Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Αυτός είναι ο νόμος που θα ανακουφίσει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τους ενήμερους δανειολήπτες και με τις βελτιώσεις για τους υπερχρεωμένους. Διαβάστε ποιοι έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά το "πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010".
Η κατάθεση του νομοσχεδίου έγινε σήμερα από το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ενώσεις καταναλωτών, εκπροσώπους τραπεζών κλπ) και τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενώ το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της δόσης από το Eurogroup.
Θεσπίζεται πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών, σύμφωνα με το οποίο ενήμεροι δανειολήπτες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια για τα ενυπόθηκα δάνειά τους, υπάγονται σε πρόγραμμα διευκόλυνσης για την εξόφληση των εκκρεμών απαιτήσεων με περίοδο χάριτος μέγιστης διάρκειας 48 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις.
Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:
1. μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
2. όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο),
3. άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 01.01.2010 έως σήμερα.
Επιπλέον το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Ποια δάνεια υπάγονται:
Υπάγονται απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν καταγγελθεί και για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.
Προϋποθέσεις υπαγωγής:
1. το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ (300.000 ευρώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια)
2. το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στη κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ (15.000 ευρώ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια)
3. το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.
Τι χορηγείται:
Περίοδος χάριτος 48 μηνών.
Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού.
Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.
Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατά 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη.
Ειδικότερα:
Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,25% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.
Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.
Επικαιροποίηση και εξορθολογισμός του ν. 3869/2010
Ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του νόμου διότι οι μακροχρόνιες δικαστικές εκκρεμότητες έχουν θέσει σε ομηρία πολλούς δανειολήπτες και με τον τρόπο αυτό καθυστερεί η επάνοδός τους στην οικονομική δραστηριότητα.
-Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας με την πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα προκειμένου να επέλθει προδικαστικός συμβιβασμός.
-Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.
-Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.
-Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντας τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.
-Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.

news247
Διαβάστε περισσότερα » »

Πολλά υποσχόμενη θεραπεία για καρκίνο του πνεύμονα

Μια νέα θεραπεία η οποία στοχεύει εναντίον μιας πρωτεΐνης που παίζει σημαντικό ρόλο για τον σχηματισμό πολλών πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των όγκων παρέτεινε την ζωή ασθενών που έχουν προσβληθεί από προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα. Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη πρόοδο στον τομέα αυτόν, σημείωσαν οι ερευνητές, οι οποίοι παρουσίασαν σήμερα την μελέτη αυτή.
Το μπλοκάρισμα αυτής της πρωτεΐνης που ονομάζεται Hsp90 επιτρέπει την ταυτόχρονη εξουδετέρωση ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών πρωτεϊνών, χωρίς τις οποίες ένας καρκινικός όγκος δεν μπορεί να εξαπλωθεί. Στην κλινική δοκιμή σε δεύτερη φάση που έγινε με αυτόν τον νέο αντικαρκινικό παράγοντα που ονομάζεται Ganetespid συμμετείχαν 252 ασθενείς.
Στους μισούς από αυτούς χορηγήθηκε Ganetespid σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία, ενώ οι άλλοι μισοί έκαναν μόνον χημειοθεραπεία. Οι ασθενείς της πρώτης ομάδας επέζησαν κατά μέσον όρο 9,8 μήνες, σε σύγκριση με τους 7,4 μήνες της δεύτερης ομάδας, δηλαδή υπήρχε μια διαφορά δυόμιση μηνών, η οποία κρίνεται σημαντική για τον προχωρημένο καρκίνο αυτού του είδους.
Αν τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιωθούν από μια κλινική δοκιμή σε τρίτη φάση η οποία γίνεται τώρα, θα πρόκειται για την πρώτη εδώ και μια δεκαετία θεραπεία που θα επιτρέπει την βελτίωση του χρόνου επιβίωσης των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα.
Επίσης στους ασθενείς που ο προχωρημένος καρκίνος του πνεύμονα είχε διαγνωστεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη της θεραπείας, το κέρδος όσον αφορά την επιβίωσή τους με την χορήγηση Ganetespid σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ανερχόταν σε 67% σε σύγκριση με την ομάδα που έκανε μόνον χημειοθεραπεία, δηλαδή αυτοί επέζησαν 10,7 μήνες (κατά μέση τιμή), έναντι 6,4 μήνες οι δεύτεροι.
Εξάλλου αυτή η θεραπεία μπορεί να έχει θετική επίδραση στους ασθενείς που αναπτύσσουν μεταλλάξεις, οι οποίες καθιστούν τον καρκίνο του πνεύμονα από τον οποίο πάσχουν ανθεκτικό στις παραδοσιακές στοχευμένες αντικαρκινικές θεραπείες.
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η εξουδετέρωση της πρωτεΐνης Hsp90 μπλοκάρει επίσης την λειτουργία πρωτεϊνών που μεταλλάσσονται. "Αυτή είναι η πρώτη κλινική μελέτη που δείχνει την αποτελεσματικότητα ενός αναστολέα της πρωτεΐνης Hsp90 στους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από έναν προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα", υπογράμμισε ο Δρ. Σουρές Ραμάλινγκαμ, καρκινολόγος καθηγητής στο Ινστιτούτο Καρκίνου Ουίνσιπ (Winship Cancer Institute) στο Πανεπιστήμιο Έμορι στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια, ο οποίος πραγματοποίησε την έρευνα αυτή.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής παρουσιάστηκαν στην ετήσια διάσκεψη ότι μια κλινική δοκιμή σε τρίτη φάση η οποία διεξάγεται τώρα θα επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα αυτά καθώς οι ασθενείς που έχουν της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο, στο βόρειο Ιλινόι.
"Ελπίζουμε προσβληθεί από αυτήν την μορφή του καρκίνου σε αυτό το στάδιο εξέλιξης χρειάζονται, άνευ καθυστέρησης, πιο αποτελεσματικές θεραπείες", δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
apocalypsejohn
Διαβάστε περισσότερα » »

