Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Ο δάσκαλος - παράδειγμα προς μίμηση (video)


Διαβάστε περισσότερα » »

Θεσσαλονίκη Εργαστήρι παραχάραξης νομισμάτων των 2 ευρώ λειτουργούσε στην Επανομή


Εργαστήρι παραχάραξης νομισμάτων ευρώ είχε στήσει κύκλωμα σε υπόγειο σπίτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα, την εξάρθρωση του οποίου ανακοίνωσε η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, λειτουργούσε τους δύο, τουλάχιστον, τελευταίους μήνες, ενώ εντύπωση προκάλεσε στις αστυνομικές αρχές η τελειότητα των νομισμάτων που κατασκεύαζε -αποκλειστικά αξίας 2 ευρώ- που δύσκολα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει από γνήσια.
Αστυνομικοί συνέλαβαν χθες στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 41 ετών, ενώ αναζητούν 40χρονο συνεργό τους, στο σπίτι του οποίου, σε αγροτική περιοχή της Επανομής, είχε στηθεί το εργαστήρι με τα μηχανήματα υψηλής ανάλυσης για την κατασκευή των νομισμάτων.
Όπως ανακοινώθηκε, κατά την έφοδο των αστυνομικών στο εργαστήρι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία υδραυλική πρέσα εκτύπωσης κερμάτων, ένα πιεστικό μηχάνημα, ένα μηχάνημα διαμόρφωσης εξωτερικού δακτυλίου και εσωτερικού πυρήνα κέρματος, ένα μηχάνημα απεικόνισης της περιμέτρου του εξωτερικού δακτυλίου, μία ζυγαριά ακριβείας, τρεις κάλυκες, δύο βλήματα, δύο φυσίγγια, καθώς, επίσης 4.200 πυρήνες και εξωτερικοί δακτύλιοι κερμάτων των δύο ευρώ.
Επιπλέον, σε έλεγχο στο Ι.Χ. αυτοκίνητο του 59χρονου, που κατά την Αστυνομία, φέρεται ως «ιθύνων νους» της οργάνωσης, εντοπίστηκαν 63.000 εσωτερικοί μπρούτζινοι πυρήνες και εξωτερικοί νικελένιοι δακτύλιοι των δύο ευρώ, πλήθος νομισμάτων διαφόρων χωρών η γνησιότητα των οποίων εξετάζεται, ένα παχύμετρο, ένα μηχάνημα που περιείχε μήτρα εκτύπωσης της περιμέτρου εξωτερικού δακτυλίου του κέρματος των δύο ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις και έξι κινητά τηλέφωνα. Στην κατοχή του 41χρονου, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και έξι κινητά τηλέφωνα.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, σε βάρος του 59χρονου εκκρεμούν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Επιταγών, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για σωματική βλάβη. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
 
ergasiakaiapasxolhsh  
Διαβάστε περισσότερα » »

13 θέσεις (ΠΕ) Αρχαιολόγων , 5 (ΤΕ) Μηχανικών Δομικών Έργων, 3 ΤΕ Συντηρητές και 130 εργάτες για σωστικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους Mαυροπηγής – Κομάνου (Υποβολή αιτήσεων από 27/06/2012 έως 03/07/2012)

Η  προκήρυξη, που αφορά συνολικά 151 θέσεις για σωστικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους στα όρια Mαυροπηγής – Κομάνου. Οι θέσεις έχουν ως εξής:
13 θέσεις (ΠΕ) Αρχαιολόγων
5 (ΤΕ) Μηχανικών Δομικών Έργων
3 (ΤΕ )Συντηρητές και
130 (ΥΕ) εργάτες
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής, οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, υπόψη κ ∆. Μαυροδήµου (τηλ.
επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών (από 27/06/2012 έως 03/07/2012).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 210−3443384  και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101 2310− 459101 , των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο.
Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής  k o z a n.g r Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΥΕ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι
υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ:
- Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής
τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία, πανεπιστηµίου της ηµεδαπής
ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ.
- Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερµανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
- Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
- Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόµενων
θέσεων).
- Αν δεν υπάρξουν υποψήφιοι, οι οποίοι να διαθέτουν το προσόν της άριστης γνώσης ξένης
γλώσσας, µπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι και µε πολύ καλή γνώση ή ακόµη και καλή γνώση
ξένης γλώσσας.
- Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε εµπειρία,
τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή.
- Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εµπειρία,
τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους µε αυτή.
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η΄ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΜΕ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ:
-Οµώνυµο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ Μηχανικών –Τµήµατος ∆οµικών Έργων ή Έργων
Υποδοµής της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
-Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
-Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόµενων
θέσεων).
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ:
- Πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ηµεδαπής ή
ισότιµο της αλλοδαπής (κατεύθυνση οµάδα Α΄ ) αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ.
- Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
- Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόµενων
θέσεων).
- Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε εµπειρία,
τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή.
- Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εµπειρία,
τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους µε αυτή.
ΥΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ:
-Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ,του αρ. 1 Ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
-Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόµενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι µε
εξειδίκευση χωρίς εµπειρία).
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε το προσόν του απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλο σπουδών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ:
α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύµφωνα µε την προκήρυξη, βαθµολογείται ως
εξής: οι µονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύο
δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 110.
β. ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: τετρακόσιες (400) µονάδες.
γ. ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: διακόσιες (200) µονάδες.
δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης:
διακόσιες (200) µονάδες.
ε. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: εκατό
(100) µονάδες.
στ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθµολογείται ως εξής:
Άριστη γνώση – 70 µονάδες.
Πολύ καλή γνώση – 50 µονάδες.
Καλή γνώση – 30 µονάδες.
Για τις ειδικότητες των Αρχαιολόγων ΠΕ για τις οποίες προβλέπεται ως τυπικό προσόν η
άριστη γνώση ξένης γλώσσας από τον Οργανισµό του Υπουργείου, αυτή αποτελεί και
βαθµολογούµενο κριτήριο µε τον αντίστοιχο αριθµό µονάδων, ενώ το ίδιο ισχύει για την πολύ
καλή ή καλή γνώση ξένης γλώσσας.
ζ. Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθµολογία είναι
αθροιστική.
η. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που
απαιτείται σύµφωνα µε την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) µονάδες.
θ. Η συναφής εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε επτά (7) µονάδες ανά
µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι 60 µήνες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, µοριοδοτείται
επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των µορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο
πρώτο τίτλο.
Για την κατηγορία ΥΕ:
α. η συναφής εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε επτά (7)
µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι 60 µήνες.
β. ο αριθµός των ανήλικων τέκνων βαθµολογείται µε εκατό (100) µονάδες για καθένα από τα
δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) µονάδες για κάθε ένα από τα επόµενα ανήλικα τέκνα.
γ. ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάµηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά βαθµολογείται µε
πενήντα (50) µονάδες.
δ. αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθµολογείται µε τριακόσιες (300)
µονάδες.
ε. η ηλικία των υποψηφίων βαθµολογείται ως εξής:
Για ηλικία έως 24 ετών – πενήντα (50) µονάδες.
Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών – εβδοµήντα πέντε (75) µονάδες.
Για ηλικία άνω των 30 ετών – µηδέν (0) µονάδες.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθµολογούµενων
τίτλων τους, συγκεκριµένα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τα ειδικά
προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση
που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί
µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»
[Με ατοµική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε
κάθειρξη µέχρι 10 ετών»,]
δηλώνουν ότι::
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούµενα
προσόντα για την προκηρυσόµενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και
αναγράφονται στην υποβαλλόµενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα
έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (µε την επιφύλαξη
της επόµενης παραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για
κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε
τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική
συµπαράσταση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και προκειµένου
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυµα όσοι
έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
δ) Για την απόδειξη της εξειδικευµένης εµπειρίας απαιτείται η προσκόµιση:
Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
• Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική
διάρκεια, το αντικείµενο απασχόλησης και ο αριθµός των ηµεροµισθίων.
• Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση του
εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια
και το αντικείµενο της απασχόλησης.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά
µε το αντικείµενο της εµπειρίας
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν:
1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
3. Για την πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου
δήµου ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση
πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, πράξη
αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας.

kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Αγορά Εργασίας: 30 θέσεις εργατών (ΥΕ) για εργασίες αρχαιολογικής έρευνας στο φράγμα Ιλαρίωνα από την Λ’ ΕΠΚΑ (Υποβολή αιτήσεων από 27/06/2012 έως 03/07/2012)

 Διαβάστε την πρόκηρυξη της Λ’ ΕΠΚΑ για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου µε τίτλο «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγµατος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο µέσο ρου του Αλιάκµονα» και για χρονικό διάστηµα 704 ωρών (μέχρι 30/11/2012).
ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες Τριάντα (30) θέσεις
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής, οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, υπόψη κ ∆. Μαυροδήµου (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1, από 27/06/2012 έως 03/07/2012).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,
τηλ. 210−3443384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από
τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. kozan.gr
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συµπαράσταση).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 4049/2012
Σε περίπτωση υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που δε χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ∆ιεθνείς Οργανισµούς οι συµβάσεις εργασίας απαγορεύεται να υπερβαίνουν τα 5 έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον υπολογισµό της χρονικής διάρκειας των 5 ετών δε λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε
προϋφισταµένη έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012 απασχόληση.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΕ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι
υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες:
-Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ,του αρ. 1 Ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
-Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόµενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι µε
εξειδίκευση χωρίς εµπειρία).
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε το προσόν του απολυτηρίου τίτλου
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλο σπουδών.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθµολογούµενων
τίτλων τους, συγκεκριµένα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τα ειδικά
προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση
που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί
µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»
[Με ατοµική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει
του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε
κάθειρξη µέχρι 10 ετών»,]
δηλώνουν ότι::
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούµενα
προσόντα για την προκηρυσόµενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και
αναγράφονται στην υποβαλλόµενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα
έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (µε την επιφύλαξη
της επόµενης παραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,
σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για
κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς
και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε
τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική
συµπαράσταση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και προκειµένου
για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυµα όσοι
έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
δ) Για την απόδειξη της εξειδικευµένης εµπειρίας απαιτείται η προσκόµιση:
Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό kozan.gr πρόσωπο.
• Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική
διάρκεια, το αντικείµενο απασχόλησης και ο αριθµός των ηµεροµισθίων.
• Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση του
εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια
και το αντικείµενο της απασχόλησης.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά
µε το αντικείµενο της εµπειρίας
• Υποβολή σχετικών συµβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη
διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν:
1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
3. Για την πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου
δήµου ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).  

kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Αναβλήθηκε η συζήτηση για το Αιολικό των 174 ανεμογεννητριών στο Βέρμιο

Αναβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας η συζήτηση για την έγκριση της ης μελέτης περιβαλλοντικών όρων του Αιολικού πάρκου στο Βέρμιο. Η εταιρεία που πρόκειται να το κατασκευάσει ζήτησε την αναβολή για να μπορέσει να παραβρεθεί στην συζήτηση του θέματος εκπρόσωπός της. Η μελέτη έχει περάσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και απομέμενει να εγκριθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια Βέροιας, Νάουσας και Πτολεμαϊδας.
 Η εκτίμηση αναφέρει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής και σε τέσσερα περίπου χρόνια θα έχει δημιουργηθεί στο Βέρμιο το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, από την ισπανική εταιρεία Acciona Ενεργειακή. Πρόκειται για αιολικό πάρκο 174 ανεμογεννητριών σε έκταση 120.000 στρεμμάτων στα όρια των δήμων Βέροιας, Νάουσας, και Πτολεμαΐδας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα δημιουργηθούν περίπου 300 προσωρινές θέσεις εργασίας, κατά τη φάση κατασκευής του αιολικού πάρκου και 30 μόνιμες θέσεις, όταν ξεκινήσει να λειτουργεί. Επίσης εκτός από τα χρήματα που θα εισπράττει ο Συνεταιρισμός Σελίου για την εκμίσθωση της έκτασης, κέρδος από την επένδυση θα έχει και ο δήμος Βέροιας, μέσω του 3% επί των ακαθάριστων εσόδων του αιολικού πάρκου που θα οδηγείται αυτομάτως στα ταμεία του. Με βάση τα στοιχεία, υπολογίζεται ότι τα χρήματα αυτά θα είναι περίπου 500.000 ευρώ ετησίως.

kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

1.504.388 ευρώ δήλωσε ο Λουράντος μαζί με τη γυναίκα του τη χρονιά της κρίσης του 2010!!! Λεφτά υπάρχουν!!!

Όχι δεν κάνουμε πλάκα. Το ποσό του 1.500.000 ευρώ δήλωσε ως εισοδήματα για το 2010 ο κύριος Λουράντος. Ο πρόεδρος των φαρμακοποιών της Αθήνας σύμφωνα με τη δήλωσή του έχει πισίνα και σκάφος με τεκμήριο  44.000 ευρώ

Κύριε Λουράντο μπορείτε να εξηγήσετε στον συνταξιούχο των 600 ευρώ που τον ταλαιπωρείτε με θερμοκρασία 40 βαθμών για να βρει το φάρμακό του πώς γίνεται εσείς που λέτε ότι πεινάτε να κάνετε δήλωση σε χρονιά κρίσης μαζί με τη σύζυγό σας 1.504.000 ευρώ;

Κύριε Λουράντο, πώς τα βγάλατε αυτά τα χρήματα!!! Αν πραγματικά σε χρονιά κρίσης δηλώσατε φορολογητέο εισόδημα κοντά στο 1.500.00 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια τι δηλώνατε! Προφανώς τη μάνα σας και τον πατέρα σας.

Με άλλα λόγια κυρίες και κύριοι ο πρόεδρος των φαρμακοποιών της Αθήνας που λέει ότι πεινάει και έχει χρέη επειδή ο κακός ΕΟΠΥΥ δεν τον πληρώνει στην ώρα του έχει στην πραγματικότητα κυριολεκτικά λιώσει στα λεφτά και ζει ως φαρμακοποιός λες και είναι ο Βαρδινογιάννης σε βίλες με πισίνες και με κότερα αναψυχής.

Καλά μωρέ τσίπα δεν έχει πάνω του αυτός ο άνθρωπος να ζει σαν κροίσος και να έχει πεθάνει τον κόσμο στην απεργία επειδή δήθεν δεν έχει να φάει; Αναρωτιόμαστε κύριε Λουράντο πώς μπορείς στο φαρμακείο σου να κοιτάς τον κόσμο στα μάτια. Ντροπή σου και ξεφτίλα σου.

Επειδή κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν ότι αυτά είναι φήμες και ψευτιές ορίστε και η φορολογική δήλωση του κ. Λουράντου όπως διέρρευσε). Στα βελάκια θα δείτε το φορολογητέο εισόδημα που έχει δηλώσει, τις πισίνες και τα κότερα


Για να διαβάσετε καλύτερα το έγγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε "Open Link in New Window" για να μεγεθύνετε την εικόνα

sarotiko
http://pressarismenos.blogspot.com/2012/06/1504388-2010.html
Διαβάστε περισσότερα » »

Αλόη Βέρα και Καρκίνος
 Ο Δρ Lawrence G. Plaskett, ένας συνεργάτης της βασιλικής κοινωνίας της  χημείας μεταξύ πολλών άλλων ακαδημαϊκών διακρίσεων, δηλώνει ότι "η δράση των ουσιών Aloe Vera ενεργοποιεί και εντείνει την άνοση απάντηση, και αυτό  αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις επιστημονικά καθιερωμένες ενέργειες αλόης επάνω στο σώμα."

Όταν η ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία είναι απαραίτητες, η αλόη βέρα   βοηθά να ελαχιστοποιήσει τη ζημία που γίνεται στο σώμα από αυτές τις   επεξεργασίες, οι οποίες καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα - ιδιαίτερα κύτταρα   ανοσοποιητικών συστημάτων - κρίσιμα για την αποκατάσταση του σώματος.

Η χρήση της αλόης επιτρέπει στο σώμα να θεραπευθεί από τον καρκίνο και τη ζημία που γίνεται από τη συμβατική θεραπεία: το ανοσοποιητικό σύστημα ωθείται, οι όγκοι στενεύουν, οι μεταστάσεις μειώνονται έτσι ο καρκίνος δεν εξαπλώνεται, και τα νέα υγιή κύτταρα αρχίζουν να αυξάνονται.

*Πώς μπορεί να κάνει όλο αυτό;*
Μια σημαντική πτυχή θεωρητικά ως προς την αιτία του καρκίνου είναι ότι η αρχή της ασθένειας οφείλεται σε μια αποτυχία του ανοσοποιητικού συστήματος να αποκριθεί κατάλληλα στην ανάπτυξη των κυττάρων καρκίνου στο σώμα.

Αυτό έχει δημιουργήσει έναν τομέα της ερευνητικής αποκαλούμενης, ανοσιοθεραπείας καρκίνου. Γενικά γίνεται αποδεκτό ότι το ανθρώπινο σώμα αναγκάζεται να χειριστεί την εμφάνιση του καρκίνου σε κανονική βάση, και ότι το ανοσοποιητικό σύστημα αποκρίνεται στην αύξηση των κυττάρων καρκίνου  συνήθως. Τα καρκινώδη κύτταρα αναπτύσσονται λόγω ποικίλων παθογόνων που το
σώμα αντιμετωπίζει και υπερνικά καθημερινά.
 Οι ποικίλες θεωρίες που αποδίδουν την αρχή του καρκίνου στην ανώμαλη έκθεση  ακτινοβολίας, τους περιβαλλοντικούς μολυσματικούς παράγοντες, τη ρύπανση, τα συντηρητικά και τις χημικές ουσίες στην βρώση τροφίμων, την έλλειψη κατάλληλης διατροφής, την πίεση, τους ιούς, τη γενετική ή οτιδήποτε άλλο,  μπορούν όλες να είναι σωστές. Δηλαδή, να υπάρξει οποιοσδήποτε αριθμός
> μεταβλητών που αναγκάζουν τα καρκινώδη κύτταρα να αρχίσουν να  διαμορφώνονται.

Σύμφωνα με αυτήν την κατανόηση του καρκίνου, το ανοσοποιητικό σύστημα συμβιβάζεται και δεν μπορεί να παλέψει την αύξηση των ανώμαλων κυττάρων και έτσι ο καρκίνος παίρνει τη λαβή, και ένας όγκος αρχίζει να διαμορφώνει. Ο περαιτέρω συμβιβασμός του ανοσοποιητικού συστήματος για να αποκριθεί στην αύξηση κυττάρων καρκίνου καθορίζει εάν το σώμα αναπτύσσει τον καρκίνο ή αποβάλλει επιτυχώς τα ανώμαλα κύτταρα και  παραμένει υγιές.
 Μια συνοπτική εξήγηση των σημαντικών κομματιών του ανοσοποιητικού συστήματος θα κάνει τα καταπληκτικά οφέλη της αλόης στη θεραπεία του καρκίνου σαφέστερη. Τα λευκά κύτταρα αίματος είναι το κρισιμότερο μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος. Ορισμένα χημικά σήματα που απελευθερώνονται από τους ιστούς σαν απάντηση σε ένα αντιγόνο (ξένα μόρια στο σώμα) προσελκύουν τα λευκά κύτταρα αίματος, τα οποία αποκρίνονται με να συγκεντρωθούν στον επηρεασθέντα ιστό.

Τα Neutrophils είναι τα πρώτα κύτταρα που αντιδρούν σε μια μόλυνση και "τρώνε" τα ξένα μόρια. Η διόγκωση που συνδέεται με τις μολύνσεις οφείλεται εν μέρει στα ένζυμα που απελευθερώνονται από τα neutrophils σε αυτήν την διαδικασία.

Τα μονοκύτταρα ακολουθούν με "την κατανάλωση" των μεγαλύτερων μορίων που δεν θα μπορούσαν
να αντιμετωπιστούν από τα neutrophils καθώς επίσης και τα neutrophils που πέθαναν ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης των ξένων μορίων. Τα moncytes απελευθερώνουν διάφορες χημικές ουσίες που διαδραματίζουν τους κρίσιμους> ρόλους στην πάλη της μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της ηντερφερόνης και  interleukin.

Αυτές οι χημικές ουσίες υποκινούν τα λεμφοκύτταρα για να συνεχίσουν την απάντηση στο αντιγόνο. Τα λευκά κύτταρα αίματος σπάζουν το αντιγόνο κάτω σε τεμάχια, στα οποία τα λεμφοκύτταρα μπορούν χημικά να αναγνωρίσουν και να αποκριθούν. Τα πιό κοινά λεμφοκύτταρα είναι β-κύτταρα,
που σκοτώνουν τα ξένα αντιγόνα, και κύτταρα "αρωγών", τα οποία ρυθμίζουν τη δράση των τ-λεμφοκυττάρων με την ενίσχυση ή την επιβράδυνση της απάντησης κυττάρων "δολοφόνων".

 Η Αλόη Βέρα περιέχει διάφορες χημικές ουσίες που ενισχύουν τις δραστηριότητες όλων των λειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος που περιγράφηκαν παραπάνω. 23 Polypeptides χρησιμεύουν ως αυτά που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα, που βοηθούν να ελέγξουν ένα ευρύ φάσμα των ασθενειών και των αναταραχών. 20 πολυσακχαρίτες αυξάνουν τη δράση των λευκών κυττάρων αίματος που αυξάνουν έτσι την παραγωγή των τ-κυττάρων και της ηντερφερόνης ".

Επίσης χημικά ενισχύουν τη δράση των τ-κυττάρων. Ένας από αυτούς τους πολυσακχαρίτες, mannose, έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όπως και εγκρίνεται στην Ευρώπη για να υποκινήσει το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών του AIDS. Η έρευνα του AIDS έχει δείξει
ότι η χρήση της Αλόης Βέρα μπορεί να διπλασιάσει τον αριθμό των τ-κυττάρων, "αρωγών" μέσα σε τρεις εβδομάδες και να μειώσει συγχρόνως το αντιγόνο P-24 core antigen ο γενικός δείκτης του προερχόμενου από ιό φορτίου στο σώμα.

Η ηντερφερόνη και interleukin υποκινούνται να επιτεθούν στον καρκίνο και στους ιούς στο σώμα. Τα Lectins και τα emodines είναι δύο κατά του όγκου χημικές ουσίες της αλόης που, μαζί με μια αύξηση στον παράγοντα νέκρωσης όγκων που επέρχεται από την αλόη, αρχίζουν να καταστρέφουν τους κακοήθεις όγκους καρκίνου.--
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διαβάστε περισσότερα » »

Σκοπιανοί - Αυτή και αν είναι πρόκληση!
Αυτή και αν είναι πρόκληση! Οι Σκοπιανοί κάνουν γκάλοπ για το τι αυτοκόλλητα πρέπει να βάζει η «Μακεδονία» στα ελληνικά αυτοκίνητα όταν πηγαίνουν στη γειτονική χώρα, με μια από τις απαντήσεις να είναι γερμανική επαρχία της Ελλάδας.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο των Σκοπίων, αποκαλούμενο κακώς ως «Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων» (ΜΙΝΑ), φιλοξενεί μια προκλητική δημοσκόπηση για την Ελλάδα, που «τρέχει» από την Τρίτη.

Η ερώτηση που θέτει το πρακτορείο είναι η εξής: «Τι αυτοκόλλητα πρέπει να βάζει η «Μακεδονία» στα ελληνικά αυτοκίνητα, όταν εισέρχονται στην χώρα;».

Οι επιλογές των απαντήσεων σε αυτό το τουλάχιστον προκλητικό ερώτημα των Σκοπιανών είναι:

α. Πρώην Οθωμανική Ελληνική Δημοκρατία
β. Σύγχρονη Πτωχεύσασα Ελληνική Δημοκρατία
γ. Νότια Μακεδονία
δ. Νομισματικό προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
ε. Γερμανική επαρχία της Ελλάδας

Μάλιστα, η απάντηση που κερδίζει μέχρι στιγμής στις ψήφους είναι η «Πρώην Οθωμανική Ελληνική Δημοκρατία»!


gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Αναφορά της Ραχήλ Μακρη για την κατάσταση των Νοσοκομείων «Μαμάτσειου» και «Μποδοσάκειου» στο Extra 3 Channel Αττικής (Βίντεο)

Σχετική αναφορά για τη λειτουργία των Νοσοκομείων της περιοχής, αλλά και τα προβλήματα τους έκανε η Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Ραχήλ Μακρή στο «Αποκαλυπτικό Δελτίο» του extra 3 channel με τον Άκη Παυλόπουλο με θέμα την κατάσταση του συστήματος Υγείας της χώρας.  Μάλιστα δεν έλειψε η σκληρή κόντρα μεταξύ της κ. Μακρή με τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Διαμαντοπούλου και Σάκη Πλεύρη για το χειρισμό των προηγούμενων κυβερνήσεων, όσον αφορά την Υγεία. Δείτε το βίντεο μόνο στο kozan.gr...
kozan.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Ο αντιδήμαρχος με τα 3 εκατ. ευρώ

Τρία εκατομμύρια ευρώ έχει εντοπίσει το ΣΔΟΕ από τους ελέγχους που πραγματοποιεί σε λογαριασμό αντιδημάρχου στη Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με τα εισοδήματά του το ποσό αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι το ΣΔΟΕ διεξάγει ελέγχους "Πόθεν Έσχες" σε 500 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τέως βουλευτές, δήμαρχοι και άλλοι.
 
skandalistis
Διαβάστε περισσότερα » »

Πρώην Μάρτυρας του Ιεχωβά αποκαλύπτει την αλήθεια.triklopodia
Διαβάστε περισσότερα » »

Η επίσημη υποδοχή Πατριάρχη στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης παρουσία πλήθους κόσμου (Βίντεο 15′ – Yψηλή ευκρίνεια)

Ενθουσιώδη υποδοχή επεφύλαξαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι της Κοζάνης, πρώτη ημέρα της επταήμερης επίσκεψης του στην Κοζάνη και στην Καστοριά. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τη συνοδεία του έφτασε αεροπορικώς στο αεροδρόμιο της Κοζάνης στις 5.20 μ.μ. όπου τον υποδέχτηκαν οι δύο μητροπολίτες Κοζάνης, Παύλος και Καστοριάς, Σεραφείμ. Στην είσοδο της πόλης έφιπποι με παραδοσιακές φορεσιές μπήκαν μπροστά από την πατριαρχική πομπή οδηγώντας την στην πλατεία. Κατά την άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχη στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές. Δείτε το βίντεο του kozan.gr σε  υψηλή ευκρίνεια με τα σημαντικότερα στιγμιότυπα στην κεντρική πλατεία..
Ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε την ικανοποίηση του επειδή οι κάτοικοι αξιοποιούν τον ορυκτό πλούτο της περιοχής με σεβασμό προς το περιβάλλον και εξήρε την εργατικότητα και τη δημιουργικότητας τους, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην καλλιέργεια του κρόκου «η εργώδης συγκομιδή του οποίου» μας υπενθυμίζει το αρχαίο ρητό «τα καλά κόποις κτώνται» και μας παροτρύνει – όπως είπε – να «καλλιεργήσωμεν ευσυνειδήτως τα υπό του Θεού δοθέντα εις εμάς τάλαντα εργαζόμενοι προς δόξαν Αυτού και ωφέλειαν των αδελφών μας».
«Η υλική πρόοδος άνευ της πνευματικής αποτελεί κενόν περιεχομένου επίτευγμα και οικοδόμημα στερούμενον θεμελίων, κρημνιζόμενον και καταποντιζόμενον ευκόλως εκ των καταιγίδων και των σεισμών και των ποικίλων του βίου επαγωγών και των κρίσεων, αι οποίαι εσχάτως πλήττουν τον κόσμον» τόνισε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και πρόσθεσε : «Το Γένος μας έχει όμως θεμέλιον ισχυρόν την Ορθόδοξη πίστιν και αντλεί δύναμην και ζωήν από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και τας ελληνικάς και χριστιανικάς παραδόσεις του, ώστε να ανθίσταται εις τας δυσκολίας και να εξέρχεται αλώβητον εκ των δυσχερειών».
Στην προσφώνηση του ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, καλοσώρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και αναφέρθηκε στην ιστορία της πόλης και την συμβολή των ιερέων της στην κοινωνία της

kozan.gr

Διαβάστε περισσότερα » »

Stealth υποβρύχιο στον βυθό της Βαλτικής;

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει το μυστηριώδες μεταλλικό αντικείμενο μήκους 18 μέτρων, στο βυθό της Βαλτικής Θάλασσας, του οποίου το σχήμα μοιάζει με αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε "ιπτάμενο δίσκο". Οι δύτες που εξερευνούν ένα άγνωστο αντικείμενο λένε πως ο εξοπλισμός τους τίθεται εκτός λειτουργίας μόλις πλησιάσουν στα 200 μέτρα, επιτείνοντας ακόμα περισσότερο το μυστήριο που καλύπτει το άγνωστο αντικείμενο.


Δύτες της ομάδας «Ocean X» που βουτούν στο σημείο λένε πως κάποιες κάμερες και το δορυφορικό τηλέφωνο της ομάδας δεν λειτουργούν όταν βρίσκονται ακριβώς πάνω από το αντικείμενο και τίθενται και πάλι σε λειτουργία μόλις απομακρυνθούν!
«Κάθε τι ηλεκτρικό παύει να δουλεύει», δήλωσε ο δύτης Stefan Hogerborn. «Μόλις απομακρυνόμαστε ξαναλειτουργεί, μόλις ξαναπλησιάσουμε σβήνει!»

«Έχουμε ζήσει πράγματα που πραγματικά δεν φανταζόμουν και είμαι ο μεγαλύτερος σκεπτικιστής της ομάδας σχετικά με τις θεωρίες αυτές»,
είπε ο δύτης Peter Lindberg.

«Είμαι πεπεισμένος πως βρήκαμε κάτι εντελώς μοναδικό»
, δήλωσε ο επίσης δύτης Dennis Åsberg.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει πολεμικά πλοία της Σουηδίας και την Φινλανδίας, ενώ ένα "πέρασμα έκανε και μία φρεγάτα του αμερικανικού Ναυτικού. Σε όλες τις περιπτώσεις κανένας δεν κατάφεραν να πλησιάσει το αντικείμενο στο βυθό αφού τα βαθυσκάφη παρουσίαζαν δυσλειτουργίες και ο κίνδυνος να απωλέσουν την ενέργειά τους και αβοήθητα να καταλήξουν στον βυθλό ήταν μεγάλες.

Σημειώνεται ότι πίσω από το μεταλλικό αντικείμενο υπάρχουν σαφή ίχνη ολίσθησης στον βυθό σαν να πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση ένα αεροσκάφος στην έρημο. Κάποιοι ειδικοί στα υποβρύχια οχήματα δεν αποκλείουν να πρόκειται για stealth υποβρύχιο των ΗΠΑ ή της Ρωσίας, το οποίο απωλέστηκε κατά την διάρκεια δοκιμών.Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Οι φόροι του καλοκαιριού!Πολλοί θα χάσετε το σπίτι σας για λίγα ευρώ.Οι υπόλοιποι του χρόνου.Νομίζετε κάνω πλάκα;

Οι παραλήπτες που θα πάρουν τα ραβασάκια της εφορίας θα κληθούν να πληρώσουν έως και οκτώ φόρους για τα εισοδήματα του 2011. «Βροχή» από φορο-ραβασάκια έρχεται για τους φορολογουμένους μέσα στο καλοκαίρι. Θα κληθούν να πληρώσουν έως και οκτώ φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2011 και την ακίνητη περιουσία τους, με το συνολικό ποσό των φόρων να υπερβαίνει τα 8 δισ. ευρώ. Μπορεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να πήρε παράταση αλλά ήδη εκατομμύρια φορολογούμενοι ζουν με τον εφιάλτη της εκκαθάρισης, καθώς οι φόροι που θα προκύψουν αναμένονται δυσβάσταχτοι. Ήδη οι περισσότεροι που έχουν πάρει στα χέρια τους τα εκκαθαριστικά της εφορίας πρέπει να πληρώσουν φόρους από 300 έως 1500 ευρώ.

