Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Γονείς τέρατα

Έριξαν οξύ στην κόρη τους γιατί «τόλμησε» να κοιτάξει ένα αγόρι...
Έριξαν οξύ στην κόρη τους, γιατί θεώρησαν πως τους ντρόπιασε επειδή τόλμησε...να κοιτάξει ένα αγόρι. Το συμβάν συνέβη στο Πακιστάν και δυστυχώς το 15χρονο κορίτσι υπέκυψε στα τραύματα του. Ο πατέρας της 15χρονης δήλωσε στο BBC ότι η κόρη του θα επέφερε ντροπή στην οικογένειά τους. Η μητέρα του άτυχου κοριτσιού με κυνισμό δήλωσε πως ήταν «πεπρωμένο» της να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν ανέφερε ότι 943 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε εγκλήματα τιμής την περασμένη χρονιά. Μάλιστα ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση 100% από το 2010. Πηγή: BBC Δείτε το βίντεο που ακολουθεί 


pinakio
Διαβάστε περισσότερα » »

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο Κατατέθηκε χθες το απόγευμα το για την «Έγκριση Mεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
Περιλαμβάνει σαρωτικές όσο και επαχθείς μεταβολές σε συντάξεις, μισθούς και επιδόματα κινείται δε προς την κατεύθυνση του ανοίγματος επαγγελμάτων και της απελευθέρωσης αγορών ωραρίων και υπηρεσιών, με κυμαινόμενη, κατά περίπτωση, μεταρρυθμιστική ένταση.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 • Αυξάνεται από 1-1-2013 το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, κατά 2 έτη και καταργείται η διάταξη που προβλέπει την άμεση συνταξιοδότηση του υπαλλήλου εφόσον απολυθεί από την Υπηρεσία χωρίς υπαιτιότητά του.
 • Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων, που υπερβαίνει τα 1000€, μειώνεται ως εξής: Για συνολικά καταβαλλόμενο ποσό άνω των 1.000,ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ, από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ, ενώ από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
 • Καταργείται από 1-1-2013 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, γενικά, η χορήγηση δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόματος Αδείας.
 • Θεσπίζεται από 1-1-2013 ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις άγαμες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται στα 720€ μηνιαίως. Ταυτόχρονα, προβλέπονται περαιτέρω περιορισμοί στο σχετικό δικαίωμα. Έτσι σε περίπτωση που η δικαιούχος έχει και άλλα εισοδήματα, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης όταν το ποσό των εισοδημάτων αυτών υπερβαίνει τα 8640€ ετησίως. Εάν τα εισοδήματά της είναι μικρότερα του ανωτέρω ετήσιου ποσού αλλά με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας σύνταξης το υπερβαίνουν, η κύρια σύνταξη των 720€ μειώνεται κατά το υπερβάλλον ποσό. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, δεν εφαρμόζεται, σε περίπτωση που αυτά είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% και άνω ή σπουδάζουν.
 • Ορίζεται ότι το όριο ηλικίας του 60ού έτους ως προϋπόθεση για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, αυξάνεται από 1-1-2014 στο 64ο έτος τηρουμένων φυσικά ταυτόχρονα των λοιπών προϋποθέσεων καταβολής αυτού.
 • Καταργούνται, από 1-1-2013, τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ. Με τις ίδιες διατάξεις καταργούνται τα επιδόματα εορτών και αδείας και για όλους τους υπαλλήλους και τους μισθωτούς των ΝΠΙΔ.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 • Αναστέλλονται οι προσλήψεις προσωπικού των κατηγοριών Υ. Ε και Δ.Ε., προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και να μειωθεί το μισθολογικό κόστος των ΟΤΑ.
 • Εισάγεται στη μεγαλύτερη δυνατή έκτασή του ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί, με γνώμονα το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας, η κινητικότητα του προσωπικού σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα και σε κάθε κατεύθυνση μέσα σε αυτόν.
  Διαθεσιμότητα
 • Διευρύνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανικές θέσεις των οποίων καταργούνται. Η κατάργηση των θέσεων έχει ως άμεση συνέπεια την αυτοδίκαιη θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, για την οποία εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα έτος, μετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Υπαλληλικού Κώδικα και το άρθρο 105 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπάλληλων, εφόσον δεν μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε άλλη θέση. Ο θεσμός της διαθεσιμότητας λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων αναμορφώνεται και διευρύνεται όσον αφορά τις παρεχόμενες δυνατότητες, δεδομένου ότι το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκτός από τις προβλεπόμενες ήδη από το ισχύον δίκαιο περιπτώσεις εκούσιας μετάταξης, μπορεί επιπλέον να μετατάσσεται υποχρεωτικά ή να μεταφέρεται με ταυτόχρονη μεταβολή της υπηρεσιακής του σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή να μετακινείται πρόσκαιρα ή να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. Η τελευταία δυνατότητα μπορεί να συντρέχει με την εκούσια ή υποχρεωτική μετάταξη ή την πρόσκαιρη τοποθέτηση του υπαλλήλου. Τυχόν μη συμμόρφωση του υπαλλήλου με την πράξη υποχρεωτικής μετάταξης ή υποχρεωτικής τοποθέτησής του για ορισμένο χρόνο ή υπαγωγής του σε πρόγραμμα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης οδηγεί σε άμεση απόλυσή του.
  Τι προβλέπεται για τους επίορκους
 • Αντικαθίστανται και τροποποιούνται διατάξεις των κωδίκων των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν τις περιπτώσεις θέσεως προσωπικού σε αυτοδίκαιη και δυνητική αργία. Ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και συνέπειές τους, σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα και σε όλες τις κατά περίπτωση πειθαρχικές διαδικασίες που ισχύουν και εφαρμόζονται στους φορείς του. Με τις ρυθμίσεις αυτές διευρύνονται οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνση όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα..
Κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων
 • Καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες κρίνεται ήδη, ενόψει των σύγχρονων εξελίξεων και αναγκών της Διοίκησης, ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά, την ίδια στιγμή μάλιστα που το προσωπικό αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας σε φορείς, στους οποίους υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό.
 • Ειδικότερα, η περίπτωση αφορά θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογήςσύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, δηλαδή υπαλλήλους, των οποίων η εργασιακή σχέση με το δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημιουργήθηκε με άλλες διαδικασίες.
 • Παρατείνεται κατά ένα έτος, δηλαδή από 31.12.2015 σε 31.12.2016, η προβλεπόμενη περίοδος ισχύος του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε πέντε
ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:
 • Απελευθερώνεται η διάθεση όλων των παρασκευασμάτων για βρέφη συμπεριλαμβανομένης της πρώτης βρεφικής ηλικίας.
 • Eισάγεται η δυνατότητα πώλησης προϊόντων καπνού από υπεραγορές τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τα προϊόντα καπνού δύνανται να τοποθετούνται σε κλειστές προθήκες μετά τα ταμεία.
 • Προβλέπεται η προκήρυξη κάθε τρία έτη διαγωνισμού για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους.
 • Θεσπίζεται από 01-01-2014 επίδομα μακροχρονίως ανέργου, για τους ανέργους οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες ευρώ, προσαυξανόμενο κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 200 ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι και όχι πέραν των δώδεκα μηνών.Τα όρια ηλικίας των δικαιούχων ορίζονται από 20 ετών μέχρι 66.
 • Αναμορφώνεται το καθεστώς που διέπει τα υφιστάμενα πολυάριθμαοικογενειακά επιδόματα με σκοπό τον εξορθολογισμό τους και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο οικογενειακό επίδομα που καταβάλλεται από το πρώτο παιδί. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων θα καταβάλλεται στοχευμένα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη και για το λόγο αυτό θα υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου στο πλαίσιο αφενός της ενίσχυσης των ασθενέστερων οικονομικά δικαιούχων και αφετέρου της προσαρμογής στην υφιστάμενη δημοσιονομική συγκυρία.
