Και οι τρεις βρίκονται σε καλή κατάσταση.
Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους, γιατί ακόμη μια τραγωδία στην Ελλάδα δεν θα ήταν αποδεκτή…