοποιείτε για άμυνα και επίθεση. Όταν η μέλισσα κεντρίσει τον εχθρό μεταγγίζει το δηλητήριο στον εχθρικό οργανισμό και ύστερα πεθαίνει . Το κεντρί αποκολλάτε από την μέλισσα και μένει στον εχθρικό οργανισμό έτσι ώστε να διοχετευτεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα δηλητηρίου

Η συλλέκτρια μέλισσα

Η συλλογή τροφής πραγματοποιείται από μεγαλύτερης ηλικίας μέλισσες άνω των 20 ημερών, συλλέγοντας νέκταρ, γύρη και νερό, απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη της αποικίας. Πριν γίνει συλλέκτρια η νεαρή μέλισσα πραγματοποιεί πτήσεις προσανατολισμού ώστε να μάθει τις πηγές της τροφής της έξω από την κυψέλη. Κατά μέσο όρο η μέλισσα ξεκινά να συλλέγει τροφή σε ηλικία άνω των 20 ημερών. Η απόσταση που διανύει για την τροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην διάρκεια της ζωής της. Η διατροφή της μέλισσα περιλαμβάνει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες νερό και διάφορα άλλα συστατικά. Υπάρχουν μέλισσες που συλλέγουν αποκλειστικά νέκταρ, γύρη, νερό ή πρόπολη. Υπάρχουν και οι μικτές συλλέκτριες που μαζεύουν και γύρη και νέκταρ.
Η συλλογή νέκταρος γίνεται από τα λουλούδια, εισχωρώντας το σώμα της μέσα στο άνθος και ρουφώντας το με την προβοσκίδα γεμίζοντας έτσι τον πρόλοβό της. Αφού τον γεμίσει επιστρέφει με το φορτίο της στην κυψέλη όπου με την διαδικασία της τροφάλλαξης το μεταφέρει προς αποθήκευση. Η συλλογή του μελιτώματος γίνεται από τις εκκρίσεις των μελιτογόνων εντόμων που ζουν πάνω σε πεύκα, έλατα κ.α, και είναι πλούσιες σε ζάχαρα, πρωτεΐνες και αμινοξέα.
Σε καλές συνθήκες όταν ένα είδος φυτού παράγει μεγάλες ποσότητες νέκταρος μια αποικία μπορεί να συλλέξει μέχρι και 5 κιλά την ημέρα.
Η γύρη της εξασφαλίζει τις απαραίτητες πρωτεΐνες για την ανάπτυξη του γόνου. Η μεταφορά της γύρης γίνεται με τα πίσω πόδια της μέλισσας που αποθηκεύεται στα καλαθάκια γύρης. Στην συνέχεια την μεταφέρει στην κυψέλη σε μορφή σβόλων και την εναποθέτει στο αντίστοιχο κελί. Η ετήσια κατανάλωση της γύρης για ένα μελίσσι είναι 15 με 30 κιλά. Όταν στο περιβάλλον οι μέλισσες δεν βρίσκουν γύρη τότε αυτόματα σταματά η ωοτοκία της βασίλισσας και η εκτροφή του γόνου.

melissokomianet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

ΚΩΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

 ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ο Εθνομηδενισμός σας, και Διεθνισμός σας, και η υποτέλεια στην ηγεσία της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, δεν σας επέτρεψε να παραστείτε στις εορτές και παρελάσεις της Εθνικής επετείου!
Ο Διεθνισμός δεν επιτρέπει σύνορα μεταξύ των Κρατών, γιαυτό καταργήσατε τα σύνορα της Ελλάδος, και έγινε η Ελλάδα «ξέφραγο αμπέλι», στη διάθεση του κάθε κατακτητή εισβολέα!!!
Άν το 1821 υπήρχαν οι σημερινοί προδότες πολιτικοί, και τα κανάλια της T.V., οι επαναστάτες θα χαρακτηρίζονταν καταστροφείς του γένους των Ελλήνων.
Επί τη επετείω της Εθνεγερσίας, εισηγούμαι να επαναστατήσετε ενάντια στους εχθρούς δανειστές, κατόχους και κατακτητές αυτής της Πατρίδας.
Τέτοια κακή τύχη δεν ταιριάζει για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Τέλος πια η υποδούλωση στους Επικυρίαρχους δανειστές.
Τέλος στον Εθνομηδενισμό και Διεθνισμό που ακολουθείτε.
Έλεος πια, φερθείτε σαν Έλληνας, ΟΧΙ Τουρκο-Εβραίος!!!!
Μας έχετε κάνει διεθνώς ρεζίλι με τη δουλοπρέπεια στο Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Από αποτυχία σε αποτυχία βαδίζετε σε όλα τα θέματα!!!
Εάν θέλετε να είσθε δούλος του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, δικός σας λογαριασμός, εμείς οι Έλληνες δεν σας φταίμε…….
Οι Ισλαμιστές λαθρομετανάστες ήλθαν για να μείνουν.
Τους έφερε ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ & ΣΟΡΟΣ εδώ στην Ελλάδα.
Από το 2000 οι Σιωνιστές της Ν.Τ.Π. & η Σιωνιστική ηγεσία της παγκόσμιας Δικτατορίας, υπό την επίβλεψη του Σιωνιστικού Ο.Η.Ε. σχεδίαζαν να φέρουν τους Ισλαμιστές λαθρομετανάστες στην Ελλάδα.
Οι λαθρομετανάστες βάζουν τα γυναικόπαιδα και μωρά μπροστά για να τους λυπηθούμε, και ανάμεσά τους είναι οι πολεμιστές νεαροί ράμπο, της νέας Λεγεώνας των Ξένων της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, για κατάληψη της Ελλάδος!!!
Η Ελλάδα είναι το μεγάλο θύμα της λαθρομετανάστευσης.
Οι προδότες και ανθέλληνες ντόπιοι πολιτικοί είναι ορντινάντσες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του ΡΟΤΣΙΛΝΤ-ΡΟΚΦΕΛΕΡ-ΣΟΡΟΣ, κ.λ.π. μαφιόζων!!!
Οι Σιωνιστές δανειστές της Ελλάδος είναι τσιφούτηδες, αιμοσταγείς, και εφαρμόζουν το δόγμα COUDENHOVE-KALERGI, για την ανάμειξη της λευκής Ευρωπαϊκής φυλής!!!
Η ΜΕΡΚΕΛ είναι ένα από τα όργανά τους.
Όλοι οι πολιτικοί & Τραπεζίτες των ΗΠΑ & Ε.Ε. ασκούν την εξουσία τους από τον Παντοκράτωρα ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Οι Μ.Κ.Ο. που διοργανώνουν τους λαθρομετανάστες είναι όργανα του ΣΟΡΟΣ. (ΜΜΕ).