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα ευρώ (6.001€) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (Γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα ευρώ (12.001) έως δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής: σαράντα ευρώ (40€) ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, ογδόντα ευρώ (80€) ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα, εκατόν τριάντα ευρώ (130€) ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και εκατόν ογδόντα ευρώ (180€) ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα εξήντα ευρώ (60€). Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας θα λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό του προηγούμενου της χορήγησης έτους.
Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
Επέρχονται μεταβολές ως προς τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ, με εξαίρεση το ΝΑΤ.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τη συνταξιοδότηση από 1.1.2013 εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπονται από 1.1.2015 και εφεξής, όπως διαμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010. Ταυτόχρονα προστίθενται στα διαμορφούμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δύο επιπλέον έτη.
Για παράδειγμα ασφαλισμένη μητέρα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που συμπληρώνει 5.500 ημέρες ασφάλισης από την 1.1.2013 και εφεξής , προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί εντός του έτους αυτού θα πρέπει να συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας της για πλήρη σύνταξη και το 62ο για μειωμένη σύνταξη.
Η ανωτέρω προβλεπόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας κατά δύο έτη, αφορά και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1.1.2013 με προϋποθέσεις που δεν είχαν μεταβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010.
Για παράδειγμα, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης, από 1.1.2013 και εφεξής θα απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
Από την ως άνω κατά περίπτωση αύξηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ή/και του ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρες όπως και οι χήροι πατέρες παιδιών ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία και οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, χωρίς να θίγονται από τις μεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με την παρούσα ρύθμιση από 1.1.2013 και εφεξής.
Για παράδειγμα ασφαλισμένος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης εντός του 2012, θεωρείται ότι έχει κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2012, και θα συνταξιοδοτηθεί και μετά την 1.1.2013 με τη συμπλήρωση 11.100 ημερών ασφάλισης και ηλικία 59 ετών. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση του ανωτέρω μετά την 1.1.2013 η συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης.
Μείωση συντάξεων
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιβάλλονται από 1.1.2013, στο πλαίσιο του νέου μνημονίου, μειώσεις στις ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και σε όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο. Οι μειώσεις αφορούν όλες ανεξαίρετα τις συντάξεις (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος – αναπηρίας – θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.
Η μείωση, προκειμένου να είναι σε δικαιότερη βάση γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων ή κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που υπερβαίνουν τα 1000,00 ευρώ κατά μήνα.
Η μείωση βαίνει αυξανόμενη, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης ή των συντάξεων, προκειμένου τα βάρη να κατανέμονται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των συνταξιούχων ως εξής :
α. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 1000,01 έως 1500,00 ευρώ η μείωση ανέρχεται σε 5%.
β. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 1.500,01 έως 2000,00 ευρώ η μείωση ανέρχεται σε 10%.
γ. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 2000,01 έως 3000,00 ευρώ η μείωση ανέρχεται σε 15%.
δ. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 3000,01 έως 4000,00 η μείωση ανέρχεται σε 20%.
ε. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 4000,01 και άνω η μείωση ανέρχεται σε 25%.
Διασφαλίζεται ταυτόχρονα και στις πέντε ανωτέρω περιπτώσεις το κατά περίπτωση κατώτατο ποσό μετά τις μειώσεις, το οποίο στην περίπτωση α΄ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000,01 ευρώ, στην περίπτωση β΄ των 1.425,01 ευρώ, στην περίπτωση γ΄ των 1.800,01 ευρώ, στην περίπτωση δ΄ των 2.550,01 ευρώ και στην περίπτωση ε΄ των 3.200,01 ευρώ.
Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης, καθώς και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων – τομέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, καταργούνται από 1.1.2013.
Υπολογισμός αποζημίωσης Προειδοποιημένης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου.
Προβλέπεται η μείωση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου άνω των 12 μηνών, θέτοντας ως μέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 μήνες πριν τη λύση της σύμβασης προκειμένου ο εργοδότης να καταβάλλει το ήμισυ της προβλεπόμενης κατά το επόμενο εδάφιο αποζημίωσης απόλυσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η άρση των προσκομμάτων σε ότι αφορά την δυνατότητα των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε απολύσεις σε περιπτώσεις μείωσης του κύκλου εργασιών τους. Οι χρόνοι προειδοποίησης διαμορφώνονται ως εξής:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.
Υπολογισμός Αποζημίωσης Απροειδοποίητης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Το ύψος της αποζημίωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης διαμορφώνεται ως εξής:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 1 έτος συμπληρωμένο έως 4 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 2 μηνιαίους μισθούς.
β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 4 έτη συμπληρωμένη έως 6 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 3 μηνιαίους μισθούς.
γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 4 μηνιαίους μισθούς.
δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 8έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 5 μηνιαίους μισθούς.
ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 10 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 6 μηνιαίους μισθούς.
στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 11 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 7 μηνιαίους μισθούς.
ζ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 12 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 8 μηνιαίους μισθούς.
η) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 13 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 9 μηνιαίους μισθούς.
θ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 14 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 10 μηνιαίους μισθούς.
ι) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 15 έτη συμπληρωμένα, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 11 μηνιαίους μισθούς.
κ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 16 έτη συμπληρωμένα και άνω, η αποζημίωση προσδιορίζεται στους 12 μηνιαίους μισθούς.
Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Ως προς τα φορολογικά οι κυριότερες προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:
Αυξάνεται ο φόρος κατανάλωσης στο υγραέριο κίνησης κατά 0,23 ευρώ ανά λίτρο.
 • Αυξάνεται κατά 0,045 ευρώ ο ΕΦΚ στο ντίζελ που χρησιμοποιούν οι αγρότες για καλλιέργειες (θερμοκήπια κα).
 • Αλλάζει η φορολογία στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων.
 • Μειώνεται από 11% σε 6% ο συντελεστής του κατ αποκοπήν επιστρεφόμενου ΦΠΑ στους αγρότες.
 • Καταργούνται δεκάδες άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ο κώδικας μετονομάζεται σε Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
 • Θεσπίζεται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ο επικεφαλής της οποίας θα έχει πενταετή θητεία και υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία.
 • Θεσμοθετείται το νέο σύστημα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με ταυτόχρονη κατάργηση του σχετικού σήματος.
Πηγή: ethnos.gr
polispress
Διαβάστε περισσότερα » »

