Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Τα νέα "ευρωπαϊκά" διπλώματα οδήγησης


Αλλάζουν τα πάντα στην διαδικασία απόκτησης αλλά και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης (επαγγελματικό ή μη). Το νέο προεδρικό διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου 2013 προβλέπει την πλήρη εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη Κοινοτική.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία, οι αλλαγές στα διπλώματα εστιάζονται στο αυξημένο κόστος, στη μεγαλύτερη δυσκολία των εξετάσεων των υποψηφίων καθώς και στη δημιουργία νέων κατηγοριών. Επίσης μειώνεται ο χρόνος ισχύος των διπλωμάτων οδήγησης ενώ τα υποχρεωτικά μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά) αυξάνονται. Ενώ θεσπίζεται και η ανανέωση του ερασιτεχνικού διπλώματος κάθε 15 έτη.
Οι αλλαγές στις επαγγελματικές κατηγορίες διπλωμάτων

Για επαγγελματικά διπλώματα εξακολουθεί να ισχύει η ανανέωση ανά 5ετία ωστόσο, μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών ηλικίας του οδηγού, η ανανέωση της άδειας οδήγησης θα γίνεται ανά 3ετία για όλους τους κατόχους άδειας ικανότητας οδήγησης.
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη νέα νομοθεσία, οι κυριότερες αλλαγές, πέραν της δημιουργίας νέων κατηγοριών αδειών οδήγησης είναι οι εξής:
- Τα παράβολα των ιατρικών εξετάσεων παραμένουν στα 90 ευρώ και για την έκδοση άδειας στα 30 ευρώ. Παράλληλα όμως θεσπίζεται νέο παράβολο ύψους 10 ευρώ το οποίο οι υποψήφιοι θα καλούνται να πληρώνουν κάθε φορά που θα επανεξετάζονται σε περίπτωση αποτυχίας τους. Στην παρούσα φάση το εν λόγω παράβολο ανέρχεται στα 6 ευρώ και καταβάλλεται μόνο μια φορά.
- Καταργείται η κατηγορία Β για ΕΔΧ (Ταξί). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση και του αντίστοιχου εθνικού κωδικού 113 που αφορούσε στις ιατρικές απαιτήσεις, οι οποίες θα προσδιοριστούν από την αρμόδια Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών.
- Οι υποψήφιοι οδηγοί δεν θα μπορούν να κάνουν μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης εάν προηγουμένως δεν έχουν επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα).
- Καταργείται η δεσμευτική λήξη της διοικητικής ισχύος των ερασιτεχνικών κατηγοριών αυτοδίκαια με τη λήξη της διοικητικής ισχύος των επαγγελματικών κατηγοριών διπλωμάτων. Δηλαδή, με την λήξη της άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Γ, στην περίπτωση που αυτή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται και ισχύει η κατηγορία Β του διπλώματος, χωρίς η τελευταία να επηρεάζεται από τη λήξη ισχύος της επαγγελματικής άδειας του διπλώματος, όπως ισχύει έως και σήμερα.
- Η ανανέωση των επαγγελματικών κατηγοριών του διπλώματος οδήγησης, συμπαρασύρει την ανανέωση των ερασιτεχνικών κατηγοριών, καθώς οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας που απαιτούνται για την ανανέωση των πρώτων, υπερκαλύπτουν αυτές που απαιτούνται για την ανανέωση των δεύτερων.
-Καταργείται από 10/9/2014 ο εθνικός κωδικός 120 που αφορά στις επαγγελματίες οδηγούς (κατηγορίες Γ και Δ), καθώς η άσκηση του επαγγέλματος συνδέεται πλέον με την κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
-Καταργείται η υποχρέωση καταβολής πάγιων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων κατά τη διαδικασία ανταλλαγής (μετατροπής) των ισχύουσων αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από κράτη- μέλη της ΕΕ.
- Στις περιπτώσεις που ο πολίτης κρίνεται ως "ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ" από τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) και εντός 5 ετών δεν ανακτά τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, υπόκειται σε οριστική αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης. Αν, μετά την προαναφερθείσα 5ετία, ανακτήσει τις παραπάνω προδιαγραφές, υπόκειται εκ νέου στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης. Έως και σήμερα, οι υποψήφιοι που έχουν κριθεί ως "ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ" έχουν δικαίωμα να εξετάζονται από ΔΙΕ ανά έτος χωρίς περιορισμούς.
- Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για τα αρχικά προσόντα και τη διαρκή εκπαίδευση των εξεταστών, καθώς επίσης και για την επιτήρηση τους. Παράλληλα, εισάγονται κυρώσεις σε εκπαιδευτές οδηγών για την έκδοση μη νόμιμων πιστοποιητικών υγείας. Παρόμοιες ποινές για τους ίδιους λόγους εισάγονται και για τους υποψηφίους οδηγούς και γιατρούς.
- Καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για την άδεια οδήγησης από τους αιτούντες αναπηρική σύνταξη. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης που υπέστησαν μείωση της σωματικής ή διανοητικής τους ικανότητας, οφείλουν να καταθέσουν την άδεια οδήγησης προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση από ΔΙΕ και εφόσον κριθούν εκ νέου ικανοί, να την επαναποκτήσουν.
Οι αλλαγές στα διπλώματα των δικύκλων
Το νέο δίπλωμα για τα μοτοποδήλατα σε υποψήφιους άνω των 16 ετών, θα ονομάζεται «ΑΜ» και δεν θα εκδίδεται πλέον από την Τροχαία αλλά, όπως και τα υπόλοιπα διπλώματα, από τις υπηρεσίες Μεταφορών.
-Για τους υποψήφιους οδηγούς μοτοσικλετών, από τις 7 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν δύο νέες δοκιμασίες στην πρακτική εξέταση: η κίνηση με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα και η αποφυγή εμποδίων, καθώς και η κίνηση με ταχύτητα 50 χλμ./ώρα και ακινητοποίηση του δικύκλου σε συγκεκριμένη απόσταση.
Διευκρινίζεται ότι οι παλιές άδειες οδήγησης για δίκυκλα και ερασιτεχνικά διπλώματα, καθώς και όσες εκδοθούν από εξετάσεις που θα έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 18 Ιανουαρίου 2013, θα συνεχίσουν να ισχύουν, είτε μέχρι ο κάτοχος τους συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών είτε μέχρι το έτος 2033.