Πτολεμαϊδα: Επαναλειτουργεί το παθολογικό του Μποδοσάκειου

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη θα λειτουργεί το Τακτικό Παθολογικό Ιατρείο του Μποδοσάκειο Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας. Στο ιατρείο, το οποίο θα λειτουργεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, μπορούν να εξετάζονται παθολογικοί καθώς και διαβητολογικοί ασθενείς, αφού πρώτα κλείσουν τηλεφωνικό ραντεβού στο αριθμό 24630-22222.

ΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη: Μάκης Νασιάδης
Διαβάστε περισσότερα » »

Πτολεμαϊδα: Την Πέμπτη τα εγκαίνια της έκθεσης « Εορδαία 2013»

Εγκαινιάζεται την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 το απόγευμα η 5η γενική έκθεση « Εορδαία 2013» που θα λειτουργήσει από τις 6- 12 Ιουνίου στο χώρο δίπλα από το σχολικό συγκρότημα των Επαγγελματικών Λυκείων στην Άνω Πτολεμαίδα με τη συμμετοχή 80 εκθετών, περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Όπως τόνισε σήμερα σε δηλώσεις του στο χώρο της έκθεσης ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαίδας – Εορδαίας Ματθαίος Καλαϊτζόπουλος θα λειτουργήσουν ανθοκομική έκθεση, λούνα πάρκ, ενώ στο περίπτερο του Εμπορικού Συλλόγου καθημερινά μετά τις 6 το απόγευμα θα βρίσκεται υπάλληλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και θα ενημερώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Την Κυριακή 9 Ιουνίου στις 11 το πρωί διοργανώνεται ποδηλατοδρομία στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων θα διεξαχθεί ημερίδα σε συνεργασία με το Ε Β Ε Π Ε Κοζάνης για φορολογικά θέματα και θα γίνει παρουσίαση της εμποροκάρτας. Τέλος από την Τετάρτη 5 Ιουνίου ξεκινά στα εμπορικά καταστήματα της Πτολεμαίδας δεκαήμερο προσφορών.

ΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Σύνταξη: Μαίρη Κεσκιλίδου
Διαβάστε περισσότερα » »

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΤΟΥ ΓΚΙΟΥΛ ΣΤΟΝ ΕΜΙΡΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ. Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΝΤΗΛ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ!

20130602-105031.jpgΧΕΡΙ – ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΜΠΙΖΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΗ. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ ΣΤΗΝ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”!
Η επιστολή που έδωσε στην δημοσιότητα ο Συριακός Ηλεκτρονικός στρατός μετά το χακάρισμα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Κατάρ εκτός από την αποκάλυψη των “αδελφικών” σχέσεων Τουρκίας και Κατάρ, έχει και Ελληνικό ενδιαφέρον.
Ο Γκιούλ καλεί τον “αδελφό” του, να στηρίξει συγκεκριμένη επιχείρηση τουρκικών συμφερόντων.
Στην Ελλάδα, η μεταβίβαση – μαμούθ μετοχών από ελληνόφωνο μεγαλοεργολάβο στο
Κατάρ, έγινε μέσα στο μεγαρο Μαξίμου, παρουσία του ίδιου του τότε πρωθυπουργού Παπανδρέου! Μία επένδυση για την οποία το Ελληνικό δημόσιο πήρε 11 εκ. Ευρώ (και χάρισε 15 από τα πρόστιμα), απέδωσε στον εργολάβο 700 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ! Δηλαδή η διεφθαρμένη παρέα Παπανδρέου – Παπακωνσταντίνου, βοήθησαν επιχειρηματία να 70πλασιάσει τα χρήματα του εις βάρος του Ελληνικού δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας!
Η παρέμβαση του εισαγγελέα θεωρείται επιβεβλημένη.
(Λεζάντα φωτογραφίας: Σε συμφωνία για την είσοδο του Κατάρ στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική κατέληξε το απόγευμα του Σαββάτου (01.01) ο Γιώργος Παπανδρέου, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εμίρη του Κατάρ σεΐχη Hamad Bin Khalifa Al Thani, και τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Εμιράτου, σεΐχη Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al Thani,)

20130602-104808.jpg
olympia.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Σέρβος Στρατηγός Καπίτσιτς: Οι Νοτιοσλάβοι ήθελαν και θέλουν τη Θεσσαλονίκη

Οι νοτιοσλάβοι προσπάθησαν να έρθουν σε σύγκρουση με την Ελλάδα, επειδή πίστευαν ότι θα μπορούσαν να κατακτήσουν την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λέει ο πρώην στενός συνεργάτης του Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, στρατηγός Γιόβο Καπίτσιτς (Јово Капичић).


Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής του, ο Σέρβος στρατηγός υπενθυμίζει, σαφώς, ότι η Γιουγκοσλαβία τροφοδότησε με όπλα και εξοπλισμό τους αγωνιστές του Ελληνικού Δημοκρατικού Στρατού, αναφέρει χαρακτηριστικά η νοτιοσλαβική τηλεόραση ‘Κανάλ 5’.