Αναβάλλεται επ’ αόριστον η λύση στο χρέος της Ελλάδας

Σαν βόμβα έπεσε η είδηση που μεταδίδει το Dow Jones Newswires, το οποίο επικαλείται δύο ευρωπαίους αξιωματούχους, και σύμφωνα με τους οποίους στο της 12ης Νοεμβρίου είναι απίθανο να δοθεί μία λύση στο της Ελλάδας και τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.
Αυτό σε συνδυασμό με τα όσα έχει πει ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς ότι στις 16 Νοεμβρίου τελειώνουν τα χρήματα στα κρατικά ταμεία, προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην ελληνική κυβέρνηση, που αναζητά εναλλακτικά σενάρια για τη χρηματοδότηση του κράτους.
Ένας εκ των ευρωπαίων αξιωματούχων που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε πως η 12η Νοεμβρίου είναι περισσότερο ένα ακόμα βήμα στο δρόμο και δεν υπάρχει κανένα «πιστόλι που να μας σημαδεύει το κεφάλι μας».
Αυτό βέβαια που δεν διευκρινίζεται είναι εάν η απόφαση για εκταμίευση είναι απίθανη ακόμα κι αν τα μέτρα έχουν περάσει και υπερψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο.
Σκόπελος για την εκταμίευση της δόσης είναι και ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, καθώς το ΔΝΤ επιθυμεί πρώτα να έχει τα εχέγγυα πως η Ευρώπη έχει ήδη βρει τους τρόπους προκειμένου να μειώσει το ελληνικό χρέος σε επίπεδα που να είναι διαχειρίσιμα.
Συγκεκριμένα το ΔΝΤ επιθυμεί η Ευρώπη να βρει τρόπους να μειωθεί το ελληνικό χρέος έως και 50 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που προς το παρόν όμως η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το απορρίπτουν κατηγορηματικά.
Την ίδια ώρα, ευρωπαίος αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters αναφέρει πως ο κίνδυνος ελληνικής χρεοκοπίας στις 16 Νοεμβρίου έχει διογκωθεί.

polispress
Διαβάστε περισσότερα » »

Φόβος για διακοπές ρεύματος – Κατέβηκαν διακόπτες σε πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής


Εκτός λειτουργίας τέθηκαν σήμερα το πρωί πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της  από απεργούς της ΓΕΝΟΠ .
Πρόκειται για τις μονάδες Μεγαλόπολη 4, Λαύριο 4Αγ. Δημήτριος 5Καρδιά και Αμύνταιο, συνολικής ισχύος1642 μεγαβάτ.
Η συνολική ισχύς των θερμικών μονάδων (λιγνίτης και φυσικό αέριο) ΔΕΗ και ιδιωτών μαζί με ταυδροηλεκτρικά (χωρίς να υπολογίζονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) διαμορφώνεται στα 12.300 μεγαβάτ, μέγεθος στο οποίο περιλαμβάνονται και οι μονάδες που βρίσκονται σε συντήρηση.
Η αιχμή της ζήτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του διαχειριστή, προβλέπεται να φθάσει απόψε στα 6.400 μεγαβάτ, καθώς οι καιρικές συνθήκες διατηρούν ακόμη χαμηλά τα φορτία.
Πάντως δεν μπορούν να αποκλειστούν διακοπές ρεύματος, δεδομένου ότι οι επόμενεςκινήσεις των συνδικαλιστών δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

polispress
Διαβάστε περισσότερα » »

Συνάντηση στην Κοζάνη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείαςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για ενδυνάμωση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) διοργανώνει συνάντηση στην Κοζάνη (Εργατικό Κέντρο Κοζάνης Αίθουσα Συνεδριάσεων, Ζαφειράκη 4) στις 10 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00π.μ.

Η συνάντηση έχει σκοπό την ενίσχυση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού, της συλλογικής οργάνωσης, της αλληλοϋποστήριξης, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος.

 Στη συνάντηση, μεταξύ άλλων, θα συμμετέχουν άτομα από νεοσυσταθέντα σωματεία ατόμων με ψυχική αναπηρία αλλά και άτομα από το ευρύτερο αναπηρικό κίνημα προκειμένου να καταθέσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν στις πόλεις τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καλεί όλα τα άτομα που είναι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας να δώσουν δυναμικό παρόν. Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική.


                       


Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Διαβάστε περισσότερα » »

Το μαρτύριο της σταγόνας για τα 31 δις

Πρέπει να είναι κανείς αφελής ώστε να πιστεύει ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα πάρουν οποιαδήποτε απόφαση για το χρέος της Ελλάδας και την εκταμίευση της δόσης των 31 δις μερικά 24ωρα μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Ακόμη και στην (πολύ) πιθανή επανεκλογή του Μπαράκ Ομπάμα, όπως έχουμε γράψει κατ’ επανάληψη στο «Κουρδιστό Πορτοκάλι», θα έχουν να κάνουν με έναν νέο Ομπάμα πολύ πιο σκληρό και αποφασιστικό απέναντί τους αλλά και απέναντι στην Αθήνα.

Με τα διεθνή ΜΜΕ να βοούν για τα βασανιστήρια στην ΓΑΔΑ και την συγκάλυψη της λίστας Λαγκάρντ από τους αρμόδιους υπουργούς θα πρέπει να έχουν τρελαθεί εντελώς οι δανειστές μας ώστε να πετάξουν μία κι έξω 31 δις ευρώ σε έναν κρατικό μηχανισμό στον οποίο εξακολουθούν να κάνουν κουμάντο τα πιο σκοτεινά συστήματα της μεταπολίτευσης.

Για το αυτονόητο κάνει λόγο και το Dow Jones Newswires επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους με άμεση γνώση του θέματος.

“Το Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου είναι απίθανο να δώσει μια λύση στο χρέος της Ελλάδας και στις άμεσες χρηματοδοτικές της ανάγκες, αν και κάποιο είδος απάντησης αναμένεται να συμφωνηθεί μέσα στο μήνα…”
"Η 12η Νοεμβρίου είναι περισσότερο ένα βήμα στο δρόμο. Δεν έχουμε ένα πιστόλι να σημαδεύει το κεφάλι μας", δήλωσε ο ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους μιλώντας υπό συνθήκες ανωνυμίας στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ομάδας των είκοσι (G-20) στο Μεξικό.

Για την πληρωμή της δόσης στην Ελλάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει πρώτα να έχει πειστεί ότι η Ευρώπη έχει βρει ένα τρόπο να κόψει το χρέος της χώρας σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Το Ταμείο θέλει η Ευρώπη να απομειώσει μεταξύ 30 δισ. και 50 δισ. ευρώ από το ελληνικό χρέος ώστε να επιτρέψει σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Ωστόσο, οι χώρες της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν κατηγορηματικά απορρίψει την πρόταση αυτή, αναφέρει το πρακτορείο.

"Το ΔΝΤ επιμένει στην απομείωση του χρέους αλλά οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να το δεχτούν. Εξετάζουν ακόμα άλλους τρόπους για να πετύχουν τον στόχο. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και σε αυτό το πλαίσιο η πληρωμή της δόσης δεν αναμένεται να εγκριθεί στη συνάντηση των Βρυξελλών", δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.

Ο πρώτος αξιωματούχος σημείωσε ότι η έγκριση της δόσης και η απόφαση για το πώς θα μειωθεί το χρέος δεν μπορούν να γίνουν ξεχωριστά.

"Δεν θα υπάρξει απόφαση για τη δόση προς την Ελλάδα χωρίς παγκόσμια συμφωνία με όλες τις προϋποθέσεις να πληρούνται", δήλωσε.

Αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την έγκριση του πακέτου λιτότητας από το ελληνικό κοινοβούλιο σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μια λύση θα πρέπει, ωστόσο, να βρεθεί μέσα στο Νοέμβριο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Στο μεταξύ ο δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι την Τετάρτη το κοινοβούλιο θα εγκρίνει το πακέτο λιτότητας των 13,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με ωριμάνσεις ομολόγων ύψους 5 δισ. ευρώ στις 16 Νοεμβρίου. Έλληνας αξιωματούχος δήλωσε ότι η Αθήνα σχεδιάζει να εκδώσει νέα έντοκα γραμμάτια για να καλύψει το κόστος καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας δεν επαρκούν.

Και το γεγονός ότι οι δανειστές μας εδώ και μερικές μέρες έχουν σταματήσει να μιλάνε για ειδικά ταμεία και το σπάσιμο της δόσης σε δόσεις οφείλεται καθαρά στις αμερικανικές εκλογές και στην πλάτη που βάζουν οι Ευρωπαίοι για την επανεκλογή του Μπαράκ Ομπάμα.

Τα στόματα των δανειστών θ΄ ανοίξουν ξανά από το πρωί της Τετάρτης και αυτό σε περίπτωση που δεν προκύψει η ανάγκη της επανακαταμέτρησης. Τα λεφτά της δόσης είναι πάρα πολλά και δεν πρόκειται να δοθούν παρά μόνο τμηματικά και αφού η Ελλάδα ικανοποιεί στην πράξη τους όρους και τις προυποθέσεις των δανειστών της. Οι αμερικανικές εκλογές, για την ακρίβεια αυτό που θα συμβεί μετά από αυτές, τρομάζει τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Δυστυχώς για την κυβέρνηση Σαμαρά στο διάστημα που έχει κυλήσει από την ορκομωσία της έχει να επιδείξει μηδενικό μεταρρυθμιστικό έργο. Μόνο λόγια, κούφια λόγια, και διαβουλεύσεις εσωκομματικής γυμναστικής για τους 3 της συγκυβέρνησης.

Η διαχείρηση της λίστας Λαγκάρντ ήταν το κερασάκι της τούρτας για τους δανειστές μας-είναι έξαλλοι με τους Σαμαρά-Βενιζέλο.

Θα ματώνουμε για να πάρουμε κάθε φορά την επόμενη δόση της δόσης των 31 δις.
Τέλος, οι ανοησίες του Mega που θέλουν τους δανειστές να μας δίνουν 40 δις σε περίπτωση που υπερψηφίσει ο Κουβέλης, είναι απλά για γέλια...
 
 
triklopodia

Διαβάστε περισσότερα » »

ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. Εν αρχή ήν, η παράνομη παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση .Του Αντώνη Γρυπαίου

