Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Νομός Βοιωτίας, Στερεά Ελλάς ! οι Απίστευτοι Μινύες !!

Στην Αιγυπτιακή Γκίζα?
όχι βέβαια !
Νομός Βοιωτίας, Στερεά Ελλάς !
οι Απίστευτοι Μινύες !!

Την αργοναυτική εκστρατεια ο αρχαιολόγος θόδωρος σπυρόπουλος αποδίδει στη φυλή των μινύων την κατασκευή των πυραμίδων στη θήβα, καθώς και σειρά αρδευτικών έργων στον ορχομενό και στην αρκαδία.
ο όμηρος αλλά και ο παυσανίας μας δίνουν ορισμένες πληροφορίες γύρω από τους μινύες. στην ιλιάδα αναφέρεται ότι η φυλή αυτή κατείχε τμήμα της δυτικής βοιωτίας του ορχομενού, αλλά και μεγάλη έκταση στην σημερινή θεσσαλία.
ο παυσανίας αναφέρεται στην θεϊκή καταγωγή του αρχηγού της φυλής, του βασιλιά μινύα, ο οποίος καταγόταν από τον ποσειδώνα. την πιο ενδιαφέρουσα ίσως ιστορία την περιγράφει ο απολλώνιος ο ρόδιος. σύμφωνα με αυτήν, ο γενάρχης της φυλής, ο μινύας, καταγόταν από την ιωλκό της θεσσαλίας. απόγονοι των μινύων ήταν οι αργοναύτες και δισέγγονος του βασιλιά μινύα ήταν ο ιάσωνας.
μπορεί με βάση αυτήν την άποψη να αιτιολογηθούν και τα επιτεύγματα των αργοναυτών στον τεχνολογικό τομέα, αλλά κυρίως μπορεί να δικαιολογηθεί και το μεγαλύτερο επίτευγμα της τότε εποχής, η αργώ, η οποία, σύμφωνα με την άποψη ορισμένων, ήταν ένα πλοίο που διέθετε ηλεκτρονικό υπολογιστή ! για να πάρουν πίσω το δέρμα από το χρυσόμαλλο κριάρι που ο ορχομένιος φρίξος είχε δωρίσει στον βασιλιά της κολχίδας αιήτη, οι μινύες του ορχομενού διοργάνωσαν εκστρατεία, στην οποία πήραν μέρος 50 ήρωες από όλη την ελλάδα. κύριοι όμως διοργανωτές της εκστρατείας και κύριοι συνεργάτες του αρχηγού τους ιάσονα, που κι αυτός ήταν συγγενής των μινυών του ορχομενού, ήταν βοιωτοί και μάλιστα ορχομένιοι.
πρώτος ο βασιλιάς του ορχομενού εργίνος, πηδαλιούχος της αργούς, δεύτερος ο γιός του φρίξου άργος , που ναυπήγησε, με συμβουλή της αθηνάς, το πλοίο που μετέφερε τους 50 ήρωες, την "πεντηκόντορον" αργώ, τρίτος ο βοιωτός ήρωας τίφυς και στη συνέχεια οι ορχομένιοι και βοιωτοί: ο ασκάλαφος, ο ιάλμενος, ο πηνέλεως, ο λήϊτος, ο ίφιτος, ο ηρακλής, ο ύλας... το ότι οι 50 ήρωες ήταν από όλη την ελλάδα μας δείχνει τη φυλετική ενότητα των ελλήνων, αλλά φανερά πρωτοστάτησαν στην εκστρατεία οι βοιωτοί και μάλιστα οι μινύες του ορχομενού. ακόμα κι ο αρχηγός της εκστρατείας ιάσωνας καταγόταν από τους μινύες του ορχομενού.
σύμφωνα με τη μυθολογία οι βασιλιάδες των νοτιοανατολικών πόλεων της θεσσαλίας τα αδέλφια φέρης, αίσων και πελίας είχαν παντρευτεί τις κόρες του μινύα περικλυμένη, αλκιμήδη και φυγομάχη και απόγονος αυτών των βασιλικών κλάδων ήταν ο ιάσωνας. αλλά και ιστορικοί συγγραφείς (ηρόδοτος,απολλώνιος και στράβων).


Constantinos Kokovetsos

facebook.com/photo.php?fbid=700717096673492&set=pb.100002056250061.-2207520000.1405196527.&type=3&permPage=1

Διαβάστε περισσότερα » »