Πηγή: real.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ : Η ΣΦΑΓΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΕΙ . ΒΙΝΤΕΟ‏

Η Μεγάλη Θανάτωση του ανθρωπίνου γένους έχει ήδη αρχίσει. Γίνεται μέσα από τις χημικές ουσίες που προστίθενται στο πόσιμο νερό, τα τρόφιμα, τα φάρμακα μας και τον αέρα που αναπνέουμε - χημικές ουσίες που έχουν τη γνωστή επίδραση της μείωσης....


της γονιμότητας και τη συντόμευση της διάρκειας της ζωής. Αυτό το μήνυμα δεν μπορεί πλέον να απορριφθεί ως μια θεωρία συνωμοσίας. Τα γεγονότα είναι σε κοινή θέα.

Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι το πρώτο από μια τριμερή σειρά. Δείχνει πώς τα πρόσθετα στο πόσιμο νερό μας, όπως το φθόριο, δήθεν για την καταπολέμηση της φθοράς των δοντιών, στην πραγματικότητα είναι συγκεκαλυμμένες δόσεις θανάτου. Δείχνει επίσης πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας.Διαβάστε περισσότερα » »

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Στέφαν Φούλε στα Σκόπια

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αιφνιδιαστικά στα ΣκόπιαΙανουάριος 23, 2013.

Αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποιεί ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Στέφαν Φούλε, στα Σκόπια για συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Νίκολα Γκρούεφσκι, το πρόεδρο Γκεόργκι Ίβανοφ και τον αρχηγό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μπράνκο Τσερβένκοφσκι.