Τούτου δοθέντος, υπάρχει η αντίδραση στη δράση……….
Κυκλοφορούν έντονα φήμες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες προσφάτως οι Αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως ο Λευκός Οίκος, το πεντάγωνο, οι ένοπλες δυνάμεις, οι μυστικές
υπηρεσίες, και τα διάφορα υπουργεία, αρχίζουν να αφυπνίζονται από το Σιωνιστικό ύπνο στον οποίον τους έχει βυθίσει η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, η οποία συνεπικουρούμενη από πολλές παραθρησκευτικές Σιωνιστικές οργανώσεις των Μορμόνων, Μασόνων, Σαϊεντολόγων, κ.λ.π. βύθισαν σε επικίνδυνο λήθαργο και χάος τις πάλαι ποτέ διεθνώς δημοφιλείς ΗΠΑ, αλλά και όλη την ανθρωπότητα.
Η Παγκόσμια Σιωνιστική Κυριαρχία, εν γνώσει ούσα αυτής της καταστάσεως, προσπαθεί μέσω των ΜΜΕ, των παραθρησκευτικών οργανώσεων, και τρομοκρατικών ενεργειών, (μέχρι το τυφώνα SANDY επιστράτευσαν), να βγάλουν πρόεδρο το Μορμόνο ΜΙΤ ROMNEY και να προωθήσουν τα σχέδιά τους, αφού ο πρόεδρος ΟΒΑΜΑ τους πήρε ήδη χαμπάρι, και αρχίζει να αντιδρά.
Τα σχέδιά τους είναι πόλεμος εναντίον του ΙΡΑΝ, αφού πρώτα καταλάβουν τη Συρία, και εν συνεχεία παγκόσμια οικονομική κρίση, με
Γ! Παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, για εξάλειψη της ανθρωπότητος, και εφαρμογή των πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών.
Στο πόλεμο αυτό θα επιβιώσουν μόνο αυτοί, και οι εκλεκτοί τους.
Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για κοσμοϊστορική αλλαγή στη γεω-πολιτική των ΗΠΑ, όσον αφορά το Ισραήλ, και γενικά τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν φρικιαστικά προγράμματα της Σιωνιστικής παγκόσμιας Δικτατορίας, για όσους αντιστέκονται στη Σιωνιστική ΝΤΠ
Φαίνεται ότι ο νυν πρόεδρος ΟΒΑΜΑ δεν συνεργάζεται στενά με τη παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση, για την επιβολή των σχεδίων των Κοσμοκρατόρων παγκοσμίως, γιαυτό θέλουν να τον αλλάξουν με τον μορμόνο RΟΜΝΕΥ. Το αν θα πετύχει η αντίδραση αυτή εξαρτάται από τον Αμερικανικό Λαό, από την απόφαση που θα λάβει στις προεδρικές εκλογές, και στη σταθερότητα των απόψεων του προέδρου ΟΒΑΜΑ.
Η Δολοφονία του προέδρου Κένεντυ:
------------------------------------------------
Το έτος 1963 οι Σιωνιστές Παντοκράτορες δολοφόνησαν το πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζων Κένεντυ, διότι δεν επέτρεπε στο Ισραήλ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Επιπλέον προσπάθησε να σταματήσει τη Σιωνιστική ιδιωτική Κεντρική τράπεζα (FED) των ΗΠΑ, η οποία εκδίδει και τυπώνει το Αμερικανικό δολάριο, και εν συνεχεία η μαφία των Σιωνιστών, το δανείζει με τόκους στην Αμερικανική κυβέρνηση.
Ο Πρόεδρος Κένεντυ προσπάθησε να εκδόσει Αμερικανικά δολάρια από δημόσια τράπεζα, για να έχει τον απόλυτο έλεγχο του δολαρίου.
Το σπουδαιότερο είναι το γεγονός ότι είχε παραμερίσει τη παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση, και ασκούσε ο ίδιος με τη κυβέρνησή του, γνήσια Αμερικανική πατριωτική πολιτική και εξουσία, γιαυτό ήταν διεθνώς δημοφιλής, όχι μόνο αυτός, αλλά οι Η.Π.Α.
Γιαυτούς τους λόγους τον δολοφόνησαν, έτσι έχασε η ανθρωπότητα ένα υπέροχο άνθρωπο, πλανητάρχη, και παγκόσμιο ηγέτη.
Εν συνεχεία δολοφόνησαν τον αδελφό του και υπουργό Δικαιοσύνης
Robert Kennedy, το λαοφιλή πάστορα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, το Τζον Λένον του συγκροτήματος beattles, τον Έλβις Πρίσλεϊ, τον Σαλβαδόρ Αλιέντε, το Πάπα Ιωάννη Παύλο Ι, τον Αλέξανδρο Ωνάση, το Γιάσερ Αραφάτ, και άλλους. Οι δολοφονίες είναι όπλο στα χέρια τους, για να βγάζουν από τη μέση, πάντα αντιτιθέμενο στα σχέδιά τους.
Οι διάδοχοι του προέδρου Κένεντυ, έγιναν πιόνια και μαριονέτες των
Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων, ενέπλεξαν τις ΗΠΑ σε πολλούς διεθνώς τοπικούς πολέμους, και έκαναν τις ΗΠΑ μη δημοφιλείς παγκοσμίως.
Σήμερα στο 2012 φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στις ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, οι μυστικές υπηρεσίες, το Πεντάγωνο, οι ένοπλες δυνάμεις, λένε το κοσμοϊστορικό ΟΧΙ στη παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση.
Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, (CIA, NSA, FBI, κ.λ.π.), μαζί με το πεντάγωνο-ένοπλες δυνάμεις, και το Λευκό Οίκο, δημιούργησαν μια έκθεση 82 σελίδων, με τίτλο, «Προετοιμάζοντας για τη μετά Ισραήλ Μέση Ανατολή», στην οποίαν ένα κύριο συμπέρασμα είναι ότι η μεγαλύτερη απειλή στα Αμερικανικά Εθνικά συμφέροντα είναι το Σιωνιστικό Ισραήλ, και η παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση.
Αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, δεν το ανέφεραν τα ΜΜΕ (ντόπια και διεθνή), που ελέγχονται από τη παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση, αλλά αντιθέτως αποπροσανατολίζουν το Λαό, ότι για τα οικονομικά μας χάλια, δεν φταίνε οι διεθνείς Σιωνιστικές τράπεζες των κ.κ. Ρότσιλντ, & Ροκφέλερ, που μας φόρτωσαν αυτό το τεράστιο χρέος, αλλά φταίμε εμείς που γίναμε κλέφτες του δημόσιου πλούτου, λαμόγια και τεμπέληδες. Στην έκθεση αυτή στις ΗΠΑ γίνεται προετοιμασία για μια μετά Ισραήλ Μέση Ανατολή, γιαυτό οι Σιωνιστές Παντοκράτορες, θέλουν να «φάνε» τον ΟΒΑΜΑ με νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες (εκλογές). Αυτή η έκθεση-ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το
Αμερικανικό εθνικό συμφέρον είναι ουσιαστικά σε αντίθεση με εκείνο του Σιωνιστικού Ισραήλ, και της Σιωνιστικής διακυβέρνησης, ενώ μέχρι τώρα, πριν οι ΗΠΑ ανανήψουν, ήταν ταυτισμένο. Δηλαδή Σιωνιστικές ΗΠΑ, και η παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση, ήταν ένα σώμα.
Ευτυχώς ο καλός Θεός, για τη προστασία της ανθρωπότητας, έκανε τους Αμερικανούς πρόσφατα να ανανήψουν, και σιγά-σιγά να αντιδρούν στα Σιωνιστικά θερμοπολεμικά σχέδια.
Οι συγγραφείς της ανάλυσης αυτής, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Σιωνιστικό Ισραήλ, και η παγκόσμια Σιωνιστική Παντοκρατορία των
κ.κ. Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Σόρος, Μόργκαν, Μπους, και άλλων γνωστών, όπως οι ηγέτες της Μασονικής λέσχης Bilterberg, της Σιωνιστικής τριμερούς επιτροπής, των Illuminati, της διεθνούς Μασονίας, των Μορμόνων, το γνωστό μας ΔΝΤ , η παγκόσμια τράπεζα, η OPUS DEI του Βατικανού, η οργάνωση Κρανίο και Οστά των Μπούς, οι Ναϊτες, Ιππότες, Ροδόσταυροι, τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, το Συμβούλιο Εξωτερικών σχέσεων των κ.κ. Κίσσινγκερ & Μπρεζίνσκυ, το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ, οι διάφορες διεθνείς Σιωνιστικές τράπεζες Goldman Sachs, Lehman, City,
Morgan Stanley, και άλλοι. Όλοι αυτοί είναι διεθνείς συνωμότες που αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, και του αφανισμού των Εθνών-Κρατών.
Είναι τα διεθνή χαλκεία που στηρίζουν τη Σιωνιστική παγκοσμιοποίηση, και Σιωνιστική Ν.Τ.Π. Όλοι αυτοί οι διεθνείς συνωμότες, σχεδιάζουν επάνω στη γεωστρατηγική και γεωπολιτική σκακιέρα το παγκόσμιο οικονομικό, ψυχρό, και θερμό πυρηνικό πόλεμο. Όλοι αυτοί καταρτίζουν τις παγκόσμιες θεωρίες συνωμοσίας.