Τους λαθρομετανάστες αποκαλούμε λαθρομετανάστες διότι κατά μάζας εισέβαλαν στη χώρα, χωρίς ταξειδιωτικά έγγραφα. (Διαβατήριο-Ταυτότητα-Βίζα- κ.λ.π.)
Η Δημοκρατία των κρατών-μελών της Ε.Ε. είναι 4 λύκοι και 1 κότα, να ψηφίζουν για τα συμφέροντα των Επικυρίαρχων.
Δυστυχώς μέσα στη Δημοκρατία της Ε.Ε. εισέδυσαν οι λύκοι του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και της ηγεσίας της παγκόσμιας Δικτατορίας.
Επειδή οι Εβραίοι Αρχι-Σιωνιστές δανειστές Κοσμοκράτορες, προβαίνουν σε εκβιασμό, καθυστερούν την αξιολόγηση Μνημονίου, και ζητούν μείωση συντάξεων, και στάση εσωτερικών πληρωμών, εμείς να απαντήσουμε με στάση εξυπηρετήσεως του επονείδιστου, επαχθούς, και παράνομου ΧΡΕΟΥΣ.
Δηλαδή στάση ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ πληρωμών &
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.
Υποταγή στους Επικυρίαρχους της Γης κάνουν μόνον οι προδότες πολιτικοί. Δεν φαντάζομαι να είστε και εσείς Εφιάλτης σαν τους προηγούμενους Πρωθυπουργούς!
Οι πολιτικοί της Ε.Ε. & ΗΠΑ είναι υπηρέτες και υπηρέτριες των Αρχι-Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων δανειστών του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Δώστε το φώς της ανεξαρτησίας στους δούλους πολιτικούς της Ε.Ε. (Μέρκελ-Γιούνκερ-Ολάντ-Μοσκοβισί- Σούλτζ- κλπ).
Αν είστε πραγματικός Έλληνας Πρωθυπουργός, έτσι πρέπει να αντιδράσετε και απαντήσετε.
Θα ηρωποιηθείτε από το Λαό, σαν τους ήρωες του 1821
Θα ηρωποιηθείτε από τη διεθνή κοινή γνώμη!!!
Μέχρι τώρα ακολουθείτε πολιτική σφογγοκώλαριου του δανειστή Αρχι-ληστή Αρχι-Σιωνιστή ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Σπάστε πια τις αλυσίδες………
Απαντήστε στους Εβραίους Σιωνιστές τσιφούτηδες δανειστές
ότι, «Υπάρχουν και αλλού Πορτοκαλιές»…………
Θα προσπαθήσουν να σας δολοφονήσουν.
Βγείτε στα κανάλια και ενημερώστε το Λαό.
Δεν θα τολμήσουν.
Σήμερα ζούμε σε έναν εκβιασμό των τσιφούτηδων δανειστών του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, που λένε, « ή κάνετε ΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, να μας πληρώσετε, ή δεν σας δείνουμε άλλα δάνεια»!!!
Σήμερα η Ρωσία (για τα δικά της συμφέροντα Γεωστρατηγικής), μας σώζει από Τουρκική Σιωνιστική Νατοϊκή επίθεση, για μη κλείσουν οι Σιωνιστές Επικυρίαρχοι της Γης, το Αιγαίο.
Χρεοκοπία, Μνημόνια, και λαθρομετανάστες, με κλειστά τα βόρεια σύνορα, πάει πολύ για τον Ελληνικό Λαό…..
Η Πατρίδα κατελήφθη, και τελεί υπό κατοχήν των Επικυρίαρχων!!!
Η Ε.Ε. & ΝΑΤΟ πέθαναν για τους Έλληνες.
Όσο παραμένουμε μέσα σε αυτές τις Δυτικές συμμαχίες, τόσο το χειρότερον για την Ελλάδα, και τους Έλληνες!!!
Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Ε.Ε., παρήλασε η Μουσουλμάνα αλλοδαπή μαθήτρια με τη μαντίλα στην Αθήνα, να μας θυμίσει τους κατακτητές Μωαμεθανούς-Μουσουλμάνους.
Ασέβεια προς τους νεκρούς Βέλγους, ασέβεια προς τους ΄Ελληνες αγνιστές του 1821.
Ντροπή Πρωθυπουργέ!
Δεν σε ψηφίσαμε για να υπηρετείς τον Νταβούτογλου, ούτε τον ΡΟΤΣΙΛΝΤ & Κίσσινγκερ.
Δεν σε ψηφίσαμε για να κάνεις την Ελλάδα Σαουδική Αραβία!
Τέτοιες διαταγές έχεις από τον ΡΟΤΣΙΛΝΤ;;;;;;;;;;
Όποιος συνεργάζεται με τους Γερμανούς είναι ή παλαβός , ή δειλός και Δοσίλογος.
Οι Γερμανοί «εταίροι» μέσα στην Ε.Ε. είναι κατακτητές των αδυνάτων μελών-κρατών. Είναι Ούννοι & Βάνδαλοι.
Πολλά χρόνια έχουμε να δούμε Ελληνοπρεπή Πρωθυπουργό.
Όλοι τους ήταν συνεργάτες των εχθρών του Ελληνισμού, και υποτακτικοί του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Βλέποντας την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση μου ήλθε στο μυαλό μια νεο-Ελληνική λέξη «Φοβισμένοι», (Έγιναν υπηρέτριες των Τζιχαντιστών λαθρομεταναστών στα HOT SPOTS), αφήνουν την Πατρίδα σκλαβωμένη στους κάθε διαλογής προδότες πολιτικούς, δούλους της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Κατέστησαν την Πατρίδα στάνη προβάτων του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Ο Κίσσινγκερ (ΥΠ.ΕΞ. της Ν.Τ.Π. & Παγκόσμιας Δικτατορίας),
έδωσε εντολή στον Έλληνα Πρωθυπουργό,
«Αφόπλισε γρήγορα τους Έλληνες», για να γίνουμε εύκολα σφάγια των Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
Οι Μωαμεθανοί λαθρομετανάστες να σταλούν πίσω στην Τουρκία, ή στην Σαουδική Αραβία που ήδη έχει HOT SPOTS για 3 εκατ. προσκυνητές στη Μέκκα, με ηλεκτρισμό, κλιματισμό, γιατρούς, φάρμακα, τουαλέτες, μπάνια, και νερό, για άνετη διαμονή!!!
Τρομάξαμε να απελευθερωθούμε από τους Μουσουλμάνους, και να τώρα επανήλθαν και εισέβαλαν σαν εισβολείς κατακτητές στην Πατρίδα μας!!!
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ
Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ τους εκβιαστές περιούσιους τσιφούτηδες δανειστές!!!
Θέλει αρετή και τόλμη η ανδρεία.
Ο Κολοκοτρώνης είπε,
«ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ»
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής/Αρθρογράφος ΜΜΕ
Διαβάστε περισσότερα » »