Οι δύο βασικοί λόγοι που παρενέβαινε η Γιουγκοσλαβία στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο ήταν οι πιέσεις που ασκούσε η Σοβιετική Ένωση αλλά και οι απαιτήσεις των νοτιοσλάβων στα Σκόπια.

«Οι νοτιοσλάβοι των Σκοπίων προσπάθησαν να παρέμβουν  και να αντιμετωπίσουν την Ελλάδα, γιατί πίστευαν ότι θα καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη και την γύρω από αυτήν περιοχή», λέει ο πρώην  στρατηγός σε συνέντευξή του  στο ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων και στο ερώτημα είναι αν η ιδέα αυτή στηρίχθηκε από τα μέλη του Κομμουνισικού Κόμματος των Σκοπίων, ο Καπίτσιτς απαντά:

«Σίγουρα. Υπήρχαν φιλοδοξίες που εκφράζονταν ανοικτά από τα όργανα του κόμματος, αλλά απέφευγαν να το δηλώσουν δημόσια. Θέλουν και τώρα,  αλλά και τότε. Η ιδέα υπήρχε πάντα».

Αναφερόμενος στις σχέσεις των Σκοπίων με το Βελιγράδι, είπε ότι για να καθησυχάσουν τα μέλη του κόμματος της Νοτιοσλαβίας,  η Γιουγκοσλαβία αποφάσισε να παρέμβει στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, πρώτα με το άνοιγμα των νοσοκομείων  και συνέχισε κατόπιν με μεγαλύτερη παρέμβαση, αλλά συνάντησε τις αντιδράσεις των δυτικών χωρών.

«Η πολιτική ηγεσία της Γιουγκοσλαβίας, θεωρούσε ότι η λαϊκή εξέγερση στην Ελλάδα, δεν είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας. Η Δύση, εξάλλου, δεν θα επέτρεπε ποτέ η Ελλάδα να τεθεί υπό την αιγίδα της Σοβιετικής Ένωσης.
Τα γνωρίζαμε αυτά, αλλά έπρεπε να εμπλακούμε (στον ελληνικό εμφύλιο) λόγω της Σοβιετικής Ένωσης και των Νοτιοσλάβων (που ήθελαν τη Θεσσαλονίκη)», θα πει ο πρώην στρατηγός και στενός συνεργάτης του Τίτο και θα συμπληρώσει ότι όπλα από το πρώην σοβιετικό μπλοκ έφθαναν στην Ελλάδα (για το Δημοκρατικό Στρατό) μέσω της Γιουγκοσλαβίας.

«Τα όπλα- κυρίως του πεζικού- προέρχονταν από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Τσεχία, Ουγγαρία), συγκεντρώνονταν σε ένα παλιό εργοστάσιο, μεταξύ Βελιγραδίου και Πάντσεβο. Συσκευάζονταν  σε κιβώτια από ανθρώπους μας με μεγάλη μυστικότητα και φορτώνονταν  σε φορτηγό και το βράδυ με τη συνοδεία πρακτόρων μας,  της UDBA, μέσω Σκοπίων έφθαναν στην Μπίτολα και από εκεί μεταφέρονταν στα σύνορα για τους Έλληνες», λέει ο Καπίτσιτς.

Σημειώνει, ακόμη, ότι στη βοήθεια προς το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, ήταν τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα, που έφθαναν με τον ίδιο τρόπο στα ελληνικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον πρώην στρατηγό, η Γιουγκοσλαβία φιλοξένησε περίπου 10 χιλιάδες παιδιά από την Ελλάδα, τα οποία αργότερα έστειλε στις γειτονικές χώρες, όπως στη Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

«Δεν πιστεύω ότι κάποια από τα παιδιά αυτά παρέμειναν στη Γιουγκοσλαβία», σχολίασε ο 95χρονος Γιόβο Καπίτσιτς.

echedoros-a.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Σκόπια: Πρώην υπουργός- «Εχθροί μας οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, όχι οι Αλβανοί»

«Το μίσος για τους Αλβανούς φυτεύτηκε στα σχολεία της Σερβίας», σημειώνει σε άρθρο του ο Lubomir Fërçkovski, πρώην υπουργός και δύο φορές υποψήφιος πρόεδρος Δημοκρατίας στο νοτιοσλαβικό κράτος.


 «Οι ταυτότητες των λαών δεν απειλούνται από κοινότητες που έχουν διαφορετική ταυτότητα (όπως οι Αλβανοί), αλλά ο κίνδυνος για έναν λαό, προέρχεται από τους  λαούς που έχουν παρόμοια στοιχεία ταυτότητας» (όπως οι συγγενείς λαοί της Σερβίας και της Βουλγαρίας).

Υπενθυμίζει την ιστορία της Σλαβο-Αλβανικής συνεργασίας κατά τον Εθνικό Απελευθερωτικό Πόλεμο  κατά τον περασμένο αιώνα, όπου οι Αλβανοί είχαν συνεργασθεί με το τότε VMRO.

“Αλλά, αυτή η ιστορία, κρύβεται από το σλαβικό πληθυσμό και δεν διδάσκεται στα σχολικά εγχειρίδια- εξαιτίας των επιπτώσεων του συνδρόμου Σερβίας-Γιουγκοσλαβίας. Και αυτή ήταν μια πραγματική συνεργασία, ένας απελευθερωτικός αγώνας από κοινού με τα σλαβικά και αλβανικά κινήματα της εποχής», τονίζει.

