Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Δυσβάστακτους φόρους κρύβει το νέο ασαφές και δυσνόητο Ε9

Είναι ήδη γνωστή και "χιλιοειπωμένη" η προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ότι «θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, ἀλλά δεν θά προφθάσουν» και ότι «θά βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα».
 
Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω, απλά θα παραθέσουμε την παρακάτω είδηση και ο καθένας είναι ελεύθερος να κρίνει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα...
 
Σε «λαιμητόμο» για 4,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες μπορεί να εξελιχθεί το νέο έντυπο Ε9, που ετοίμασε το υπουργείο Οικονομικών. Από φέτος τα λάθη πληρώνονται ακριβά, αφού πλέον φορολογούνται και ιδιοκτήτες που τα προηγούμενα χρόνια δήλωναν αγροτεμάχια αλλά έμεναν αφορολόγητοι.
 
Οι φόροι φτάνουν έτσι μέχρι… στο πατάρι, το οποίο θα πρέπει δηλωθεί και αυτό μαζί με το υπόλοιπο ακίνητο.
 
Οι κάτοχοι ακινήτων διατρέχουν τον κίνδυνο να χαθούν στους 70 κωδικούς του νέου Ε9 για να κάνουν διορθώσεις και αλλαγές ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσουν και επιπλέον φόρους από όσους οφείλουν.
 
Ασχέτως όμως πώς δήλωναν κάθε ακίνητο τα προηγούμενα χρόνια οι ίδιοι, το υπουργείο Οικονομικών δίνει πλέον και τους δικούς τους ορισμούς για το αν ένα αγροτεμάχιο θα φορολογηθεί με ειδικούς συντελεστές σαν βοσκότοπος, καλλιεργήσιμη έκταση ή και αρδευόμενο, ασχέτως τι θεωρεί ο ιδιοκτήτης του.
 
Με τα νέα δεδομένα θα πρέπει να φανούν ιδιαίτερα προσεκτικοί και 200.000 ιδιοκτήτες που τακτοποίησαν τα τελευταία χρόνια αυθαίρετα και ημιυπαίθριους.
 
Με απόφαση Θεοχάρη, στο νέο Ε9 δηλώνεται σαν κτίσμα ό,τι έχει στέγη, για να φορολογηθεί με τον ΕΝΦΙΑ.
 
Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα κληθούν να δηλώσουν όλα τα τετραγωνικά, ακόμα και για το πλατύσκαλο που οδηγεί στο σπίτι, ενώ η εφορία θα αποφασίζει τι είναι «υπόγειο» και τι «όροφος».
 
Ποιοι θα υποβάλουν Ε9
 
- Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.
 
- η δήλωση ακινήτων ανηλίκου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα του ανηλίκου από τους γονείς του, με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς στο Taxisnet.
 
- αν ο υπόχρεος έχει αποβιώσει, η δήλωση ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στην  Δ.Ο.Υ. από όλους τους κληρονόμους (ή οποιονδήποτε έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό) αφού πρώτα ενημερώσει και το Μητρώο για τον θάνατο.
 
- πριν την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων στο φορολογικό μητρώο του υπόχρεου.
 
- σε περίπτωση προσθήκης ή διαγραφής ακινήτου, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης.
 
- σε περίπτωση ακινήτου δεσμευμένου από ΟΤΑ, υπόχρεος να το δηλώσει είναι και ο ΟΤΑ αλλά και έχων δικαιώματα επ’ αυτού, με συμπλήρωση των αντίστοιχων κωδικών.
Πώς δηλώνονται τα ακίνητα
 
- κάθε ενιαία ιδιοκτησία αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή. Κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο και τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφονται σε μία μόνον εξ αυτών.
 
- Στην ίδια γραμμή όπου αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου, αναγράφεται και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης.
 
- Αν όμως στο υπόγειο ή στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας (αποθήκες κλπ), αυτά αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και, σε μια μόνο από αυτές, αναγράφονται τα στοιχεία του οικοπέδου και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων.
 
- Δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι οριζόντιες ιδιοκτησίες κατοικιών, επαγγελματικών στεγών, αποθηκών και θέσεων στάθμευσης σε πολυκατοικία έχουν δημιουργηθεί εν ζωή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και εφόσον η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.
 
Κτίσματα
 
- Ως πολυκατοικία θεωρείται κάθε πολυώροφη οικοδομή εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ορόφους, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ισόγειο, ή η οικοδομή που, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, έχει κτισμένη επιφάνεια συνολικού εμβαδού 500 τ.μ.
 