Στην ημερήσια διάταξη εντάσσονται οι μεταρρυθμίσεις, το μποϊκοτάζ της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο για τη διαμόρφωση του πλαισίου στην έκθεση προόδου της χώρας του Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κυρίαρχο θέμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι  οι εξελίξεις που αφορούν στο μποϊκοτάζ της αντιπολίτευσης που έχει άμεση σχέση με τη διαμόρφωση του πλαισίου των μεταρρυθμίσεων  στη χώρα, για την αντιμετώπιση  των προκλήσεων και τη συνέχιση της πορείας της,  προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

echedoros-a.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις τμημάτων στο ΤΕΙ – Πρώτο στη λίστα για κλείσιμο το Τμήμα Μαιευτικής

Ο πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε προχτές με τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, άναψε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» που προβλέπει συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας, όπως αυτές διατυπώθηκαν και σε επίσημες συναντήσεις, μέσα στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» και της «βιώσιμης λειτουργίας» των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα τμήματα που πρόκειται να θυσιαστούν στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, είναι το τμήμα Μαιευτικής Πτολεμαΐδας – αν και κρίνεται «βιώσιμο και ελκυστικό» από τη διοίκηση του ιδρύματος, καθώς και ολόκληρο το παράρτημα Γρεβενών με τα τρία τμήματα που διαθέτει, παρά το γεγονός ότι επενδύθηκε ένα τεράστιο κονδύλιο για το ολοκαίνουργιο κτίριο, ενώ δεν αποκλείεται και η συγχώνευση οικονομικών τμημάτων στην Κοζάνη.
Χτες, ήταν προγραμματισμένες συναντήσεις του Κ. Αρβανιτόπουλου, αρχικά με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη και το βράδυ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, ώστε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» να τύχει της έγκρισης της τρικομματικής κυβέρνησης.
«Άγνοια και έκπληξη» προέδρου για νέο τμήμα στην Καστοριά
Πάντως, εντύπωση προκαλούν οι δηλώσεις του δημάρχου Καστοριάς, σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται να δημιουργηθεί νέο τμήμα ΤΕΙ στην Καστοριά. Αξίζει να σημειωθεί ότι χτες συνεδρίασε το Συμβούλιο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο πρόεδρος Γιώργος Χαραλαμπίδης και τα μέλη εξέφρασαν την έκπληξή τους για τις ανακοινώσεις του δημάρχου Καστοριάς. «πως είναι δυνατόν σε μια περίοδο που συγχωνεύονται και καταργούνται τμήματα, ο δήμαρχος Καστοριάς να μιλά για νέο τμήμα στην πόλη του». Πρόσθεσε ότι «φυσικά μείς δηλώνουμε άγνοια για κάτι τέτοιο», ενώ αναφερόμενος σε πρόσφατη συνάντηση με τον γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, κατά την οποία συζητήθηκε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», είπε ότι «ο εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας δεν έκανε καμιά τέτοια αναφορά».
Με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», περίπου 130 τμήματα απειλούνται να εξαφανιστούν από το χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μεγάλη αφαίμαξη αναμένεται στα ΤΕΙ, καθώς καταργούνται ή συγχωνεύονται περί τα 110 τμήματα, ενώ μικρότερες είναι οι απώλειες στα πανεπιστήμια, από τα οποία θα καταργηθούν 20 τμήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να περικοπούν ή να συγχωνευθούν τμήματα με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα, ή τμήματα που έχουν ελάχιστο προσωπικό, ή ελάχιστους φοιτητές, όχι όμως και τμήματα που λειτουργούν με εκατοντάδες φοιτητές και επάρκεια.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο εκπρόσωπους του υπουργείου Παιδείας «στοχοποίησε» τα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκονται στο «κόκκινο» και οδεύουν σε κατάργηση ή συγχώνευση. Η είδηση αυτής της στοχοποίησης εκ μέρους του αρμόδιου υπουργείου, είναι ότι βγαίνουν από το κάδρο τα γεωπονικά τμήματα της Φλώρινας, τα οποία ήταν τα πρώτα που θα έκλειναν, σύμφωνα με τις επιλογές της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. Αντιθέτως, τώρα μπαίνουν στο κάδρο οικονομικά τμήματα και τμήματα πληροφορικής, καθώς και το τμήμα Μαιευτικής Πτολεμαΐδας, τα οποία είναι υποψήφια προς κατάργηση, για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Το Τμήμα Μαιευτικής Πτολεμαΐδας οδεύει σε κατάργηση επειδή δεν έχει προσωπικό, παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις της διοίκησης του Ιδρύματος. «Εμείς προτείνουμε τη συνέχιση της λειτουργίας του με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, καθώς είναι πολύ καλό και βιώσιμο τμήμα, είναι ελκυστικό στους φοιτητές και έχει 100% πληρότητα», δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ο πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Χαραλαμπίδης.
Για το παράρτημα του ΤΕΙ Γρεβενών, αναφερόμενος στις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας, σημείωσε πως «δεν είναι δυνατόν να κλείνουν τα τμήματα των Γρεβενών, χωρίς να παίρνει κανείς στο υπουργείο υπόψη ότι στα Γρεβενά κατασκευάστηκε καινούργιο κτίριο και δαπανήθηκαν τεράστια ποσά». Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας, καταργείται το τμήμα Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, το οποίο δεν έχει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και το τμήμα Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού. Αντιθέτως η διοίκηση του ΤΕΙ προτείνει τη συγχώνευση του τελευταίου τμήματος με το τμήμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» στην Κοζάνη, καθώς και τη συγχώνευση των άλλων δύο τμημάτων στα Γρεβενά, ώστε το ενιαίο τμήμα να συνεχίσει να λειτουργεί στην πόλη των Γρεβενών και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Την αντίθεσή τους στο «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» υπογράμμισαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννης Βέργαδος, κατά την πρόσφατη παρθενική του συνέντευξη Τύπου με τη νέα ιδιότητα, καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Γιώργος Χαραλαμπίδης.
Ο πρώτος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να περιμένει την κατάρτιση των Οργανισμών των ΑΕΙ – ΤΕΙ», αντιθέτως «προτίθεται μάλλον να εφαρμόσει τις συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων και σχολών χωρίς τα απαραίτητα χρονικά όρια για μία ουσιαστική συζήτηση και χωρίς δεσμεύσεις για την τήρηση της διαδικασίας, αλλά και χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του Συμβουλίου». Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Γ. Χαραλαμπίδης, υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε αντίθετοι σε έναν ορθολογισμό με κριτήρια και κατόπιν συζήτησης», όμως «είμαστε αντίθετοι σε καταργήσεις τμημάτων χωρίς κριτήρια».
Να σημειωθεί τέλος ότι τα τμήματα της Φλώρινας που «βρισκόταν στο «κόκκινο» και ήταν χρόνια τώρα υποψήφια για κλείσιμο, φέρονται να έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση. Έτσι, τα τρία γεωπονικά τμήματα θεωρούνται «βιώσιμα» και παραμένουν, λόγω της παρατηρούμενης στροφής στην ύπαιθρο και στην πρωτογενή παραγωγή.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΗΤΤΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