Ο Φερσκόφσκι κατηγορεί το κυβερνών σλαβικό κόμμα των Σκοπίων ότι δημιουργεί την «αλβανοφοβία» και εξαπολύει μίσος προς τους Αλβανούς και εξηγεί ότι ποτέ ο σλαβικός λαός στην ιστορία του,  δεν είχε πρόβλημα με τους Αλβανούς.

«Όλα αυτά φυτεύτηκαν στο μυαλό μας από τα σχολεία της Σερβίας», θα επαναλάβει.

Θα τονίσει, ξεκάθαρα, ότι ο σλαβικός λαός των Σκοπίων,  κινδυνεύει τόσο από τους Σέρβους, όσο και από τους Βουλγάρους.

«Με τους δύο αυτούς λαούς, οι οποίοι είναι πολυπληθέστεροι, σε περίπτωση συμβίωσής μας, σε βάθος χρόνου θα είχε γίνει η αφομοίωσή μας», σημειώνει ο Φερτσκόφσκι.

Παρά την κυβερνητική αρμονία- Αλβανών και Σλάβων- εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, ο Φερτσκόφσκι ανησυχεί για την εθνο-πολιτισμική απόσταση μεταξύ του σλαβικού και του αλβανικού στοιχείου της χώρας και το μίσος το οποίο σκόπιμα διοχετεύεται.

Επιπλέον υπενθυμίζει ότι η σύγκρουση του 2011, έλαβε χώρα σε μια περίοδο αρμονικής διακυβέρνησης μεταξύ της σλαβικής κυβέρνησης και των αλβανικών κομμάτων  [σημειώνει το αλβανικό δημοσίευμα].

-
Σημ. Βαλκανικού Περισκόπιου: Ο Lubomir Fërçkovski (στα νοτιοσλαβικά Љубомир Фрчкоски) είναι ένας από τους συντάκτες του Συντάγματος της Νοτιοσλαβίας (πΓΔΜ) το 1991, συντάκτης, επίσης,  της Συμφωνίας της Οχρίδας το 2001, δύο φορές υποψήφιος πρόεδρος στη χώρα του και πρώην υπουργός Εσωτερικών με την κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών.

echedoros-a.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Ποιοι θα πληρώσουν τον ενιαίο φόρο ακινήτων το 2014

Τι περιλαμβάνει η εισήγηση του υπουργείου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων το 2014. Όλα τα εναλλακτικά σενάρια
Σήμερα αναμένεται να σταλεί από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση το σχέδιο για την επιβολή του ενιαίου φόρου σε όλα τα ακίνητα από το 2014.
Σύμφωνα με την Ημερησία, η εισήγηση του υπουργείου θα περιλαμβάνει όλα τα εναλλακτικά σενάρια για την εφαρμογή του νέου φόρου όπως:
"Την εφαρμογή του ενιαίου φόρου για τα κτίσματα και εντός σχεδίου ακίνητα χωρίς αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι συντελεστές του φόρου θα κλιμακώνονται από 0,1% έως και 1%. Εάν υπάρξει αφορολόγητο όριο αυτό θα είναι πολύ χαμηλό, της τάξεως των 20.000 - 50.000 ευρώ με την κλιμάκωση των συντελεστών να ξεκινά από 0,2% και να φθάνει μέχρι και το 1,5% ή ακόμη και το 2% για ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 2 ή 3 εκατ. ευρώ.
Σε όλες τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης ο φόρος το 2014 θα επιβληθεί με βάση το στρέμμα ενώ από το 2015 βάση επιβολής του φόρου θα είναι η αντικειμενική αξία κάθε έκτασης. Από τον φόρο αυτό πιθανότατα θα εξαιρεθούν μόνο οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες. Το δημοσιονομικό «κενό» περίπου 300 εκατ. ευρώ που θα δημιουργηθεί από τη φοροαπαλλαγή των καλλιεργήσιμων αγροτικών εκτάσεων σχεδιάζεται να καλυφθεί με την φορολόγηση των αδήλωτων αυθαιρέτων τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θα κληθούν τώρα να τα δηλώσουν στο Ε9 και με την υψηλότερη φορολόγηση των υπόλοιπων εκτός σχεδίου εκτάσεων γης".
Η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών θα εξεταστεί στην αυριανή συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής ενώ ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά αφού το τελικό σχέδιο θα πρέπει να παρουσιαστεί στην τρόικα και το νομοσχέδιο να έχει κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα.
Χθες από το Κιλκίς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως δεν πρέπει να φορολογηθούν για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες, λέγοντας ότι «Πρέπει να πάμε σε έναν δίκαιο φόρο ακινήτων με αφορολόγητο όριο, αναλογικό, που δεν θα επιβαρύνει βεβαίως τον αγρότη, πρωτίστως τον πραγματικό αγρότη».

news247
Διαβάστε περισσότερα » »

Ο ρόλος της Μοσάντ στην ανατροπή του Παπαδόπουλου και στην Τουρκική εισβολή στην Κύπρο!!!

Βίντεο - Αποκάλυψη

Για αυτό δεν θα ανοίξει ποτέ ο "Φάκελος της Κύπρου" από τους δημοκράτες....