Οι συγγραφείς της εκθέσεως αυτής, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Σιωνιστική διακυβέρνηση, είναι σήμερα η μεγαλύτερη απειλή για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ, στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα, αφού καταρτίζουν σχέδια για Γ! παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, στον οποίον οι ΗΠΑ θα σβήσουν από το παγκόσμιο χάρτη.
Οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ξανασκεφτούν τις σχέσεις τους με τη παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση, διότι αυτή οδηγεί την ανθρωπότητα σε Γ! παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, στον οποίον θα χάσουν τη ζωή τους 250 εκ. Αμερικανοί αθώοι φορολογούμενοι πολίτες, και θα επιβιώσουν μόνο οι εκλεκτοί της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι, από τους φόρους που πληρώνουν οι αθώοι Αμερικανοί πολίτες, χρηματοδοτούνται οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χρησιμοποιούν κατά βούληση οι Σιωνιστές Παντοκράτορες, σε διάφορους τοπικούς πολέμους, στους οποίους χιλιάδες νέοι Αμερικανοί χάνουν τη ζωή τους. Δηλαδή οι Αμερικανοί πληρώνουν φόρους, για να χάνουν τη ζωή τους σε αλλότριους τοπικούς πολέμους, για τα συμφέροντα της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Γιαυτό οι αρμόδιες Αμερικανικές κυβερνητικές αρχές αρχίζουν να αφυπνίζονται, μήπως αποτινάξουν το ζυγό που τους επέβαλλε η παγκόσμια Σιωνιστική παρέα και Μαφία.
Εμείς ρωτάμε, πως πάνε τα σχέδια, και οι συνωμοσίες, κύριοι Σιωνιστές;;;
Μερικές από τις ενέργειες του Διεθνούς Σιωνισμού, που έκαναν τους αρμόδιους Αμερικανούς κυβερνητικούς να επαναστατήσουν και να σκεφθούν το Λαό τους, και τις ΗΠΑ, που τις έκαναν πιόνι και μαριονέτα της παγκόσμιας Σιωνιστικής Διακυβέρνησης των κ.κ. Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, κ.λ.π. είναι οι εξής.
Εκτός από τους πολέμους που εμπλέκουν τις Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, και τον έλεγχο του δολαρίου, οι Σιωνιστές Παντοκράτορες, (με τις πλάτες των ΗΠΑ, και του ΝΑΤΟ, έγιναν Κοσμοκράτορες), έχουν καταρτίσει φρικιαστικά προγράμματα για όσους αντιστέκονται στη Σιωνιστική Παγκοσμιοποίηση, και στη Σιωνιστική Ν.Τ.Π.
Σύμφωνα με αυτά τα προγράμματα, ετοιμάζουν μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκατοντάδες χιλιάδες φέρετρα, και προμήθειες διαφόρων ειδών, μέσω της κυβερνητικής υπηρεσίας F.E.M.A.
Αποστολή της FEMA είναι να διαχειρίζεται έκτακτες ανάγκες, όπως καταστροφές από σεισμούς, τυφώνες, ανεμοστρόβιλους, τρομοκρατικές ενέργειες, πολέμους, κ.λ.π. Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έργο της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Μαφίας-Δικτατορίας, είναι επιθέσεις κατά των ΗΠΑ, ( USA under attack), από τους Σιωνιστές Κοσμοκράτορες, επειδή τελευταία οι ΗΠΑ δεν πειθαρχούν στις εντολές των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων. Έργο των Σιωνιστών Παντοκρατόρων είναι δολοφονίες προσωπικοτήτων που αντιτίθενται στα σχέδιά τους, τρομοκρατικές ενέργειες όπως η καταστροφή των διδύμων πύργων, με χιλιάδες θύματα αθώους Αμερικανούς πολίτες, οι τυφώνες Κατρίνα, & SANDY, οι πανδημίες, κ.λ.π.
Δημιούργησαν τη SANDY για να πλήξουν τον ΟΒΑΜΑ προεκλογικά, με αποτέλεσμα να χάσουν τα σπίτια τους χιλιάδες αθώοι Αμερικανοί, γιαυτό λένε τα ΜΜΕ, «USA UNDER ATTACK.»
Τα φυσικά φαινόμενα όπως σεισμούς, τυφώνες, ανεμοστρόβιλους, τα προκαλούν με το σύστημα HAARP, και τα εμφανίζουν με τα ΜΜΕ, να φαίνονται ότι προέρχονται από τη φύση.
Το ερώτημα είναι γιατί τα χιλιάδες φέρετρα;;; Τι ετοιμάζουν;;;
Το έτος 2001 ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν, απευθυνόμενος στο σημερινό πρόεδρο Σιμόν Πέρες του είπε,
«Μην ανησυχείς για τις Αμερικανικές πιέσεις προς το Ισραήλ. Εμείς οι Σιωνιστές Εβραίοι ελέγχουμε την Αμερική, και οι Αμερικανοί το γνωρίζουν.» Τα συμπεράσματα δικά σας……….
Η FEMA έχει ιδρύσει 23 στρατόπεδα σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, για κράτηση των αντιπάλων της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. Επίσης ίδρυσε άλλα 20 στρατόπεδα για λαθρομετανάστες.
Όσοι αντιστέκονται στη Ν.Τ.Π. θα φυλακίζονται στα στρατόπεδα της FEMA. Όταν κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και επιβληθεί Στρατιωτικός νόμος σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, κάθε αντίπαλος θα ονομαστεί «εγκληματίας» ή «τρομοκράτης», και επικίνδυνο πρόσωπο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, θα αποστέλλεται σε αυτά τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τα οποία είναι σαν μικρές οργανωμένες πολιτείες. Τέσσερα από αυτά τα στρατόπεδα, έχουν σχεδιαστεί για κράτηση 25.000 πολιτικών κρατουμένων, όχι μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά και από άλλα κράτη, όπου απαγάγουν προσωπικότητες μη αρεστές σε αυτούς, και τους κλείνουν σε αυτά τα στρατόπεδα πολιτικών κρατουμένων, όπου πλέον η ζωή τους είναι σε άμεσο κίνδυνο……..
Η FEMA ετοιμάζεται για Γ! παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, γιαυτό και τα χιλιάδες φέρετρα, τα οποία δεν θα φτάσουν……..
Ο Χένρι Κίσινγκερ αν και Σιωνιστής και σύμβουλος των Επικυρίαρχων
της Γης, δήλωσε στην εφημερίδα New York Post, «Μέσα σε 10 χρόνια
δεν θα υπάρχει πια το Ισραήλ». Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα καταστραφεί. Εκεί το οδηγούν οι εθνικιστές Σιωνιστές ηγέτες του, και η ηγεσία των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων. Η άποψη του Κίσινγκερ αντικατοπτρίζει τη συνδυασμένη εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Μήνες νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει η έκθεση, «Προετοιμασία για μια θέση του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή».
Η έκθεση αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, έρχεται σε αντίθεση με αυτό του Ισραήλ, και της Σιωνιστικής παρέας που κυβερνά σήμερα τις ΗΠΑ. Η λεγόμενη ειδική σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ, είναι αντιπαραγωγική. Το όφελος του Ισραήλ γεωπολιτικά βλάπτει τις ΗΠΑ, γιαυτό η Ουάσινγκτον σκέφτεται να απαγκιστρωθεί από την ασφυκτική αγκαλιά του Σιωνιστικού Ισραήλ.
Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη δύναμη στο χώρο της Μέσης Ανατολής, χωρίς την πάσης φύσεως βοήθεια των ΗΠΑ.
Η Αμερική με αυτή τη συμμαχία, χάνει περισσότερα από όσα κερδίζει.
Στο βιβλίο τους δύο Αμερικανοί αναλυτές διεθνών σχέσεων, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ είναι όλο και περισσότερο μια στρατηγική ευθύνη για τις ΗΠΑ. Οι Σιωνιστές οδηγούν τις ΗΠΑ στον όλεθρο, και σε πυρηνικό Αρμαγεδδώνα. Είναι καιρός για τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν το Σιωνιστικό Ισραήλ, όχι ως ειδική περίπτωση, αλλά σαν μια κανονική κατάσταση, όπως αντιμετωπίζουν όλες τις άλλες χώρες. Όμως το Σιωνιστικό λόμπυ στις ΗΠΑ είναι πανίσχυρο, ανεβάζει και κατεβάζει προέδρους, και υπουργούς, μέσω εκλογών ή δολοφονιών, κατά τα συμφέροντα της παγκόσμιας Σιωνιστικής παράνομης Διακυβέρνησης.