kozan.gr 
Διαβάστε περισσότερα » »

Πτολεμαϊδα: Παραμένει ως έχει η ογκολογική κλινική

Δεν τίθεται ζήτημα αυτόνομης λειτουργίας της ογκολογικής κλινικής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαίδας η οποία παραμένει όπως μέχρι σήμερα ενταγμένη στον παθολογικό τομέα χωρίς να υπόκειται σε άλλους περιορισμούς ενώ οι 2 γιατροί- ογκολόγοι δεν θα εφημερεύουν στην παθολογική κλινική όπου εκκρεμεί η πρόσληψη ενός επικουρικού παθολόγου.
Τα παραπάνω τόνισε ο υποδιοικητής της 3ης υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Νάνος κατά τη σημερινή σύσκεψη με την διοίκηση στο Νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας τονίζοντας ότι η επίμαχη κλινική θα αναβαθμιστεί περαιτέρω με την κατασκευή της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου που δημοπρατείται εντός του 2013. Ο Παναγιώτης Νάνος χαρακτήρισε «χοντροκομμένο αστείο» τα περί ιδιωτικοποίησης η πώλησης του Μποδοσάκειου.


ΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Σύνταξη: Μαίρη Κεσκιλίδου
Διαβάστε περισσότερα » »