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Αν ο Πουτιν μοιρασει αυτο το οπλο στα Τουρκικα εδαφη τοτε καληνυχτα Νταβουτογλου

Σαλος εχει γινει τελευταιως στο διαδικτυο με τα βιντεακια που εχει δει η δημοσιοτητα που αφορουν τα νεα μυστικα οπλα της Ρωσιας.   Αλλα ποσο μυστικα μπορει να ειναι αν εχουνε μοιραστει και προβληθει στον κοινο του διαδικτυου.   Φημες λενε οτι εχουνε δωθει στο κοινο γιατι εχουνε αποκαλυφθει απο πρακτορες γειτονικων χωρων οποτε δεν υπαρχει λογος να τα κρυβουνε. Ποιος ξερει τι αλλο μπορει να κρυβει ο Βλαντιμιρ Πουτιν….

http://funlab.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ του Αντώνη Γρυπαίουδιεθνισμος και εθνομηδενισμοςΑ.- Διεθνισμός:
Είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία πρέπει να επιδιώκεται η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των λαών, και η κατάργηση των επιμέρους εθνικών συμφερόντων. Ως εδώ καλά!!!
Τον Διεθνισμό δίδασκε ο Εβραίος Κάρλ ΜΑΡΞ, τον 19ο αιώνα, διότι έτσι συνέφερε στην τότε παγκόσμια Σιωνιστική ομάδα-σπείρα-μαφία.
Για να ισχύσει αυτή η θεωρία πρέπει όλα τα κράτη, Έθνη, και οι λαοί της Γης, να είναι καλοπροαίρετοι και καλοκάγαθοι σαν πρόβατα.
Δεν πρέπει να υπάρχουν Αποικιοκράτες, εκμεταλλευτές των Λαών, Σιωνιστές της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, και παμπόνηροι Τούρκοι-Γκρίζοι Λύκοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη θεωρία αυτή.
Την θεωρία αυτή εφαρμόζουν όλα τα Αριστερά κόμματα όλων των Κρατών, και οι πουλημένοι προδότες πολιτικοί, ανεξαρτήτως ιδεολογιών και κοσμοθεωριών,για τα συμφέροντα των αφεντικών τους, διότι εξαρτώνται από τον Διεθνή Σιωνισμό, και τους διάφορους εκμεταλλευτές των Λαών της Γης.
Τα Αριστερά κόμματα εφαρμόζουν τον Διεθνισμό νοθευμένο, δηλαδή πρόβατα εν μέσω λύκων, θυσιάζοντας τα Εθνικά συμφέροντα υπέρ των συμφερόντων της παγκόσμιας Σιωνιστικής κυβέρνησης, και άλλων γκρίζων λύκων.
Β.- ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ:
Είναι σύνθετη λέξη αποτελούμενη από τη λέξη ΕΘΝΟΣ και ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ.
Είναι η αναγωγή στο μηδέν των Εθνικών μας θεμάτων, της πίστεως, της θρησκείας, της Ιστορίας, του Πολιτισμού, και των ηθών και εθίμων ενός Λαού. (π.χ. Ελληνισμού).
Ο  Εθνομηδενισμός είναι η εξίσωση με το μηδέν όλων αυτών των θεμάτων.
Ο Εθνομηδενισμός είναι η φιλοσοφική τάση που αρνείται όλες τις παραδεδεγμένες αξίες των Εθνικών μας θεμάτων που περιβάλλουν το όμαιμον, το Ομόγλωσσον, το ομόθρησκον, το ομότροπον με τους προγόνους μας.
Γι’αυτό οι προδότες υποταγμένοι πολιτικοί στη παγκόσμιο Σιωνιστική Δικτατορία, έφεραν όλους αυτούς τους απαίδευτους λαθρομετανάστες, για να σκοτώσουν το ΟΜΑΙΜΟΝ, ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ,ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ, και ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ, των Ελλήνων.
Ο Εθνομηδενισμός είναι η υποταγή στις απαιτήσεις των Σιωνιστών κατακτητών, και άλλων γκρίζων λύκων. Είναι η στάση και συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από την άρνηση και αμφισβήτηση των πάντων.
Στην πολιτική Εθνομηδενισμός σημαίνει κίνημα που αναπτύχθηκε από τις θεωρίες των κατακτητών και αποικιοκρατικών δυνάμεων, που επιδιώκουν την ανατροπή του καθεστώτος, και την κατάρρευση της κοινωνικής δομής με τρομοκρατικές μεθόδους.
Ο Εθνομηδενισμός εξυπηρετεί την αρπαγή του πλούτου των λαών υπέρ των Σιωνιστών κατακτητών.
Τον Εθνομηδενισμό εφαρμόζουν οι προδότες πολιτικοί ενός Κράτους-Έθνους. Οι πολιτικοί εκείνοι όλων των παρατάξεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δυνάμεων εκείνων που τους χρηματοδοτούν, και τους στηρίζουν στην εξουσία με νοθεία των δημοκρατικών διαδικασιών.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι Τούρκοι είναι Εθνικιστές.
Οι Βόρειοι Βαλκάνιοι γείτονες είναι Εθνικιστές.
Οι χώρες του Βίζενγκραντ είναι Εθνικιστές.
Οι Βόρειοι Ευρωπαίοι είναι Εθνικιστές.
Οι  Αμερικάνοι  είναι  Εθνικιστές.
Οι Ισραηλινοί είναι Εθνικιστές.
Οι Ασιάτες είναι Εθνικιστές.
Εμείς οι Έλληνες πρόβατα επί σφαγήν!!!
Οι μόνοι Εθνομηδενιστές και Διεθνιστές είναι οι αφελείς Συριζαίοι, έκαναν την Ελλάδα «μπάτε σκύλοι αλέστε» και «Ξέφραγο αμπέλι», διότι έτσι διετάχθησαν από  την ηγεσία της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας των Κοσμοκρατόρων. Έτσι εδιδάχθησαν από την Σιωνιστική Κοσμοθεωρία του Εβραίου ΜΑΡΞ.
Γιαυτό το λόγο κατάντησαν την Ελλάδα αποθήκη Ασιατών και Αφρικανών λαθρομεταναστών, με ότι αυτό συνεπάγεται…………
Χρεοκόπησαν τους Έλληνες, υπέγραψαν Μνημόνια σκλαβιάς για τους Έλληνες, έχασαν την Εθνική Κυριαρχία για την Ελλάδα, έβαλαν φόρους δυσβάστακτους επάνω στους Έλληνες, έκοψαν μισθούς-συντάξεις Ελλήνων, όλα αυτά τα έκαναν κατά διαταγήν των Σιωνιστών αφεντικών τους.
Οι Εθνομηδενιστές-Διεθνιστές πολιτικοί, έχουν αποστολή να προδίδουν τη πατρίδα τους, υπέρ των σκοπών και στόχων της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π.
Ο Πάνος Καμμένος- εν αφελεία τελών- συνεργάζεται μαζί τους.
Έργα των Εθνομηδενιστών Διεθνιστών πολιτικών είναι,
-Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι Τούρκοι εκεί που υπογράφουν κατουράνε.
-Βλέπουν τους από Βορρά και Ανατολάς εχθρούς γειτόνους, σαν συνεργάτες και φίλους, και προσπαθούν να τους δώσουν Ελληνικά εδάφη.
-Προσπαθούν να διαλύσουν μονομερώς τις Ένοπλες Δυνάμεις υπέρ των σκοπών της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων, ενώ οι εχθροί γείτονες τις ενισχύουν.
-Είναι επικίνδυνοι για την ασφάλεια της χώρας.
-Περιθάλπουν λαθρομετανάστες, φυλές που δεν έχουν το Όμαιμον, Ομότροπον, Ομόγλωσσον, Ομόθρησκον, με τους Έλληνες.
-Εγκαταστούν φυλές Μουσουλμάνων Ισλαμιστών λαθρομεταναστών επικίνδυνων για την Ελληνική φυλή.
Σκλάβωσαν τους Έλληνες στους Κοσμοκράτορες δανειστές.
Πούλησαν τις Ελληνικές Τράπεζες, μαζί με τις καταθέσεις και τις θυρίδες των Ελλήνων στους Σιωνιστές Επικυρίαρχους.
Πούλησαν όλη τη περιουσία της Πατρίδος στους παγκόσμιους Σιωνιστές κατακτητές.
Όλα αυτά, και άλλα χειρότερα, τα κάνουν επειδή είναι Διεθνιστές και Εθνομηδενιστές δούλοι των Σιωνιστών Επικυρίαρχων αφεντικών τους.
Τα παγκόσμια αφεντικά τους εκλέγουν διά νοθείας στην εξουσία, και εμείς κοιμώμαστε τον ύπνο του αφελούς και επιπόλαιου.
Η μυστική οργάνωση που κρύβεται πίσω από το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλες, λέγεται Νέα Τάξη Πραγμάτων, και Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, για να φέρουν τη παγκόσμια κυβέρνηση.
ΞΥΠΝΗΣΤΕ  ΡΕ  ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ!!!
ΘΑ  ΜΑΣ  ΚΑΝΟΥΝ  ΟΛΟΥΣ  ΔΟΥΛΟΥΣ!!!
«Ινατί εφρύαξαν Έθνη και Λαοί εμελέτησαν κενά;;;
Παρέστησαν οι Βασιλείς, Άρχοντες, Κοσμοκράτορες και Επικυρίαρχοι της Γης, συνήχθησαν επί τω αυτώ, κατά του Κυρίου, και κατά του Χριστού αυτού»!!!!!!!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »

Προσλήψεις στο Δήμο Εορδαίας

Προσλήψεις στο Δήμο ΕορδαίαςΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Υποβολή αιτήματος για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειεςΠρογραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ & ΤΕ έτους 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες
Διαβάστε περισσότερα » »

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Οι μέλισσες, η σκλήρυνση κατά πλάκας , η θεραπεία και η απίστευτη ιστορία της !!!


Multiple-Sclerosis

Οι μέλισσες, η σκλήρυνση κατά πλάκας , η θεραπεία και η απίστευτη ιστορία της !!!