- Σε περίπτωση δήλωσης αυθαίρετων κτισμάτων ή κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφεται η μικτή επιφάνεια αυτών (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα κ.λπ.).
- Το ποσοστό συνιδιοκτησίας των ακινήτων αναγράφεται με τη χρήση πέντε (5) δεκαδικών ψηφίων.
 
- «Τυφλό» θεωρείται ένα κτίσμα όταν έχει πρόσοψη αποκλειστικά σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά.
 
- «Τυφλό» οικόπεδο ή γήπεδο θεωρείται εκείνο που δεν έχει καμία πρόσοψη σε δρόμο ή πλατεία.
 
- Η επιφάνεια βοηθητικών χώρων αποθηκών, κολυμβητικών δεξαμενών και θέσεων στάθμευσης που αποτελούν παρακολούθημα κτίσματος αναγράφονται στην ίδια γραμμή ως βοηθητικοί χώροι αυτού.
 
- Εφόσον δεν προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης, η επιφάνεια αυτής θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ..
 
- Στεγασμένες κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης καθώς και κοινόχρηστες πισίνες και αποθήκες δηλώνονται από τον κάθε συνιδιοκτήτη σύμφωνα με το ποσοστό του.
 
- Διαμερίσματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν ως κατοικία οι θυρωροί πολυκατοικιών και ανήκουν από κοινού σε όλους τους συνιδιοκτήτες, δηλώνονται από τον καθένα από αυτούς σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτού επί του οικοπέδου.
 
- Ως Μονοκατοικία ορίζεται το μοναδικό κτίσμα, προορισμένο για κατοικία, που αποτελεί λειτουργικά  μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς της χώρους, η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους και αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα. 
 
Ως επιφάνεια των κυρίων και βοηθητικών χώρων αναγράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων αυτών και ως όροφος αναγράφεται ο υψηλότερος.
 
- Ως κατοικία ή διαμέρισμα ορίζεται κάθε κτίσμα, προορισμένο για το σκοπό αυτό, μαζί με τα παρακολουθήματά του και το οποίο δεν είναι μονοκατοικία.
 
Αν εκτείνονται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως επιφάνεια των κυρίων και βοηθητικών χώρων αναγράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων αυτών και ως όροφος αναγράφεται ο υψηλότερος.
 
- Ως επαγγελματική στέγη ορίζεται το κτίσμα, με τους βοηθητικούς του χώρους, το οποίο χρησιμοποιείται ως κατάστημα ή γραφείο κλπ.
 
- Ως Γεωργική ή κτηνοτροφική αποθήκη ορίζεται το κτίσμα στο οποίο φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα, ή τα κτήρια που στεγάζουν ζώα και στα οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων.
 
- Ως Αποθήκη ορίζονται ο αποθηκευτικός χώρος, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής και τη χρήση του, οποιουδήποτε μεγέθους, που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και δεν εντάσσεται στην κατηγορία των γεωργικών ή κτηνοτροφικών αποθηκών, ανεξάρτητα από τον όροφο στον οποίο βρίσκεται.
 
- Δεν αναγράφονται στοιχεία κτίσματος όταν υπάρχει παντελής έλλειψη στέγης. Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές.
 
- Εάν στο κτίσμα έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις και η χρήση του είναι άλλη από εκείνη που ορίζεται στην νόμιμη οικοδομική άδεια ή στην σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον τίτλο κτήσης του, τούτο εντάσσεται στην αντίστοιχη με τη νέα του μορφή κατηγορία ακινήτου.
 
- Ημιυπόγειοι χώροι αναγράφονται ως ισόγειοι, εκτός αν υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτοί είναι υπόγειοι, και ο ημιώροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος.
 
- Το πατάρι προστίθεται στην επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου ανάλογα με τη χρήση του.
 
- Το δικαίωμα υψούν, που έχει δημιουργηθεί ως αυτοτελής ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται ως οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου, χωρίς να συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο.
 
- Εφόσον το δικαίωμα αναφέρεται σε χιλιοστά στον «αέρα» του οικοπέδου, σε προσδοκώμενη αλλά αβέβαιη δυνατότητα δόμησης, λογίζεται ως μη οικοδομήσιμο οικόπεδο, μη δυνάμενο να τακτοποιηθεί.
 
