Η γιορτή θα συνοδεύεται με τους ήχους της Μπάντα της Φλώρινας των Αδελφών Βαλκάνη.
Ώρα έναρξης : 12.00