Αποκαλύψεις για τον ρόλο του Χένρυ Κίσινγκερ, της Αμερικανικής πρεσβείας (με τον Εβραίο πρέσβη Ντάσκα...), της Μοσάντ και πολλά άλλα...  Δείτε το βίντεο:parkadoroi
[Πηγή] 
 e-rodios
Διαβάστε περισσότερα » »

Ομολόγησε το διπλό έγκλημα στην Εύβοια ο Πακιστανός

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αποκάλυψε ο 23χρονος Πακιστανός για τη δολοφονία του ζευγαριού στο Αλιβέρι. Τους σκότωσε εν ψυχρώ με σκοπό τη ληστεία. Συνελήφθησαν έξι ακόμα ομοεθνείς του
Τη δολοφονία του 56χρονου γυναικολόγου και της 54χρονης συζύγου του στη βίλα τους, στο Αλιβέρι της Εύβοιας, ομολόγησε ο 23χρονος Πακιστανός, ο οποίος είχε συλληφθεί το μεσημέρι της Κυριακής (02/06) από την αστυνομία.
Όπως προκύπτει από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής, ο δράστης τους σκότωσε εν ψυχρώ με σκοπό να τους ληστέψει ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, ενδείξεις για έγκλημα θρησκευτικού μίσους δεν υφίστανται.
Ο νεαρός αλλοδαπός ήταν στην υπηρεσία του άτυχου ζευγαριού. Από τα άτομα αυτά, άλλωστε, που εργάζονταν για τα θύματα, άρχισε η αστυνομία την έρευνα της μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος, το βράδυ του Σαββάτου (01/06).
Ο κύκλος στένευε σιγά-σιγά και στο τέλος επικεντρώθηκε στον Πακιστανό, ο οποίος να σημειωθεί ότι δεν διαθέτει άδεια παραμονής. Τον εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου και τον προσήγαγαν στην ασφάλεια, όπου ομολόγησε, δίνοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πρωτοφανές σε αγριότητα έγκλημα.
Όπως κατάθεσε, πρώτα σκότωσε τον άντρα στο υπνοδωμάτιο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και στη συνέχεια συνέθλιψε με τσιμεντένια πλάκα το κεφάλι της γυναίκας, στην αυλή του σπιτιού, ενώ εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει. Μάλιστα, φεύγοντας κλείδωσε το σπίτι και πήρε μαζί του τα κλειδιά. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η δολοφονία προσδιορίζεται χρονικά νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου.
Εκτός από τον δράστη, συνελήφθησαν έξι ακόμα άτομα, ομοεθνείς του, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, με έναν εξ αυτών να μην έχει τα νόμιμα έγγραφα διαμονής στη χώρα.

Ανθή Κουτσουμπού

(Με πληροφορίες από eviaportal.gr)
 news247
Διαβάστε περισσότερα » »

Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος σκοτώθηκε κυνηγώντας ανεμοστρόβιλο

Με τη ζωή του πλήρωσε το πάθος του για τους ανεμοστρόβιλους ο ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος Tim Samaras. Σκοτώθηκε μαζί με το γιο του (Vid)


Ο ομογενής μετεωρολόγος Tim Samaras , ο 24χρονος γιος του Paul  και ο φίλος του Carl Young , έχασαν τη ζωή τους ενώ ακολουθούσαν τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το El Reno της Οκλαχόμα και προκάλεσε τον θάνατο 14 ανθρώπων.
Ο 55χρονος Tim Samaras αφιέρωσε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες της ζωής μαθαίνοντας τα πάντα γύρω από τους ανεμοστρόβιλους.
Μάλιστα είχε συμμετάσχει και σε εκπομπή του Discovery Channel, αφιερωμένη στους  "Κυνηγούς ανεμοστρόβιλων" (Storm Chasers) και σε αυτούς που κυνηγούν τις καταιγίδες.
Oι τρεις κυνηγοί ανεμοστρόβιλων παρακολουθούσαν την καταιγίδα για να διαπιστώσουν το μέγεθός της, να συλλέξουν δεδομένα και να τραβήξουν βίντεο για τα τηλεοπτικά κανάλια και τους διαδικτυακούς τόπους.
"Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε πώς μπορεί να αλλάξει αυτός ο ανεμοστρόβιλος τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουμε τα ρεπορτάζ κακοκαιρίας, όμως ασφαλώς σχεδιάζουμε να συζητήσουμε το συμβάν", δήλωσε ο David Bloumental , εκπρόσωπος του καναλιού The Weather Channel για το οποίο είχαν εργαστεί στο παρελθόν ο Samaras και ο Young.
"Δυστυχώς είναι όλοι νεκροί, αλλά έκαναν αυτό που αγαπούσαν. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι χάσαμε το μεγάλο μας  αδερφό Tim μου και μεγάλο του  γιο, Paul", έγραψε ο Jim Samaras, στη σελίδα του αδελφού του στο Facebook.
O Ginger Zee, μετεωρολόγος του ABC News ο οποίος γνώριζε τον Tim ανέφερε ότι ο θάνατος του πρέπει να μας υπενθυμίσει τη δύναμη των καταιγίδων.
Ο Tim κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ "μέτρησης βαρομετρικής πίεσης (100 mbar) μέσα από έναν τυφώνα που κατέστρεψε την πόλη του Manchester στην πολιτεία της Νότιας Ντακότα, στις 24 Ιουνίου 2003," σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.
Ο 55χρονος είχε ιδρύσει την Twistex, με έδρα το Κολοράντο, για να συλλέγει δεδομένα, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα των ανέμων, με στόχο να βρει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τη δημιουργία ανεμοστρόβιλων. Η έρευνά του χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τις χορηγίες της National Geographic Society.
Ο Terry Garcia, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του National Geographic Society, δήλωσε για το χαμό του 55χρονου: "Ήταν ένας  θαρραλέος  και λαμπρός επιστήμονας που επιδίωκε να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο του ανεμοστρόβιλου και των κεραυνών."
Η οικογένεια Samaras, που έχει ελληνικές ρίζες, είχε κατασκευάσει ειδικά όργανα για την παρακολούθηση καταιγίδων και ανεμοστρόβιλων και αναρτούσαν έγκαιρες προειδοποιήσεις στην επίσημη σελίδα τους στο Διαδίκτυο.
Το 2004 ο Tim είχε δηλώσει στο CNN: "Για να βρεθείς στον δρόμο του ανεμοστρόβιλου, πρέπει να είσαι κοντά του. Εστιάζω στην ασφάλειά μας και φροντίζω να συγκεντρώνω τα απαραίτητα στοιχεία. Έχεις μόνο μια ευκαιρία να το δεις από κοντά".
Τρεις εργαζόμενοι του καναλιού τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το βανάκι τους εκτοξεύτηκε σε απόσταση 200 μέτρων από τους σφοδρούς ανέμους ενώ παρακολουθούσαν την καταιγίδα στο El Reno.