»Μια γυναίκα μιλάει για την απίστευτη εμπειρία της:Οι μέλισσες με θεράπευσαν από πολλαπλή σκλήρυνση»
Η Μαρίζ Πιός , καθηγήτρια γυμναστικής και πρώην μέλος της Γαλλικής Εθνικής ομάδας στη γυμναστική, μπόρεσε να τα βγάλει πέρα με μια σοβαρή αυτοάνοση ασθένεια.
Αφού θεραπεύτηκε,αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία της με τον κόσμο γράφοντας το βιβλίο: »Η μέλισσα με θεράπευσε από πολλαπλή σκλήρυνση.’’Η ιστορία της προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό,μόλις κυκλοφόρησε.
24 χρόνια πριν,όταν η Μαρίζ έγινε 50 χρονών, οι γιατροί διέγνωσαν ότι έπασχε από πολλαπλή σκλήρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας) .
Ο γιατρός που την κούραρε, μετά από πολές εξετάσεις, ανακάλυψε την πάθησή της και πίστευε ότι η αρρώστια δεν θεραπεύεται με τα χάπια που κυκλοφορούσαν και απλώς αντί για θεραπεία θα υπήρχε επιβράδυνση της πάθησης.
‘’Ένιωθα σαν να μου έλεγε ο γιατρός: Κα’υ’μένη μου κυρία δεν μπορώ να σε βοηθήσω,’’έγραφε η Μαρίζ στην αρχή του βιβλίου της προσθέτοντας:’’Αν το λειτουργικό φάρμακο δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την ασθένειά μου με φαρμακευτική αγωγή, θα δοκιμάσω τα πάντα που η εναλλακτική ιατρική προσφέρει και πάνω από όλα τη μελισσοθεραπεία’’.
Ωστόσο,πριν αποφασίσει η Μαρίζ για μια επώδυνη θεραπεία με τσίμπημα μέλισσας,προσπάθησε να βοηθήσει τον εαυτό της με μερικές άλλες φυσικές μεθόδους.Είχε την εντύπωση ότι όλες αυτές οι θεραπείες την βοηθούσαν εν μέρει και στις μυ’ι’κές κράμπες και στους πονοκεφάλους αλλά δυστυχώς δεν εμπόδιζαν την εξέλιξη της ασθένειας.
‘’Έψαχνα περισσότερες πληροφορίες στην εναλλακτική ιατρική,πώς θα μπορούσα να δεχτώ από επιστήμονες επαγγελματική μελισσοθεραπεία που είναι επιτυχημένη σε παγκόσμια κλίμακα και ποιός γιατρός προσπαθεί να θεραπεύσει την πολλαπλή σκλήρυνση με δηλητήριο μέλισσας.Ανακάλυψα αργότερα ότι στο Μονμπελιέ ζει και εργάζεται ο διάσημος χειρούργος και ογκολόγος , καθηγητής Ανρί Ζογιέ , που συστήνει τη χρήση μελισσοπρο’ι’όντων και που αργότερα με βοήθησε στη συγγραφή του βιβλίου,χάρη στις συμβουλές του,’’γράφει η Μαρίζ Πιός .
‘’Έχω λάβει πρόπολη με μέλι τακτικά για 4 εβδομάδες.Άρχισα με τα τσιμπήματα της μέλισσας συστηματικά τον Ιούνη του 2005,2 φορές την εβδομάδα. Είχα ξεκινήσει να παίρνω το δηλητήριο της μέλισσας πιο πριν,το συνήθισα και το σώμα μου ήταν εντάξει με αυτό. Άρχισα μόνο με ένα τσίμπημα μέλισσας και καθώς ο καιρός περνούσε αύξανα τον αριθμό των τσιμπημάτων,μέχρι το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς,οπότε έφτασα τα 18 τσιμπήματα. Αργότερα, αύξησα τα τσιμπήματα σε 35.
Τα τελευταία μου αποτελέσματα το 2011 από τη μαγνητική εξέταση έδειξαν ότι όλες οι οργανικές κακώσεις/αλλοιώσεις στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό απλώς εξαφανίστηκαν,’’λέει αυτή η γενναία γυναίκα.


978275

Επιμέλεια : Μ. Σοφία

newsitamea.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε. / ΤΟΥΡΚΩΝ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

Προς Έλληνα Πρωθυπουργό!!!


1.- Σύμφωνα με τη διεθνή διπλωματία
«Οι Τούρκοι εκεί που υπογράφουν, κατουράνε»……
2.-Ηγεμονεύουσα υπερδύναμη στον πλανήτη,
δεν είναι οι Η.Π.Α., όπως λάθος είπατε στο λόγο σας.
Αλλά η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του Αρχι-Σιωνιστή Κοσμοκράτορα, δανειστή των Ελλήνων, Επικυρίαρχου Λόρδου Τραπεζίτη ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Να προσέχετε τι λέτε στους λόγους σας, μην κοιμίζετε άλλο τους Έλληνες οπαδούς σας!!!
3.-Στο λόγο σας εχθές, καταφερθήκατε κατά του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ, DONALD TRUMP.
Φαίνεται ότι προτιμάτε την Αμερικανο-Εβραία Χίλαρυ, πειθήνιο όργανο, και σκεύος εκλογής του Επικυρίαρχου Παγκόσμιου Δικτάτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
4.- Οι Η.Π.Α. / Ε.Ε. είναι απλώς μαριονέτες-πιόνια-ορντινάντσες του Κοσμοκράτορα Τοκογλύφου, δανειστή των Κρατών, υπέρμαχου των Μνημονίων, Αρχιληστή των Χρηματιστηρίων, και Αρχι-Σιωνιστή Λόρδου ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
5.-Αύριο καταφθάνουν Τούρκοι Αξιωματούχοι σε Αθήνα-Νησιά. Σιγά μην έχαναν την ευκαιρία!!!
Οι Τούρκοι είναι εθνικιστές, ενώ οι Συριζαίοι κυβερνητικοί είναι Διεθνιστές και Εθνομηδενιστές, με ότι αυτό συνεπάγεται για την Ελλάδα-Πατρίδα.
6.- Προς Συριζαίους Κυβερνητικούς λέμε, ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ !
Από το λήθαργο που σας βύθισαν οι κατακτητές Σιωνιστές της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης- Δικτατορίας του δανειστή των «Ελλήνων» πολιτικών Λόρδου ΡΟΤΣΙΛΝΤ.-
7.-Κάθε φορά που πηγαίνει ο Πρωθυπουργός σε διεθνείς συσκέψεις, μας φέρνει καταστροφή, και κατοχή είτε των «συμμάχων»,(ΝΑΤΟ), είτε εισβολέων λαθρομεταναστών.
8.-Σε Ελληνική τραγωδία εξελίσσεται η συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, αφού Σομαλοί ράμπο (σύμφωνα με τα ΜΜΕ), ειδικά εκπαιδευθέντες από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, έφθασαν έξω από την Αττική.
9.-Τώρα μαθαίνουμε πως δεν πάνε Έλληνες Αξιωματούχοι στα Τουρκικά παράλια, αλλά μόνον Τούρκοι στα Ελληνικά νησιά.
10.-Επί Κυβερνήσεως Εθνομηδενιστών & Διεθνιστών ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα έγινε αφύλακτο αμπέλι-χωράφι λαθρομεταναστών.
11.-Οι Ευρωπαίοι Σιωνιστές πολιτικοί πρέπει να καταλάβουν πως οι Τούρκοι πολιτικοί τους εμπαίζουν. Κάνουν την «πάπια» μέχρι να πάρουν τα χρήματα, και μετά ζητάνε άλλα.
12.-Συμφωνία με Τούρκο, είναι μια «Μη συμφωνία», και δη με Νταβούτογλου & Ερντογάν. Ο Νταβούτογλου έχει διττή αγωγή, αυτή του Εβραίου, και αυτή του Τούρκου.
13.-Οι διεθνείς συμφωνίες έγιναν για να παραβιάζονται.
14.-Οι Τούρκοι σαν λύκοι θεωρούν τους Ευρωπαίους πολιτικούς αφελείς, από τους οποίους μπορούν να αποσπάσουν χρήματα, γιαυτό ζητάνε επιμόνως να μπούνε μέσα στην Ε.Ε.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Απίστευτο τι τρώμε: 350 τόνοι μέλι από από άμυλο πατάτας στην Κύπρο!!! Στην Ελλάδα άραγε;Απίστευτο τι τρώμε: 350 τόνοι μέλι από από άμυλο πατάτας στην Κύπρο!!! Στην Ελλάδα άραγε;
Δείτε την είδηση πιο κάτω.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να το διαβάσετε ως pdfΔιαβάστε περισσότερα » »

Τα Σκοπιά στα σχολεία ως Μακεδονία!Αναμένεται απάντηση του Υπουργείου...

ypourgeio paideias
Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει στην Χώρα μας! Μόνοι μας καταστρέφουμε τις προσπάθειες μας! Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης το οποίο σε χάρτι αναφέρει τα Σκόπια ως Μακεδονία! Είναι πράγματι προδοσία αυτό που συμβαίνει! Πρέπει όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι για την δική μας πατρίδα, ιστορία και πολιτισμό!


mkdonia


Διαβάστε περισσότερα » »