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Τους τρεις πρώτους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν σε επίπεδο διοικητικών ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε το πρωί της Τρίτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, η Διεύθυνση Δασών Κοζάνης σε ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε, παρουσία του  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Ηλία Θεοδωρίδη.
Πρόκειται για τους δασικούς  χάρτες των τοπικών Κοινοτήτων Ολυμπιάδας, Περδίκκα και Αγίου Χριστοφόρου, η ανάρτηση των οποίων αποτελεί "οδηγό" για την πορεία της σύνταξης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών, όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αλλά και των υπόλοιπων επτά περιφερειακών ενοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
«Έχουμε την τύχη και την τιμή να είμαστε ο πρώτος δήμος, όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, αλλά και ολόκληρης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που σε τρεις τοπικές κοινότητές μας αναρτώνται δασικοί χάρτες και βαίνει προς ολοκλήρωση η κύρωσή τους» δήλωσε η δήμαρχος Εορδαίας Παρασκευή Βρυζίδου.
Η κ. Βρυζίδου ανέφερε ότι η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης θα γνωρίζει εκ των προτέρων το χαρακτήρα των εκτάσεων και θα απαλλαχθεί από πολλές χρονοβόρες διαδικασίες. Η δήμαρχος ζήτησε από την πολιτεία την επίσπευση των διαδικασιών και για το υπόλοιπο του δήμου και ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης.
«Έργο τεράστιας σημασίας», χαρακτήρισε στο χαιρετισμό του στην διάρκεια της συνάντησης ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης την κατάρτιση και κύρωση των Δασικών χαρτών, γιατί, όπως εξήγησε «έχει ως αντικείμενο την καταγραφή και οριοθέτηση των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας κατά τρόπο διαφανή, ακριβή και οριστικό».
Την ενημέρωση παρακολούθησαν πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι των αρμόδιων τοπικών αρχών και φορέων και υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Εορδαίας.
Υπενθυμίζεται πως η ανάρτηση των τριών συγκεκριμένων δασικών χαρτών έχει γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ/νσης Δασών και του Δασαρχείου Κοζάνης, του Δήμου Εορδαίας (Δημαρχείο) και των Τοπικών Κοινοτήτων Ολυμπιάδας, Περδίκκα και Αγίου Χριστοφόρου. Ενώ από τις 5 Δεκεμβρίου  τρέχει η προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερόμενου κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών, η οποία λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2013 για όσους κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και στις 22 Φεβρουαρίου 2013 για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό.
Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διατίθεται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών, του Δασαρχείου Κοζάνης, του Δήμου Εορδαίας και των προαναφερθέντων Τοπικών Κοινοτήτων. Επίσης, είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και της Κτηματολόγιο Α.Ε.
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στο γραφείο της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης (Γραφείο Α.02 - πτέρυγα 1), στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Κοζάνης - Τ.Κ. 50100 Κοζάνη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461053425, FAX: 2461053423), ή κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο Α.Ε.
Διαβάστε περισσότερα » »

H Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε σπάνιους Γιουγκοσλαβικούς Χάρτες

vardaska2a H Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε σπάνιους Γιουγκοσλαβικούς ΧάρτεςΒαρντάρσκα Μπανόβινα, είναι το όνομα που ήταν επισήμως γνωστή η σημερινή ΠΓΔΜ καθώς και περιοχές της vότιας Σερβίας κατά την περίοδο 1929 – 1941.
 

angloyugoslavreview H Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε σπάνιους Γιουγκοσλαβικούς Χάρτες
178 1024x699 H Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε σπάνιους Γιουγκοσλαβικούς Χάρτες vardaska1 H Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε σπάνιους Γιουγκοσλαβικούς Χάρτες
 map of yugoslavia 1939 vardarska H Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε σπάνιους Γιουγκοσλαβικούς Χάρτες
    
aristofanis
Διαβάστε περισσότερα » »

Σκόπια: Ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που να εγγυάται τη «μακεδονική» ταυτότητα

Προτείνει  η  Ολλανδή ευρωβουλευτής  Marije Cornelissen


Ιανουάριος 23, 2013.

Ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που να εγγυάται τη «μακεδονική» ταυτότητα, τον πολιτισμό και τη γλώσσα, προτείνει η Ολλανδή βουλευτής της αριστερής ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου Marije Cornelissen, για να δοθεί λύση στη διαφωνία του ονόματος μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδας.


Στη συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η η Ολλανδή βουλευτής εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες  του Επιτρόπου της Διεύρυνσης της ΕΕ, Στέφαν Φούλε και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για να ξεπεραστεί η διαμάχη για το όνομα. Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται ένας πιο ενεργός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά τη συζήτηση ορισμένοι βουλευτές προειδοποίησαν ότι περαιτέρω καθυστέρηση της έναρξης των διαπραγματεύσεων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σταθερότητα της χώρας.