Πηγή:abcnews
news247
Διαβάστε περισσότερα » »

Σχέση Εβραίων και Κομμουνιστών για αυτονόμηση Μακεδονίας

Το έτος 1925 ο Διοικητής Γ΄ Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Οθωναίος σε συνέντευξη του στο ΕΘΝΟΣ (22.01.1925) έδινε εικόνα των κινήσεων των ΕβραιοΚομμουνιστών για αυτονόμηση της Μακεδονίας.
Για να δούμε λεπτομέρειες:

ΕΘΝΟΣ 22.01.1925

Το άρθρο στην 4η σελίδα έλεγε:
Τι μας λέει λίγο πολύ ο Αντιστράτηγος Γ΄Σώματος Στρατού;
1. Υπάρχει τάση αυτονομήσεως της Μακεδονίας
2. την τάση αυτήν την "τρέχουν" οι Κομμουνιστές
3. Αυξάνει η δύναμη των Κομμουνιστών από εργάτες που εισχωρούν νομίζοντας ότι θα λύσουν το πρόβλημα τους με το να ενωθούν με τους Κομμουνιστές
4. Οι Κομμουνιστές προσπαθούν να εισχωρήσουν στο Στράτευμα
5. τα 3/4 των Κομμουνιστών είναι Εβραίοι
σημείωση: Το 3ο, δηλαδή ότι οι εργάτες εισχωρούν στον Κομμουνισμό "νομίζοντας" σημαίνει ότι ο Αντιστράτηγος γνώριζε καλά από τεχνικές της Κομμουνιστικής Προπαγάνδας.
σημείωση: Το 4ο δεν ξέρω σε πόσους θυμίζει το Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. δηλαδή τον Εβραίο και Κομμουνιστή Ανδρέα Παπανδρέου... (αποδείξεις ΕΔΩ)
eleftheriskepsii 
Διαβάστε περισσότερα » »

ΩΣ ΤΟ 2016 ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

eforia2009122801245_120815431_type12128Για άλλα δύο χρόνια πέραν του αρχικού σχεδιασμού, και συγκεκριμένα έως το 2016, αναμένεται να εφαρμόζεται η εισφορά αλληλεγγύης, που κυμαίνεται από 1% έως 4% στο σύνολο των εισοδημάτων, σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας θα παρουσιάσει την πρότασή του για τον ενιαίο φόρο ακινήτων και την επομένη συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι της τρικομματικής επιτροπής.

Την ίδια ημέρα έρχονται στην Αθήνα τα στελέχη της τρόικας για τον τακτικό τριμηνιαίο έλεγχο της οικονομίας.

Η πρόταση του κ. Στουρνάρα αναμένεται να περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια για τη φορολόγηση όχι μόνο των αγροτεμαχίων, αλλά και του συνόλου της ακίνητης περιουσίας.

Το στοίχημα είναι ετήσια έσοδα ύψους 3,1 δισ. ευρώ, ενώ με τα σενάρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι αποκλείεται η φορολόγηση των κατ’ επάγγελμα αγροτών.

Αυτό το σενάριο οδηγεί σε δημοσιονομικό «κενό» της τάξεως των 200-300 εκατ. ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να να καλυφθεί από τη φορολόγηση αυθαιρέτων που δεν έχουν δηλωθεί, την υψηλότερη φορολόγηση των ακινήτων των επιχειρήσεων, καθώς και την υψηλότερη φορολογία σε αδήλωτα αγροτεμάχια και όσα βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.


Newsroom ΔΟΛ
eleftheriskepsii 
Διαβάστε περισσότερα » »

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ!!!!ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!!![ΒΙΝΤΕΟ]!!!!

ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ …”ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ” !!!

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ!!!
ΟΙ ΗΠΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!!!
Το Κατοχικό σχέδιο προβλέπει!!!

1]Δημιουργία ομάδας επιτροπείας,που θα περιλαμβάνει,την ομάδα εποπτείας,το συντονιστικό
όργανο που θα βρίσκεται πάνω από τον πρωθυπουργό.