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

fgertyuaswe_360001
Γιαυτό το Γεωπολιτικό & Γεωστρατηγικό πόκερ του Πούτιν- Ν.Τ.Π. οι Η.Π.Α. φαίνεται ότι έχουν μεσάνυχτα, παραμερίσθηκαν από την ηγεσία της Παγκόσμιας Κυβέρνησης-Δικτατορίας.
Τα γεγονότα συμφωνήθηκαν μεταξύ ΡΩΣΙΑΣ & ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ.
Αφού ο πρόεδρος ΟΒΑΜΑ, και η κυβέρνηση των Η.Π.Α. δεν συμμετέχουν, δεν είναι μέσα στο διπλωματικό παιχνίδι.
Ο Πρόεδρος ΟΒΑΜΑ είναι διακοσμητικό στοιχείο για τη Ν.Τ.Π. και παγκόσμια Δικτατορία, το ίδιο η επόμενη πρόεδρος
Χίλαρυ Κλίντον, η οποία είναι σκεύος εκλογής της ηγεσίας της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Ο Τσίπρας σαν πιόνι, είναι ότι διατάξει ο Παγκόσμιος Δικτάτορας ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, του προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ, & ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ.
Οι εξελίξεις συμφωνήθηκαν μεταξύ ΠΟΥΤΙΝ & ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ κατά την πρόσφατη επίσκεψη του ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ στη Μόσχα.
Ο ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος επί διεθνών θεμάτων της παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης- Δικτατορίας του Λόρδου ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και συνοδείας αυτού.
Προκειμένου να γίνει Γ! Παγκόσμιος Πυρηνικός Πόλεμος, και οι δύο υπερ- δυνάμεις, ΡΩΣΙΑ & Ν.Τ.Π. (N.W.O), προέβησαν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις, χωρίς να θιγούν τα βασικά τους συμφέροντα στη περιοχή αυτή.
Φαίνεται ότι ο ΠΟΥΤΙΝ τα κατάφερε να είναι συνομιλητής ισάξιος της ηγεσίας της παγκόσμιας διακυβέρνησης!!!
Ούτως ή άλλως η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, «τι είχε, τι έχασε»!!!
Αφού αυτή δημιούργησε το Γεωπολιτικό παιχνίδι στη Μέση Ανατολή, πρώτα με την Αραβική Άνοιξη, και τώρα με το Χαλιφάτο των ISIS – Τζιχαντιστών…..
Πάντως ο μάγος ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ της διεθνούς διπλωματίας, και κάτοχος του
βραβείου NOBEL ειρήνης, τα κατάφερε και πάλιν!!!
Φαίνεται ότι οι Κοσμοκράτορες και Επικυρίαρχοι της Γης, δεν είναι έτοιμοι ακόμη για Γ! Παγκόσμιο Πυρηνικό Πόλεμο.
Φαίνεται ότι περιμένουν ευνοϊκότερες παγκόσμιες εξελίξεις………….
Λεπτομέρειες της συμφωνίας PUTIN- KISSINGER θα μάθουμε με την πάροδο του χρόνου.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »

O ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ HOLLYWOOD ZAN KLONT BAN NTAM ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΡΟΤΣΙΛΝΤ...ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ;

Ο Γνωστός ηθοποιός του hollywood Jean-Claude Van Damme δήλωσε σε γαλλικό πολιτικό show ότι ότι οι οικογένειες Ροκφέλερ και Ρότσιλντ δεν θα αφήσουν τον υποψήφιο πρόεδρο της Αμερικής  ο Donald Trump  να κερδίσει την προεδρία, επειδή είναι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση.
O Βέλγος ηθοποιός πρόσφατα εμφανίστηκε στο Le Grand Journal και υποστήριξε ότι γνωρίζει ποίοι   πραγματικά διαμορφώνουν τον αγώνα  των  προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ. Εννοώντας φυσικά τις δύο εβραικές οικογένειες

Μιλώντας για τον  Τεντ Cruz και τον Donald Trump, ο Van Damme είπε, "Λοιπόν, δεν πρόκειται να κερδίσουμε».

Συγκεκριμένα ανέφερε " Ακόμα δεν το έχετε καταλάβει ότι άνθρωποι σαν τους Ροκφέλερ και τους Ρότσιλντ κυριαρχούν σε όλες τις Ηπείρους; Αυτές οι οικογένειες αυξάνονται άπο το 1827 κάνοντας πέντε γίους η κάθε μία και επεκτείνονται και αυτοί με την σειρά τους"

Ύστερα έκανε την διάκριση μεταξύ των πολιτικών που χρηματοδοτούνται άπο τα λόμπυ και των πολιτικών όπως ο  Donald Trump ο οποίος είναι αυτοχρηματοδοτούμενος.

Κλείνοντας δήλωσε οτί πρέπει να βγούμε απο την παγκοσμιοποίηση και να αφήσουμε τον κόσμο να ζήσει μόνος του, προκαλώντας την έκπληξη κάποιων θεατών  απο το στούντιο που δεν πίστευαν στα αυτιά τους οτι ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για αυτά τα θέματα

ΠΗΓΗ
Διαβάστε περισσότερα » »

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Αποκάλυψη: Σε έγγραφο Τσίπρα και Ολάντ τα Σκόπια αναφέρονται ως «Μακεδονία»

Το «Μακεδονία» του Γιάννη Μουζάλα μπορεί να ξεσήκωσε ενδοκυβερνητική θύελλα, ωστόσο, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόβλημα με την ονομασία των Σκοπίων.

Οπως γράφει το protothema.gr, στο επίσημο ανακοινωθέν της συνάντησης των Ευρωπαίων σοσιαλιστών στο Παρίσι, την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 12 Μαρτίου, στην οποία μετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας, γίνεται αναφορά στην ΠΓΔΜ με το όνομα «Μακεδονία». Στο επίσημο κείμενο της κοινής δήλωσης, που αναρτήθηκε και βρίσκεται ακόμα στην ιστοσελίδα του Ελιζέ, μετά τη συνάντηση του Φρανσουά Ολάντ με τον Έλληνα πρωθυπουργό επισημαίνεται:

Nous éviterons que la Grèce soit obligée –  comme c’est le cas aujourd’hui – de retenir des milliers de réfugiés derrière la frontière, entre la Macédoine et la Grèce et dans des conditions insupportables et pour les personnes et pour la Grèce. Et nous éviterons qu’il puisse y avoir des personnes qui risquent leur vie en traversant la mer Egée de Turquie vers la Grèce.
Θα αποφευχθεί η Ελλάδα να είναι υποχρεωμένη – όπως συμβαίνει σήμερα – να διατηρήσει χιλιάδες πρόσφυγες κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Μακεδονίας και της Ελλάδας και σε ανυπόφορες συνθήκες και για τους ανθρώπους και για την Ελλάδα. Και θα αποφύγουμε να υπάρχουν άνθρωποι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους διασχίζοντας τη θάλασσα του Αιγαίου από την Τουρκία στην Ελλάδα. 
Από το ανακοινωθέν προκύπτει ότι ο πρωθυπουργός φέρεται να συμφώνησε σε ένα κείμενο όπου η ΠΓΔΜ αναφέρεται ως Μακεδονία, χωρίς αστερίσκους ή οτιδήποτε άλλο.
Το ανακοινωθέν όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του elysee.fr
Διαβάστε περισσότερα » »

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ διαμαρτύρεται για τα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης στο χώρο των ΑΠΕ

logo-small2Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) έχει ως στόχο τον εκδημοκρατισμό της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Δηλαδή τα ελληνικά νοικοκυριά να μην είναι μόνο καταναλωτές αλλά και παραγωγοί Ηλεκτρικής ενέργειας. Η διασπορά παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και άλλες τεχνολογίες,  σε μικρού  μεγέθους εγκαταστάσεις σε επίπεδο οικίας,  προσδίδει τεχνικά-οικονομικά οφέλη στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, αλλά και πολλά περιβαλλοντικά οφέλη.
Η πλούσια ηλιοφάνεια ή ο άνεμος του τόπου μας θα πρέπει να ωφελήσει πρώτιστα τους Έλληνες πολίτες με μικρές εγκαταστάσεις στα σπίτια τους και όχι ο φυσικός αυτός πλούτος να εκμεταλλεύεται τελικά μόνο από μεγάλου ή πολύ μεγάλου μεγέθους εταιρείες με μεγάλες εγκαταστάσεις όπου επιπλέον αλλοιώνουν το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της χώρας. Δυστυχώς, το τελευταίο προωθεί το υπό μελέτη Σχέδιο Διαβούλευσης της κυβέρνησης για ένα νέο σχήμα ενίσχυσης στις ΑΠΕ.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ κατέθεσε λεπτομερώς τις απόψεις του και στην περίληψη των θέσεων του, τις οποίες υπέβαλλε στις 14/3/2016 στο ΥΠΑΠΕΝ, επισημαίνει:
Η τήρηση της Συνταγματικότητας και ο σεβασμός Αρχών Δικαίου, θα  πρέπει να θεωρούνται αυτονόητες Αξίες και Απαραβίαστες. Σε έναν Ειδικό Λογαριασμό για τις ΑΠΕ, όπου η κακοδιαχείριση του οδήγησε σε παθογένεια και αυτή με τη σειρά της στην παραβίαση των συμβάσεων 42.000 νοικοκυριών με Φ/Β Στέγης, η πολιτεία πρόκειται να τον επιβαρύνει με επιπλέον εγκατάσταση 2200-2700 ΜW. Δηλαδή ισχύς όση και 220.000-270.000 μικρά οικιακά Φ/Β των 10KW!!! Οι Αδικίες/Αστοχίες/Λάθη του «παρελθόντος» πρέπει πρώτα να διορθώνονται και μετά να εξετάζεται η υλοποίηση νέων σχεδίων. Αν επαναλαμβάνονται τα ίδια «λάθη» τότε δεν είναι θέμα «αστοχίας» αλλά σκοπιμότητας ή και επικίνδυνης άγνοιας/ανεπάρκειας. Το υπό Διαβούλευση Σχέδιο αποδεικνύει ότι επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη-αδικίες:
1)   Το κείμενο της διαβούλευσης δείχνει ότι την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει καμία αποκατάσταση αδικιών που έγιναν από το Νόμο 4254, αντίθετα σε ένα ανασφαλές περιβάλλον προτείνει νέα έργα ΑΠΕ. Καθώς το ΑΕΠ βυθίζεται ή δεν αυξάνεται όπως αναμένεται, το κόστος υποστήριξης των ΑΠΕ θα είναι δυσβάσταχτο για την Οικονομία και για το ενεργειακό σύστημα της Χώρας.
2)   Το κείμενο της διαβούλευσης δείχνει ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν διαφυλάττει το φιλολαϊκό Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες νοικοκυριών και «τσουβαλιάζει» τα μικρά Φ/Β Στέγης μαζί με τις μεγαλοεπιχειρήσεις ΑΠΕ. Δεν δίνεται κανένα κίνητρο για τα Φ/Β Στέγης, αφού οι τιμές είναι ανάλογες με αυτές των μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
Αποδεικνύεται ότι προωθούνται τα συμφέροντα μεγαλοκεφαλαιούχων στο χώρο των ΑΠΕ σε βάρος των μικρών και των καταναλωτών.
Διαβάστε περισσότερα » »

ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΚΑΙ << ΕΛΛΗΝΕΣ>> ΠΙΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

νεα ταξη πραγματων ελλαδαΑρχίζω με σκληρές προτάσεις διότι βλέπω ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για  την πατρίδα.
Οι «Έλληνες» πολιτικοί είναι παιδιά για τα θελήματα του Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Όλοι οι ηλίθιοι αρμόδιοι ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα της Παγκόσμιας Δικτατορίας!!!
Κατεβάστε γρήγορα τη ΡΩΣΙΑ στο Αιγαίο, για να σώσουμε ότι προλαβαίνουμε, αλλιώς από τους Δυτικούς  είμαστε χαμένοι!
Εάν θέλετε να σώσετε την Ελλάδα και τον Ελληνισμό κατεβάστε γρήγορα τη ΡΩΣΙΑ στην Ελλάδα. Μην είσθε δούλοι, και ορντινάντσες της Παγκόσμιας Δικτατορίας του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!
Ο Τσίπρας στη Σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. υπέγραψε το κλείσιμο των βορείων συνόρων από τα κράτη του Βίζεγκραντ+Σκόπια. (Βλέπε δηλώσεις ΤΟΥΣΚ).
Η Εβραία ΝΟΥΛΑΝΤ ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ο Νταβούτογλου θεωρεί το Αιγαίο δικό του.
ΤΟ  ΝΑΤΟ ΜΕ  ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗ, ΘΑ  ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ.
Γι’ αυτό πήγε η ΝΟΥΛΑΝΤ στην Ειδομένη……..
Όλα τα κακά τα είχαμε οι Εβραίες ΝΟΥΛΑΝΤ & Σάραντον& Δρακουλέσκου  μας έλλειπαν!!!
Η ΝΟΥΛΑΝΤ λειτουργεί για τα συμφέροντα της παγκόσμιας κυβέρνησης του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!
Ο Τσίπρας μας έβαλε μέσα στο βρακί-στριγγάκι της Λαγκάρντ & Δρακουλέσκου.
Ο Τσίπρας υπέγραψε άγνωστες για τον Ελληνικό Λαό, συμφωνίες με τους Τούρκους.
Ο Τσίπρας είναι Τουρκο-Εβραίος. Ο Νταβούτογλου είναι Τουρκο-Εβραίος.
Ο Λαός λέει, «Βρήκε ο γύφτος τη γενιά του»…..
Οι υποχωρήσεις Τσίπρα έναντι των Τούρκων έγιναν κατόπιν εντολών της παγκόσμιας Σιών. Δικτατορίας. Το κλειδί της Ν.Τ.Π. είναι το Αιγαίο και η Ρωσία. Το Αιγαίο είναι ο προθάλαμος των στενών Δαρδανελίων & Βοσπόρου.
Ο Τσίπρας έκανε άτακτη υποχώρηση στα αιτήματα Νταβούτογλου.
Ο Τσίπρας έφερε Τούρκους χωροφύλακες στα νησιά.(ΜΜΕ). Ο Τσίπρας φάνταζε σαν αφελής μπροστά στην αλεπού τον Νταβούτογλου.
O Τσίπρας μετά την επίσκεψη στον
«Φίλο Αχμέτ» πρέπει να συλληφθεί για εσχάτη εθνική προδοσία.
Τον Τσίπρα τον έστειλε στον Νταβούτογλου η ΜΕΡΚΕΛ, κατόπιν εντολών της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, να κλείσουν το Αιγαίο μαζί Ελλάδα-Τουρκία, λόγω ΡΩΣΙΑΣ.
Η Χώρα καταρρέει και οι Ελληνο-Εβραίοι πολιτικοί σκέφτονται τα προσωπικά τους και κομματικά τους συμφέροντα.
Οι Έλληνες μεταναστεύουν, και οι λαθρό έρχονται  στην Πατρίδα μας.
Το κουαρτέτο των δανειστών έχει εντολές από τους κλέφτες «Θεσμούς» να φτωχοποιήσει τους Έλληνες, και οι ΕλληνοΕβραίοι πολιτικοί «πέρα βρέχει». Υπακούουν σε όλα.
Οι Κοσμοκράτορες δανειστές αρνούνται να διαγράψουν το χρέος για να κρατάνε τον Έλληνα σκλαβωμένο. Δεν μας αφήνουν να αναπτυχθούμε.
Οι Ελληνο-Εβραίοι πολιτικοί λένε ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ.
Οι δημοσιογράφοι έχουν άγνοια για τη παγκόσμια εξουσία, νομίζουν ότι τη Γη διοικούν ο ΟΒΑΜΑ, η ΜΕΡΚΕΛ, και την Ελλάδα ο Αλέξης.
Οι Ελληνο-Εβραίοι πολιτικοί δεν λένε την αλήθεια στο Λαό, από ποίον πηγάζει η εξουσία.
Τα καραβάνια λαθρομεταναστών, μέσω των τοπικών ΜΜΕ, ξεσήκωσε η παγκόσμιος Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ & σπείρας να έλθουν στην Ευρώπη.
Η Εξουσία δεν πηγάζει από το Σύνταγμα των Ελλήνων, αλλά από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ & μαφίας.
Το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα Κράτη.
Οι Ελληνο-Εβραίοι Σιωνιστές πολιτικοί είναι διορισμένοι από την ηγεσία της Ν.Τ.Π.
Το παράνομο ΧΡΕΟΣ, Λαθρομετανάστες, και κλειστά σύνορα, δεν τα αντέχει ο Λαός.
Μνημόνια, τοκοχρεολύσια στο ΡΟΤΣΙΛΝΤ, αξιολόγηση, φόροι, μείωση μισθών, συντάξεων, & ακρίβεια  δεν τα αντέχει ο Λαός.
Ο «Θεσμός» ΡΟΤΣΙΛΝΤ μας παίρνει-κλέβει όλο το χρυσό της Χαλκιδικής.
Οι «Θεσμοί» δανειστές είναι κλέφτες. Έκλεψαν τα δημόσια & ασφαλιστικά ταμεία, και άφησαν την Ελλάδα με ένα τεράστιο παράνομο ΧΡΕΟΣ.
Εμείς οι δούλοι, αυτούς τους κλέφτες τους λέμε «Θεσμούς» από υποτέλεια & δουλοπρέπεια.
Οι πολιτικοί Η.Π.Α. & Ε.Ε. & ΝΑΤΟ, είναι όλοι τους Εβραίοι Σιωνιστές, πιόνια και ορντινάντσες του Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ& μαφίας.
HE.E. παραμένει εχθρική προς την Ελλάδα.
Οι  Η.Π.Α. παραμένουν εχθρικές.
Το ΝΑΤΟ είναι  εχθρικό προς την Ελλάδα.
Όλοι αυτοί τα δίνουν όλα στους Τούρκους, για να κλείσουν-μπλοκάρουν το Αιγαίο, διά τον φόβον των Ρώσων.
Το Αιγαίο για τους Έλληνες, είναι Στρατηγικά ότι ο Βόσπορος & Δαρδανέλια για τους Τούρκους.
Οι κλέφτες δανειστές του ΡΟΤΣΙΛΝΤ θέλουν να μας πάρουν τον φυσικό ορυκτό μας πλούτο.
Τι  περιμένουμε από τη Δύση;;Το διαμελισμό!!!
Το Δόγμα «Ανήκομεν εις την Δύσην» πέθανε.
Είναι έγκλημα κατά της πατρίδος να παραμένουμε στο εχθρικό ΝΑΤΟ& Δύση!!!
Η Σιωνιστική Δύση θέλει να δώσει το μισό Αιγαίο με τα νησιά-Θράκη στους Τούρκους, ώστε να αποκλείσει τη ΡΩΣΙΑ στον Εύξεινο Πόντο.
Δεν μπορούμε να παραμένουμε στην ίδια συμμαχία με τους Τούρκους, αφού οι παμπόνηροι Τούρκοι αποβλέπουν σε τμήματα της Πατρίδας μας.
Την Ελληνική Μακεδονία θα την δώσουν οι Κοσμοκράτορες του ΡΟΤΣΙΛΝΤ στα Σκόπια, ώστε το ΝΑΤΟ να ελέγχει όλο το Αιγαίο!!
Εν όψει αυτής της δραματικής καταστάσεως, απευθυνόμενος προς τις Ένοπλες Δυνάμεις λέω,
Μην περιμένετε τίποτα από τους Ελληνο-Εβραίους πολιτικούς. Αυτοί είναι μαριονέτες και Ανδρείκελα της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας του Λόρδου ΡΟΤΣΙΛΝΤ-Ν.Τ.Π.
Εάν θέλετε να σώσετε την Ελλάδα κινηθείτε υπό την σκέπη-συμμαχία της ομόδοξης ΡΩΣΙΑΣ.
Όσο αργείτε τόσο η διάσωση της πατρίδος γίνεται δυσκολότερη, και σχεδόν αδύνατη.
Το ΧΡΕΟΣ, οι λαθρομετανάστες, και η προδοσία των πολιτικών, θα μας εξαφανίσουν.
Το Σύνταγμα της Ελλάδος κατελύθη από τα Μνημόνια και τους λαθρομετανάστες.
Κατελύθη πάσα έννοια Εθνικής Κυριαρχίας!!!
Η Ελλάδα τελεί υπό κατοχήν της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. (Μέσω  των πιονιών και μαριονετών της Ν.Τ.Π. ΗΠΑ/Ε.Ε./ΝΑΤΟ).
Βασιστείτε νομικά στο άρθρο 120/ παρ. 2-4 του Ελληνικού Συντάγματος.
Υπέρτατος νόμος η ΣΩΤΗΡΙΑ της πατρίδος ΠΑΝΤΙ ΤΡΟΠΩ!!!
Η Εξουσία στην Ελλάδα δεν πηγάζει από το Σύνταγμα των Ελλήνων, αλλά από τη Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ & μαφίας- σπείρας.!!!