Χωράφια-Αγρότες
 
- Ως Αγροί μονοετούς καλλιέργειας θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που καλλιεργούνται με ετήσια φυτά, οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που καλύπτονται από θερμοκήπια ή αποτελούν τεχνητούς βοσκότοπους, καθώς και αυτές που τελούν υπό αγρανάπαυση.
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών, μπορούν να καλλιεργηθούν αλλά έχουν παραμείνει ακαλλιέργητες.
 
- Ως Αγροί πολυετούς καλλιέργειας ή δενδρώνες, θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, που καλύπτονται από συστηματικές καλλιέργειες με δενδρώδη φυτά, με εμπορεύσιμους καρπούς ή ξυλεία, με πυκνότητα τουλάχιστον 8 δένδρων ανά στρέμμα.
 
Εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που έχουν διάσπαρτα δέντρα λιγότερα από 8 ανά στρέμμα, θεωρούνται αγροί μονοετούς καλλιέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι αμπελώνες.
 
- Ως Βοσκότοποι και χέρσες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχουν ποτέ καλλιεργηθεί λόγω της φύσεως του εδάφους.
 
Οι εκτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν επικλινή − βραχώδη εδάφη που καλύπτονται αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από φυσική βλάστηση, βοσκόφυτα ή νομευτικά φυτά, κατάλληλα για τροφή ζώων.
 
Στους βοσκότοπους υπάγονται και οι χέρσες εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, οι οποίες είναι επικλινείς, βραχώδεις, διαβρωμένες από τα φυσικά φαινόμενα και δεν μπορούν να αποδοθούν στην καλλιέργεια. Οι χωματερές απόθεσης απορριμμάτων θεωρούνται βοσκότοποι.
 
- Ως Δασικές εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.
 
- Ως Μεταλλευτικές ή Λατομικές εκτάσεις θεωρούνται οι εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, στις οποίες πραγματοποιείται εκμετάλλευση εξόρυξης, επιφανειακής ή υπόγειας, λατομικών προϊόντων ή μεταλλευμάτων.
 
Η δραστηριότητα αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής άδειας λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.
 
- Ως Αρδευόμενες θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που αρδεύονται με γεώτρηση ή με οποιοδήποτε (δημόσιο ή ιδιωτικό) αρδευτικό σύστημα ή γειτνιάζουν με ποτάμι, λίμνη κ.λπ.
 
Δεν θεωρούνται αρδευόμενες οι εκτάσεις που εξυπηρετούνται με μεταφορά νερού με βυτίο ή από δίκτυο πόσιμου νερού.
 
Επαγγελματικά ακίνητα
 
- Ως Σταθμός αυτοκινήτων ορίζεται ο σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μετά των παραρτημάτων του, ο οποίος διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας.
 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτηρίου, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο. Αν έχει διακοπεί η λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων λόγω παύσης εργασιών, αρκεί η άδεια λειτουργίας πριν τη διακοπή.
 
Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, το κτήριο θεωρείται επαγγελματική στέγη.
 
- Ως Υπαίθριες εκθέσεις και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων θεωρούνται οι εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που χρησιμοποιούνται για την έκθεση ή την απόθεση εμπορευμάτων, για τη στάθμευση αυτοκινήτων, καθώς και για αναψυχή.
 
- Ως Βιομηχανικό – βιοτεχνικό κτίριο θεωρείται  το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του.
 
Επίσης βιομηχανικό – βιοτεχνικό κτίριο θεωρείται το κτίσμα στο οποίο πραγματοποιείται μαζική διαλογή, συσκευασία ή μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ή οργανωμένη συλλογή, επεξεργασία και μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων, σφαγείων και γενικά οργανωμένες γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες καθώς και τα ψυγεία – αποθήκες.
 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτηρίου, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.
 
Αν έχει διακοπεί η λειτουργία της βιομηχανίας – βιοτεχνίας λόγω παύσης εργασιών, αρκεί η άδεια λειτουργίας πριν τη διακοπή.
 
Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, το κτήριο θεωρείται επαγγελματική στέγη.
 
- Ως Τουριστική εγκατάσταση, Νοσηλευτήριο και Ευαγές Ίδρυμα, θεωρείται  το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του.
 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτηρίου, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο. Αν έχει διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης εργασιών, αρκεί η άδεια λειτουργίας πριν τη διακοπή.
 
Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, το κτήριο θεωρείται επαγγελματική στέγη. Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής κατοικίας, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων αναγράφονται ως κατοικίες.
 
Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής επαγγελματικής στέγης και έχουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας ενοικιαζομένων δωματίων, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων αναγράφονται ως επαγγελματικές στέγες.
 
- Ως Εκπαιδευτήριο, νοείται το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του.
 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτηρίου, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.
 
Αν έχει διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης εργασιών, αρκεί η άδεια λειτουργίας πριν τη διακοπή. Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, το κτήριο θεωρείται επαγγελματική στέγη.
 
- Αθλητική εγκατάσταση, είναι το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του.
 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτηρίου, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.
 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο ή γήπεδο με κτίσμα, για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου, θεωρείται αθλητική εγκατάσταση.
 
- Ως «Ειδικά κτίσματα» ορίζονται τα μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακά κέντρα και γενικά κτίσματα που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες και διαθέτουν αντίστοιχη οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου.
 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτηρίου, αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης μπορεί να αποτελεί κάθε πρόσφορο δημόσιο έγγραφο.
 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Τέσσερις ακόμη θάνατοι το τελευταίο 24ωρο από γρίπη. Σε συναγερμό οι υγειονομικές υπηρεσίες

Ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμόςτων θυμάτων από γρίπη στην Ελλάδα. Πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους
Τέσσερις  άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του ιού της γρίπης το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 50, ενώ σήμερα μεταφέρθηκαν σε ΜΕΘ πέντε νέα περιστατικά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), που παρακολουθεί το φαινόμενο με τις υπηρεσίες του να έχουν τεθεί σε συναγερμό, 57 άτομα παραμένουν για νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ συνολικά από την αρχή της φετινής έξαρσης του ιού έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ 164 άτομα.
Οι ειδικοί επιστήμονες ΚΕΕΛΠΝΟ συμβουλεύουν όλους όσοι ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν, ακόμη και τώρα, και να λάβουν αντι-ιική αγωγή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

news247 
Διαβάστε περισσότερα » »

ΕΝΑΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


 
Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Εορδαίας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη δωρεάν προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στις ακόλουθες νέες θεματικές ενότητες :

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
50 ώρες
Δευτέρα – Παρασκευή 18:00 - 21:00
Οι εκπαιδευόμενοι θα εφοδιαστούν με βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους  επιτρέπουν να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
25 ώρες
Τετάρτη 19:00 – 21:00
Τρίτη και Πέμπτη 10:00 – 12:00
Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να προβαίνουν στην εφαρμογή σχεδιαστικών λύσεων και παρεμβάσεων στην κατοικία τους.

Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
25 ώρες
Δευτέρα 17:00 – 19:00
Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τα μοντέλα και τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων στις σύγχρονες κοινωνίες, το νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει τον καταναλωτή όσον αφορά την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνει σε σχέση με την προστασία της υγείας του πολίτη και της αγοραστικής του δύναμης.
 
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
25 ώρες
                                               Τετάρτη 17:00 – 19:00
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλλιεργήσει στους συμμετέχοντες προβληματισμό για την σχέση της τροφής με την ανθρώπινη υγεία και να τους ενισχύσει με πρακτικές γνώσεις προκειμένου να αναπτύξουν για τους ίδιους και τις οικογένειες τους ένα κώδικα διατροφικών συνηθειών που να προάγουν την υγεία.
 
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25 ώρες
Τρίτη και Παρασκευή 10:00 – 12:00
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναδείξει, με τη συμβολή ψυχολόγου, τα ζητήματα-αδιέξοδα που οδηγούν τους ανθρώπους σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές και να παρουσιάσει τη σημαντικότητα της αμοιβαίας κατανόησης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας. Επίσης προτείνει τρόπους διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητά τους.
 
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
25ώρες
 
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν με οργανωμένο τρόπο οι θεματικές περιοχές στις οποίες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν εθελοντικές δράσεις σε αστικό, ημιαστικό και αγροτικό περιβάλλον, να διερευνηθούν οι τρόποι αύξησης της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε παρεμβάσεις εθελοντικού χαρακτήρα.