Οι Σιωνιστές Παντοκράτορες βασίζονται στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για την επιβολή των σχεδίων τους, σύμφωνα πάντα με τα πρωτόκολλα των δικών τους Σοφών.
Πολλοί θα απορούν για την αντιπολιτευτική μας διάθεση κατά των Σιωνιστών. Οι Σιωνιστές Νεοταξίτες εδώ και πολύ χρόνο, προσπαθούν να καταστρέψουν τον Ελληνισμό. Αυτό το πετυχαίνουν με την εκλογή δοσιλόγων και προδοτών πολιτικών στην εξουσία της Ελλάδος.
Σήμερα ο πρόεδρος ΟΒΑΜΑ, το πεντάγωνο, και οι μυστικές υπηρεσίες,
λέγουν ΟΧΙ στους Σιωνιστές. Κατόπιν αυτού το Σιωνιστικό λόμπυ δεσμεύεται για εκδίκηση. Τρελοί είναι να χάσουν το λαχείο που λέγεται ΗΠΑ μέσα από τα χέρια τους;;; Θα αντιδράσουν, και μάλιστα γρήγορα.
Τώρα έρχεται μια ακόμη δραματική στιγμή στην Αμερικάνικη Ιστορία.
Σύμφωνα με μια έγκυρη εφημερίδα διεθνών σχέσεων, οι Αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν συντάξει την έκθεση αυτή, αναλύουν τη γεωπολιτική, γεωστρατηγική, και τη γεωοικονομία στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες, είναι η μεγαλύτερη ενιαία απειλή για την Αμερικανική ασφάλεια, και για την Αμερικανική οικονομία. Εμείς λέμε, αργά το καταλάβανε………
Τι πρέπει να γίνει;;;
------------------------
Κατά τη γνώμη διεθνών αναλυτών γεωπολιτικής, οι ΗΠΑ εάν θέλουν πράγματι να απεξαρτηθούν από αυτή τη Σιωνιστική σκλαβιά, οφείλουν ακαριαίως να δράσουν, και να κάνουν το πραξικόπημά τους, δηλαδή,
σε μια δραματική κίνηση ματ, επάνω στο σκάκι της διεθνούς πολιτικής, να συλλάβουν όλη την ηγεσία της Παγκόσμιας Σιωνιστικής μαφιόζικης Διακυβέρνησης, για να σωθούν οι ίδιες, αλλά και για να ανακουφισθεί
όλος ο κόσμος, και να σωθούν όλα τα Έθνη-Κράτη του πλανήτη.
Μόνον έτσι θα ξαναβρούν τη χαμένη εθνική τους κυριαρχία.
Οι ΗΠΑ πρέπει να καταλάβουν ότι έτσι που είναι η κατάσταση σήμερα, έχουν χάσει την Εθνική τους κυριαρχία. Η Εθνική Κυριαρχία των ΗΠΑ είναι στα χέρια των Σιωνιστών Επικυρίαρχων της Γης.
Η ηγεσία των Σιωνιστών Παντοκρατόρων δεν είναι πολλά άτομα, μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Μόνο έτσι θα ησυχάσουμε από οικονομικές κρίσεις, τυφώνες, πανδημίες, τοπικούς πολέμους, και όλα αυτά τα κακά του παρόντος και του μέλλοντος του πλανήτη.
Μόλις συλλάβουν αυτή τη Σιωνιστική Μαφία, να τους παραπέμψουν στη Δικαιοσύνη με τη κατηγορία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Σήμερα η Εθνική Κυριαρχία των ΗΠΑ είναι στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Εάν τους αφήσουν θα καταστρέψουν όλο το πλανήτη, και τις ΗΠΑ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Τους τρέλανε όλος ο χρυσός του πλανήτη, που έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους.
Τους τρέλανε η παγκόσμια εξουσία και Κυριαρχία.
Η ηγεσία των Σιωνιστών Παντοκρατόρων στηρίζεται επάνω στις ΗΠΑ, και στο Σιωνιστικό ΝΑΤΟ, για να κρατάει τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., υπόδουλες, και να απειλεί όλα τα άλλα κράτη του πλανήτη.
Ο αθώος λαός του Ισραήλ δεν φταίει σε τίποτε για να κατηγορείται για πράξεις των μεγαλο-Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων, εναντίον της όλης ανθρωπότητας. Η Παγκόσμια Σιωνιστική Διακυβέρνηση, είναι πρόθυμη να θυσιάσει τον αθώο λαό του Ισραήλ για τα δικά της συμφέροντα, άλλωστε το έχει ξανακάνει αυτό στη παγκόσμια Ιστορία.
Όσον αφορά εμάς τους Έλληνες, σήμερα με αφορμή την οικονομική κρίση, την οποίαν αυτοί μας δημιούργησαν, αντιμετωπίζουμε απειλή διαμελισμού της χώρας μας, από τη παγκόσμια Σιωνιστική Κυριαρχία. Βλέπε δηλώσεις Σόρος για τον εποικισμό της Ελλάδος από λαθρομετανάστες της Αφρικής-Ασίας, και τη συνεχή απειλή της Τουρκίας, εναντίον της εθνικής μας κυριαρχίας.
Υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο, (Master Plan), των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων με σκοπό τη κατάληψη της παγκόσμιας εξουσίας, και την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας κυβέρνησης.
Το Master Plan των Σιωνιστών, ξεκινά από τη παγκόσμια οικονομική κρίση, και τελειώνει με παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, με σκοπό να εξολοθρευτούν 6 δις. κατοίκων του πλανήτη Γη, και να απομείνουν μόνο 0,5 δις. άνθρωποι δικοί τους. Σχεδιάζουν να σκοτώσουν το 90% του πληθυσμού του πλανήτη!!! Οφείλουμε να αντιδράσουμε!!!
Εάν δεν αντιδράσουμε χαθήκαμε, και πρώτες οι ΗΠΑ.
Εάν οι Αμερικανοί πατριώτες, επιθυμούν πράγματι να έχουν τον έλεγχο του δολαρίου, να διαγράψουν το χρέος τους, να επανέλθει ο χρυσός υπό τον έλεγχό τους, και να αποκτήσουν την χαμένη Εθνική τους κυριαρχία,
oφείλουν να συλλάβουν άμεσα την ηγεσία της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας. Εάν οι Αμερικανοί πατριώτες, δεν θέλουν ένα Γ! Παγκόσμιο Πυρηνικό Πόλεμο, στον οποίο θα χάσουν τη ζωή τους
250 εκατομμύρια αθώοι Αμερικανοί πολίτες, οφείλουν να συλλάβουν άμεσα τα μέλη της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, να κατάσχουν τη περιουσία τους σε χρυσό, και να τους παραπέμψουν σε δίκη. Έτσι μόνο οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν την Εθνική τους κυριαρχία, αλλιώς θα σβήσουν στα χέρια των γνωστών Σιωνιστικών οικογενειών.
Τα γεγονότα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μέσα στο 2012-2013
θα ζήσουμε μια σειρά από χρεοκοπίες που θα οδηγήσουν στη κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας, και τελικά σε ένα πόλεμο με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Αυτός ο πόλεμος θα είναι μια ολοκληρωτική σύγκρουση Ανατολής-Δύσης, ένας Γ! παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος, μια καταστροφή του πλανήτη, ένας Αρμαγεδδών,
ο οποίος θα αποφευχθεί μόνο με την αιφνιδιαστική σύλληψη της ηγεσίας της παγκόσμιας Σιωνιστικής Μαφίας, και την εν συνεχεία καλή συνεργασία όλων των κυβερνήσεων των κρατών της Γης, για την ευημερία της ανθρωπότητας.
Η Ιστορία έχει δείξει ότι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις ξεκαθαρίζουν μόνο με παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι και τώρα οι Σιωνιστές παντοκράτορες οι οποίοι κατέχουν όλο το χρυσό της Γης, και όλη την ενέργεια, (πετρέλαια) της Γης, στη προσπάθειά τους για παγκόσμια κυριαρχία, οδηγούν τη κατάσταση σε σύγκρουση των ΗΠΑ, με τη Ρωσία-Κίνα.
Οι κυβερνήσεις μερικών κρατών της Γης, είναι διαβρωμένες και διεφθαρμένες από τη παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία. (Ε.Ε.).
Η ανθρωπότητα απαιτείται να είναι ενεργός ανά πάσα στιγμή.
Έχουμε τη δύναμη εμείς οι λαοί του πλανήτη Γη.
Μην αφήνετε τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις να μας πάρουν την ελευθερία μας και τη ζωή μας.
Όλα θα εξαρτηθούν από τις σημερινές Αμερικανικές εκλογές.
Το μέλλον θα δείξει εάν ο πρόεδρος ΟΒΑΜΑ θα συνεχίσει να αντιστέκεται, ή θα γίνει και αυτός πιόνι των Παντοκρατόρων Σιωνιστών, με αντάλλαγμα τη προεδρία. Είναι τόσο τραγική η κατάσταση, που αναφωνούμεν, «Ο σώζων εαυτόν σωθείτω».