 Αντώνης Γρυπαίος – Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »

94 προσλήψεις στη ΔΕΗ με 8μηνα

2016031516012391446860cea75a1bb5f1477e0dc3bf6420231a_L.jpgΑνοικτές για αιτήσεις είναι 3 προκηρύξεις της ΔΕΗ για συνολικά 94 θέσεις εργασίας με 8μηνα. Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις στο παρακάτω άρθρο.
45 προσλήψεις ΥΕ εργατών στην ΔΕΗ
To ΛΚΔΜ της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 45 (σαράντα πέντε) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων.
Δείτε την προκήρυξη

22 θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου.
Δείτε την προκήρυξη

Προσλήψεις με 8μηνα στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, που Εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.
Δείτε την προκήρυξη

23 προσλήψεις στη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα.

Δείτε την προκήρυξη
 
Πηγή: dikaiologitika.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ποιοι δικαιούνται το βιβλιάριο υγείας για ανασφάλιστους;


Ποιοι δικαιούνται το βιβλιάριο υγείας για ανασφάλιστους;Εγκύκλιο για το πώς γίνεται η έκδοση βιβλιαρίων για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες...
μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016, εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β)

Όπως ορίζει ο νόμος του 2006, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.

  «Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο», σημειώνεται στην ΚΥΑ. Το βιβλιάριο ανασφαλίστου χορηγείται για ένα έτος.   Δικαιολογητικά

 Σύμφωνα με το νόμο για την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλιαρίου απαιτούνται τα παρακάτω γενικά δικαιολογητικά:

1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α., στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ανιθαγενούς, δύο (2) φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του. Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.

  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.

 3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.   Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογητικών, απαιτείται ακόμη:   − Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.   −Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.   − Βεβαίωση: i. Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος και ii. Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη). iii. Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο σχετικό φάκελο.   Εγγραφή στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδυνάτων

 Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας.

  Σύμφωνα με το νόμο ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: α) Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του   β) Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.   γ) Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη κατά Νομ/κή Αυτοδ/ση ή Νομ/κό Διαμέρισμα ή Νομ/κό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμηση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής ειδικότητας ή παραιατρικού επαγγέλματος) με τους αναπληρωτές τους.

 Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα. Άλλωστε η νομοθεσία προβλέπει να τηρείται και ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.

Παροχές   Στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται: 1. Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης.   2. Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.   3. Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.


Πηγή: tro-ma-ktiko.blogspot.gr/|
Διαβάστε περισσότερα » »

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Ένας έλληνας γιατρός στο Βέλγιο, με μισθό 12.500 ευρώ, μάς δείχνει πώς είναι ένα δημόσιο νοσοκομείο

Ένας έλληνας γιατρός στο Βέλγιο, με μισθό 12.500 ευρώ, μάς δείχνει πώς είναι ένα δημόσιο νοσοκομείοΗ Κλινική Μπρουγκμάν είναι η νοσοκομειακή πολιτεία του Βελγίου. Των Βρυξελλών συγκεκριμένα. Επείγοντα περιστατικά, καρδιολογική μονάδα, μονάδα ραδιοϊσοτόπων, ορθοπεδική, ερευνητικά εργαστήρια και ανάμεσα στα δεκάδες κτίρια της πολιτείας, η γεροντολογική μονάδα.
Βρυξέλλες, αποστολή: Γιώργος Λαμπίρης
Η γεροντολογία είναι ένα παρακλάδι της παθολογίας, το οποίο κανένας ή τουλάχιστον ελάχιστοι ασθενείς στην Ελλάδα γνωρίζουν. Ο γεροντολόγος χαρτογραφεί το ανθρώπινο σώμα, εντοπίζει την πάθηση ενός ηλικιωμένου και συμβουλεύει ή επεμβαίνει όταν χρειάζεται για τη θεραπεία του.
Ο Ευστράτιος Τσελεπίδης ασκεί ακριβώς αυτή την ειδικότητα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστημιακά νοσοκομεία των Βρυξελλών. Ο ίδιος εξειδικεύτηκε σε μία από σπανιότερες ειδικότητες της ιατρικής επιστήμης, όντας μετανάστης δεύτερης γενιάς στις Βρυξέλλες όπου ζει τα τελευταία 55 χρόνια, όταν η οικογένειά του εγκατέλειψε τις Σέρρες. Η οικογένεια Τσεπελίδη ακολούθησε το μεταναστευτικό ρεύμα της εποχής εκείνης, δεδομένου ότι δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, όπως ο ίδιος παραδέχεται.
giatros5

«Στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει φακελάκι»

«Στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει φακελάκι. Τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ο γιατρός αρκείται στα χρήματα που του δίνει το κράτος, με το οποίο έχει υπογράψει ατομική σύμβαση συνεργασίας. Αν μπορούσα να συγκρίνω την εικόνα που υπερισχύει στο Βέλγιο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα των γιατρών στην πατρίδα μου είναι το γεγονός ότι δεν αμείβονται καλά. Είναι αδύνατον ένας καθηγητής πανεπιστημίου να πληρώνεται με 1.500, το πολύ 1.700 ευρώ το μήνα. Είναι αδιανόητο ένας γιατρός να λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές που φτάνουν τα 1.000 έως και 1.200 ευρώ», λέει με έμφαση ο Ευστράτιος Τσελεπίδης.
«Δεν είναι ότι στο Βέλγιο δεν υπήρχε φακελάκι. Θυμάμαι για παράδειγμα πως όταν είχα αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο ήμουν απλήρωτος. Ήταν σαν να συνέχιζα να είμαι φοιτητής και βρισκόμουν σε αναμονή για την ειδικότητά μου, εργαζόμουν κανονικά στο νοσοκομείο. Μία τέτοια κατάσταση ανάγκαζε πολύ συχνά τους γιατρούς να δέχονται φακελάκια και εδώ στις Βρυξέλλες. Με τα χρόνια όμως, το φαινόμενο στο σύνολό του εξαλείφθηκε», συμπληρώνει.
giatros12