2]Την υψηλή εποπτεία του ελέγχου εξουσίας,θα έχει ένα υπερεθνικό όργανο στις Βρυξελλες,
πλαισιωμένο από 120 τεχνοκράτες,[σύν 80 που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα,]και επικεφαλής
θα είναι ο Χόρστ Ραίχενμπαχ,ο οποίος θα έχει τον πρώτο λόγο έναντι του εκλεγμένου πρωθυπουργού
της Ελλάδας!!!ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΡΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ!!!

3]Οι αποφάσεις της Task Force προβλέπουν την παρουσία στα υπουργία ”τοποτηρητών” των κρατών
που παρέχουν ”τεχνική”υποστήριξη στην Ελλάδα και αποκαλούνται ”contact point.”

4]Τα κράτη που δίνουν το ”Know How” ονομάζονται ”δωρητές.”
Το καθεστώς των ”δωρητών”λετουργεί διασυμμαχικά μέσα στην Ε.Ε.
Οι ”ΜΕΓΑΛΟΙ” είναι οι ΗΠΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΓΑΛΛΙΑ,ΒΡΕΤΑΝΙΑ!!!
Από κοντά ”δωρητές”βαπτίζονται και οι μικρότερες αλλά πλούσιες χώρες όπως η Σουηδία
και η Δανία.

Έχουν ήδη μοιράσει την Ελλάδα και έχουν αρπάξει από μία μερίδα τα μιάσματα!!!
Είμαι συγκλονισμένη και αυτήν την στιγμή που γράφω τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου!!!
Στο βίντεο θα δείτε και θα ακούσετε όλες τις πληροφορίες για το ξεπούλημα της τιμημένης Πατρίδας μας!!!Της Ελλάδας μας!!!

Την παρέδωσαν άνευ όρων οι Προδότες, οι Εφιάλτες, οι Ιούδες που μας κυβερνούν!!!

ΑΡΓΗΣΑΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΑ Ή ΤΟ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!!!
ΣΗΚΩΘΗΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!!!
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ!!!
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!!


Μαρία Τουφεξή

eleftheriskepsii
Διαβάστε περισσότερα » »

ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Τρώμε Βαρέα Μέταλλα.

Βαρέα μέταλλα στο πιάτο μας. Ένας ανερχόμενος διατροφικός κίνδυνος! 
 
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σε σημαντικό βαθμό η συσσώρευση βαρέων μετάλλων στα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα – και μάλιστα χωρίς κάποια ιδιαίτερη μείωση, σε αντίθεση με άλλες τοξικές οργανικές ενώσεις.
Αφού αυτά τα προϊόντα αποτελούν το βασικότερο κρίκο στην τροφική αλυσίδα, η είσοδος των βαρέων μετάλλων στα αγροτικά οικοσυστήματα θεωρείται, από τους επιστήμονες, θεμελιώδους σημασίας, καθώς η επιβάρυνση της υγείας του καταναλωτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αθροιστικά.

Βαρέα μέταλλα είναι τα μέταλλα εκείνα που… έχουν ειδικό βάρος μεγαλύτερο από αυτό του σιδήρου και είναι τοξικά σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Τα βαρέα μέταλλα τα ανευρίσκουμε στη φύση είτε διαλυμένα ως ιόντα στο νερό, είτε ως μεταλλεύματα στους βράχους, είτε ακόμα προσκολλημένα σε μόρια του αέρα
Τα βαρέα μέταλλα, σε γενικές γραμμές δεν αποβάλλονται από τον οργανισμό, όση αποτοξίνωση και να κάνει κάποιος, και θεωρούνται μια από τις αιτίες για πολλές χρόνιες ασθένειες όπως πονοκέφαλοι, σκλήρυνση κατά πλάκας, αλτσχάιμερ, κ.λπ.Η επιβάρυνση της τροφικής αλυσίδας με βαρέα μέταλλα οφείλεται στη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στους υδάτινους αποδέκτες, καύση στερεών απορριμμάτων, η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριμμάτων (περιέχοντα βαρέα μέταλλα) στο έδαφος, η καύση συμβατικών καυσίμων κ.α. Δεδομένου ότι τα βαρέα μέταλλα δεν αποικοδομούνται, συσσωρεύονται στο έδαφος και τα νερά (γλυκά και αλμυρά), με αποτέλεσμα να περνούν στην τροφική αλυσίδα. Η τοξικότητά τους εξαρτάται από το είδος του βαρέως μετάλλου, τη συγκέντρωσή του, την συνύπαρξη του με άλλα βαρέα μέταλλα, και το είδος του μεγαοργανισμού.

Αρσενικό: Το ανόργανο αρσενικό συγκεντρώνεται στους μύες, τον εγκέφαλο, τον σπλήνα, τους νεφρούς, την καρδιά, τα μαλλιά και τα νύχια. Δηλητηρίαση από αρσενικό προκαλεί παράλυση του νευρικού συστήματος, κώμα και θάνατο, ενώ χρόνια έκθεση προκαλεί μυϊκή ατονία, απώλεια όρεξης, απώλεια βάρους, τριχόπτωση και καρκινογένεση.

Κάδμιο: Το κάδμιο σε τοξικές συγκεντρώσεις και χρόνια έκθεση, είναι δυνατόν να προκαλέσει νεφρικές και ηπατικές βλάβες, υπογονιμότητα στους άνδρες, και καρκινογένεση.