Ωστόσο, οι Έλληνες και οι Βούλγαροι ευρωβουλευτές κατέδειξαν και πάλι τα Σκόπια, ως πηγή των προβλημάτων στις σχέσεις της πΓΔΜ με τις χώρες τους.

 Κάλεσαν τα Σκόπια να αποδείξει το ενδιαφέρον για την επίλυση της διαφωνίας του ονόματος με σαφείς ενέργειες και να βελτιώσει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου έχουν προθεσμία να υποβάλουν τροποποιήσεις στο προτεινόμενο κείμενο ψηφίσματος, γράφει το σκοπιανό δημοσίευμα του Makfax.

echedoros-a.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις (00:27:09) μετά τα μεσάνυχτα στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις (00:27:09) μετά τα μεσάνυχτα στο ΑΜΥΝΤΑΙΟ.
Η δόνηση είχε μέγεθος 2,7 ρίχτερ.

Ημερομηνία:23-01-2013
Τοπική ώρα: 00:27:09
26 χλμ Νοτιοανατολικά της Φλώρινας
M: 2.7 R
Βάθος: 10 χλμ
radioflorina
Διαβάστε περισσότερα » »

NA ΓΙΝΕΙ 2.000 ΕΥΡΩ Η ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

boomerang

Οι «κοντοί» πολιτικά σημερινοί Βουλευτές το τελευταίο διάστημα όλο ψηφίζουν μειώσεις, κι ένα σωρό καταργήσεις ωφελειών για το λαό, δηλαδή για τους άλλους.
«Συνέδραμαν» κανονικά τον «πλούσιο» υπάλληλο, το ΔΕΗτζή, τον Αστυνομικό , το Στρατιωτικό, το Δάσκαλο, τον Καθηγητή, τον Πολύτεκνο και όλους μαζί.
Τον Πρόεδρο των εφετών στις 2.500 και των πρωτοδικών στις 2.000.
Εκεί όμως «επιδίκασαν» και το ύψος της δικής τους αποζημίωσης, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας των διακριτών εξουσιών στη δημοκρατία.
Μα, θα πουν ότι ασκούν νομοθετικό έργο. Ασκούσαν, ίσως κάποτε .
Σήμερα τους δίνουν έτοιμα τα νομοσχέδια 2 λεπτά πριν την ψηφοφορία και δεν τους αφήνουν ούτε να τα διαβάσουν.
Κι από πάνω ο «βούρδουλας» , τόσοι Βουλευτές , τόσοι ψήφοι.
Μα κάνουν ερωτήσεις και επερωτήσεις. Στου κουφού την «τρόϊκα» όμως.
Μα συνδράμουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας.
Πώς, με 2 οδηγούς και 3 παρατρεχάμενους;
Μέχρι σήμερα υπήρξαν περιπτώσεις που έγιναν Βουλευτές και λοιποί Αρχοντες με εξαιρετικά κριτήρια κολλητότητας, οικογενειοκρατίας, ευνοιοκρατίας, στήριξης βολικών μετριοτήτων ή αντιστήριξης κακών μετριοτήτων απέναντι σε καλές φιλοτιμίες. Αλλά κι οι λαμογιές ήταν απούσες;
Βίρααα τα διάφορα πολιτικά γραφεία:
Διορισμοί και μετά στημένες λίστες και εκλογές και μετά διορισμοί επί διορισμών.
Στου «κασίδη το κεφάλι μάθαιναν κουρευτική» , αφού τα ευρωπαϊκά και τα λοιπά δανεικά κονδύλια είχαν εξασφαλιστεί, αδιάφορα πως.
Το ίδιο έγινε και στο χαμηλότερα επίπεδα των ΟΤΑ κλπ, δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα μέτριων διαχειριστών, που οδήγησε στη σημερινή κρίση.
Υπάρχει σήμερα μεγάλη κοινωνική απαίτηση , για ισονομία και δικαιοσύνη, ενώ
παράλληλα υπάρχει λαϊκή απαίτηση να ξεπαστρευτούν όλα τα φαινόμενα της διαφθοράς:
-Να πάψει πια να είναι το χρήμα κίνητρο για την πολιτική.
- Να μπορέσει ξανά η χώρα μας να γεννήσει αξίες που θα μεγαλουργήσουν, για τη φανέλα και για την πατρίδα !

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ
 
radioflorina
Διαβάστε περισσότερα » »