Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή Νέων Κοιµητηρίων» σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Πτολεµαϊδα, ενέκρινε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Τα Νέα Κοιµητήρια θα κατασκευαστούν σε δηµοτική έκταση, βορείως της πόλης της Πτολεµαϊδας, στην εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης περιοχή, που απέχει περίπου 2 χλµ. από το άκρο του εγκεκριµένου σχεδίου
πόλεως και η έκταση που θα διαµορφωθεί, θα έχει εµβαδόν περίπου 37 στρεµµάτων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης.
Η διαµορφωµένη έκταση θα περιλαµβάνει κυρίως χώρο κοιµητηρίων όπου προβλέπονται:
• 401 µνηµεία διαστάσεων 2,50Χ2,50µ.
• 644 µνηµεία διαστάσεων 1,20Χ1,20µ.
• 19 µνηµεία διαστάσεων 1,00Χ1,00µ.
• Χώρος χωνευτηρίου
• Χώρος προσωρινής στάθµευσης αυτοκινήτων
• Χώροι πρασίνου
Επίσης θα δημιουργηθεί Οστεοφυλάκιο και Ναός, αίθουσα τελετών και συναφή καταστήµατα ( γραφεία, χώροι υγιεινής, νεκροστάσιο, κατάστηµα, αποθήκη, κτίριο πληροφοριών-φύλακα ), χώρος στάθµευσης περίπου 50 αυτοκινήτων και 5 λεωφορείων, έκτασης περίπου 2 στρεµµάτων και 1 στρέµµατος αντιστοίχως.

kozan.gr