«Ο μισθός που μου δίνει το κράτος είναι 12.500 ευρώ το μήνα»

«Αυτή τη στιγμή ο μισθός μου ως υποδιευθυντής της κλινικής είναι 12.500 ευρώ το μήνα. Παλαιότερα δούλευα ως διευθυντής σε άλλη κλινική με μισθό 20.000 ευρώ. Πλέον όμως είμαι συνταξιούχος και δεν επιτρέπεται από το νόμο να κατέχω τη θέση του διευθυντή. Δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου μου ζήτησαν να ξαναεργαστώ εδώ. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 500.000 βέλγοι ηλικιωμένοι έχουν περάσει από τα χέρια του. Με γνωρίζει σχεδόν ολόκληρο το Βέλγιο», λέει με χαμόγελο.
Όταν αποφάσισε να βγει στη σύνταξη πριν από μερικούς μήνες άνοιξαν διαδοχικά όλες οι επαγγελματικές πόρτες. Όπως λέει 19 νοσοκομεία του ζήτησαν να συνεργαστεί μαζί τους. «Κι όλα αυτά ενώ δεν είχα ειδοποιήσει κανέναν ότι συνταξιοδοτούμαι».
giatros1

Μισθός και σύνταξη παράλληλα

Σε αυτή την περίπτωση η βελγική νομοθεσία ορίζει ότι ένας εργαζόμενος, ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη, μπορεί να επανέλθει ως εργαζόμενος, λαμβάνοντας το μισθό του κανονικά παράλληλα με τη σύνταξή του, πληρώνοντας ασφαλιστικές εισφορές και αναλογούντες φόρους στο κράτος.
«Δεν μπορούσα να σταματήσω την ιατρική και να πηγαίνω για ψάρεμα. Η συγκεκριμένη δουλειά δεν είναι μόνο συνήθεια αλλά και αγάπη. Άλλωστε στην οικογένειά μου η ιατρική είναι πάθος. Ο γιος μου είναι πλαστικός χειρουργός και η κόρη μου γυναικολόγος».

Η πρόταση να αναλάβει διευθυντής στο ΙΚΑ

Αρκετά χρόνια νωρίτερα το ελληνικό δημόσιο του είχε προτείνει να επιστρέψει ως επικεφαλής ενός από τα κεντρικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ των Αθηνών.
«Το 1992 μου ζήτησαν να πάω να δουλέψω ως διευθυντής στο ΙΚΑ. Ο μισθός που μου πρόσφεραν ήταν 86.000 δραχμές. Όταν προσπάθησα να νοικιάσω ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών διαπίστωσα ότι θα έπρεπε εκτός από το μισθό μου, να συμπληρώσω χρήματα από την τσέπη μου. Το ύψος του ενοικίου; 90.000 δραχμές!»

Δουλειά ως δημόσιος υπάλληλος και ιδιώτης ταυτόχρονα

Μεταξύ άλλων η νομοθεσία του Βελγίου δίνει τη δυνατότητα σε ένα γιατρό να δουλέψει τόσο στο δημόσιο, διατηρώντας παράλληλα το ιδιωτικό του ιατρείο. «Εάν κάποιος επαγγελματίας το επιθυμεί να εργαστεί τη μισή ημέρα σε νοσοκομείο υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης και την υπόλοιπη στο ιατρείο του, είναι ελεύθερος να το κάνει. Οι περισσότεροι πάντως είτε δουλεύουν ως υπάλληλοι, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο να ασκεί κάποιος και ελεύθερο επάγγελμα αλλά να είναι ταυτόχρονα και δημόσιος υπάλληλος», εξηγεί ο κύριος Τσεπελίδης.
giatros2

Στα ανθρώπινα…

Η κουβέντα γυρίζει στα ανθρώπινα. Σε αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι οι γιατροί δεν επηρεάζονται ψυχολογικά από την κατάσταση ή το θάνατο ενός ασθενή τους.
«Νιώθουμε τον ανθρώπινο πόνο, αλλά δεν το δείχνουμε», απαντά ο γιατρός.
giatros4

«Αν μπορούσαν να πατήσουν τους ηλικιωμένους με το αυτοκίνητο, θα το έκαναν»

«Διάλεξα τη συγκεκριμένη ειδικότητα, βλέποντας ότι οι Βέλγοι συμπεριφέρονταν άσχημα στους ηλικιωμένους. Αν μπορούσαν να τους πατήσουν με το αυτοκίνητο, περνώντας από πάνω τους, θα το έκαναν. Θυμάμαι ένα ζευγαράκι ηλικιωμένων. Δεν είχαν παιδιά και ζούσαν πολύ φτωχικά, πουλώντας παλιά ρούχα ή άλλα αντικείμενα σε παζάρια. Το χειμώνα ζεσταίνονταν με μία σόμπα που έκαιγε κάρβουνο και έτρωγαν από ένα πράσο ο καθένας. Κάποια στιγμή τους προέτρεψα να απευθυνθούν σε μία μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος τους παρέχει διαμέρισμα και χρηματική ενίσχυση για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα. “Αποκλείεται”, αρνήθηκαν εκείνοι. “Δεν μπορεί να δώσει σ’ εμάς το κράτος χρήματα, από τη στιγμή που είμαστε τόσο φτωχοί. Κι αν μας τα δώσουν μπορεί στη συνέχεια να μας τα ζητήσουν πίσω. Φανταστείτε ότι κάλεσα την πρόνοια να τους βοηθήσει, κι εκείνοι αρνήθηκαν. Προτίμησαν να πεθάνουν φτωχοί”.
giatros6
Ο ίδιος επισκέπτεται τη Ελλάδα έρχεται όταν βρίσκει χρόνο. Περιμένει τη στιγμή που θα βγει στη σύνταξη και η γυναίκα του. Να πηγαίνουν στο χωριό του, την Πεπονιά για 3 και 4 μήνες το χρόνο. «Το μόνο που δεν μου αρέσει στην Ελλάδα είναι η ζήλια που τρέφουν κάποιοι για τα άτομα που ζουν και προοδεύουν στο εξωτερικό», εκφράζει το παράπονό του.
Για τους συγχωριανούς του ο Ευστράτιος Τσελεπίδης είναι ο «γιατρός». «Γιατρέ!», ο ένας, «γιατρέ!», ο άλλος, φωνάζουν μόλις τον βλέπουν να περνάει την είσοδο του χωριού.
Εκείνος είναι πάντα πρόθυμος να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες σε όποιον τις χρειαστεί, ενώ οι χωριανοί του το ανταποδίδουν: «Όλοι έρχονται με κάτι στο χέρι. Ελιές, αυγά, τυρί. Ποτέ δεν θα μου ζητήσουν κάτι με άδεια τα χέρια. Λένε ότι δεν εμπιστεύονται τις ιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για να τύχουν καλύτερης ιατρικής περίθαλψης. Σε αντίθεση με τις Βρυξέλλες. Δεν χρειάζεται ρουσφέτι, ούτε φακελάκι για να έχει κάποιος έναν καλό γιατρό. Αρκεί η δημόσια ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει και για τους ίδιους τους γιατρούς. Εάν αξίζουν, η προσφορά στην επιστήμη τους αναγνωρίζεται».
Εάν μπείτε σε μία τυπική πτέρυγα δημόσιου νοσοκομείου στις Βρυξέλλες, δεν θα δείτε ράντζα. Το κάθε δωμάτιο φιλοξενεί το πολύ δύο κρεβάτια. Και δύο τηλεοράσεις, δύο νιπτήρες, έναν για κάθε ασθενή. Την τηλεόραση δεν τη νοικιάσετε στον επιπλέον εξοπλισμό ενός δωματίου. Προϋπόθεση να ανήκετε στο ανθρώπινο είδος. Για όλα τα υπόλοιπα έχει φροντίσει το κράτος. giatros7giatros8giatros9giatros10
ΠΗΓΗ: newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα » »