Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Το πραγματικό ταξίδι του Οδυσσέα. Γιατί μας το έκρυψαν;

Η ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

α) η μελέτη της Εριέττας Μέρτζ

Η πρώτη που ετόλμησε να έρθει αντιμέτωπη προς την επικρατούσα άποψη ότι οι περιπλανήσεις του Οδυσσέως έγιναν μέσα στην Μεσόγειο ήταν η Αμερικανίδα Εριέττα Μέρτζ (Henrietta Mertz) η οποία το 1965 εξέδωσε στο Σικάγο των Η.Π.Α. το βιβλίο " The Wine Dark Sea" (τίτλος στα Ελληνικά "ΟΙΝΩΨ ΠΟΝΤΟΣ" εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ -1995)και αργότερα το 1967 τα "Αργοναυτικά" δια των οποίων με μεγάλη πειστικότητα
-στηριζόμενη στις δικές της προσωπικές έρευνες και εξερευνήσεις στην Β. και Ν. Αμερική- διατυπώνει την θέση ότι το ταξίδι του Οδυσσέως είχε και ένα σημαντικό σκέλος εκτός Μεσογείου. Η άποψη της κ. Μέρτζ είναι ότι ο Οδυσσέας ταξίδεψε μέχρι τις ακτές της Αμερικής βοηθούμενος από τα θαλάσσια ρεύματα. Η κ. Μέρτζ εντόπισε τα μέρη που επισκέφθηκε ο Οδυσσέας με βάση την ταχύτητα που κινούνται τα θαλάσσια ρεύματα και την διάρκεια των ταξιδιών από σταθμό σε σταθμό όπως αναφέρονται στην Οδύσσεια. Οι απόψεις της κ. Μέρτζ ενισχύονται και από αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί στην Αμερικανική ήπειρο.

Σχεδιάγραμμα που παρουσιάζει την περιπλάνηση του Οδυσσέα μετά την πτώση της Τροίας βάσει των διαπιστώσεων της Εριέττας Μέρτζ (η οποία μελέτησε εδάφιο προς εδάφιο το κείμενο του Ομήρου σε συνδυασμό με διάφορες νεότερες ανακαλύψεις και παρατηρήσεις που αναφέρονται από τον ίδιο τον Όμηρο π.χ. διάρκεια ταξιδιού κλπ). Στον χάρτη επισημαίνονται η περιοχή που υπήρξαν οι Σειρήνες , σε ποιο σημείο της Αμερικάνικης ηπείρου ήταν η Σκύλλα και η Χάρυβδης και μέσο ποίας οδού ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη βοηθούμενος καθ' όλη την διαδρομή από το ρεύμα του κόλπου (Gulf stream) .β) η μελέτη του Ζίγκφριντ Πετρίδη

Οι Έλληνες έχουν μία αποδεδειγμένη ναυτική ιστορία που ξεκινάει τουλάχιστον από το 7.250 π. Χ. όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα του σπηλαίου Φράχθι στην Αργολίδα.
«...Η μοναδικότης του Ελληνικού γεωγραφικού χώρου, ήτοι η παρουσία εις μικράν σχετικώς έκτασιν, το Αιγαίον Πέλαγος, εκατοντάδων νήσων, επέτρεψε εις τους προϊστορικούς κατοίκους του, λίαν ενωρίς την ανάπτυξιν της δια θαλάσσης επικοινωνίας. Με την πάροδο των ετών και την απόκτησιν πείρας θαλασσίων ταξιδίων, οι Αιγαίοι ναυτικοί έγιναν τολμηρώτεροι, πλεύσαντες προς βορράν εις τον Εύξεινον πόντον, προς νότον εις Αίγυπτον και "Φοινίκην" και δυσμάς εις Ιταλίαν και Ιβηρίαν. Ανακαλύψαντες ότι η θάλασσα εις ην εταξίδευον περιεβάλλεντο παντού υπό ξηράς με μία μόνον έξοδον, δεν εδίστασαν να εξέλθουν τραπέντες όπως είδομεν προς βορράν (σημ. της ΑΕΙ- Κασσιτερίδες νήσοι = Αγγλία) δια τον κασσίτερον και δια το ήλεκτρον, αλλά και προς δυσμάς ως θ' αποδείξωμεν...» ("ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ελληνική έκδοση, σελίδα 139)

Η Ελληνική γραμματεία είναι πλούσια σε αναφορές για τις γεωγραφικές γνώσεις των αρχαίων προγόνων μας. Στην μελέτη του κ. Πετρίδη παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις γεωγραφικές γνώσεις για περιοχές :
 
- του Βορρά (υπερβορέα)

- της Ανατολής (Ασίας)

- του Νότου (Αιθιοπία, Κυρηναϊκή, Αίγυπτος, λοιπή βόρεια Αφρική)

- και της Δύσεως (Ιταλία, νήσοι δυτικώς της Ιταλίας α) Σαρδηνία, β) Κορσική γ) Έλβα δ) Καπρί ε) Ίσκια , Ιβηρική χερσόνησος, Γαλλία, βόρειο-ανατολική Ευρώπη, Βρετανία - Ιρλανδία

Από την Ελληνική γραμματεία προκύπτει ότι οι Έλληνες έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις αστρονομικές παρατηρήσεις (παράδειγμα οι αστρονομικές αναφορές των Ορφικών ύμνων) και οι ναυτικοί της εποχής χρησιμοποιούν τους αστερισμούς για να προσανατολίζονται κατά την διάρκεια της νυχτερινή πλεύση τους.
Μεγάλη βαρύτητα στην έρευνα του ταξιδιού του Οδυσσέως έχουν οι αστρονομικές αναφορές της Οδύσσειας. Αναφέρεται από τον Όμηρο ότι «ΑΡΚΤΟΝ Θ' ΗΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΑΝ ΕΠΙΚΛΗΣΙΝ ΚΑΛΕΟΥΣΙΝ, ΗΤ' ΑΥΤΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Τ' ΩΡΙΩΝΑ ΔΟΚΕΥΕΙ, ΟΙΗ Δ' ΑΜΜΟΡΟΣ ΕΣΤΙ ΛΟΕΤΡΩΝ ΩΚΕΑΝΟΙΟ ΤΗΝ ΓΑΡ ΔΗ ΜΙΝ ΑΝΩΓΕ ΚΑΛΥΨΩ, ΔΙΑ ΘΕΑΩΝ, ΠΟΝΤΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΑΙ ΕΠ' ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΧΟΝΤΑ» (ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ε 273) δηλαδή : "και την 'Αρκτον (Μ. 'Αρκτο) που την ονομάζουν και 'Αμαξα, που κλωθογυρίζει αυτού και παραφυλάει τον Ωρίωνα και που μονάχ' αυτή είναι αμέτοχη στα λουσίματα του Ωκεανού, (σημ. της ΑΕΙ : δηλαδή ο αστερισμός είναι αειφανής - δεν πέφτει κάτω από τον ορίζοντα) τον συμβούλεψε λοιπόν η υπέροχη θεά η Καλυψώ να ταξιδεύει έχοντας στ' αριστερό του χέρι αυτήν".
Στο κείμενο αυτό περιέχονται σημαντικότατες πληροφορίες. «...Ο Όμηρος ομιλεί περί "Ωκεανού" και όχι "Πόντου" και όπως είδομεν "Ωκεανόν" οι αρχαίοι Έλληνες ωνόμαζαν την περιβάλλουσαν την οικουμένην θάλασσαν (σημ. της ΑΕΙ : η θάλασσα έξω από τις Ηράκλεις στήλες) περί αυτού συμφωνεί και ο Στράβων "ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΠΑΝΤΑ ΦΑΝΕΡΩΣ ΕΝ ΤΩ ΑΤΛΑΝΤΙΚΩ ΠΕΛΑΓΕΙ ΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΔΗΛΟΥΤΑΙ" (c26) δηλαδή : Όλα αυτά είναι καταφανές ότι δηλούνται (υπό του Ομήρου) ως τελούμενα εις τον Ατλαντικόν"...» ("ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ελληνική έκδοση, σελίδα 182)

Η πολυετή εμπειρία του Ζ. Πετρίδη ως ιστιοπλόου τον βοήθησε να επιβεβαιώσει ή και να 
διορθώσει (όπου αυτό ήταν απαραίτητο) τα συμπεράσματα της Ε. Μέρτζ, με βάση τις αναφορές που υπάρχουν από τον Όμηρο για την διάρκεια του ταξιδιού από σταθμό σε σταθμό και τις επιπρόσθετες λεπτομέρειες που τυχόν αναφέρονται (π.χ. κατεύθυνση ανέμου, πορεία πλοίου, περιγραφές των νησιών κλπ).
Παράδειγμα : ΑΙΟΛΙΑ
«..Γράφει ο Όμηρος : "ΔΩΚΕ ΜΟΙ ΕΚΔΕΙΡΑΣ ΑΣΚΟΝ ΒΟΟΝ ΕΝΝΕΩΡΟΙΟ, ΕΝΘΑ ΔΕ ΒΥΚΤΑΩΝ ΑΝΕΜΟΝ ΚΑΤΕΔΗΣΕ ΚΕΛΕΥΘΑ, ΚΕΙΝΟΝ ΓΑΡ ΤΑΜΙΗΝ ΑΝΕΜΩΝ ΠΟΙΗΣΕ ΚΡΟΝΙΩΝ ΗΜΕΝ ΠΑΥΜΕΝΑΙ ΗΔ' ΟΡΝΥΜΕΝ ΟΝ Κ' ΕΘΕΛΗΣΙΝ. ΝΗΙ Δ' ΕΝΙ ΓΛΑΦΥΡΗ ΚΑΤΕΔΕΙ ΜΕΡΜΙΘΙ ΦΑΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΕΗ, ΗΝΑ ΜΗΤΙ ΠΑΡΑΠΝΕΥΣΗ ΟΛΙΓΟΝ ΠΕΡ, ΑΥΤΑΡ ΕΜΟΙ ΠΝΟΙΗΝ ΖΕΦΥΡΟΥ ΠΡΟΕΗΚΕΝ ΑΗΝΑΙ, ΟΦΡΑ ΦΕΡΟΙ ΝΗΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ" (ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κ19)

Δηλαδή "Μου 'δωσε ένα ασκί εννιάχρονου βοδιού, που το έγδαρε, κι έκλεισε κει μέσα τις κινήσεις των ανέμων με τα πολλά τους βουητά, γιατί εκείνον είχε κάμει ο γιός του Κρόνου επιστάτη στους ανέμους, για να σταματάη και να αμολάη όποιον του αρέσει. Κι έδεσε το ασκί μέσα στο βαθουλωτό καράβι με γυαλιστερή, ασημένια κλωστή, για να μην φυσάει έστω και λίγο. 'Αφησε μονάχα τον Ζέφυρο (δυτικό) να φυσάει για χάρη μου, για να πάη στην πατρίδα και τα πλοία κι εμάς τους ίδιους."
Ώστε ο Αίολος παρακληθείς υπό του Ωδυσσέως, εδέσμευσεν όλους τους ανέμους, αφήσας μόνο τον ούριον δι' αυτόν, Ζέφυρον - δυτικός, όπερ σημαίνει ότι ο Οδυσσεύς ευρίσκετο δυτικώς της Ιθάκης και περίπου στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με αυτήν.
Και η διήγησις συνεχίζει :
"ΕΝΝΗΜΑΡ ΜΕΝ ΟΜΩΣ ΠΛΕΟΜΕΝ ΝΥΚΤΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΗΜΑΡ, ΤΗ ΔΕΚΑΤΗ Δ' ΗΔΗ ΑΝΕΦΑΙΝΕΤΟ ΠΑΤΡΙΣ ΑΡΟΥΡΑ" (ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κ28) δηλαδή : " Εννιά μερόνυχτα συνέχεια ταξιδεύαμε και στις δέκα άρχισε να ξεχωρίζει πια η γη της πατρίδας" (σημ. της ΑΕΙ : άρα η νήσος Αιολία πρέπει να είναι ένα νησί που να ευρίσκεται δυτικά της Ιθάκης και να απέχει απόσταση που ισοδυναμεί με ταξίδι επί 9 μέρες με ευνοϊκό άνεμον)
Η απόστασις νήσοι Lipari - νήσος Ιθάκη δεν υπερβαίνει τα 270 μίλια και δια 9-ήμερον πλούν η μέση ταχύτης είναι : 270:9: 4=1,25 κόμβοι, αλλά μία ωριαία ταχύτητα πλεύσης 1,25 κόμβων δεν είναι "εύνοια" του Αιόλου, αλλά μαρτύριο...

Αντιθέτως η απόστασις : νήσος Μαγιόρκα - Σαρδηνία - Σικελία - Ιθάκη είναι 870 μίλια και δια 9-ήμερον πλούν η μέση ταχύτης είναι : 870:9:24=4,03 κόμβοι, δηλαδή μία ταχύτης ενός ήρεμου θαλάσσιου περιπάτου, δεκτή από πάσης απόψεως. 'Αρα να η "νήσος του Αιόλου"...» ("ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ελληνική έκδοση, σελίδα 216)

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι ο Οδυσσέας δεν έφτασε στην Αμερικανική ήπειρο 
 από τύχη, παρασυρόμενος από τα θαλάσσια ρεύματα (άποψη την οποία έχει η κ. Ε. Μέρτζ).

Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες είχαν και ποντοπόρα πλοία, ισχυροτάτης κατασκευής, ταχέα και ευέλικτα.

Γνώριζαν πολύ καλά και την ναυτική τέχνη, αλλά και την τέχνη του ναυτίλου, εκμεταλλευόμενοι τις δυο κινητήριες δυνάμεις των πλοίων : τα κουπιά και τα πανιά. για να οδηγήσουν τα σκάφη τους εκεί που επιθυμούσαν.


Οι εικόνες καθώς και μέρος των κειμένων προέρχονται από τα βιβλία του Ζ. Πετρίδη

α) ΟΔΥΣΣΕΙΑ - μία ναυτική εποποιία των Ελλήνων εις την Αμερικήν (Αθήνα 1994)

β) HOMER'S ODYSSEY - America's discovery by the ancient Greeks (βελτιωμένη έκδοση - Athens1999)Σχετική βιβλιογραφία :

ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ ΠΕΤΡΙΔΗΣ "ΟΔΥΣΣΕΙΑ-Μία ναυτική εποποιϊα προϊστορικών Ελλήνων εις Αμερική"
HENRIETTE MERTZ "ΟΙΝΩΨ ΠΟΝΤΟΣ" εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ "Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ" εκδόσεις Εγκυκλοπαίδειας του ΗΛΙΟΥ
ENRICO MATTIEVICH "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΑΣΗ" εκδόσεις ΕΚΑΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ "ΝΕΟ ΦΩΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" εκδόσεις ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ


Ευχαριστώ τον φίλο μου tubed13 για αυτα τα στοιχεία
http://kostasedessa.blogspot.gr/
skandalistis
Διαβάστε περισσότερα » »

«Χρυσά» τα κορίτσια της Εθνικής Νεανίδων στο Πόλο

Μπράβο στα κορίτσια μας

Στην κορυφή του υδάτινου κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα πόλο Νεανίδων στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Περθ της Αυστραλίας, όπου στον τελικό επεβλήθη της Ουγγαρίας με 9-5!

Με την νίκη αυτή οι νεαρές αθλήτριες κατάφεραν να κερδίσουν -μετά τον ευρωπαϊκό και- τον παγκόσμιο τίτλο, και στις δύο περιπτώσεις με άνετες νίκες επί της Ουγγαρίας.

Τα οκτάλεπτα (Ουγγαρία - Ελλάδα): 0-2, 2-4, 1-2, 2-1

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Αν. Χόρβατ, Ιλες, Ζίγκλερ 1, Γκουρισάτι, Μισκόλτσι 1, Κοβέσντι, Γκέμες, Γκάρντα 2, Σίκτερ, Κέλε, Μπρ. Χόρβατ 1, Χαγιόρ, Ντοροζλάι

ΕΛΛΑΔΑ: Διαμαντοπούλου, Αλκ. Μπενέκου 1, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Ιολ. Μπενέκου, Ξενάκη, Ι. Χαραλαμπίδη 1, Ζάντου 1, Μαργ. Πλευρίτου, Κότσια, Στεφ. Χαραλαμπίδη 3, Φλώρου, Κοντογιάννη, Τερεφού

[Πηγή]
Διαβάστε περισσότερα » »

Η μετατόπιση των πόλων και οι καταστροφικές της συνέπειες...Ενα άρθρο με συνταρακτικά στοιχεία που σοκάρει!!

Θα μπορούσε η άνιση κατανομή των πάγων στην Ανταρκτική να πυροδοτήσει μια μετατόπιση των πόλων του πλανήτη, με καταστροφικές συνέπειες για την ζωή όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα;


Σημείωση Ελεύθερης ΕπιστήμηςΣυνδέστε το άρθρο αυτό με τοπροηγούμενο άρθρο μας που αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το γεγονός οτι οι πάγοι στην Ανταρκτική αυξάνονται ενώ στον Βόρειο Πόλο μειώνονται...


Το άρθρο αυτό, γραμμένο το 1989, από τον συγγραφέα Ρίτσαρντ Νουν είναι ακόμα επίκαιρο, αν αναλογιστούμε τις πρόσφατες και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες γύρω από τις κλιματολογικές αλλαγές, την παγκόσμια άνοδο ή πτώση της θερμοκρασίας, την τήξη ή την επέκταση των πάγων, το φαινόμενο Ελ Νίνιο κ.ο.κ.


Η θεωρία του Ρίτσαρντ Νουν, σύμφωνα με την οποία οι πολικοί πάγοι της Ανταρκτικής αναπτύσσονται με ασταθή τρόπο, ικανό να προκαλέσει μια καταστροφικών διαστάσεων μετατόπιση των πόλων, αξίζει την προσοχή μας. Θα δημοσιεύουμε αυτό το άρθρο σε δύο συνέχειες και το δεύτερο μέρος θα υπάρχει στο επόμενο τεύχος του NEXUS με μια περίληψη των πρόσφατων - και συχνά αντιφατικών - αναφορών για τις κλιματολογικές αλλαγές, με σκοπό να κατανοήσουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο κλίμα του πλανήτη μας.
Duncan Roads

Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ

Αραγε..
θα μπορούσαν να εξηγηθούν τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ιστορία της Γης, εάν δεχόμασταν ότι ο εξωτερικός φλοιός της Γης γλίστρησε πάνω από το εσωτερικό της τμήμα, αλλάζοντας την θέση των πόλων σε σχέση με την επιφάνεια της Γης; 

Ναι, λέει ο Τσαρλς Χάπγκουντ (Char les Η. Hapgood) συγγραφέας του βιβλίου "Earth's Shifting Crust" (1958). Την έκδοση αυτού του βιβλίου χαιρέτησαν με ενθουσιασμό οΆλμπερτ Αϊνστάιν και ο καθηγητής γεωλογίας του Χάρβαρντ, Κίρτλεϊ Μάδερ (Kirtley F. Mather).

Κατά την διάρκεια της επταετούς έρευνας για το βιβλίο μου, "5/5/2000 Ice: The Ultimate Disaster" o καθηγητής Χάπγκουντ με παρακινούσε να παρουσιάσω μια σύνθεση των απόψεων μου για αυτά τα θέματα. 

Είχε ένα εξαίρετο μυαλό, που φώτιζε τα σκοτάδια στα οποία κατοικούν οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Την περίοδο που προηγήθηκε του θανάτου του, με βοηθούσε, και του είμαι βαθύτατα υπόχρεος για την υπομονή του στην απάντηση των αναρίθμητων ερωτήσεων μου, και για την πρόσβαση στο ανέκδοτο υλικό του.

Τα τελευταία 25 χρόνια, προέκυψαν πάρα πολλά νέα δεδομένα που ενίσχυσαν την άποψη ότι έχει αλλάξει η επιφάνεια της Γης. Όμως, στις κυριότερες αναλύσεις που έχουν δημοσιευτεί γι' αυτό το θέμα, η έμφαση έχει δοθεί στην μετακίνηση των ηπείρων, και όχι τόσο στηνμετατόπιση του φλοιού. Η αρχή της μετακίνησης των ηπείρων υποστηρίζει ότι οι ήπειροι έχουν τη δική τους ανεξάρτητη κίνηση, και πλησιάζουν ή απομακρύνονται η μία από την άλλη εξαιτίας των γεγονότων που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Γης.

Ο καθηγητής Χάπγκουντ απέδειξε ότι η θεωρία της μετακίνησης των ηπείρων (ή εξάπλωση του θαλάσσιου πυθμένα) όπως παρουσιάστηκε στο κοινό, δημιούργησε ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν μονάχα εάν υποθέσουμε ότι ολόκληρο το εξωτερικό κέλυφος της γης έχει περιοδικά μετατοπισθεί. 

Μάλιστα, στο βιβλίο του αιτιολόγησε πως τέτοιες "μετατοπίσεις πόλων" μπορούν πράγματι να προκαλέσουν μετακινήσεις των ηπείρων. 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα χιλιάδων χρονολογήσεων (με τη χρήση άνθρακα 14), των κλιματολογικών γεγονότων των τελευταίων 100.000 ετών, ο Χάπγκουντ απέδειξε ότι το εξωτερικό κέλυφος της Γης "γλίστρησε" πάνω από το εσωτερικό της, αλλάζοντας την σχετική θέση των πόλων,τρεις φορές κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. Η τελευταία αλλαγή αυτού του είδους θα πρέπει να έγινε στο τέλος της περιόδου των παγετώνων, πριν από περίπου10.000 χρόνια.

Για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στην μετακίνηση ή στην μετατόπιση ολόκληρου του φλοιού της Γης, θα πρέπει να κατανοηθούν ορισμένα γεγονότα σχετικά με τον πλανήτη μας. Πρώτον, το ότι ο φλοιός της Γης είναι πολύ λεπτός. Οι εκτιμήσεις για το πλάτος του ποικίλουν από το ελάχιστο, των περίπου 20 μιλίων, έως το μέγιστο, των 40 περίπου μιλίων (ή 10 με 50 μίλια (Εκδ.)

Άρα, αυτό αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό λιγότερο από το ένα δέκατο του ενός εκατοστού της διαμέτρου της Γης (συγκεκριμένα, 0,0025 έως 0,005% της διαμέτρου του ισημερινού του πλανήτη). 

Δεύτερον, ότι το λεπτό αυτό στρώμα αποτελείται από ένα σχετικά στέρεο, κρυσταλλικό βράχο, αλλά είναι ραγισμένο σε αρκετά σημεία - όπως στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, στα τεκτονικά ρήγματα στο Μπρέβαρντ (Brevard) και την Μοτάγκουα (Motagua) - και δεν έχει μεγάλη αντοχή.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι ακριβώς κάτω από τον φλοιό βρίσκεται ένα στρώμα το οποίο θεωρείται εξαιρετικά αδύναμο, γιατί πιθανότατα είναι πολύ θερμό για να κρυσταλλοποιηθεί.

Επιπρόσθετα, πίστευεται ότι η πίεση σε αυτό το βάθος καθιστά τον βράχο εξαιρετικά εύκαμπτο κι έτσι υποχωρεί εύκολα στις πιέσεις. Υποτίθεται ότι σε αυτό το βάθος ο βράχος είναι ιδιαίτερα παχύρρευστος δηλαδή είναι υγρός αλλά πολύ πυκνός, σαν τη ζεστή πίσσα. Είναι γνωστό ότι ένα παχύρρευστο υλικό θα υποχωρήσει εύκολα σε μια συγκριτικά ελαφριά πίεση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και μπορεί να μην συμπεριφερθεί σαν στερεό υλικό εάν υποβληθεί σε μια ξαφνική πίεση όπως αυτή ενός σεισμικού κύματος.
ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΛΟΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ


Εάν ασκηθεί μια ήπια πίεση, κατά μήκος του φλοιού της Γης, για να τον σπρώξει προς μια κατεύθυνση, και εάν η πίεση αυτή διατηρηθεί σταθερή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι γνωστό ότι ο φλοιός θα μετατοπισθεί πάνω στο εύκαμπτο και παχύρρευστο κατώτερο στρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, ο φλοιός θα μετακινηθεί σαν μια ενιαία μονάδα - ολόκληρος ο φλοιός την ίδια στιγμή. Η ιδέα αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πολυσυζητημένη θεωρία των μετακινούμενων ηπείρων, όπου οι ήπειροι μετακινούνται ξεχωριστά, σε διαφορετικές κατευθύνσεις στην διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών.


Ο Χάπγκουντ ξεκαθάρισε αυτό το σημείο:

"Ας φανταστούμε εν συντομία τις συνέπειες μια μετατόπισης ολόκληρου του εξωτερικού φλοιού της Γης. Πρώτον, θα υπάρξουν αλλαγές στο γεωγραφικό πλάτος. Θα αλλάξουν οι αποστάσεις των σημείων στην επιφάνεια της Γης από τον ισημερινό. Ορισμένα θα μετακινηθούν πιο κοντά στον ισημερινό και άλλα πιο μακριά. Τα σημεία που βρίσκονται αντικριστά στις πλευρές της Γης θα μετακινηθούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, εάν η Νέα Υόρκη μετακινηθεί 2.000 μίλια νότια, ο Ινδικός Ωκεανός, που βρίσκεται διαμετρικά απέναντι, θα μετακινηθεί 2.000 μίλια βόρεια.

Πάντως, δεν θα μετακινηθούν όλα τα σημεία πάνω στην επιφάνεια της Γης σε ίδιες αποστάσεις. Για να το φανταστεί αυτό ο αναγνώστης θα πρέπει να πάρει μια υδρόγειο πάνω στο στήριγμα της, και να την γυρίσει. Θα δει ότι ενώ ένα σημείο στον ισημερινό κινείται γρήγορα, τα σημεία κοντά στους πόλους κινούνται αργά. 

Σε μια δεδομένη στιγμή ένα σημείο κοντά στον ισημερινό μετάκινείται πολύ μακρύτερα από ένα σημείο κοντά στον πόλο. Έτσι, σε μια μετατόπιση του φλοιού, υπάρχει ένας μεσημβρινός γύρω από την Γη ο οποίος αναπαριστά την κατεύθυνση της κίνησης και τα σημεία σε αυτόν τον κύκλο θα μετακινηθούν μακρύτερα. Δύο σημεία, 90 μοίρες μακριά από αυτή την γραμμή θα αντιπροσωπεύουν τα "αξονικά σημεία" της κίνησης. Όλα τα υπόλοιπα σημεία θα μετατοπισθούν ανάλογα με την απόσταση τους από αυτόν τον μεσημβρινό.

Φυσικά, οι κλιματολογικές αλλαγές θα είναι περισσότερο ή λιγότερο ανάλογες με τις αλλαγές στο γεωγραφικό πλάτος, και επειδή οι περιοχές στις αντικριστές πλευρές της υδρογείου θα μετακινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, ορισμένες περιοχές θα γίνουν πιο κρύες ενώ άλλες πιο ζεστές- μερικές θα υποστούν δραστικές αλλαγές στο κλίμα τους, άλλες μέτριες και σε μερικές δεν θα συμβεί καμία απολύτως αλλαγή.

Ποιες θα ήταν οι συνέπειες μιας παγκόσμιας μετατόπισης του φλοιού; 
Κατά την διάρκεια μιας μετατόπισης των πόλων, καθώςτρισεκατομμύρια τόνοι πάγων και νερού από τον Νότιο Πόλο θα κατέβαιναν με ορμή προς τον ισημερινό σε ένα καταστροφικό κύμα ύψους εκατοντάδων ποδών και καθώς τρισεκατομμύρια τόνοι πάγων και νερού από τον Βόρειο Πόλο θα κατευθύνονταν προς τον ισημερινό, οι δυνάμεις της φύσης θα έχαναν την ισορροπία τους και θα εκδηλώνονταν με ιδιαίτερα "άγριο" τρόπο, αναζητώντας μια νέα ισορροπία. 

Θα εκρηγνύονταν ηφαίστεια, παλιρροιακά κύματα θα ξεσπούσαν πάνω στην στεριά, τυφώνες ανυπολόγιστης έντασης θα σάρωναν την υδρόγειο, και σεισμοί θα ξέσκιζαν την επιφάνεια της Γης. Τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας που θα βρίσκονταν στον δρόμο αυτής της φυσικής καταστροφής θα απελευθέρωναν ανεξέλεγκτες ποσότητες ραδιενέργειας, δημιουργώντας "νεκρές ζώνες" τεράστιας έκτασης".

Είναι ξεκάθαρο ότι μονάχα λίγοι επιζήσαντες - όσοι θα βρίσκονταν στο διάστημα, ή ένας-δύο στα "αξονικά σημεία" του Χάπγκουντ - θα παρέμεναν ζωντανοί για να αντιμετωπίσουν τις κλιματολογικές αλλαγές που θα είχαν προκύψει.
Προκαλώντας μια μετατοπιση των πολων


Αν χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο ποσοστό των στοιχείων που παρουσίασε ο Χάπγκουντ , θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πολύ απλοποιημένη εξήγηση της πρόκλησης μιας μετατόπισης του φλοιού.

Η Γη είναι μια στρογγυλή μπάλα η οποία στριφογυρίζει στο διάστημα και "ταλαντεύεται" καθώς περιστρέφεται. Στο νότιο ημισφαίριο υπάρχει μια ήπειρος από πάγο, μεγαλύτερη από την Ευρώπη. 

Ο πάγος αυτός βρίσκεται πάνω και επεκτείνεται, πέρα από την γη στην οποία στηρίζεται και τώρα (1989) έχει πάνω από δύο μίλια ύψος. Η μάζα του πάγου στην Ανταρκτική δεν κατανέμεται ισομερώς στον πόλο. 

Πράγματι, το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου βάρους της μάζας του πάγου βρίσκεται - κατά ένα μεγάλο ποσοστό -στην μία πλευρά του πολικού άξονα.
Καθώς η μάζα του πάγου μεγαλώνει, γίνεται βαρύτερη και καθώς αυξάνει σε βάρος, η μαζική συσσώρευση του επιδεινώνει την έλλειψη ισορροπίας στην ταλάντωση της Γης. Το αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι παρόμοιο  με  αυτό  που  παρατηρούμε  όταν μπλέκονται βαριά ρούχα στην μια πλευρά ενός κάδου πλυντηρίου που στύβει τα ρούχα  περιστρεφόμενο  με   μεγάλη ταχύτητα:   Η  ταλάντωση γίνεται εντονότερη.

Χρόνο με τον χρόνο, ο πάγος της  Γης γίνεται  όλο  και  πιο βαρύς, μέχρι που η κλίση του άξονα δεν θα μπορεί πλέον να υπερνικήσει  την φυγόκεντρο δύναμη του περιστρεφόμενου σώματος. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, οι πολικοί πάγοι εκσφενδονίζονται με τρομερή ταχύτητα προς την γραμμή της μεγαλύτερης περιστροφής της Γης: Στον ισημερινό. Όταν συνέβη  μια τέτοια μετατόπιση πόλων, το μεγαλύτερο ποσοστό  των  έμβιων  όντων   καταστράφηκε, συμπεριλαμβανομένων και των ασήμαντων προσπαθειών του ανθρώπου να αναπτύξει πολιτισμό.

Ο Χάπγκουντ απέδειξε ότι οι σημερινοί παγετώνες της Ανταρκτικής είναι απλώς οι τελευταίοι πολλών χιλιάδων οι οποίοι υπήρξαν στο παρελθόν. 

Γεωλογικές καταγραφές αποκαλύπτουν ότι αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι τελευταίοι μιας σειράς αστραφτερών δολοφόνων των γήινων μορφών ζωής.

Όπως εξήγησα και στο βιβλίο μου "5/5/2000 Ice: The Ultimate Disaster", o κύκλος του σχηματισμού των πάγων και η μετατόπιση του φλοιού θα συνεχίσουν να επανεμφανίζονται γιατί το περισσότερο χιόνι που πέφτει στις περιοχές των πόλων δεν λιώνει η θερμοκρασία του αέρα είναι πολύ χαμηλή.

Αντίθετα αποθηκεύεται, και μετατρέπεται σε παγετώνα. Καθώς αυτό συνεχίζεται για χιλιάδες χρόνια, η μάζα του πάγου αυξάνεται μέχρι να συμβεί μια απότομη περιστροφή του πλανήτη. Τότε η Γη μετατοπίζεται πάνω στους άξονες της, προκαλώντας σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις καιπαλιρροιακά κύματα σχεδόν απίστευτης έκτασης και έντασης, καθώς ανακατατάσσονται ολόκληρες ήπειροι και θαλάσσιες περιοχές. Και τότε, ο πάγος αρχίζει ξανά να συσσωρεύεται. Αυτή τη φορά στις νέες πολικές περιοχές.
Ο ΑΪΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΠΓΚΟΥΝΤ


Αφού διατύπωσε την θεωρία του, ο Χάπγκουντ ζήτησε την γνώμη και την συμβουλή του μεγάλου επιστήμονα, του Αλμπερτ Αϊνστάιν.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Είναι ξεκάθαρο ότι μονάχα λίγοι επιζήσαντες - όσοι θα βρίσκονταν στο διάστημα, ή ένας-δυο στα "αξονικά σημεία" του Χάπγκουντ - θα
παρέμεναν ζωντανοί για να αντιμετωπίσουν τις κλιματολογικές αλλαγές που θα είχαν προκύψει.

Ο κόσμος τους άλλαξε από Εύκρατη ζώνη σε Κατεψυγμένη
ζώνη. Εκατομμύρια ζώων (συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου) μετακινήθηκαν ξαφνικά από ένα εύκρατο κλίμα σε ένα κλίμα με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ο Αϊνστάιν έγραψε:

"Παίρνω συχνά επιστολές από ανθρώπους που θέλουν να τους πω τη γνώμη μου και να τους συμβουλεύσω, πάνω στις αδημοσίευτες ιδέες τους. Δεν χρειάζεται να πω ότι πολύ σπάνια αυτές οι ιδέες διακρίνονται -για την επιστημονική εγκυρότητα τους. Όμως, οι πρώτες επιστολές που έλαβα από τον κύριο Χάπγκουντ με συντάραξαν. Οι ιδέες του είναι αυθεντικές, απλές και - εάν συνεχίσουν να αποδεικνύονται έγκυρες - έχουν τεράστια σημασία για την ερμηνεία οποιουδήποτε φαινομένου έχει λάβει χώρα στην επιφάνεια της Γης.

Πολλά σημαντικά εμπειρικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι, σε κάθε σημείο της επιφάνειας της Γης, το οποίο εξετάστηκε προσεκτικά, έχουν συμβεί πολλές κλιματολογικές αλλαγές, με (φαινομενικά) ιδιαίτερα απότομο τρόπο. Αυτό, σύμφωνα με τον Χάπγκουντ , μπορεί να εξηγηθεί εάν ο σχεδόν στερεός εξωτερικός φλοιός της Γης υφίσταται, από καιρό σε καιρό, εκτεταμένη μετατόπιση πάνω από τα παχύρρευστα, εύκαμπτα και πιθανότατα υγρά, εσωτερικά στρώματα.

Τέτοιες μετατοπίσεις μπορούν να συμβούν σαν συνέπεια των συγκριτικά ανεπαίσθητων δυνάμεων που ασκούνται στον φλοιό, και προέρχονται από την στροφορμή της Γης, η οποία στη συνέχεια τείνει να αλλοιώσει τον άξονα περιστροφής του φλοιού της.

Στις πολικές περιοχές υπάρχει μια συνεχής απόθεση πάγου, ο οποίος δεν κατανέμεται συμμετρικά γύρω από τον πόλο. Η περιστροφή της Γης επιδρά πάνω σε αυτές τις ασύμμετρα τοποθετημένες μάζες, δημιουργώντας μια φυγόκεντρη στροφορμή η οποία μεταδίδεται στον στερεό φλοιό της Γης. Η συνεχώς αυξανόμενη φυγόκεντρος στροφορμή η οποία δημιουργείται με αυτό τον τρόπο, όταν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θα δημιουργήσει μια μετακίνηση του φλοιού της Γης πάνω από το υπόλοιπο σώμα του πλανήτη και αυτό θα μετατοπίσει τις πολικές περιοχές προς τον ισημερινό".
ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Όπως παρατήρησε και ο Δρ. Αϊνστάιν, "σε κάθε σημείο της επιφάνειας της Γης, το οποίο εξετάστηκε προσεκτικά, έχουν συμβεί πολλές κλιματολογικές αλλαγές, με (φαινομενικά) ιδιαίτερα απότομο τρόπο". 

Αξίζει να εξετάσουμε ορισμένα από αυτά τα σημεία για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει και τι περιλαμβάνει μια αιφνίδια κλιματολογική αλλαγή. Σε πολλά σημεία, το έδαφος της Αλάσκα είναι γεμάτο με κόκαλα και συντρίμμια - σε τεράστιες ποσότητες. Τα κόκαλα μαμούθ, μαστόδοντων, διαφόρων ειδών βισόνων, αλόγων, λύκων, αρκούδων και λιονταριών διηγούνται την ιστορία μιας πλούσιας πανίδας. Το έδαφος της Αλάσκα είναι σαν μια λεπτή σκουρόγκριζη άμμος. Μέσα σε αυτό το περίβλημα, τελείως παγωμένα, βρίσκονται τα παραμορφωμένα κομμάτια ζώων και δέντρων, ανακατωμένα με κρυστάλλους πάγου και στρώματα τύρφης και βρύων. 

Μοιάζει σαν - εν μέσω μιας κατακλυσμικής καταστροφής πριν από 10.000 χρόνια - ολόκληρος ο κόσμος των ζώων, των φυτών και των ανθρώπων της Αλάσκα, να πάγωσε ξαφνικά την ώρα που όλα βρίσκονταν σε κίνηση - λές και έπαιρναν μέρος σε μια αποτρόπαιη παντομίμα. Σε ολόκληρη την Αλάσκα, τα διαβρωτικά ρεύματα των ποταμών κατατρώνε πολλές παγωμένες χωμάτινες όχθες για να αποκαλύψουν αυτά τα κόκαλα και τους χαυλιόδοντες που προεξείχαν σε όλα τα επίπεδα. Ολόκληρα στρώματα χαλικιών στους ποταμούς σχηματίστηκαν από τα ανακατωμένα κομμάτια των υπολειμμάτων των ζώων.

Η Πλειστόκαινος περίοδος τελείωσε μέσα σε ένα κρεσέντο θανάτου. Σίγουρα αυτή δεν θα μπορούσε να είναι η συνηθισμένη κατάληξη μιας αινιγματικής γεωλογικής περιόδου η οποία έσβησε σ' ένα εξ' ίσου αινιγματικό τέλος: Το τέλος ήταν μια σκέτη καταστροφή, και άγγιξε τα πάντα. Ο ερευνητής συγκλονίζεται όταν μελετά αυτούς τους θανάτους και τις κολοσσιαίες διαστάσεις της καταστροφής.

Θεωρείται, ότι κατά την διάρκεια της τελευταίας μετατόπισης του φλοιού της Γης, η Αλάσκα αλλά και ολόκληρη η Βόρεια και η Νότια Αμερική μετακινήθηκαν νότια, στις θέσεις που βρίσκονται σήμερα. Τα πειστήρια του "γεωλογικού εγκλήματος" μπορούν να ανακαλυφθούν παντού. Κόκαλα ξασπρισμένα στην άμμο της Φλόριντα και στα χαλίκια του Νιου Τζέρσι, κόκαλα που μαραίνονται στα ξερά εδάφη του Τέξας και προεξέχουν από τις γλοιώδεις λάσπες των τάφρων με την πίσσα του Γουίλσάϊρ Μπούλεβαρντ (Wilshire Boulevard) στο Λος Άντζελες. Χιλιάδες ακόμα μπορούν να βρεθούν στο Μεξικό, στην Κεντρική και την Νότια Αμερική. Τα πτώματα των θυμάτων υπάρχουν παντού, σαν μια μαρτυρία του θανάτου.
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Ίσως κάποιος να σκεφτεί ότι πολλά από αυτά τα τεράστια ζώα, πέθαναν από φυσικά αίτια- δηλαδή ότι τα υπολείμματα στα στρώματα της Πλειστόκαινης Περιόδου στις ηπείρους, αντιπροσωπεύουν φυσιολογικούς θανάτους, στο τέλος του συνηθισμένου κύκλου ζωής. 

Όμως, όπου μπορούμε να μελετήσουμε αυτά τα ζώα - όπως στους μεγάλους λάκκους με τα κοκάλα στη Νεμπράσκα - σε ορισμένα σημεία ανακαλύψαμε κυριολεκτικά χιλιάδες απομεινάρια μπλεγμένα μεταξύ τους, φαινομενικάσυντετριμμένα από μια φοβερή δύναμη. Εκατομμύρια ανθρώπων και ζώων σκοτώθηκαν πάνω στην ακμή τους. Αυτό που διαφαίνεται είναι μια εικόνα γρήγορης εξαφάνισης,σαν να αναποδογύρισε η Γη.
(Σημείωση Επιστήμης: Συνδέστε το ότι "αναποδογύρισε η Γη με το βίντεο - προειδοποίηση της FEMA για επικείμενες καταστροφές. Δείτε το βίντεοεδω)

Οι αποδείξεις της βιαιότητας είναι εμφανείς. Τεράστια μαμούθ, όπως και βίσονες, φαίνονται σαν να έγιναν κομμάτια, να ανακατεύτηκαν και μετά να σκορπίστηκαν στο χώρο, σε τόσο πολλά κομμάτια λές και αυτό το έκανε ένα κοσμικό χέρι σε συμπαντική κλίμακα. 

Σε ένα σημείο βρήκαμε το μπροστινό πόδι και τον ώμο ενός μαμούθ, με κομμάτια σάρκας, νυχιών και γούνας κολλημένα ακόμα στα μαυρισμένα κοκάλα. Κοντά βρίσκεται ο λαιμός και ο σκελετός ενός βίσονα, με το κεφάλι του ξεριζωμένο, σπόνδυλους με κολλημένους τένοντες και συνδέσμους και τον κεράτιο χιτώνα ανέπαφο. Δίπλα είδαμε το αξιοθρήνητο θέαμα ενός συντετριμμένου χεριού ενός παιδιού. Δεν υπήρχαν σημάδια ότι αυτό προκλήθηκε α πό μαχαίρι ή κάποιο άλλο κοφτερό όργανο- απλά τα κομμάτια του ξεσκίστηκαν.
ΘΑΑΑΣΣΙΑ ΖΩΑ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Στην Νότια Αμερική βλέπουμε την αναστάτωση μισής ηπείρου στην οποία τα εκατομμύρια των θανάτων ήταν αποτέλεσμα σφοδρών ηφαιστειακών εκρήξεων και εκτεταμένων πλημμύρων.

Εκεί, στην καρδιά των Άνδεων, σε μέσο υψόμετρο 4 χιλιομέτρων, εκτείνεται η Μεσέτα (Meseta) ή Αλτιπλάνο (Altiplano) - το υψηλότερο λιμναίο λεκανοπέδιο στον κόσμο, στο έδαφος του οποίου υπάρχει μια σειρά από αξιοθαύμαστες λίμνες.

Η μεγαλύτερη από αυτές, η λίμνη Τιτικάκα είναι περιτριγυρισμένη από αρχαία λιμάνια και συντηρεί το μοναδικό γνωστό είδος ιππόκαμπου που ζεί σε γλυκά νερά.
Η λίμνη Τιτικάκα

Ο ιππόκαμπος, είναι τυπικά ένα πλάσμα της θάλασσας και, μαζί με ορισμένα άλλα θαλάσσια είδη, επέζησε από μια εποχή όπου η λίμνη συνδεόταν απευθείας με τον ωκεανό, ο οποίος τώρα βρίσκεται 4 χιλιόμετρα πιο κάτω. (Ενώ κολυμπούσε στην λίμνη Νικαράγουα, ο συγγραφέας παρ' ολίγον να κατασπαραχθεί από καρχαρίες, οι οποίοι από πολύ παλιά, προσαρμόστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο στο γλυκό νερό, από τότε που η λίμνη αποκόπηκε από τον ωκεανό).

Οι εκτεταμένες ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες διακρίνονται στην Νότια και Κεντρική Αμερική, φαίνεται επίσης ότι έχουν συμβεί και στην Αλάσκα.

Ο  Φρανκ Χίμπεν  (Frank  C. Hibben) στο βιβλίο του "The Lost Americans",  περιγράφει τους  μαζικούς  τάφους_που βρέθηκαν: "Υπάρχουν στρώματα ηφαιστειακής  στάχτης  διασκορπισμένα στα βάθη της λάσπης και ορισμένες   φορές   ανάμεσα   και στους σωρούς από κοκάλα και χαυλιόδοντες,. (Υπήρξαν) ηφαιστειακές  εκρήξεις  τρομακτικών  διαστάσεων (και) βίαιες ατμοσφαιρικές διαταραχές άνευ προηγουμένου".

Τέτοιες εκρήξεις, σε τόσο μεγάλη κλίμακα, θα ήταν το επακόλουθο οποιασδήποτε μετατόπισης του φλοιού της Γης.
ΠΑΓΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΙΒΗΡΙΑ

Είναι λογικό ότι, καθώς η μία πλευρά του φλοιού μετατοπίστηκε προς τον νότο, η άλλη πλευρά της υδρογείου θα μετατοπίστηκε προς τον βορρά. Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι περιοχές που σήμερα είναι κρύες ήταν κάποτε ζεστές και ότι οι ζεστές περιοχές του σήμερα κάποτε ήταν κρύες;

Απ' ότι φαίνεται, δεν δυσκολευόμαστε να ανακαλύψουμε αποδείξεις που δείχνουν ότι το κλίμα της ανατολικής Σιβηρίας, κάποτε ήταν πιο ζεστό. Μια εξέταση των καλά διατηρημένων σωμάτων των μαμούθ που ανακαλύφθηκαν παγωμένα στην Σιβηρία μας προσφέρει ορισμένα αξιοσημείωτα στοιχεία:

1)  Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, δεν είναι αλήθεια ότιτα μαμούθ ήταν προσαρμοσμένα σε πολύ κρύα κλίματα.

2)  Ο αριθμός των παγωμένων μαμούθ αυξάνεται όσο κατευθυνόμαστε προς Βορρά, και είναι σχεδόν αναρίθμητα στις Νέες Σιβηρικές Νήσους οι οποίες εκτείνονται μεταξύ των αρκτικών συνόρων της Σιβηρίας και του Βόρειου Πόλου.

3)  Το ελεφαντόδοντο καταστρέφεται εύκολα από την έκθεση του στις καιρικές συνθήκες, όμως, αμέτρητα ζευγάρια χαυλιόδοντων έχουν διατηρηθεί σε κατάσταση αρκετά καλή για να χρησιμοποιηθούν στο εμπόριο επεξεργασίας εβένου.

4)  Μαζί με τα πτώματα των μαμούθ υπάρχουν και πτώματα πολλών άλλων ειδών ζώων.

5) Τα σώματα πολλών μαμούθ και ορισμένων άλλων ζώων έχουν διατηρηθεί τόσο καλά στο παγωμένο έδαφος που,ακόμα και σήμερα, είναι φαγώσιμα.

Ο Γάλλος ζωολόγος και δερματολόγος Χ. Νοβίλ (Η. Neuvilie) έκανε μια συγκριτική μικροσκοπική εξέταση τμημάτων δέρματος των μαμούθ και δέρματος από έναν ινδικό ελέφαντα, αποκαλύπτοντας ότι το πάχος και η κατασκευή τους είναι πανομοιότυπη. Δεν έμοιαζαν απλώς, ήταν ακριβώς τα ίδια. Κατόπιν απέδειξε ότι ή έλλειψη αδένων έκκρισης λαδιού, στο δέρμα και των δύο ζώων, έκανε το τρίχωμα τους λιγότερο ανθεκτικό στο κρύο και την υγρασία, από αυτό των συνηθισμένων θηλαστικών. Με άλλα λόγια, το τρίχωμα των μαμούθ ήταν ελάχιστα προσαρμοσμένο στο κρύο.    
                        
Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι τεράστιες σιβηρικές πεδιάδες (ένα από τα πιο κρύα σημεία της γης) συντηρούσαν εκατομμύρια μαμούθ, μαζί με έναν τεράστιο αριθμό από ρινόκερους, αντιλόπες, άλογα, βίσονες, μαχαιρόδοντα αιλουροειδή και άλλα ζώα.

Ίσως να ήταν η γνώση αυτών των συνθηκών που προκάλεσαν τον Σερ Τσαρλς Λάιελ (Sir Charles Lyell) τον μεγάλο θεμελιωτή της σύγχρονης γεωλογίας να παρατηρήσει  ότι  θα ήταν αδύνατον να επιζήσουν κοπάδια μαμούθ και ρινόκερων, όλο τον χρόνο, ακόμα και στα πιο νότια μέρη της Σιβηρίας.

Πολλά από  τα  μαμούθ  που  έχουν  ανακαλυφθεί παγωμένα  είχαν περισσότερο από 20 κιλά οργανικής ύλης, κατά μεγάλο ποσοστό αχώνευτης και αξιοθαύμαστα καλοδιατηρημένης στα δόντια και στο στομάχι τους - το τελευταίο τους γεύμα. Αποδείχθηκε ότι η βλάστηση ήταν ώριμα φρούτα από βρύα, χόρτα και άλλα φυτά. Αυτό αποδεικνύει ότι τα μαμούθ πέθαναν κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού του Ιουλίου, ή στις αργές Αυγούστου. Τα περισσότερα ζώα ή ταν παχιά, γεγονός που υποδηλώνει ότι εκεί υπήρχαν άφθονα αποθέματα τροφής.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι τεράστιες σιβηρικές πεδιάδες συντηρούσαν εκατομμύρια μαμούθ, μαζί με έναν τεράστιο αριθμό από ρινόκερους, αντιλόπες, άλογα, μαχαιρόδοντα αιλουροειδή και άλλα ζώα.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
ΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΘΑΛΕΡΟ ΚΑΙ ΕΥΦΟΡΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Ενώ, από την μια μεριά, είναι ξεκάθαρο ότι το έδαφος στο οποίο ανακαλύπτονται τα οστά είχε παγώσει από τη στιγμή που καταπλακώθηκαν τα σώματα, το έδαφος, θα πρέπει προηγουμένως να ήταν μαλακό και όχι παγωμένο. Δεν μπορείς να βάλεις συμπαγή σάρκα σε παγωμένη γη.

Και, ακόμα πιο βόρεια, στις Νέες Σιβηρικές Νήσους, ο εξερευνητής των πόλων Μπάρον Τολ (Baron Toll) ανακάλυψε τα υπολείμματα μιας μαχαιρόδους τίγρης και ένα οπωροφόρο δέντρο το οποίο, όρθιο, είχε ύψος σχεδόν 30 μέτρα. 

Το δέντρο ήταν πολύ καλά διατηρημένο μέσα στον παγετώνα και ο Τολ ανέφερε ότι στα κλαδιά του ήταν ακόμα κολλημένα πράσινα φύλα και ώριμα φρούτα. Κι όμως, αυτή την στιγμή, το μοναδικό δέντρο που φυτρώνει σε αυτή την περιοχή είναι μια ιτιά η οποία φτάνει τα 2.5 εκατοστά σε ύψος. Είναι προφανές ότι περίπου 10.000 χρόνια πριν, σ' αυτά τα νησιά που σήμερα είναι αφιλόξενα, υπήρχε ένα πλούσιο δάσος.

Οπότε, η εικόνα που έχουμε, είναι αυτή μιας περιοχής της επιφάνειας της Γης καλυμμένης με πράσινη βλάστηση, με μια πληθώρα ζώων τα οποία τρέφονταν με ώριμους σπόρους, καμπανούλες (φυτά γένους ranunculus), ώριμα φρούτα, βρύα, χόρτα και άλλα φυτά, στην μέση του καλοκαιριού - μια πανέμορφη ποιμενική σκηνή.

Όμως, η γη στην οποία υπήρχε αυτή η βουκολική εικόνα δεν θα μπορούσε να είναι εκεί που βρίσκεται σήμερα. Θα πρέπει να ήταν πιο νότια, στην Εύκρατη Ζώνη της Γης. Κατά την διάρκεια της τελευταίας μετατόπισης των πόλων, καθώς η Βόρεια, η Κεντρική και η Νότια Αμερική άρχιζαν να μετακινούνται νότια, η γη που είναι σήμερα η Σιβηρία θα μετακινείτο βόρεια. 

Και προφανώς μετακινήθηκε τόσο απότομα που διέκοψε την ειρηνική βοσκή των ζώων. Ο κόσμος τους άλλαξε από Εύκρατη ζώνη σε Κατεψυγμένη ζώνη. Εκατομμύρια ζώων (συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου) μετακινήθηκαν ξαφνικά από ένα εύκρατο κλίμα σε ένα κλίμα με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. 

Οτιδήποτε δεν διαλύθηκε εντελώς, φαίνεται να κόλλησε στο έδαφος και να πάγωσε αμέσως, για να περιμένει να ανακαλυφθεί χιλιάδες χρόνια αργότερα. Αυτοί ήταν οι παγωμένοι μάρτυρες που μετέφεραν στους αιώνες την σιωπηλή κατάθεση της απόλυτης καταστροφής.

Θα πρέπει να επαναλάβω ότι η μετατόπιση αυτή ήταν,  κατά τα φαινόμενα,  μια ξαφνική  και γρήγορη μετατόπιση του φλοιού της Γης. Μέρος αυτής της απόδειξης περιστρέφεται  γύρω  από  την κατάσταση  των  παγωμένων  ζωϊκών υπολειμμάτων. Φαίνεται ότι για τη συντήρηση κρέατος με την κατάψυξη του απαιτείται  η ύπαρξη ορισμένων   ιδιαίτερων   συνθηκών.

Ο Χέρμπερτ Χάρις (Herbert Harris) σε ένα άρθρο του στο Σάιενς Ντάιτζεστ (Science Digest) έγραψε:

"Αυτό που απέδειξε ο Κλάρενς Μπέρντσαϊ (Clarence Birdseye) ήταν ότι όσο πιο γρήγορα μπορούν να καταψυχθούν τα τρόφιμα στην κατάψυξη των - 40 βαθμών Κελσίου, τόσο μικρότερη πιθανότητα υπάρχει να δημιουργηθούν οι μεγάλοι κρύσταλλοι πάγου που καταστρέφουν τις κυτταρικές μεμβράνες και τους ιστούς, αφήνοντας ανοίγματα από τα οποία διαρρέουν οι φυσικοί χυμοί, οι θρεπτικές ουσίες και η γεύση τους... "Πάρτε για παράδειγμα τα εντόσθια των πουλερικών" εξηγεί ένας μηχανικός του Μπέρντσαϊ. "Μπορούν να διατηρηθούν για οκτώ μήνες στους 10 βαθμούς υπό το μηδέν, αλλά αποσυντίθενται σε τέσσερις εβδομάδες αν προσπαθήσει κάποιος να τα διατηρήσει σε υψηλότερη (έστω και κατά ένα βαθμό Κελσίου) θερμοκρασία. Ή τον αστακό. Διατηρείται 24 μήνες στους 10 βαθμούς υπό το μηδέν, αλλά λιγότερο από 20 μέρες σε οποιαδήποτε θερμοκρασία πάνω από αυτό...".

Υπό το φως αυτών των δηλώσεων, η περιγραφή του παγωμένου κρέατος των μαμούθ από τον Φ. Φ. Χερτζ (F. F. Herz) είναι πολύ διαφωτιστική. Ο Μπάσετ Ντίγκμπι (Bassett Digby) στο βιβλίο του για τα μαμούθ, επανέλαβε κατά λέξη τα λόγια του Χερτζ: 

"... Η σάρκα είναι ινώδης και με καλή αναλογία λίπους - κρέατος. Μοιάζει τόσο φρέσκο όσο και το καλά κατεψυγμένο μοσχάρι". 

Και είναι κρέας το οποίο ήταν κατεψυγμένο για χιλιάδες χρόνια! Έχει αναφερθεί ότι ορισμένοι  άνθρωποι αρρώστησαν τρώγοντας αυτό το κρέας από  μαμούθ, αλλά τουλάχιστον ορισμένες φορές είναι φαγώσιμο και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Επίσης, ο Τζόζεφ Μπαρνς (Joseph Barnes) πρώην ανταποκριτής της εφημερίδας Νιου Γιορκ Χέραλντ Τρίμπιουν (New York Herald Tribune),σχολίασε την υπέροχη γεύση του κρέατος από μαμούθ που του σέρβιραν στο δείπνο της Ακαδημίας Επιστημών στην Μόσχα την δεκαετία του 1930.

Ο Μπέρντσαϊ απέδειξε ότι για να παραμείνει σε κατά σταση ώστε να είναι φαγώσιμο, το κρέας πρέπει να διατηρηθεί σε μεγάλη κατάψυξη - όχι απλώς παγωμένο, αλλά σε μια θερμοκρασία πολύ χαμηλότερη από αυτή του σημείου πήξης. Η έρευνα του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα μαμούθ, που την μια στιγμή έτρωγαν τα φρούτα του μεσοκαλόκαιρου, ξαφνικά πάγωσαν και διατηρήθηκαν σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από εκείνες του σημείου πήξης για χιλιάδες χρόνια.
ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΑ

Εκατομμύρια   άλλων   ζώων, όπως  αυτά  που  βρίσκονταν στην άλλη πλευρά της υδρογείου, εκτέθηκαν στις αναταράξεις της μετατόπισης του φλοιού. 

Αυτές οι αναταραχές των   κλιματολογικών  συνθηκών  εξηγούν, το γεγονός  ότι έχουν  ανακαλυφθεί ελάχιστα αρτιμελή σώματα. Τα υπολείμματα των αμέτρητων πτωμάτων είναι  απλώς  σκόρπια  κοκάλα  σε στοίβες,  μαζί με τεράστιους όγκους παγωμένων δέντρων. Αυτά, όπως και τα αντίστοιχα ευρήματα στην Αμερική, υποδηλώνουν μια βίαιη ατμόσφαιρα θανάτου που χτύπησε τις απέραντες εκτάσεις της ερημωμένης τούνδρας. Ο Χάπγκουντ σημειώνει:

Μου φαίνεται ότι το σύνολο των στοιχείων από τα υπολείμματα των ζώων και των φυτών της Σιβηρικής τούνδρας, ερμηνευμένα υπό το φως των ευρημάτων στην Βόρεια Αμερική, επιβεβαιώνει επαρκώς το συμπέρασμα ότι υπήρξε μια μετατόπιση της Σιβηρίας προς τον Βορρά, με την μετατόπιση της Βόρειας Αμερικής προς τον Νότο, γύρω στα τέλη της επογής των παγετώνων της Βορείου Αμερικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Ρίτσαρντ Νουν είναι ο συγγραφέας του "5/5/2000 Ice: The Ultimate Disaster" (5/5/2000: Πάγος, Η Απόλυτη Καταστροφή), που εκδόθηκε το 1986 από την Harmony Books, τμήμα της Crown Publishers, Νέα Υόρκη.

Πηγή: Περιοδικό Nexus Ιούλιος 1998
Διαβάστε περισσότερα » »

ΘΕΜΙΣ Α.Ε : ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΕΦΑΓΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ

Η εταιρεία του δημοσίου ΘΕΜΙΣ Α.Ε. ανέλαβε διάφορα έργα μεταξύ 1999-2003. Από σήμερα αρχίζουμε την δημοσιοποίηση εμπιστευτικών και μη, εγγράφων, από τα οποία προκύπτει μετά από ελέγχους του ΣΔΟΕ, πως προϋπολογισμός έργων αξίας 3δις δραχμών, κατέληγε να φθάνει μετά την παρέλευση λίγων ετών στα 33 δις !!!!
Και όμως είναι αλήθεια, και όμως ξέρουμε ποιοι τα έφαγαν, με ονόματα και διευθύνσεις και όμως όλοι τους είναι ελεύθεροι και πίνουν στην υγεία των κορόϊδων, στην υγεία των ελλήνων πολιτών.
 aorata-gegonota
Διαβάστε περισσότερα » »

ΜΗΝΥΣΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ για μην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου


Προς την κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας
ΜΗΝΥΣΗ – ΕΓΚΛΗΣΗ
Της Ρεβέκκας Κοροβίλα του Σωτηρίου και της Θεοδώρας, κατοίκου Θεσσαλονίκης (Πολεμιστών 8, Πανόραμα)
ΚΑΤΑ

1. Γεωργίου Παπανδρέου του Ανδρέα, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κατοίκου Αθηνών
2. Ιωάννη Μανιάτη, Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3. Παντός άλλου υπευθύνου.
Φλώρινα 25-2-2011

—————————-

Τα στοιχεία περί υπάρξεως εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων ορυκτών, ενεργειακών και μη, είναι πολλά και υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Τα στοιχεία αυτά αφ’ ενός, προέρχονται από μελέτες που έχει εκπονήσει το Ελληνικό Δημόσιο, κυρίως δια του Ιδρύματος Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Μελετών (ΙΓΜΕ) και αφ’ ετέρου, όταν δεν προέρχονται από μελέτες του ΙΓΜΕ, αλλά από τρίτους προς το Ελληνικό Δημόσιο, έχουν δημοσιευτεί. Κατά συνέπειαν, όλα τα εν λόγω στοιχεία είναι γνωστά στους εγκαλουμένους.

Εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν ήταν γνωστά στους καθ’ ων η παρούσα μου, αυτοί ευθύνονται διότι έπρεπε να είχαν μεριμνήσει να τους τεθούν υπ’ όψη, ως έχοντες την ευθύνη της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Αυτή δε η ανάπτυξη, όπως γνωρίζει ο κάθε ένας, μπορεί να επέλθει από την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Δεν είναι δυνατόν να μην ήταν γνωστά τα εν λόγω στοιχεία στους εγκαλουμένους, όπως αποδεικνύεται από τα παρακάτω ιστορούμενα.

Θεωρώ λοιπόν ότι τα εν λόγω στοιχεία τους ήταν γνωστά.

Αν και τα εν λόγω στοιχεία είναι και ήταν γνωστά στους εγκαλουμένους, αυτοί παρέλειψαν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει εκμετάλλευση των εν λόγω κοιτασμάτων, προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και του Έλληνα, με αποτέλεσμα σήμερα, και γι’ αυτόν τον λόγο, η οικονομία της Ελλάδος να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.

Η μη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ορυκτού πλούτου έχει επιτείνει το πρόβλημα του δανεισμού της Ελλάδος από το εξωτερικό, γεγονός που σε συνδυασμό αφ’ ενός, με τον στραγγαλισμό της παραγωγικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) και στον δευτερογενή τομέα (βιομηχανία), και αφ’ ετέρου, με την διαφθορά, έχει δημιουργήσει την φτώχεια που υπάρχει σήμερα.

Η πράξη και παράλειψη των εγκαλουμένων να αξιοποιήσουν τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος, είχε σαν αποτέλεσμα να έλθει ο κάθε Έλληνας, άρα και εγώ, σε δεινή οικονομική κατάσταση, ειδικότερα δε, μέσω της φορολογίας και γενικότερα της δημοσιονομικής πολιτικής της Ελλάδος να υπόκειμαι σε υποβάθμιση του βιοτικού μου επιπέδου, πράγμα το οποίο συνεπάγεται την υλική και ηθική μου ζημία. Κατά συνέπειαν, έχω κάθε έννομο συμφέρον να υποβάλω την παρούσα μου

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
Ειδικότερα Σας θέτω υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΡΩΤΟΝ (1):
Στο βιβλίο του κ. Ιωάννη Παπαζήση με τίτλο «Ο άγνωστος ορυκτός πλούτος της Ελλάδος», εκδόσεις «Κάδμος» Θεσσαλονίκη 2008, γίνεται εκτενής παρουσίαση όλων των επιστημονικών στοιχείων, τα οποία προέκυψαν από επιστημονικές έρευνες που έχουν διενεργηθεί κατά καιρούς και τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη του εν λόγω ορυκτού πλούτου. Όσον αφορά το από πότε είναι γνωστά τα εν λόγω στοιχεία, στο παραπάνω βιβλίο και στην σελίδα 21, σειρά 1 και επόμενες από την αρχή, αναγράφονται επί λέξει τα εξής: « ‘Η Ελλάδα έχει πολύ ορυκτό πλούτο αλλά δεν σας αφήνουν να τον βγάλετε’ είπε ο Νικήτα Χρουστσώφ, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, στον Σοφοκλή Βενιζέλο το 1955, όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε την Μόσχα ως πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι ‘η Ελλάδα είναι φτωχή χώρα’.»

ΔΕΥΤΕΡΟΝ (2):
Ο κ. Σωτήριος Σοφιανόπουλος του ….., κάτοικος ……. (…….), σε βιβλία και άρθρα που έχει συγγράψει, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές έχει παρουσιάσει στοιχεία περί υπάρξεως τεραστίων κοιτασμάτων εκμεταλλεύσιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου. Επίσης, έχει καταλογίσει ευθύνες στους αρμοδίους Πρωθυπουργούς και Υπουργούς Ενέργειας για την μη εκμετάλλευση των εν λόγω κοιτασμάτων.

ΤΡΙΤΟΝ (3):
Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Βελόπουλος με δημοσιεύματά του και με ερωτήσεις του στην Βουλή των Ελλήνων έχει επανειλημμένως παρουσιάσει στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη τεραστίων κοιτασμάτων εκμεταλλεύσιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, προσπαθώντας ματαίως να κινητοποιήσει τους αρμοδίους Πρωθυπουργούς και Υπουργούς Ενέργειας.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ (4):
Ο κ. Κων/νος Χαρδαβέλας, δημοσιογράφος, σε τρεις εκπομπές του με τίτλο «Αθέατος Κόσμος» που μεταδόθηκαν την 09/11/2010, την 04/01/2011 και την 11/01/2011 από τον τηλεοπτικό σταθμό ALTER παρουσίασε τα στοιχεία που υπάρχουν και τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη ορυκτού πλούτου, δίδοντας έμφαση στα κοιτάσματα πετρελαίου, στην Ελλάδα, αλλά και στις ευθύνες της τάξεως των πολιτικών της Ελλάδος που δεν έχει προχωρήσει στην αξιοποίησή τους.

ΠΕΜΠΤΟΝ (5):
Στην ημερήσια εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» που εκδίδεται στην Αθήνα και στο φύλλο της 2-12-2010 δημοσιεύτηκε άρθρο του κ. Σωκράτη Μπάλτζη, προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με τίτλο «εθνικός πλούτος ο ορυκτός πλούτος», όπου αναγράφεται ότι: «Στη χώρα μας η φύση έχει προικίσει το υπέδαφος με σημαντικό ορυκτό πλούτο, ο οποίος συνίσταται σε μεγάλο πλήθος ορυκτών και μεταλλευμάτων, με βιομηχανικό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρμογών.»

ΕΚΤΟΝ (6):
Σε δημοσίευμα με τίτλο «Θεσσαλονίκη – Ημερίδα για τον ορυκτό πλούτο της Β. Ελλάδας- Είκοσι δισ. ευρώ η αξία των αποθεμάτων μετάλλων σε Μακεδονία- Θράκη», που δημοσιεύτηκε την 29-5-2010 στον διαδικτυακό ιστότοπο με την επωνυμία «omogeneia.ana-mpa.gr» και στην διαδικτυακή διεύθυνση «http://omogeneia.ana-mpa.gr/press.php?id=10214», ειδήμονες αναφέρουν ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα ορυκτών στην Ελλάδα, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα.

ΕΒΔΟΜΟΝ (7):
Στις 19-11-2010 στον διαδικτυακό ιστότοπο με την επωνυμία «news bomb»σε δημοσίευμα με τίτλο «αποκαλύψεις – σοκ από υπουργό του Κ. Καραμανλή», που δημοσιεύτηκε στην διαδικτυακή διεύθυνση «http://www.newsbomb.gr/apokalupseis/story/apokalupseis-sok-apo-upourgo-tou-k.-karamanli» δημοσιεύεται επιστολή του τέως υπουργού κ. Νικολάου Μάρτη προς τον δημοσιογράφο κ . Κων/νο Χαρδαβέλα, στην οποία αναγράφονται επί λέξει τα εξής: «Το 1981, έτος αφετηρία της εισόδου της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα ως 10ο μέλος ο πρόεδρος της ΕΟΚ Γκάστον Τορν δήλωνε ότι : «Η Ελλάδα μπαίνει στην Ευρώπη με 3 πλεονεκτήματα 1) την Εμπορική Ναυτιλία, 2) τον Ορυκτό της πλούτο και 3) το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ελλήνων», και τα εξής: «Το 1981 επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη 75 Γάλλοι δημοσιογράφοι επαρχιακών Γαλλικών εφημερίδων. Τους κατατόπισα πάνω στο χάρτη του υπουργείου Βορείου Ελλάδας για την Πολιτιστική Ιστορία της Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ορυκτό πλούτο τόσο της Βορείου Ελλάδος, όσο και ολόκληρης της Ελλάδας. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα επισημάνθηκε σε ελληνική εφημερίδα, πως οι Γαλλικές εφημερίδες είχαν γράψει ότι: ‘Η Ελλάδα θα γίνει Μεταλλουργία της Ευρώπης!’ Σε άρθρο των FINANCIAL TIMES του 1978 (Βιομηχανική Επιθεώρηση, Απρίλιος 1978, σελ. 257) αναφέρεται: ‘Όταν η Ελλάδα γίνει το δέκατο μέλος της ΕΟΚ, ο εκτεταμένος Ορυκτός της πλούτος θα προμηθεύσει την Κοινή Αγορά με μία μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών, που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση ουσιαστικής αυτάρκειας της Κοινότητας ως προς πολλά προϊόντα’. Είναι γεγονός ότι – με εξαίρεση τα Πετρέλαια της Μεγάλης Βρετανίας και του γαιάνθρακα – η χώρα μας είναι η πλουσιότερη χώρα της ΕΟΚ σε μεταλλεύματα οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα. Ορισμένα δε από αυτά είναι και στρατηγικής σημασίας (ουράνιο, νικέλιο, Βωξίτης, χρώμιο)».

ΟΓΔΟΟΝ (8):
Στον διαδικτυακό ιστότοπο με την επωνυμία «Τράπεζα Ιδεών» την 22-11-2010 αναρτήθηκε δημοσίευμα με τίτλο «Απίστευτες αποκαλύψεις για το θέμα του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας», που δημοσιεύτηκε στην διαδικτυακή διεύθυνση «http://www.tideon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2024:2010-11-22-03-24-23&catid=1:ethnikimnimi&Itemid=677» το οποίο έχει ως εξής:

«Δραματικές εξελίξεις παίρνει το θέμα του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας μετά τις αποκαλύψεις του Κώστα Χαρδαβέλλα χθες βράδυ στην εκπομπή «Αθέατος Κόσμος» του Alter… στην οποία μετέφερε την εξής δήλωση της υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τίνας Μπιρμπίλη: «Θα συσταθεί διυπουργική επιτροπή και θα περιμένει τις εισηγήσεις του υπουργού Εξωτερικών και του υπουργού Άμυνας για να αποφασίσει πότε θα συσταθεί Φορέας Διαχείρισης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας».

Νωρίς το μεσημέρι έφτασαν στα χέρια του Κώστα Χαρδαβέλλα τρεις απόρρητες εκθέσεις – μελέτες που έκανε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (με έδρα το Χιούστον του Τέξας) μέσα στο 2010 (η πρώτη έγινε τον Απρίλιο και η δεύτερη στις αρχές Οκτωβρίου 2010), όπου αναφέρονται τα εξής σημαντικά στοιχεία:

1. Το ακριβές ποσό φυσικού αερίου που μπορεί να εξορυχθεί άμεσα από τον ελλαδικό χώρο και μάλιστα ούτε καν στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Ο όγκος του φυσικού αυτού αερίου θα μπορούσε μέσα σε δύο χρόνια να εξοφλήσει το διεθνές χρέος της Ελλάδας.

2. Οι τρεις ζώνες που περιλαμβάνουν τον ελληνικό αυτό θησαυρό οριοθετούνται στην Απούλεια Λεκάνη βορειοδυτικά της Κέρκυρας και μέχρι το σύμπλεγμα Διαπόντειων Νήσων, στη Λεκάνη του Ηροδότου που περιλαμβάνεται στο τρίγωνο ανατολικά της Κρήτης και εκτείνεται μέχρι το Καστελόριζο και τα δυτικά της Κύπρου, και τέλος η Λεκάνη της Σύρτης περιοχή μεταξύ της Λιβύης και της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις απόρρητες πληροφορίες που έφτασαν στον Κώστα Χαρδαβέλλα το 2008 η διάσημη σε όλο τον κόσμο νορβηγική εταιρεία TGF-MoR (που κάνει σεισμικές έρευνες δωρεάν για λογαριασμό μιας χώρας) ζήτησε από την τότε ελληνική κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή και τον αρμόδιο υπουργό Ενέργειας κ. Κώστα Χατζηδάκι να διεξάγει έρευνες βάσει πληροφοριών από δορυφορικά συστήματα στις εν λόγω περιοχές και να προσφέρει τη δορυφορική σάρωση όλου του Ιουνίου πελάγους που θα έδινε την κοιτασματική διαστρωμάτωση πετρωμάτων και πιθανών ορυκτών.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία αυτή μετά πουλάει τις μελέτες της σε όποιον ενδιαφερόμενο θέλει να προχωρήσει σε εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου κ.λ.π.

Η τότε κυβέρνηση απάντησε με επίσημο έγγραφο του κ. Χατζηδάκι προς τον διευθυντή της TGF-MoR, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο στάδιο πολιτικής ρευστότητας και δεν μπορούσε τη συγκεκριμένη στιγμή να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία με τους Νορβηγούς.

Τον Μάρτιο του 2010 η νορβηγική εταιρεία πλησίασε τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, απευθύνθηκε στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Μανιάτη για να δοθεί η έγκριση δωρεάν έρευνας στο Ιόνιο πέλαγος με σεισμικές δονήσεις για να βρεθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο κ. Μανιάτης τους ζήτησε να περιμένουν 3-4 εβδομάδες μέχρι να υπογραφή η δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης. Αυτά συνέβαιναν τον Μάρτιο του 2010.

Τον Απρίλιο ο κ. Μανιάτης επισκέφτηκε τις ΗΠΑ και μια εβδομάδα αργότερα σε νέα όχληση των Νορβηγών απάντησε με επίσημο έγγραφο ότι δεν μπορεί να υπογράψει οτιδήποτε, ότι τα χέρια του είναι δεμένα από εξωτερικό παράγοντα και δεν μπορεί να μιλήσει ανοικτά για το θέμα.

Εδώ έρχεται να συμπληρώσει το παζλ η δήλωση της κ. Μπιρμπίλη στον Κώστα Χαρδαβέλλα ότι η κυβέρνηση περιμένει εισηγήσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας για αν προχωρήσει στη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας.

Αύριο στο newsbomb.gr θα υπάρχουν νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το θέμα των πετρελαίων, που προκαλεί ήδη σάλο στην ελληνική κοινή γνώμη.»

Στον διαδικτυακό ιστότοπο με την επωνυμία «Pyles.tv» την 10-11-2010 αναρτήθηκε δημοσίευμα, στο οποίο αναγράφονται επί λέξει τα εξής:

«Στο ελληνικό υπέδαφος υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα άμεσα εκμεταλλεύσιμα φυσικού αερίου και κοιτάσματα πετρελαίου (κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και τη δυτική Ελλάδα) που θα απέδιδαν στα κρατικά ταμεία ετησίως 250 -300 δισ. ευρώ. Δηλαδή η Ελλάδα θα ήταν μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης αντί να είναι αιχμάλωτη του Δ.Ν.Τ.

Όμως η μυστική διπλωματία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η πορεία προς μια συνδιαχείριση του Αιγαίου απαγορεύουν κάθε προσπάθεια αυτή την στιγμή εκμετάλλευσης του ελληνικού υπόγειου θησαυρού.

Οι φοβερές αυτές αποκαλύψεις έγιναν χθες στην εκπομπή του Κώστα Χαρδαβέλλα «Αθέατος Κόσμος» στο Alter από Έλληνες καθηγητές Πανεπιστημίων και Αμερικανούς ερευνητές του ελληνικού υπεδάφους.

Παράλληλα, ο καθηγητής Γεωλογίας στο πανεπιστήμιο Πατρών κ. Αβραάμ Ζελιλίδης έκανε την εξής συγκλονιστική αποκάλυψη: «πριν δύο χρόνια σε απλή εξόρυξη για ανεύρεση νερού στο Τυμπάκι της Κρήτης πετάχτηκε από το υπέδαφος με μεγάλη πίεση φυσικό αέριο που το καίγαμε επί μία εβδομάδα.

Ζητήσαμε επειγόντως έγκριση τοποθέτησης αγωγού για την εκμετάλλευση της τεράστιας ποσότητας φυσικού αερίου που υπάρχει στο υπέδαφος της Μεσσαράς της Κρήτης και η απάντηση από το υπουργείο Ενέργειας ήταν να στείλουν συνεργεία της νομαρχίας και να κλείσουν με τσιμέντο τις οπές από όπου έβγαινε το φυσικό αέριο».

Επίσης ο καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης κ. Αντώνης Φώσκολος με επίσημους γεωλογικούς χάρτες έδειξε ότι στη θαλάσσια λεκάνη νότιας της Κρήτης υπάρχει κοίτασμα πετρελαίου μεγέθους σχεδόν του κοιτάσματος της Αλάσκας.

Ενώ τα κοιτάσματα αυτά τα κλέβουν Αιγύπτιοι, Λίβυοι και Αλγερινοί με εξέδρες εξόρυξης που έχουν ήδη στήσει, η Ελλάδα κρύβει ακόμα και τις μελέτες των επιστημόνων στην περιοχή.

Στη διάρκεια της εκπομπής όλη τη νύχτα χιλιάδες τηλεθεατές μιλούσαν για εθνική προδοσία και για μία μυστική διπλωματία, η οποία καταδικάζει την Ελλάδα σε επαίτη της Ευρώπης.»

ΕΝΑΤΟΝ (9):
Στον διαδικτυακό ιστότοπο με την επωνυμία «Στέφανος Μυτηλιναίος» και στην διαδικτυακή διεύθυνση «http://stephanosmytilineos.blogspot.com/2010/01/blog-post_07.html», την 7-1-2010 αναρτήθηκε δημοσίευμα το οποίο έχει ως εξής:

«ΕΛΛΑΔΑ: Η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ $ 96.000.000.000

Διαβάστε το δυνατά (96 δισεκατομμύρια δολάρια)!!!!

Να γιατί “διεκδικούν” οι Αλβανοί εθνικιστές την Ήπειρο, οι Σκοπιανοί τη Μακεδονία, οι Τούρκοι τη Θράκη και το Αιγαίο! (γιατί από πίσω τους βρίσκονται οι Αμερικάνοι που θέλουν να λεηλατήσουν και να ληστέψουν τον εθνικό μας πλούτο)

Τον Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στην δημοσιότητα έρευνα που αφορούσε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στο χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η μέτρηση ήταν 9550 μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλακής τα 150!

Παρόμοιες υψηλές μετρήσεις είχαμε και στις περιοχές Σερρών, Θεσσαλονίκης, Μύκονου, Καβάλας, Ικαρίας, Λέσβου, Φθιώτιδα, Λουτράκι, Νιγρίτα, Σουρωτή (1), κλπ. Το ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και για όσους γνωρίζουν, αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ. Στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για την εξόρυξη των τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού. Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση του εκεί υπεδάφους από την TVX Gold του (γνωστού ανθέλληνα χρηματοδότη της σκοπιανής προπαγάνδας) George Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά και ουράνιο!!!.

Μία απόρρητη έκθεση που ήρθε στο φως με δημοσίευμα της εφημερίδας “Επενδυτής” στις 23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΙΓΜΕ (Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών). Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατομμυρίων δραχμών εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων ουρανίου και άλλων σπανίων μετάλλων για δορυφόρους και πυραύλους. Το κείμενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και κάνει λόγο για κοίτασμα ουρανίου που περιέχει 300 εκατομμύρια τόνους με συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς και σπάνια άλλα ορυκτά όπως ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο, που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων. Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ για την περιοχή του όρους Σύμβολο του νομού Καβάλας. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου ΔΙΕΘΝΩΣ. Η αξία του εμπλουτισμένου ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά (1998) είναι 20.000 δολάρια το γραμμάριο !.

O κοσμήτορας της πολυτεχνικής σχολής και πρόεδρος του τμήματος χημικών μηχανικών Βασίλειος Παπαγεωργίου, πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα “Η Βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα”,η οποία είχε να κάνει με τα αποτελέσματα και της δικής του έρευνας 30 ετών. Εντυπωσιακό ήταν το ότι σε όλα τα σημεία η έρευνά αυτή συμφώνησε με τα αποτελέσματα παλαιοτέρας αντίστοιχης έρευνας της δεκαετίας του 1940 που τυχαία είχε φτάσει στα χέρια του. Ο εν λόγω καθηγητής αναρωτιέται πως είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει αυτή τη στιγμή ήδη στημένη βαριά βιομηχανία την στιγμή που διαθέτει όχι μόνον ΟΛΕΣ τις απαραίτητες πρώτες ύλες (στρατηγικά ορυκτά) και μάλιστα σε αφθονία, αλλά και για ορισμένα από αυτά, είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ παραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγκεκριμένα:

Λιγνίτης: Ως ορυκτό για την παραγωγή ενέργειας από την καύση του με λιγοστή μόλυνση του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα διαθέτει τόσο πολύ λιγνίτη, που εάν τον εκμεταλλευόταν από νωρίς, θα είχε γλιτώσει πολλά δισεκατομμύρια από την εισαγωγή πετρελαίου.

Αλουμίνιο: Εδώ και μερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε αλουμίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή του αλουμινίου, με χιλιάδες εφαρμογές.

Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βωξίτης χρησιμοποιείται και στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, μεταλλικών κατασκευών και αλλού.

Μαγγάνιο: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχει στο υπέδαφός της κοιτάσματα μαγγανίου. Τα κυριότερα κοιτάσματα έχουν εντοπισθεί στο νομό Δράμας.

Νικέλιο: Και για αυτό το στρατηγικό ορυκτό όπως ανέφερε ο κύριος Παπαγεωργίου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με σημαντικά κοιτάσματα νικελίου στο υπέδαφός της. Υπάρχει ένα συγκρότημα παραγωγής νικελίου, του μεγαλυτέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται.

Σμηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εξόρυξη σμηκτιτών, οι οποίοι έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως η διάθεση αποβλήτων, τα φάρμακα, τα καλλυντικά και άλλα.

Μαγνήσιο: Ο μαγνησίτης που εξάγει η χώρα μας, καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης.

Χρωμίτης: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει στο υπέδαφός της σημαντικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα χρωμίτη. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα βρίσκονται στο Μπούρινο Κοζάνης και χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

Ουράνιο: Όπως ανέφερα ήδη, τα ουρανιούχα μεταλλεύματα έχουν εντοπισθεί στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θράκη. Το τεύχος της 28ης Απριλίου 1999 της εφημερίδας “Αθηναϊκή” είχε ως τίτλο “Θησαυροφυλάκιο η Βόρεια Ελλάδα” και αναφερόταν σε αυτό ακριβώς το θέμα. Η Θράκη λοιπόν είναι ένας στρατηγικός κόμβος, διότι εκτός των πλουσίων κοιτασμάτων ουρανίου, χρυσού και πετρελαίου, επιπλέον από εκεί πρόκειται να περάσει στο μέλλον και ο αγωγός φυσικού αερίου και πετρελαίου “Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης” Αγωγός μεταφοράς καυσίμων από Κασπία προς τη δύση.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Υπάρχει άφθονο στο Αιγαίο. Στην ίδια διάλεξη για τα στρατηγικά ορυκτά του κυρίου Παπαγεωργίου έγινε εκτενής λόγος για τα πετρέλαια στο Αιγαίο. Καμία κυβέρνηση δεν είχε μέχρι τώρα το θάρρος να παραδεχθεί την ύπαρξη πλουσιοτάτων κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο και ότι το παιχνίδι με την Τουρκία στην ουσία εκεί παίζεται. Υπάρχουν εδάφια του αρχαίου ιστορικού Ηροδότου που κάνει λόγο για την “εύφλεκτη πίσσα”. Είναι ακόμη γεγονός γνωστό ότι οι Γερμανοί επί κατοχής είχαν ήδη χαρτογραφήσει όλη την Ελλάδα, αφού άμεσα τους ενδιέφεραν και τότε οι όποιες πηγές ενέργειας για την στρατιωτική τους μηχανή. Με την πτώση του Χίτλερ, οι σχετικοί χάρτες και πληροφορίες έφτασαν και στα χέρια των Αμερικανών της εποχής. Τα τελευταία χρόνια και με την βοήθεια ειδικών δορυφορικών φωτογραφήσεων είναι γεγονός ότι ήδη υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για την ύπαρξη πλουσίων πετρελαϊκών κοιτασμάτων στο Αιγαίο. Ο πρώην πρεσβευτής της Αμερικής στην Ελλάδα Nicholas Burns σε ζωντανή εκπομπή στο κανάλι MEGA είχε κι αυτός επισήμως παραδεχθεί ότι υπάρχει όντως πετρέλαιο στο Αιγαίο και ότι αυτό ουσιαστικά δημιουργεί την ένταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών που στηρίχτηκαν σε δορυφορικούς χάρτες είναι πλέον γεγονός αναμφισβήτητο ότι: Τα πλουσιότερα κοιτάσματα πετρελαίου στον Ελληνικό χώρο υπάρχουν ανατολικά της νήσου Θάσου, στον Θερμαϊκό Κόλπο, στην περιοχή των Δωδεκανήσων και συγκεκριμένα στην περιοχή κοντά στα Ίμια, στην Ζάκυνθο και στην Φλώρινα. Επίσημη δήλωση του καθηγητή πυρηνικής φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κυρίου Παπαστεφάνου, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: “Από παλιά διέβλεπα ότι, όπως και στην υπόθεση των κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο, έτσι και στην υπόθεση του ουρανίου, ίσως να μην δόθηκαν ποτέ στις ελληνικές κυβερνήσεις τα πλήρη αποτελέσματα των γεωλογικών ερευνών που έκαναν στην Δράμα και τη Θράκη οι Αμερικανοί ερευνητές…”

Ένα εύλογο ερώτημα είναι το γιατί η Ελλάδα να έχει πετρέλαιο και σημαντικά ορυκτά σε τέτοιες ποσότητες. Σε αυτό απαντούν οι γεωλόγοι λέγοντας τα εξής.

Όσον αφορά το πετρέλαιο είναι γνωστό στους γεωλόγους ότι ολόκληρο σχεδόν το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος ήταν κάποτε μία απέραντη πεδιάδα με πλούσια βλάστηση η οποία στην πορεία κατεποντίσθη για να δημιουργήσει μετά από χιλιάδες χρόνια το σημερινό Αιγαίο Πέλαγος. Οι υδρογονάνθρακες των δασών έγιναν πετρέλαιο. Όσον αφορά τα σπάνια μέταλλα, εξηγείται εύκολα κι αυτό την στιγμή που ως γνωστόν καθώς η τεκτονική πλάκα της Αφρικής υποχωρεί κάτω από αυτήν της Ευρώπης, δημιουργεί μεταξύ άλλων και κατάλληλες προϋποθέσεις δημιουργίας τέτοιου είδους μεταλλευμάτων.

Υπάρχουν βάσιμες υποψίες και για άλλα “περίεργα” και πανάκριβα συστατικά στο υπέδαφός μας, όπως το ΟΣΜΙΟ, ο κόκκινος υδράργυρο κ.ά. για τα οποία η έρευνα συνεχίζεται. Κλείνοντας το θέμα των πετρελαίων στο Αιγαίο, παραθέτω τον καταμερισμό των χώρων ευθύνης των πετρελαϊκών καρτέλ ανά την Ελλάδα, όπως έχουν συμφωνηθεί από το 1975:

α’) Ανατολικά της Θάσου (OXYDENTAL, του τεξανού Α. Χάμμερ),

β’) Κρητικό Πέλαγος, μεταξύ Κάσου και Κρήτης (CHEVRON, συμφερόντων Ροκφέλλερ),

γ’) Κατάκωλλο Ζακύνθου (ESSO, επίσης του Ροκφέλλερ),

δ’) Επανομή – Σιθωνία – Θερμαϊκός (αμερικανική TEXACO και αγγλοολλανδική SHELL).

Πηγές: Δημοσιεύματα του τύπου, Forum Μ.Π.Ε. , ΙΟΑΝΝΙS

Χρυσός: Μπορεί να αποφέρει κρατικά έσοδα ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως και να εξασφαλίσει πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας.

Γεωθερμικά πεδία: Αν αξιοποιούνταν η ενέργεια που θα προέκυπτε, θα ισοδυναμούσε με 160.000 τόνους πετρελαίου ετησίως.

Πετρέλαιο: Ένα δισ. βαρέλια είναι τα πιθανά απολήψιμα αποθέματα αργού στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ουράνιο: 10.000 τόνοι στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας.

ΔΕΚΑΤΟΝ (10):
Στην ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Μακεδονία»και στο φύλλο της 5-7-2010 δημοσιεύτηκαν τα παρακάτω άρθρα:

«Ανεκμετάλλευτος ο πλούτος του υπεδάφους.

Χρυσός: Μπορεί να αποφέρει κρατικά έσοδα ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως και να εξασφαλίσει πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας.

Γεωθερμικά πεδία: Αν αξιοποιούνταν η ενέργεια που θα προέκυπτε, θα ισοδυναμούσε με 160.000 τόνους πετρελαίου ετησίως.

Πετρέλαιο: Ένα δισ. βαρέλια είναι τα πιθανά απολήψιμα αποθέματα αργού στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ουράνιο: 10.000 τόνοι στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας.

Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
Ανεκμετάλλευτα δισεκατομμύρια περιμένουν στο υπέδαφος
Του Ευκλείδη Καραγιαννίδη
Η Βόρεια Ελλάδα είναι η περιοχή πού χτυπήθηκε ίσως περισσότερο από όλες τις άλλες από τη διεθνή κρίση, λόγω της φύσης της οικονομίας της και κυρίως της έντονης εξωστρέφειας των επιχειρήσεών της. Χιλιάδες λουκέτα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εφαρμογή ελαστικής εργασίας στις μεγάλες βιομηχανίες, μείωση ή και εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών καλλιεργειών, πτώση της τουριστικής κίνησης συνθέτουν ένα “εφιαλτικό” σκηνικό, οι συνέπειες του οποίου σύμφωνα με αναλυτές θα φανούν από το τέλος του καλοκαιριού και μετά, επιδεινώνοντας την ήδη άσχημη εικόνα. Την ίδια στιγμή στο υπέδαφος της ευρύτερης περιοχής υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους μένουν ανεκμετάλλευτοι κυρίως λόγω αντιδράσεων σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών που δημιουργεί το πολιτικό κόστος, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν θέλει να επωμισθεί. Και εννοούμε πετρέλαιο, χρυσό, γεωθερμία, ακόμη και το ουράνιο που παραμένει ένα θέμα ταμπού για την ελληνική πραγματικότητα.

Τα νούμερα είναι πράγματι εντυπωσιακά :
Ένα τεράστιο γεωθερμικό ενεργειακό δυναμικό, της τάξης των 150 μεγαβάτ το χρόνο, που αντιστοιχεί σε 114.000 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, αξίας που ξεπερνά τα 33.455.000 ευρώ, μένει ανεκμετάλλευτο εδώ και πολλά χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα.Οι τρεις επενδύσεις χρυσού μπορούν να αποφέρουν άμεσα ή έμμεσα πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας και έσοδα 500 εκατ. ευρω τουλάχιστον από άμεση φορολογία στο ελληνικό κράτος ετησίως, ενώ φέρουν ξένα κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ τουλάχιστον στη χώρα.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η χώρα θα μπορούσε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της σε πετρέλαιο, εκτιμώντας ότι τα κοιτάσματα του ελλαδικού χώρου και κυρίως στο βορειοελλαδικό μπορεί να περιέχουν από ένα έως και τρία δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Όσο για το ουράνιο, οι ειδήμονες λενε ότι η αξιοποίηση μέρους των βεβαιωμένων κοιτασμάτων του Παγγαίου θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της χώρας “εν μια νυκτί”.

Φαίνεται ιδιαίτερα παράδοξο σε μια εποχή όπου όλοι μιλάνε για χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγκατάλειψη των ορυκτών να θίγουμε ένα τέτοιο ζήτημα. Από την άλλη θεωρούμε ότι χρήσιμο θα ήταν να αναλογιστούμε τι χάσαμε, τι χάνουμε και τι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε έστω και σήμερα με το λιγότερο δυνατόν κόστος σε επίπεδο ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος.

Απλά αναρωτιόμαστε αν ήρθε πλέον η ώρα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του τεράστιου αυτού θέματος, η οποία και θεμιτή είναι αλλά και αναγκαία προκειμένου με τις σωστές δράσεις και ενέργειες η Βόρεια Ελλάδα και η χώρα στο σύνολό της να μπορέσει να εκμεταλλευτεί έστω ένα μέρος αυτού του τεράστιου κρυμμένου της θησαυρού.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
-Την αύξηση της απασχόλησης κατά 1.500 άτομα πρωτογενώς και κατά τουλάχιστον 6.000 δευτερογενώς προβλέπει η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

-Για την ίδρυση μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή του Μάντεμ Λάκκου, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει να επενδύσει 800 εκατ.ευρώ, ενώ άλλα τόσα θα δαπανηθούν τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας των μεταλλείων σε μισθούς.

-Οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί από το 2006, οπότε κατατέθηκε το επενδυτικό σχέδιο στο υπουργείο Ανάπτυξης , αλλά και η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουν ως συνέπεια το όλο σχέδιο να έχει υπερβεί κατά δύο χρόνια τα χρονοδιαγράμματα αλλά και τις συμβατικές προβλέψεις.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
-Τη δημιουργία 200 άμεσων θέσεων εργασίας και περίπου 800 έμμεσων προβλέπει η επένδυση της Χρυσωρυχεία Θράκης στο Πέραμα, που βρίσκεται στα όρια των νομών Ροδόπης και ΄Εβρου.

-Η άμεση προτεινόμενη επένδυση εκτιμάται στα 100 εκατ.ευρώ και σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή επιπλέον 158 εκατ.ευρώ. Το 70% των κεφαλαίων αυτών θα επενδυθεί στην περιοχή της Θράκης,

-Υπολογίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα έχει εισροές από την άμεση φορολογία της εταιρείας άνω των 200 εκατ.ευρώ.

-Το έργο φτάνει “αισίως” τα 9 χρόνια καθυστέρησης σε σχέση με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
-Εκατόν τριάντα θέσεις εργασίας με τη λειτουργία και 200 κατά τη διάρκεια της κατασκευής της μονάδας προβλέπει το επενδυτικό πλάνο της Μεταλλευτικής Θράκης για τα κοιτάσματα χρυσού της περιοχής Σαπών του νομού Ροδόπης.

-Η επένδυση των 90 εκατ.δολ. βρίσκεται σήμερα στο σημείο που βρισκόταν πριν από εννέα χρόνια, οπότε είχε λάβει προέγκριση για τη χωροθέτησή της. Οι τότε διοικούντες θεωρούσαν πως το 2004 με 2005 η μονάδα θα ήταν έτοιμη να λειτουργήσει. Σήμερα ουσιαστικά η επένδυση ξεκινά από την αρχή.

Τα ορυκτά και τα μεταλλεύματα
Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Καβαλόπουλο, γενικό διευθυντή του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, η ελληνική φύση και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα έδωσε σημαντικό ορυκτό πλούτο, ο οποίος συνίσταται σε μεγάλη ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων, με σημαντικά βιομηχανικό ενδιαφέρον και πολλαπλές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που περιγράφουν τη δυναμική παρουσία του κλάδου της εξόρυξης στη Βόρεια Ελλάδα είναι:

Λιγνίτης,
Λευκόλιθος-Μαγνησία,
Μεικτά θειούχα,
Μάρμαρα Ασβεστολιθικά αδρανή
Άστριοι
Ατταπουλγίτης
Ολιβινίτης
Ποζολάνη
Χαλαζίας
Χουντίτης
Χρυσός
Εξάλλου, σημαντικά κοιτάσματα ουρανίου, που υπολογίζεται ότι φτάνουν 10.000 τόνους, εντόπισε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών στο υπέδαφος των νομών Δράμας και Σερρών αλλά και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΓΜΕ, τα κοιτάσματα μεταλλευμάτων ουρανίου στη Δράμα, τις Σέρρες και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας υπολογίζονται στους 10.000 τόνους, ενώ τα βεβαιωμένα αποθέματα είναι 1.525 τόνοι.

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Πετρελαιοφόρον “Η Ελλάς”
Της Σοφίας Χριστοφορίδου
Η παγκόσμια οικονομία προσπαθούσε ακόμη να ανακάμψει από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, τη δεκαετία του ʼ70, όταν εντοπίστηκε πετρέλαιο στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Καβάλας. Από το 1981 μέχρι το 2007 αντλήθηκαν περίπου 110 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ η αρχική πρόβλεψη έκανε λόγο για δυναμικότητα μικρότερη των 60 εκατομμυρίων βαρελιών.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Ανάπτυξης απομένουν να αντληθούν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι όμως μόνο αυτά; Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η χώρα θα μπορούσε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της σε πετρέλαιο, εκτιμώντας ότι τα κοιτάσματα του ελλαδικού χώρου μπορεί να περιέχουν από ένα έως και τρία δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου!

Αρκετές από τις λεγόμενες πετρελαιοπιθανές περιοχές βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή ανατολικά του Πρίνου, στην περιοχή του Άθω και στα Γρεβενά. Γεωλόγοι πετρελαίου “δείχνουν” επίσης την Ήπειρο και το Ιόνιο, ως περιοχές με αξιόλογα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Ωστόσο, από το 1998, οπότε έπαψε να λειτουργεί η κρατική εταιρεία ερευνών πετρελαίου, η Ελλάδα έχει σταματήσει ουσιαστικά να προωθεί την έρευνα πετρελαίου.

ΑΠΟ ΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
Σύμφωνα με τον επιστημονικό ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας Καναδά και ομότιμο καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής – Ιζηματογενούς Γεωλογίας της καναδικής κυβέρνησης, Αντώνη Φώσκολο, στο Βορειανατολικό Αιγαίο υπάρχουν αρκετές πετρελαιοπιθανές περιοχές, παρεμφερείς με αυτή του Πρίνου -στις θέσεις Ανατολική Θάσος, Μπάμπουρας, Νότιος Μπάμπουρας, Σταυρός, Νίκη και Μαρώνεια. Σύμφωνα με την εκτίμηση του καθηγητή, τα πιθανά απολήψιμα αποθέματα αργού πετρελαίου στο βορειοανατολικό Αγαίο μπορούν να δώσουν από 900.000 έως 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου! Επιπλέον, εκτιμά ότι αποθέματα υδρογονανθράκων υπάρχουν και στο νότιο τμήμα του νομού Γρεβενών.

Η χώρα μας μπορεί να μην έχει “λίμνες πετρελαίου”, ωστόσο υπάρχουν κοιτάσματα ήδη εντοπισμένα και περιοχές που είναι πιθανόν να κρύβουν “μαύρο χρυσό”, εκτιμούν και δύο άλλοι ειδικοί του χώρου, ο γεωλόγος παραγωγής υδρογονανθράκων Ά. Μαυροματίδης, ο οποίος εργάζεται για την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Ομάν και ο επίκουρος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Β. Κελεσίδης. Όπως σημείωσαν στη “ΜτΚ” (17/5/2009) εκτός από τα μέχρι στιγμής εντοπισμένα κοιτάσματα στη Θάσο, στο Κατάκολο και στην Επανομή, υπάρχουν εκτιμήσεις για πετρελαιοπιθανές περιοχές, με βάση επιφανειακές κηλίδες, όσο όμως δεν γίνονται έρευνες οι διαστάσεις και η ποιότητα αυτών των κοιτασμάτων παραμένουν άγνωστες.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ
Ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κωστής Σταμπολής τονίζει ότι το επιχείρημα ότι δεν προχωρούν οι έρευνες διότι δεν έχει λυθεί ακόμη το θέμα της υφαλοκρηπίδας, δεν ευσταθεί.

“Αυτή την στιγμή στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον είκοσι κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς εκτιμάται ότι περιέχουν 2 έως 3 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου”, υποστηρίζει ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κωστής Σταμπολής. Θεωρητικά με μια δυνατότητα απόληψης 15% η Ελλάδα θα μπορούσε να παράγει έως 450.000 βαρέλια, ωστόσο ο ίδιος εκτιμά ότι 200.000 – 250.000 βαρέλια / ημέρα θα ήταν πιο εφικτός στόχος για τα επόμενα 20 – 30 χρόνια. “Τα περισσότερα κοιτάσματα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο, στο Θερμαϊκό, στη Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη και έτσι το επιχείρημα ορισμένων ότι οι έρευνες δεν μπορούν να προχωρήσουν, διότι δεν έχει λυθεί ακόμη το θέμα της υφαλοκρηπίδας, δεν ευσταθεί” παρατηρεί.

Τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει το ελληνικό κράτος από τη φορολογία, βάσει του υφισταμένου νομικού πλαισίου για την παραγωγή πετρελαίου, θα μπορούσαν να είναι της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για μια παραγωγή της τάξεως των 100.000 βαρελιών και άνω, και με διεθνείς τιμές μεταξύ 50 και 75 δολάρια το βαρέλι.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΙΘΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Μπάμπουρας Θάσου
Αγίασμα Καβάλας
Μαρώνεια Ροδόπης
Επανομή Θεσσαλονίκης
160.000 τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου ανά έτος είναι το δυναμικό των γεωθερμικών πεδίων της Βόρειας Ελλάδας

200 θερμικά μεγαβάτ είναι η ισχύς της γεωθερμίας στη Β. Ελλάδα, όσο ένα μεγάλο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο

3.000 τόνοί πετρελαίου ετησίως μπορεί να αντικατασταθούν από την ενέργεια μιας γεώτρησης σε νερό 70 βαθμών Κελσίου

1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου είναι σύμφωνα με εκτιμήσεις τα πιθανά απολήψιμα αποθέματα αργού πετρελαίου στο βορειοανατολικό Αιγαίο

20 κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εντοπιστεί στον ελλαδικό χώρο

5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα μπορούσε να εισπράτει το ελληνικό δημόσιο, για ημερήσια παραγωγή 100.000 βαρελιών πετρελαίου και άνω

200.000 – 250.000 βαρέλια / ημέρα ένας εφικτός στόχος για τα επόμενα 20 – 30 χρόνια, αν αξιοποιηθούν οι πετρελαιοπιθανές περιοχές

10.000 τόνοι ουρανίου υπολογίζεται ότι υπάρχουν στο υπέδαφος της Βορείου Ελλάδας.

1.525 τόνοι είναι τα βεβαιωμένα αποθέματα ουρανίου

100 είδη σπάνιων μικρομεταλλευμάτων και αποθέματα σπάνιων παραπροϊόντων ραδιενεργών μετάλλων όπως το τιτάνιο και το θώριο έχουν εντοπιστεί Μακεδονία και Θράκη

1.830 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”, “ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ” ΚΑΙ “ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ”
Χαμένες “χρυσές ευκαιρίες”
Της Μαρίας Μαθιοπούλου
Μοναδικές ευκαιρίες για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη αφήνει ανεκμετάλλευτες η Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τις εταιρείες που αποφάσισαν να επενδύσουν στα κοιτάσματα χρυσού της περιοχής και εξακολουθούν να πέφτουν πάνω σε τοίχο.

Ελληνικός Χρυσός, Χρυσωρυχεία Θράκης και Μεταλλευτική Θράκης υπόσχονται μέσω των επενδυτικών τους σχεδίων τη δημιουργία 1.830 άμεσων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της δευτερογενούς απασχόλησης κατά 7.000 θέσεις. Στην προοπτική αυτή βάζει για την ώρα φρένο η δυσκινησία του δημοσίου σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και τις αλλεπάλληλες ενστάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΑ Η “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”
Tην αύξηση της απασχόλησης κατά 1.500 άτομα πρωτογενώς και κατά τουλάχιστον 6.000 δευτερογενώς προβλέπει η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας σε πλήρη ανάπτυξη. Για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, αλλά και για την ίδρυση μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή του Μάντεμ Λάκκου, η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει 800 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα τόσα θα δαπανηθούν τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας των μεταλλείων σε μισθούς.

“Στην εποχή μας, μια εποχή κρίσης, αναζητείται η πραγματική οικονομία και εμείς είμαστε πραγματική οικονομία”, σημειώνει χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής της Ελληνικός Χρυσός Πέτρος Στρατουδάκης, περιγράφοντας τις ανεκμετάλλευτες για την ώρα προοπτικές της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

Στην πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου θα απασχολούνται 1.500 εργαζόμενοι στα τρία μεταλλεία, στα εργοστάσια εμπλουτισμού και στη μονάδα μεταλλουργίας χρυσού, ενώ 6.000 θέσεις θα δημιουργηθούν στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας (εργολαβίες, προμήθειες, μεταφορές). Σήμερα η Ελληνικός Χρυσός απασχολεί συνολικά 380 εργαζόμενους στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου/Στρατονίκης αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη στην περιοχή. Από τους 380 το 95% προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Η μεταλλευτική εταιρεία Ελληνικός Χρυσός απέκτησε στις αρχές του 2004 με σύμβαση από το ελληνικό δημόσιο τα μεταλλευτικά δικαιώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η Ελληνικός Χρυσός ανήκει στην καναδική European Goldfields και στην ελληνική κατασκευαστική Άκτωρ ΑΤΕ του ομίλου Ελλάκτωρ, οι οποίες κατέχουν αντίστοιχα το 95% και το 5% του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΡΜΕΝΗ Η ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Από σαράντα κύματα έχει περάσει η επένδυση της Χρυσωρυχεία Θράκης στο κοίτασμα του Περάματος, στα όρια των νομών Ροδόπης και Έβρου, που υπόσχεται να δημιουργήσει 200 άμεσες θέσεις εργασίας και περί τις 800 έμμεσες. Η άμεση προτεινόμενη επένδυση εκτιμάται στα 100 εκατ. ευρώ και σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή επιπλέον 158 εκατ. ευρώ. Το 70% των κεφαλαίων αυτών θα επενδυθεί στην περιοχή της Θράκης, ενώ το ελληνικό δημόσιο θα έχει εισροές από την άμεση φορολογία της εταιρείας ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ. Το έργο, ξεκινά ουσιαστικά από την αρχή, αφού το περσινό καλοκαίρι ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι προηγούμενες περιβαλλοντικές άδειες που είχε λάβει, κατόπιν ένστασης για γειτνίαση με οικισμό. Σήμερα η εταιρεία εκπονεί νέες μελέτες, προσαρμοσμένες στην απόφαση του ΣτΕ και εκτιμά ότι εντός του έτους θα είναι σε θέση να καταθέσει την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε από τις αρχές του επόμενου να υποβληθεί και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Χρυσωρυχεία Θράκης και μεταλλειολόγο, Γιώργο Μαρκόπουλο, το έργο φτάνει “αισίως” τα εννέα χρόνια καθυστέρησης σε σχέση με τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Η πρώτη μελέτη είχε κατατεθεί το 2000 και βάσει των εκτιμήσεων της εταιρείας η επένδυση θα ήταν ενεργή το 2003. Πλέον και με δεδομένες τις ενστάσεις και όλα όσα έχουν μεσολαβήσει, η επένδυση, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ενεργοποιηθεί το 2011. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί δέκα άτομα που έχουν αναλάβει τον διττό ρόλο της εκπόνησης των μελετών και της ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και τις δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον και στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, το έργο χρυσού Περάματος αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα οικονομικής ενδυνάμωσης της Θράκης.

ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ Η “ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ”
Εκατόν τριάντα θέσεις εργασίας με τη λειτουργία και 200 κατά τη διάρκεια της κατασκευής της μονάδας προβλέπει το επενδυτικό πλάνο της Μεταλλευτικής Θράκης για τα κοιτάσματα χρυσού της περιοχής Σαπών στο νομό Ροδόπης. Η επένδυση των 90 εκατ. δολ. βρίσκεται σήμερα στο σημείο που βρισκόταν πριν από εννέα χρόνια, οπότε είχε λάβει προέγκριση για τη χωροθέτησή της. Οι τότε διοικούντες θεωρούσαν πως το 2004 με 2005 η μονάδα θα ήταν έτοιμη να λειτουργήσει. Σήμερα ουσιαστικά η επένδυση ξεκινά από την αρχή, αφού η τελευταία απόφαση του ΣτΕ ακύρωσε την προέγκριση χωροθέτησης που η εταιρεία είχε εξασφαλίσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Πλέον η Μεταλλευτική Θράκης συντάσσει νέα μελέτη ώστε να την υποβάλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας, η επένδυση δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει στο επόμενο διάστημα και νέες ενστάσεις προς το ΣτΕ, προοπτική που θα απειλήσει εκ νέου την ανάπτυξη του έργου.

ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΑΣ
“Πετρελαιοπηγές” ζεστού νερού
Tης Σοφίας Χριστοφορίδου
Τεράστια “κοιτάσματα πετρελαίου” διαθέτει η Βόρεια Ελλάδα, υπό τη μορφή ζεστού νερού, που κυκλοφορεί στο υπέδαφός της. Μόνο τα γνωστά γεωθερμικά πεδία της Μακεδονίας και της Θράκης να αξιοποιούνταν, η ενέργεια που θα προέκυπτε θα ισοδυναμούσε με 160.000 τόνους πετρελαίου ετησίως.

Αυτό σημαίνει δυόμισι φορές την ετήσια παραγωγή του κοιτάσματος του Πρίνου, του μοναδικού από το οποίο γίνεται άντληση “μαύρου χρυσού” στη χώρα μας.

Το ενεργειακό απόθεμα που υπάρχει κάτω από τη γη, με τη μορφή ζεστού νερού, αντιστοιχεί σε περισσότερα από 1.000 θερμικά MWt ετησίως, εκ των οποίων η χώρα μας αξιοποιεί μόλις τα 70 MWt. Το δυναμικό των γνωστών γεωθερμικών πεδίων της Βόρειας Ελλάδας είναι 200 MWt, αναφέρει ο καθηγητής του ΑΠΘ Μιχάλης Φυτικάς. Με άλλα λόγια έχουμε ένα μεγάλο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο κάτω από τα πόδια μας.

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το κοίτασμα του Πρίνου έδωσε περίπου 10 εκατομμύρια τόνους αργού τη χρυσή δεκαετία του ʼ80, όταν το πετρέλαιο έρεε άφθονο. Σήμερα η παραγωγή έχει περιοριστεί στα 1.300 βαρέλια ημερησίως, ήτοι λιγότερο από 65.000 τόνους ετησίως. Την ίδια ώρα η ενέργεια που θα μπορούσε να παραχθεί από τα γνωστά γεωθερμικά πεδία της Βόρειας Ελλάδας αντιστοιχεί σε 160.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου ανά έτος, δηλαδή σε ποσότητα δυόμισι φορές μεγαλύτερη από αυτήν που αντλείται από το κοίτασμα της Θάσου.

ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
Στα γεωθερμικά πεδία της Βόρειας Ελλάδας η θερμοκρασία του νερού είναι της τάξης των 30 – 90 βαθμών Κελσίου και χαρακτηρίζονται πεδία χαμηλής θερμοκρασίας – υψηλής θερμοκρασίας ρευστά θεωρούνται τα άνω των 90 βαθμών. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το “χαμηλής” θερμοκρασίας ρευστό αξίζει όσο χιλιάδες τόνοι πετρελαίου. Έχει υπολογιστεί ότι για να ζεσταθούν 100 κυβικά μέτρα νερού από τους 17 στους 70 βαθμούς Κελσίου απαιτούνται 500 λίτρα πετρελαίου την ώρα.

Η ενέργεια που προκύπτει από μία γεώτρηση που βγάζει νερό 70 βαθμών Κελσίου μπορεί να αντικαταστήσει έως και 3.000 τόνους πετρελαίου ετησίως.

Χιλιάδες τόνοι πετρελαίου θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν αν, αντί για πετρέλαιο, χρησιμοποιούνταν η γεωθερμική ενέργεια για τη θέρμανση δημόσιων κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Η εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων στη γεωργία μπορεί να μειώσει στο ελάχιστο το κόστος της αγροτικής παραγωγής. Όσο για το κόστος μίας γεώτρησης, κυμαίνεται από 50.000 έως 70.000 ευρώ, ενώ η απόσβεση επιτυγχάνεται μέσα σε δυο – τρία χρόνια.

ΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του υπουργείου Ανάπτυξης, οι γεωθερμικές περιοχές της Ελλάδας έχουν υπαχθεί σε κατηγορίες βεβαιωμένων ή πιθανών πεδίων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και το βαθμό αξιοπιστίας των εκτιμήσεων που έχουν γίνει από σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες.

Βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία
1. Αγκίστρου (Σέρρες)
2. Σιδηροκάστρου (Σέρρες)
3. Θερμών Νιγρίτας (Σέρρες)
4. Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη)
5. Ν. Απολλωνία (Θεσσαλονίκη)
6. Σάνης – Αφύτου (Χαλκιδική)
7. Αρίστηνου (Έβρος)
8. Σαπών (Ροδόπη)
9. Κορβύλης (Ροδόπη)
10. Λίμνης Μητρικού
11. Νέας Κεσσάνης (Ξάνθη)
12. Ερατεινού (Καβάλα)
Πιθανά γεωθερμικά πεδία
Σιδηροκάστρου (Σέρρες)
Λιθότοπου Ηράκλειας (Σέρρες)
Ανθεμούντα (Θεσσαλονίκη)
Ελαιοχωρίων (Χαλκιδική)
Αρίστηνου (Έβρος)
Κορβύλης – Σαπών (Ροδόπη)
Λίμνης Μητρικού (Ροδόπη)
Ερασμίου – Μαγγάνων (Ξάνθη)
Ερατεινού (Καβάλα)»
ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ (11):
Στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» και στο φύλλο της 28-9-2000 σελίδα 26, δημοσιεύτηκε άρθρο του κ. Βασιλείου Παπαγεωργίου, Καθηγητή και, τότε τουλάχιστον, Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ελπίδα και απειλή για την πατρίδα μας. Τα κοιτάσματα που υπάρχουν στο ελληνικό υπέδαφος και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει έναντι άλλων χωρών της ΕΕ» το οποίο έχει ως εξής:

«Στρατηγικά υλικά θεωρούνται τα υλικά εκείνα που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια μιας χώρας. Η έννοια του στρατηγικού ορυκτού ή υλικού ποικίλει από χώρα σε χώρα και από εποχή σε εποχή. Η λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση στηρίχτηκε σε ορισμένα στρατηγικά υλικά της εποχής εκείνης, όπως ο άνθρακας, τα σιδηρομεταλλεύματα κ.ά. Στη μεταπολεμική τεχνολογία προστέθηκαν νέες ορυκτές πρώτες ύλες στον κατάλογο των στρατηγικών ορυκτών υλών, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το τιτάνιο, το ουράνιο κ.ά. Είναι πολλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν προκειμένου μια ορυκτή πρώτη ύλη να θεωρηθεί ως στρατηγικό ορυκτό. Όπως πχ η χρησιμοποίησή του για στρατιωτικούς σκοπούς, η σπανιότητά του, η έλλειψη υποκατάστατων κλπ.

Ενώ οι ΗΠΑ στερούνται πολλών από τα ορυκτά και μέταλλα που καταναλώνουν, η Νότια Αφρική και η πρώην Σοβιετική Ένωση ελέγχουν τις πηγές αυτών των αναγκαίων ορυκτών πρώτων υλών. Ορισμένα από αυτά, τα οποία είναι πολυδιάστατα τόσο στα γεωλογικά τους χαρακτηριστικά όσο και στις χρήσεις τους (διαμάντια, χρωμίτης, βωξίτης, μαγγάνιο, νικέλιο) δείχνουν πως η γεωλογία επηρεάζει τη διεθνή πολιτική μετατρέποντας κοινά ορυκτά σε στρατηγικά. Με εξαίρεση τα διαμάντια, αυτές οι πρώτες ύλες υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες και στη χώρα μας, η οποία μάλιστα είναι η μοναδική παραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά ορισμένες από αυτές:

Κοιτάσματα χρωμίτη. Το χρώμιο είναι η βάση για την παρασκευή του ανοξείδωτου χάλυβα. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα χρωμίτη εμφανίζονται στις εξής χώρες: Ζιμπάμπουε, ΗΠΑ, Φιλανδία, Καναδά, Βραζιλία, Ινδία, Αλβανία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο. Στην Ελλάδα, η κύρια ζώνη εξόρυξης χρωμίτη βρίσκεται στο Βούρινο της Κοζάνης και είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στο υπέδαφός της σημαντικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα χρωμίτη.

Κοιτάσματα βωξίτη. Ο βωξίτης που μετατρέπεται σε μια ποικιλία πυρίμαχων υλικών πλούσιων σε αργίλιο, λειαντικών υλών και χημικών, χρησιμοποιείται επίσης στην παρασκευή του μετάλλου αργιλίου, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή αεροσκαφών, μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτρικών συσκευών, αλουμινόχαρτου και συσκευασιών αναψυκτικών.

Μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός
Βωξιτοπαραγωγές χώρες είναι: η Καραϊβική, η Γουιάνα, η Βραζιλία, ενώ στη ζωή της Νότιας Ευρώπης περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοιτάσματα μαγγανίου. Το μαγγάνιο βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή κυρίως ως συστατικό σιδηροκραμάτων. Χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην παρασκευή ξηρών στοιχείων.

Περισσότερες από 30 χώρες εξορύσσουν τη συνολική παραγωγή του μαγγανίου. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί είναι οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα. Με εξαίρεση την πρώην Σοβιετική Ένωση, καμιά από τις μεγάλες παραγωγούς χώρες δεν έχει ανεπτυγμένη βιομηχανία.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στο υπέδαφός της κοιτάσματα μαγγανίου. Τα κυριότερα ελληνικά κοιτάσματα μαγγανίου βρίσκονται στο νομό Δράμας.

Το νικέλιο
Κοιτάσματα νικελίου. Το νικέλιο είναι ένα σημαντικό μέταλλο που χρησιμοποιείται στην παρασκευή ειδικών ανθεκτικών κραμάτων. Η παρουσία του νικελίου σε κράματα με άλλα μέταλλα, αυξάνει τη σκληρότητα, την ανθεκτικότητα και στιλπνότητα. Επίσης βελτιώνει την αντιδιαβρωτική, την ηλεκτρική και θερμική συμπεριφορά των προϊόντων.

Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με σημαντικά κοιτάσματα νικελίου στο υπέδαφός της. Υπενθυμίζεται ότι η ΛΑΡΚΟ είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σμηκτίτες. Το μεγάλο εύρος των χρήσεων και το επιστημονικό ενδιαφέρον των σμηκτιτών προέρχεται από τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, που δεν επιδεικνύονται από κανένα άλλο γνωστό φυσικό υλικό.

Οι κύριες εφαρμογές των σμηκτιτών αργίλων περιλαμβάνουν την παρασκευή ρευστοκονιάματος για τη συγκόλληση ρωγμών και ασυνεχειών πετρωμάτων και εδαφών, την αύξηση της πλαστικότητας των κονιαμάτων, τη δημιουργία αδιαπέραστου και ελαστικού σκυροδέματος κ.ά. Άλλες εφαρμογές των σμηκτιτών αργίλλων είναι η διάθεση πυρηνικών αποβλήτων, τα φάρμακα και καλλυντικά, τα σαπούνια, τα χρώματα, τα κεραμικά, ο καθαρισμός του νερού.

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο στην εξόρυξη σμηκτιτών αργίλων μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κύρια εξορυκτικά κέντρα είναι η Μήλος και η Κίμωλος.

Ενα μεγάλο μέρος των σμηκτιτών αργίλων που εξορύσσεται στην Ελλάδα εξάγεται στο εξωτερικό σε ημικατεργασμένη ή ακατέργαστη μορφή και επανεισάγεται με τη μορφή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κοιτάσματα Μαγνησίου. Το μαγνήσιο έχει πολλαπλές χρήσεις, αφού είναι βασικό υλικό για ελαφρές κατασκευές, για την αεροπλοΐα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τους σιδηροδρόμους και γενικά τις μηχανές. Κράματά του αντέχουν καλύτερα σε δονήσεις και κόβονται δυο φορές πιο εύκολα από το αλουμίνιο. Βρίσκει εφαρμογή στη διαστημική τεχνολογία, λόγω της αντοχής, της ελαφρότητάς του και της ιδιότητας να απορροφά θερμότητα. Η ικανότητά του να κάμπτεται σε μεγάλες πιέσεις, του δίνει ένα σοβαρό πλεονέκτημα έναντι του χάλυβα και του αλουμινίου.

Το μαγνήσιο αποτελεί μια από τις σημαντικές προσμείξεις του αργιλίου. Για το λόγο αυτό, όσα περισσότερα κράματα αλουμινίου παράγονται, τόσο περισσότερο μαγνήσιο χρειάζεται η αγορά. Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μαγνησίτη και περλίτη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και εξάγει μαγνησίτη, που αποτελεί την ορυκτή μορφή μαγνησίου και καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης.

Κοιτάσματα Ουρανίου. Η πιστοποίηση ύπαρξης κοιτασμάτων ουρανίου στον ελλαδικό χώρο είναι αδιαμφισβήτητη. Τα ουρανιούχα μεταλλεύματα εμφανίζονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι εκμεταλλεύσιμα και βέβαια ποιο είναι το μέγεθος των αποθεμάτων. Στο ερώτημα αυτό, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε έμμεσα, διότι οι σχετικές μελέτες που έχουν γίνει στην περίοδο 1970-’76 από τον Smith, παραμένουν μέχρι σήμερα εμπιστευτικές.

Τα ουρανιούχα ορυκτά
Στη χώρα μας η παρουσία ουρανιούχων ορυκτών είχε επισημανθεί εδώ και αρκετά χρόνια από Ελληνες και ξένους επιστήμονες. Οι πιο κλασικές εμφανίσεις στην Ελλάδα ήταν:

Το -μέσα σε αποσαθρωμένο ηφαιστίτη- ουρανιούχο ορυκτό κονορβερνίτης κοντά στο χωριό Βάθη του νομού Κιλκίς.

Το προσχωματικό κοίτασμα στα Λουτρά Ελευθερών του νομού Καβάλας, το οποίο εγκλείει κυρίως ορυκτά θορίου, ζιρκονίου, υλμενίτη και μαγνητίτη.

Οι κοίτες μικρών ρυακιών του ποταμού Κρουσοβίτη (μεγάλου παραπόταμου του Στρυμόνα) κοντά στο Σιδηρόκαστρο, όπου οι προσχώσεις περικλείουν ορυκτά θορίου, ζιρκονίτη και μαγνητίτη.

Η περιοχή της Αξιούπολης, όπου ο ροδόχρωμος γραφίτης της περιοχής παρουσιάζει σε μερικά σημεία αυξημένη ραδιενέργεια, γιατί μέσα σε αυτόν υπάρχει ουρανιούχος οπάλλιος.

Ο ουρανιούχος άνθρακας του χωριού Κοτύλη στο νομό Ξάνθης.

Η περιοχή του Ασιμηνού Δράμας και άλλες με μικρότερη σημασία.

Ολες οι παραπάνω εμφανίσεις μαζί με άλλες ενδείξεις και πληροφορίες, καθώς και η λεπτομερής έρευνα στο κοίτασμα της περιοχής Βάθης Κιλκίς και Κοτύλης Ξάνθης, ενισχύουν την πιστοποίηση ύπαρξης ουρανιούχων κοιτασμάτων σε μια εκτεταμένη περιοχή.

Ας μην ξεχνάμε ότι, από γεωλογική άποψη, όλος ο ελληνικός χώρος αποτελεί ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη ουρανιούχων μεταλλευμάτων. Ιδιαίτερα η γεωτεκτονική ζώνη της Ροδόπης, με τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, έρχεται αναμφισβήτητα πρώτη μεταξύ όλων των γεωτεκτονικών ζωνών της Ελλάδος. Σύμφωνα με συμπεράσματα πολλών ερευνητών οι ουρανιούχες εμφανίσεις στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, σε συνδυασμό με τις μεγάλες εμφανίσεις στη Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, πείθουν ότι η περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης βρίσκεται περίπου στο κέντρο μιας μεταλλογενετικής επαρχίας ουρανίου.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (23-2-1996) αναφέρεται ότι: «Το 1969 για πρώτη φορά η χούντα μέσω της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας απηύθυνε αίτημα προς τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ελεγχόμενη από Αμερικανούς Επιστήμονες) να διερευνηθεί το υπέδαφος στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πενταμελής ομάδα, υπό τον Αμερικανό πυρηνικό Α. Σμιθ, άρχισε την έρευνα το 1971 και χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να την ολοκληρώσει. Σε διεθνές συνέδριο στη Βιέννη το 1976 έγινε γνωστό (μέσα από μια μελέτη 25 σελίδων) ότι η χώρα μας διαθέτει πλουσιότατα κοιτάσματα ουρανίου».

Το παραπάνω δημοσίευμα κρίνεται ως απολύτως ακριβές, όσον αφορά το σκέλος αυτό, διότι πράγματι ο Smith διενήργησε εξονυχιστικές έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων κρίθηκαν εμπιστευτικά και ουδέποτε δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Δεδομένου ότι, οι παραπάνω εμπιστευτικές μελέτες δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα:

1) Εφόσον η έρευνα έγινε μετά από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί δε συμμετείχε στη σύνταξη των εμπιστευτικών αυτών εκθέσεων κανείς από την Επιτροπή Ελληνικής Ατομικής Ενέργειας;

2) Υπήρξε αποδέκτης η ελληνική κυβέρνηση των εμπιστευτικών αυτών εκθέσεων. Εάν ναι, γιατί επί 30 χρόνια το θέμα παραμένει εμπιστευτικό. Αν όχι, γιατί δεν έχουν ζητηθεί;

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να θυμηθούμε ότι οι έρευνες για ουράνιο και πετρέλαιο στην Ελλάδα άρχισαν και τελείωσαν κατά τη διάρκεια της δικτατορικής διακυβέρνησης της Ελλάδας και συγκεκριμένα την περίοδο 1969 – 1974.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ.
Ενώ, λοιπόν, κατά τα προαναφερόμενα υπάρχει ορυκτός πλούτος στην Ελλάδα και ειδικά πετρέλαιο, ούτε έχει γίνει ούτε γίνεται καμία προσπάθεια να γίνει αξιοποίηση του εν λόγω πλούτου. Αρμόδιοι για την αλλά και υποχρεούμενοι στην αξιοποίηση του εν λόγω πλούτου υπήρξαν οι 2ος και 3ος εγκαλούμενοι, και είναι μέχρι και σήμερα ο 1ος εγκαλούμενος, και είναι και οι τρείς τους υπαίτιοι διότι αυτός ο πλούτος δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι και σήμερα. Ως έχοντες τιμηθεί με το να τους ανατεθούν τα ως άνω αξιώματα, οι εγκαλούμενοι είχαν την υποχρέωση να μεριμνήσουν μέσω και της αξιοποποίησης του ως άνω ορυκτού πλούτου, για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, την ευημερία του Ελληνικού λαού και την θωράκιση της Ελλάδος, πλην όμως δεν ανταποκρίθηκαν στις εν λόγω υποχρεώσεις τους, και για τον λόγο αυτόν έχουν διαπράξει το ποινικό αδίκημα της απιστίας.

Η μη εκμετάλλευση των εν λόγω κοιτασμάτων έχει επιτείνει το πρόβλημα του δανεισμού της Ελλάδος από το εξωτερικό, γεγονός που σε συνδυασμό αφ’ ενός, με τον στραγγαλισμό της παραγωγικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) και στον δευτερογενή τομέα (βιομηχανία), και αφ’ ετέρου, με την διαφθορά, έχει δημιουργήσει την φτώχεια που υπάρχει σήμερα.

Επειδή, οι προαναφερόμενες πράξεις και παραλήψεις των καθ’ ων η παρούσα, αλλά και άλλων αγνώστων σε εμένα, συνιστούν ποινικά αδικήματα και είχαν ως συνέπεια την υλική και ηθική μου ζημία ζητώ την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου.

Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγουσα για αποζημίωση υλικής και ηθικής βλάβης ύψους ενός (1) ευρώ, με ρητή επιφύλαξη για την διεκδίκηση της οποιαδήποτε περαιτέρω ζημίας μου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, καθώς και για την ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας την οποία έχω υποστεί, και επικουρικά δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγουσα για υποστήριξη της κατηγορίας κατά οιουδήποτε υπαιτίου. Νομιμοποιούμαι δε να παραστώ ως πολιτικώς ενάγουσα, δεδομένου ότι ως φορολογούμενος πολίτης υφίσταμαι ζημία, συνισταμένη στο ότι αφ’ ενός μειώνονται οι παροχές προς εμένα από το κράτος και αφ’ ετέρου, αυξάνεται η φορολογία στην οποία υπόκειμαι, και η εν λόγω ζημία μου τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις ως άνω πράξεις και παραλείψεις των εγκαλουμένων, διότι εάν είχαν προβεί στις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες, θα είχε καλυφθεί μέρος τουλάχιστον των ελλειμμάτων του δημοσίου, για την κάλυψη των οποίων εγώ υφίσταμαι μείωση των προς εμένα παροχών και αύξηση της φορολογίας στην οποία υπόκειμαι. Πέραν αυτού, ως Ελληνίδα υφίσταμαι επιπλέον ηθική βλάβη συνισταμένη στο ότι η Πατρίδα μου και ο Ελληνικός λαός, μέρος του οποίου είμαι, διασύρονται και διασύρομαι λόγω των ως άνω δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να μην υπήρχαν ή, τουλάχιστον, να ήταν μειωμένα, εάν οι εγκαλούμενοι είχαν προβεί στις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες. Τέλος, λόγω των ως άνω δημοσιονομικών ελλειμμάτων, τίθεται σε κίνδυνο η εθνική μας κυριαρχία, τουλάχιστον μερικώς, όπως έχει δηλωθεί από επισήμους, μεταξύ των οποίων και από τον ίδιο τον σημερινό Πρωθυπουργό της Ελλάδος και πρώτο εγκαλούμενο, γεγονός που θεμελιώνει περαιτέρω ηθική ζημία μου.

Πληρεξούσιο Δικηγόρο μου ορίζω τον Παύλο Αλτίνη του Χρήστο, κάτοικο Φλώρινας.

Συνυποβάλλω με την παρούσα μου τους παρακάτω τέσσερις (4) δίσκους ακτίνας μαγνητοσκόπησης και έντυπο:

1. Έναν (1) δίσκο ακτίνας μαγνητοσκόπησης (DVD), με μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή του κ. Κ. Χαρδαβέλα «Αθέατος Κόσμος» που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ALTER, που μεταδόθηκε την 4-1-2011.

2. Έναν (1) δίσκο ακτίνας μαγνητοσκόπησης (DVD), με μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή του κ. Κ. Χαρδαβέλα «Αθέατος Κόσμος» που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ALTER, που μεταδόθηκε την 9-11-2010.

3. Έναν (1) δίσκο ακτίνας μαγνητοσκόπησης (DVD), με μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή του κ. Κ. Χαρδαβέλα «Αθέατος Κόσμος» που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ALTER, που μεταδόθηκε την 11-1-2011.

4. Έναν (1) δίσκο ακτίνας μαγνητοσκόπησης (DVD), με στοιχεία του κ. Κ. Χαρδαβέλα και τίτλο «Πετρέλαιο στην Ελλάδα, Η Μεγάλη Συνομωσία, μέρος 1ο», μαζί με αντίγραφο του σχετικού εντύπου που συνοδεύει τον εν λόγω δίσκο με τίτλο: «Η μεγάλη συνομωσία. Πετρέλαιο στην Ελλάδα».

Μάρτυρες προτείνω τους:
1. Κων/νο Χαρδαβέλα του Κων/νου, Δημοσιογράφο, Αθήνα (Τηλεοπτικό κανάλι ALTER, Αγ. Παρασκευής 36-38), τηλ. 210 5707853, 6976 000666,

2. Αβραάμ Ζελιλίδη του Μύρωνα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος Γεωλογίας, Πάτρα, τηλ. 6972 934153 και

3. Όλους τους αναφερόμενους στα παραπάνω ιστορούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα δημοσίευσαν και αυτών που δίδουν συνεντεύξεις, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταθέτουν περί της υπάρξεως ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα.

Αιτούμαι όπως μου χορηγηθεί επίσημο αντίγραφο της παρούσας μου.

Η εγκαλούσα

Ρεβέκκα Κοροβίλα

triklopodia
Διαβάστε περισσότερα » »