Εργαστήρι μουσικής
50 ώρες
 Τρίτη και Πέμπτη 19:30-21:30
Σκοπός του προγράμματος είναι να οργανώσει τις δημιουργικές αναζητήσεις των εκπαιδευομένων και την ανάγκη τους να εκφραστούν μέσα από την τέχνη της μουσικής. Θα γνωρίσουν τα βασικά είδη της μουσικής, τις βασικές αρχές δημιουργίας της. Θα μάθουν να απολαμβάνουν τη μουσική και ενδεχομένως να δημιουργούν με τη βοήθειά της.
 
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
50 ώρες
Τρίτη 17:00 – 19:00
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η απελευθέρωση των δημιουργικών και συγγραφικών ικανοτήτων και της φαντασίας των εκπαιδευομένων με  την άσκηση  στις πολλαπλές αναγνώσεις της λογοτεχνίας και στη γραφή διάφορων κειμενικών ειδών ( αφήγημα, στίχο, ποίηση, διαφήμιση, είδηση)

Εργαστήρι Εικαστικών
50 ώρες
Τρίτη και Πέμπτη 10:00 – 13:00
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να οργανώσει τις δημιουργικές αναζητήσεις των εκπαιδευομένων και την ανάγκη τους να εκφραστούν μέσω της τέχνης με τις κλασσικές και τις νέες τεχνικές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Εργαστήρι Εικαστικών  (Αγιογραφία)
50 ώρες
Δευτέρα και  Τετάρτη  19:00 –21:00
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γνώσεις κατανόησης και δημιουργίας της τέχνης της αγιογραφίας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ως 28-02-2014
κάθε μέρα 9:30 – 12:00 και 18:00 - 20:00

ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
1ο χλμ Πτολεμαΐδας- Γαλάτειας
2463055709  (9:30 – 12:00)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ   Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Διαβάστε περισσότερα » »

20 χρόνια Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΤΑΡΤΕΣ»

Ο κύκλος συναυλιών "ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΤΑΡΤΕΣ" επανέρχεται  στο εορταστικό πρόγραμμα συναυλιών για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού  Ωδείου Πτολεμαΐδας. Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων, που από φέτος αποκτούν και θεματικό χαρακτήρα, οι μαθητές του Ωδείου, εμφανίζονται στο κοινό παρουσιάζοντας τη δουλειά τους. Η πρώτη "ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ στο Ωδείο" είναι αφιερωμένη στη Μουσική Δωματίου. Η τάξεις του υποχρεωτικού μαθήματος της μουσικής δωματίου του κου. Μιλτιάδη Γιαννού (βιολοντσέλλο) και Πέτρου Πλωμαρίτη (φλάουτο) παρουσιάζουν έργα των Bach, Telemann, Bethoven και de Falla , για πιάνο, τσέλο, φλάουτο και κιθάρα


Παίζουν οι μαθητές: Στέλιος Σιδέρης, Παναγιώτης Πεϊτσίνης, Κωνσταντίνος Βέρσιας, Έλενα Ιωαννίδου, Μαρία Κωνσταντινίδου, και Λουκία Κουντουρά

Η διδασκαλία και η επιμέλεια της συναυλίας είναι των καθηγητών του Ωδείου Μιλτιάδη Γιαννού και Πέτρου Πλωμαρίτη.


Όπως σε όλες τις συναυλίες του κύκλου "ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΤΑΡΤΕΣ στο Ωδείο" θα υποδεχόμαστε λάδι (ενός λίτρου) και  ξηρά τροφή μακράς διάρκειας για τις ανάγκες του «Καλού Σαμαρείτη»
Η συγκεκριμένη συναυλία,( όπως και όλες οι υπόλοιπες που θα ανακοινωθούν σύντομα) θα δοθεί στο Φουαγιέ του Νέου Κτηρίου του Ωδείου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη
Η Δήμαρχος Εορδαίας
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ
     
Παρασκευή Βρυζίδου
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Θεοπίστη Κρυσταλλίδου
Διαβάστε περισσότερα » »

«Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ…» ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ…