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος.-
E-mail: ant.grypaios@gmail.com
Διαβάστε περισσότερα » »

Μας «πίνουν» το αίμα και το πουλάνε στο εξωτερικό!

Το “Newsbomb.gr” κάνει αυτοψία στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, θέτει προ των ευθυνών τους τόσο τον «πρώην» (Α. Λοβέρδο), όσο και την «επόμενη» (Φ. Σκοπούλη) και απαιτεί για απαντήσεις

Τη στιγμή που η Ελλάδα αναγκάζεται σε εισαγωγή τεράστιων παρτίδων αίματος, το αίμα των Ελλήνων πωλείται στο εξωτερικό όσο - όσο! Αυτά διαπιστώσαμε ύστερα από επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και πιο συγκεκριμένα στο ξεχασμένο από τον θεό εργοστάσιο στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, πίσω από το Ολυμπιακό Χωριό.
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που απευθυνόταν έκκληση προς τους αιμοδότες να τρέξουν στα νοσοκομεία για να δώσουν αίμα επειδή τα αποθέματα τελείωναν. Κι όμως υπάρχει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας που επί μια δεκαετία υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνο για την παρασκευή παραγώγων αίματος και πλάσματος, αλλά και για την κάλυψη αναγκών της χώρας σε θεραπευτικά προϊόντα πλάσματος αλλά και η εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων.
Κι όμως, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για μια ύποπτη πρακτική που εφαρμόζεται ύστερα από απόφαση του προηγούμενου υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλείται να καλύπτει ανάγκες άλλων χωρών του εξωτερικού και να εξάγει αποθέματα αίματος, ακόμα και σε τιμές «όσο – όσο». Προσέξτε τη λεπτομέρεια: Πρόκειται για πολιτική απόφαση.
Ακόμα και η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας δείχνει να μην καταλαβαίνει (σ.σ. ή να μην ασχολείται).
Οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς, τα προϊόντα αίματος θεωρούνται «χρηματιστηριακά» (δηλαδή η τιμή τους καθορίζεται αναλόγως με την προσφορά και τη ζήτηση) και η επάρκεια δεν είναι σταθερή εξ αιτίας αστάθμητων εξωτερικών παραγόντων.
Κι όμως δεχόμαστε καταγγελίες για μια παγκόσμια παραδοξολογία: Στέλνουμε αίμα στο εξωτερικό με τιμές «όσο – όσο» ενώ για να καλυφθούν οι εσωτερικές ανάγκες σε αίμα και πλάσμα γίνονται τεράστιες εισαγωγές παρτίδων!
Οι «ανευθυνοϋπεύθυνοι»
Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαμαρά με τη συγκατάθεση των άλλων δύο εταίρων του, τοποθετήθηκε σε θέση υφυπουργός Υγείας το στέλεχος της ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Σκοπούλη. Επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο για να αναλάβει τη διαχείριση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας αλλά έως σήμερα δεν ασχοληθεί με κάτι άλλο εκτός από μικροπολιτικές κόντρες και έριδες εντός του υπουργείου με σημείο αναφοράς τον περιβόητο «Κατελάνο».
Μια επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, οι εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκονται ξεχασμένες εδώ και μια δεκαετία στους Θρακομακεδόνες κοντά στο Ολυμπιακό Χωριό, αρκεί.
Το προσωπικό κάνει τιτάνιο αγώνα ώστε να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση. Ήδη οι αποκαλούμενοι «στείροι» χώροι δεν καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά πώς να ασχοληθεί η κ. Σκοπούλη όταν αναλώνεται σε προσωπικές πολιτικές εντός του υπουργείου.
Αν είχε ασχοληθεί η κυρία υφυπουργός με τα ζητήματα της θεσμικής αρμοδιότητάς της ίσως να μας εξηγούσε γιατί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχει γίνει προμήθεια μηχανημάτων από άγνωστες εταιρείες, ποιο ήταν το κόστος τους και γιατί άλλα είναι μικρά κι άλλα μεγάλα για τις δυνατότητες του εργοστασίου.
Ποιους σκοπούς και ποια λογική εξυπηρετεί αυτό το χάος κ. Σκοπούλη;
Ο «σωτήρας» της δημόσιας Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος αντί να δίνει συνεντεύξεις Τύπου στους δημοσιογράφους δεν έπρεπε να είχε φροντίσει ώστε να μπει μια τάξη;
Τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά. Το “Newsbomb.gr” τα θέτει και αναμένει απαντήσεις αφού οι πολιτικοί δηλώνουν τόσο απασχολημένοι δήθεν για να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει από την αναποτελεσματικότητά τους.
Πλήρης ακαταστασία
Κι αν δεν αρκούν αυτά τα στοιχεία, διαβάστε τη συνέχεια.
Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, για το πλύσιμο των φιαλιδίων υπάρχει ένα πολύ μικρό πλυντήριο, μπροστά σε ένα τεράστιο φούρνο αποστείρωσης. Οι γεμιστικές είναι μικρές με δύο ή τέσσερις βελόνες που ρίχνουν σταδιακά το υγρό για να μην αφρίζει κι έχουν ένα ελαστικό πώμα.
Οι σφραγιστικές μηχανές βρίσκονται εκτός του «στείρου» χώρου ενώ υπάρχει κι ένας μεγάλος κλίβανος για την παστερίωση των προϊόντων. Αυτά γίνονται στον πρώτο όροφο ενώ στο ισόγειο γίνεται χειρονακτικώς ο οπτικός έλεγχος και η συσκευασία.
Οι «εθνοσωτήρες» πολιτικοί που περνούν από κυβερνητικούς θώκους έχουν δείξει τόση απλοχεριά που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η σημερινή οικονομική κρίση. Στο τμήμα Ελέγχου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας έχουν εγκατασταθεί πανάκριβα όργανα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ελάχιστο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν διότι άλλαξαν οι μέθοδοι ελέγχου των δειγμάτων!
Απορίας άξιο είναι γιατί πολλά από τα μηχανήματα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχουν παραληφθεί αλλά δεν χρησιμοποιούνται (σ.σ. όπως τα διαφράγματα για τα φίλτρα). Βρίσκονται ακόμα στις συσκευασίες τους! Ερωτηματικά προκαλούν και οι επιγραφές σε χώρους διαβάθμισης. Κανείς δεν γνωρίζει πώς είναι οι υπερπιέσεις στους χώρους αυτούς και σε τι κατάσταση είναι τα φίλτρα πάνω τους, αν είχε κανείς την απαραίτητη υπευθυνότητα να τα εγκαταστήσει.
Ελπίζουμε να μας απαντήσουν τόσο ο κ. Λοβέρδος, όσο και η κ. Σκοπούλη με συγκεκριμένα στοιχεία και επιχειρήματα αν θέλουν να μας πείσουν ότι τα φαινόμενα της πολιτικής ανεπάρκειας στο χώρο της Υγείας απατούν.
Μάλλον η δίψα ορισμένων πολιτικών για λίγη εξουσία παραπάνω εξαπατά τους ψηφοφόρους που αναζητούν μια χαμένη ελπίδα σε πρόσωπα που αναλώνονται στις εντυπώσεις.
Υπάρχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο επιλέγουμε να μη δημοσιεύσουμε για ευνόητους λόγους και για να μην εκθέσουμε πρόσωπα και πράγματα.
 
 
Διαβάστε περισσότερα » »