Μόλυβδος: Ο μόλυβδος προκαλεί βλάβες στο νευρικό σύστημα (και κυρίως στον παιδικό πληθυσμό σχετίζεται με προβλήματα πνευματικής καθυστέρησης), ηπατικές και νεφρικές βλάβες, ευνοεί την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, και καρκινογένεση.
Δείτε:
Μόλυβδος και υγεία.

Υδράργυρος: Ο υδράργυρος ανιχνεύεται κατά κύριο λόγο στα αλιεύματα που προέρχονται από ρυπασμένες περιοχές, και συγκεντρώνεται στο ήπαρ και τους νεφρούς προκαλώντας αντιστοίχως βλάβες, προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλεί προβλήματα που σχετίζονται με την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, και καρκινογένεση.

Χρώμιο: Το εξασθενές χρώμιο προκαλεί καρκινογένεση, ηπατικές και νεφρικές διαταραχές, δερματίτιδες, και όταν εισέρχεται από την αναπνευστική οδό είναι δυνατόν να προκαλέσει εκτός από καρκίνο των πνευμόνων και χρόνια βρογχίτιδα.

Χαλκός: Ο χαλκός είναι ένα μέταλλο το οποίο είναι απαραίτητο στον ανθρώπινο οργανισμό αφού συμμετέχει στην ανάπτυξη του αγγειακού και σκελετικού συστήματος, βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου, βοηθά στη λειτουργία του νευρικού συστήματος, όμως αν υπερβούμε την ημερήσια διαιτητική πρόσληψη σε χαλκό είναι δυνατόν να εμφανιστούν νεφρικές και ηπατικές διαταραχές.
Δείτε:
Χαλκός και υγεία!

Τα βαρέα μέταλλα συσσωρεύονται σε πρωτεϊνικούς ιστούς και τα οστά. Έτσι οι καταναλωτές θα πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση ύδατος από ρυπασμένες περιοχές, καθώς και την κατανάλωση συκωτιού και νεφρών από μεγάλης ηλικίας ζώα, και ζώα που προέρχονται από ρυπασμένες περιοχές, καθώς επίσης και τρόφιμα βολβούς (πατάτες, κρεμμύδια, καρότα), που παρήχθησαν σε βεβαρημένες με βαρέα μέταλλα περιοχές.
Δείτε:
Νερό - Δηλητήριο σε όλη την Ελλάδα.

Στο περιβάλλον έχουν ανιχνευθεί άνω των 40 στοιχείων που ανήκουν στην κατηγορία των μετάλλων. Επικίνδυνα είναι τα αποκαλούμενα βαρέα μέταλλα όπως βηρύλλιο, κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, άργυρος, χρυσός, χρώμιο, ψευδάργυρος και χαλκός. Τα πολύτιμα μέταλλα (άργυρος, χρυσός) ανακτώνται από τα υγρά απόβλητα λόγω της τιμής τους και έτσι δεν είναι πρακτικά ρύποι. Θεωρούνται τοξικά όσα μέταλλα έχουν δυσμενή επίδραση στους οργανισμούς ακόμη και όταν βρίσκονται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.Η κυριότερη πηγή μετάλλων στο περιβάλλον είναι το έδαφος της γης όπου βρίσκονται όλα σχεδόν τα μέταλλα και τα οποία με διάφορους γεωχημικούς κύκλους και ανθρωπογενείς επεμβάσεις ανακατανέμονται στα διάφορα περιβαλλοντικά διαμερίσματα. 
 
Η βιομηχανική, τεχνολογική και γεωργική δραστηριότητα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης από μέταλλα, από την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων, μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις, εμπλουτισμό και παραγωγή μεταλλικών αντικειμένων, χρήση λιπασμάτων, κλπ. 
 
Η καύση στερεών καυσίμων είναι μία άλλη πηγή εκπομπής μετάλλων στην ατμόσφαιρα που τελικά εναποτίθενται στο έδαφος και τα νερά.

Τα μέταλλα δεν αφομοιώνονται, λόγω αδυναμίας των οργανισμών να τα «αναγνωρίσουν», ούτε όμως αποβάλλονται από το σύστημα των οργανισμών, κατά συνέπεια συσσωρεύονται και μάλιστα εκλεκτικά σε ορισμένους ιστούς (συκώτι, νεφρά) εμφανίζοντας έτσι υψηλές συγκεντρώσεις. Οι κυριότερες δράσεις τους είναι και καρκινογόνες.

Η καρκινογόνος δράση των μετάλλων έχει μελετηθεί με μεγάλο αριθμό τοξικολογικών ερευνών και έχει βρεθεί ότι ο μηχανισμός της άμεσης προσθήκης σε κυτταρικό DNA (που προκαλεί μεταλλάξεις) είναι δευτερεύουσας σημασίας, σε σχέση με τη δράση μέσω οξειδωτικών βλαβών στο DNA που προκαλούνται από την παραγωγή ελευθέρων ριζών.


Δείτε ακόμη: Τα βαρέα μέταλλα βρήκαν τον δάσκαλό τους!

Το μανταρίνι και τα βαρέα μέταλλα!

Αποτοξίνωση βαρέων μετάλλων με σάλτσα κόλιανδρου!


Βιβλιογραφία
-Αθ. Βαλαβανίδης « Οικοτοξικολογία και περιβαλλοντική τοξικολογία» Πανεπιστήμιο Αθηνών 2007
-ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων, Ε. Γρηγοροπούλου 2005
Το είδα: tapantamefusikotropo.blogspot.gr

Και: chimikoergastirio.blogspot.gr
eleftheriskepsii
Διαβάστε περισσότερα » »