Το αφορολόγητο όριο από τα 12.000 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2010 μειώθηκε στα 5.000 ευρώ για τα εισοδήματα του 2011, οι φοροαπαλλαγές περιορίστηκαν στο ελάχιστο, οι επιστροφές φόρου με τη συλλογή αποδείξεων κόπηκαν με το μαχαίρι, αλλά διατηρήθηκε η ποινή του έξτρα φόρου στην περίπτωση που λείπουν αποδείξεις.
Περισσότερο πλήττονται οι οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, μεταξύ των οποίων και πολλοί τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, καθώς θα κληθούν φέτος να πληρώσουν φόρους εισοδήματος αυξημένους έως και 1.960% σε σύγκριση με πέρυσι.
Ειδικά οι φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2011 εισόδημα από εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα οφείλουν να καταβάλουν μαζί με το «φουσκωμένο» φόρο για το συνολικό εισόδημα του 2011, το «τέλος επιτηδεύματος» το οποίο θα είναι αυξημένο από 300 σε 400-500 ευρώ για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
Όλοι, εξάλλου, οι φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν το 2011 εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν και με την «ειδική εισφορά αλληλεγγύης», η οποία θα υπολογιστεί με συντελεστές 1%-4%.
Όμως οι επιβαρύνσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στα εισοδήματα του 2011.
Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρους και για την ακίνητη περιουσία που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου των ετών 2009, 2010 και 2011.
Επίσης πάνω από 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν, σε 5 δόσεις, με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της περιόδου Ιουλίου 2012-Μαρτίου 2013, το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Κτισμάτων για το 2012.
Πιο συγκεκριμένα αμέσως μέσα στο καλοκαίρι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν:
Αυξημένο φόρο για τα εισοδήματα του 2011. Το φετινό καλοκαίρι πάνω από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα υποχρεωθούν να καταβάλουν, με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα λάβουν μεγάλα ποσά φόρου λόγω:
Της μείωσης του αφορολογήτου ορίου από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ. Το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από το νέο μειωμένο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και μέχρι το όριο του παλαιού αφορολογήτου των 12.000 ευρώ επιβαρύνεται πλέον με συντελεστή φόρου 10%.
Των αλλαγών στα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για τα προστατευόμενα τέκνα. Για τους φορολογούμενους με προστατευόμενα παιδιά, τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά αυξήθηκαν από τα 1.500 στα 2.000 ευρώ για 1 τέκνο και από τα 3.000 στα 4.000 ευρώ για 2 τέκνα, αλλά μειώθηκαν από τις 11.500 στις 7.000 ευρώ για τα 3 τέκνα και από τις 13.500 στις 10.000 ευρώ για τα 4 τέκνα. Έτσι, τα συνολικά αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τους φορολογουμένους με 1 έως 4 προστατευόμενα τέκνα έχουν, πλέον, μειωθεί από 13.500 ευρώ σε 7.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 τέκνο, από 15.000 σε 9.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 2 τέκνα, από 23.500 σε 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους, από 25.500 σε 15.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 4 τέκνα.
Των αυξήσεων στους φορολογικούς συντελεστές για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τις 16.000 έως τις 22.000 ευρώ αυξήθηκε από 24% σε 25% και ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο τμήμα εισοδήματος από τις 26.000 έως τις 32.000 ευρώ αυξήθηκε από 32% σε 35%.
Της αύξησης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη και πισίνες κατά 33%-200%.
Των περικοπών στις εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος.
Του νέου τρόπου υπολογισμού της αξίας των αποδείξεων που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο. Ο κάθε φορολογούμενος πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις δαπανών έτους 2011 αξίας ίσης με το 25% του ετησίου ατομικού εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού. Π.χ. για εισόδημα 2.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις 500 ευρώ, για εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να μαζευτούν αποδείξεις 5.000 ευρώ, ενώ για εισόδημα 60.000 ευρώ χρειάζονται αποδείξεις 15.000 ευρώ! Αν δεν έχει καταφέρει ο φορολογούμενος να μαζέψει την απαιτούμενη αξία αποδείξεων τότε επί της διαφοράς που δεν έχει καλύψει θα πληρώσει φόρο 10%. Η έκπτωση φόρου που χορηγούνταν σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος μάζευε αποδείξεις αξίας μεγαλύτερης της απαιτούμενης για την κάλυψη του αφορολογήτου καταργήθηκε.
Αυξημένο τέλος επιτηδεύματος. Πάνω από 800.000 φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2011 απέκτησαν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα θα πληρώσουν, μαζί με το φόρο για τα εισοδήματα του 2011 και το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2011, το οποίο θα είναι αυξημένο από τα 300 στα 500 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων και στα 400 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων. Για κάθε υποκατάστημα θα επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσό τέλους επιτηδεύματος, ύψους 300 ευρώ. Τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος για το 2011 θα αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για τα εισοδήματα του 2011.
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Όσοι φορολογούμενοι θα δηλώσουν πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 1% έως 4%. Η πληρωμή της εισφοράς θα γίνει μαζί με το φόρο για τα εισοδήματα του 2011. Τα ποσά της εισφοράς θα αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος.
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων έτους 2009. Ήδη έχουν αρχίσει να φθάνουν στους φορολογούμενους τα σημειώματα για την πληρωμή τους ΕΤΑΚ του 2009. Θα κληθούν να τον πληρώσουν το ΕΤΑΚ οι άγαμοι με ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ και έγγαμοι με ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
Έκτακτη εισφορά στην ακίνητη περιουσία του έτους 2009. Από το 1,28 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που θα παραλάβουν εκκαθαριστικά σημειώματα για το ΕΤΑΚ του 2009, όσοι κατείχαν την 1η-1-2009 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα κληθούν επιπλέον -με τα ίδια εκκαθαριστικά σημειώματα- να πληρώσουν και έκτακτη εισφορά, η οποία θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,1% έως και 0,9% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους, μετά την αφαίρεση του ποσού των 400.000 ευρώ.
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010. Πάνω από 200.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2010 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα παραλάβουν από τη ΓΓΠΣ κι άλλα εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2010. Ο ΦΑΠ του 2010 θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,1% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 400.000 ευρώ. Η εξόφληση των ποσών πρέπει να γίνει εφάπαξ.
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας για το 2011. Πάνω από 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα παραλάβουν κι άλλα εκκαθαριστικά σημειώματα από τη ΓΓΠΣ με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011. Ο ΦΑΠ του 2011 θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 200.000 ευρώ.
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών έτους 2012. Από τον Ιούλιο και μετά, πάνω από 5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν εκ νέου, μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, το ειδικό τέλος για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που κατέχουν, το οποίο κυμαίνεται από 0,5 έως 20 ευρώ ανά τ.μ. Η εξόφληση του ειδικού αυτού τέλους για το έτος 2012 θα γίνει σε 5 δόσεις, με τους λογαριασμούς ρεύματος της περιόδου Ιουλίου 2012-Μαρτίου 2013.
πηγη
makedonia-is-greece
Διαβάστε περισσότερα » »

Ακόμα δεν πιστεύεις στους αεροψεκασμούς; Δες το ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ time-lapse βίντεο [ΒΙΝΤΕΟ]

Το παρακάτω βίντεο αποτελείται από συστηματική φωτογραφική καταγραφή του φαινομένου chemtrails και αποτύπωση του σε ένα βίντεο σύντομης χρονικής διάρκειας (time-lapse).


Παρακολουθείστε προσεκτικά το παρακάτω βίντεο. Στο χρονικό σημείο 0:13 μπορείτε να δείτε....
τη διαφορά ανάμεσα στα contrails (ουρές από την υγροποίηση των καυσαερίων) και στα chemtrails (χημικές ουρές). Η ουρά στο ένα αεροσκάφος χάνεται μετά από λίγο ενώ στο άλλο παραμένει αν και τα αεροπλάνα πετούν στο ίδιο ύψος! Τη διαφορά αυτή μπορείτε να την διαπιστώσετε και σε άλλα σημεία του βίντεο.


Δείτε το ΟΛΟΚΛΗΡΟ προσεκτικά.

 http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/06/time-lapse.html
Διαβάστε περισσότερα » »