Η πιο πρωτότυπη ποντιακή παράσταση των τελευταίων ετών παρουσιάζεται την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 20:00 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Πρόκειται για την ξεκαρδιστική κωμωδία «ο Αχιλλέας και το Μνημόνιον», που έγραψε ο εκδότης του ποντιακού περιοδικού «Άμαστρις» Δημήτρης Πιπερίδης και στην οποία πρωταγωνιστούν μερικοί από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της ποντιακής μουσικής σκηνής.
Η υπόθεση του έργου έχει ως εξής: ο Αχιλλέας, ένας φιλήσυχος Πόντιος συνταξιούχος του ΟΓΑ, ζει σ' ένα μικρό χωριό του Κιλκίς με τη σύζυγο του Κορνηλία και την υπεραιωνόβια πεθερά του Παρθένα. Απηυδισμένος από τις συνεχείς προβολές της δύστροπης πεθεράς του, αποφασίζει μια μέρα να την εκδικηθεί και αντί για το χάπι του αλτσχάιμερ της δίνει ένα... βιάγκρα. Η γριά αρχίζει να γίνεται επιθετική, να ανασύρει από το υποσυνείδητο της το καλά κρυμμένο δοσιλογικό παρελθόν της, αλλά και να... παρενοχλεί σεξουαλικά το μισό αντρικό πληθυσμό του χωριού!!! Την ίδια ώρα η Κορνηλία απαιτεί από τον ταλαίπωρο Αχιλλέα να υπογράψουν ένα «μνημόνιο οικογενειακής συνεργασίας» ώστε να πάψει να είναι ασυνεπής ως προς τις «συζυγικές» υποχρεώσεις του». Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα πρωί εμφανίζεται απρόσκλητος στο σπίτι της οικογένειας ένας μυστηριώδης εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι άλλος από έναν δαιμόνιο γείτονα, που θέτει σε εφαρμογή ένα σατανικό σχέδιο με στόχο να απαλλάξει το φίλο του Αχιλλέα από τα προβλήματά του...
Πρωταγωνιστούν οι Αχιλλέας Βασιλειάδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Γιώργος Συμεωνίδης και Ρούλα Βασιλειάδου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Συμεωνίδης.
Η παράσταση, η οποία διοργανώνεται  από τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας θα δοθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας.  Ώρα έναρξης 20:00. Τιμή εισόδου: 7 ευρώ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6972881006
Διαβάστε περισσότερα » »

Οικισμός 2300 ετών των Ελληνιστικών χρόνων ανακαλύφθηκε στο Ισραήλ !

Φωτογραφία από Skyview 
Ο 2.300 οικισμός των Ελληνιστικών χρόνων ανακαλύφθηκε στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ. Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν οικισμό Ελληνιστικών χρόνων που κατοικείτο κατά τη διάρκεια της περιόδου του Δεύτερου Ναού....
το 2.300 – χρονών χωριό ανακαλύφθηκε στο δρόμο προς την ΙερουσαλήμΝόμισμα από την εποχή του βασιλιά Αντίοχου Γ “ . Φωτογραφία από την Clara Amit , υπέυθυνη του Ισραήλ των Αρχαιοτήτων

Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα απομεινάρια ενός 2.300 χρονών οικισμός κοντά στο » Burma δρόμου » που οδηγεί στην Ιερουσαλήμ.

Οι Αρχές του Ισραήλ πρόσφατα ολοκλήρωσα ανασκαφές στο χώρο μπροστά από την κατασκευή ενός 25 -χιλιομέτρων αγωγού φυσικού αερίου , η οποία θα διαρκέσει από την ακτή στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ. Η διαδρομή του αγωγού θα παρακάμπτει τώρα αυτό αρχαιολογικό χώρο .


Η ανασκαφή αποκάλυψε 750 τετραγωνικών μέτρων οικισμού με πέτρινα σπίτια και μια σειρά από στενά σοκάκια που καταλήφθηκαν για περίπου δύο αιώνες κατά τη διάρκεια της περιόδου του Δεύτερου Ναού , από το 530 π.Χ. και 70 CE . Κάθε σπίτι έχει πολλά δωμάτια και μια αυλή .

» Τα δωμάτια εξυπηρετούνται γενικά ως αίθουσες κατοικιών αποθήκευσης , ενώ οι καθημερινές εργασίες γινόντουσαν στην αυλή σύμφωνα με την Irinia Zilberbod , επικεφαλής της ανασκαφής.

Η ανασκαφή παρουσιάζει την περιοχή να φτάνει στο απόγειο της ανάπτυξής του κατά την Ελληνιστική περίοδο ( τρίτο αιώνα π.Χ. ) μετά τον Μέγα Αλέξανδρο , και εγκαταλείφθηκε το τέλος της δυναστείας Hasmonean .

Βασάλτη και ασβεστόλιθο εργαλεία για οικιακή χρήση ανακαλύφθηκαν, όπως και οι γλάστρες αγγεία μαγειρέματος, βάζα, καντήλια και πάνω από 60 νομίσματα .

[Πηγή] 
e-rodios
Διαβάστε περισσότερα » »