Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Κεφαλικός φόρος 650 ευρώ για Αγρότες - Κτηνοτρόφους - Μελισσοκόμους

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία συνάδελφοι για το φορολογικό καθεστώς που θα ισχύσει από 1-1-2014 για τους Αγρότες - Κτηνοτρόφους - Μελισσοκόμους - Ψαράδες κτλ.

Τα σχέδια της κυβέρνησης είναι να τους φορολογήσει όχι τεκμαρτά όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά με βάση βιβλία εσόδων εξόδων που θα υποχρεωθούν να τηρούν.

Με απλά λόγια η αγροτική δραστηριότητα ορίζεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία φορολογείται, από 1ης-1-2014 με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.
Αφού όμως θα θεωρείται επιχειρηματική η δραστηριότητα τους, θα κλειθούν να πληρώσουν και 650 ευρώ τον χρόνο τέλος επιτηδεύματος!

Συν το ότι θα βιβλία θα τα ενημερώνουν οι φοροτεχνικοί μας, σημαίνει ένα επιπλέον κόστος και η δική τους αμοιβή.Από ότι αντιλαμβάνομαι εξαίρεση σε αυτά τα μέτρα θα αποτελούν μόνο τα ορεινά χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους...

Η εν λόγο ανάρτηση γίνεται γιατί δεν βλέπω καμία ενέργεια από την πλευρά των Μελισσοκομικών Συλλόγων ή της Ομοσπονδίας προκειμένου να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθούν έστω οι προθέσεις των πολιτικάντιδων για την φορολογική καταιγίδα που έρχεται.

Συνάδελφοι αναρωτιέμαι αν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια να περιμένουμε τον επαγγελματικό μας θάνατο....

Σας ενημερώνω για να γνωρίζετε τι έρχεται ώστε κανείς μετά να μην ισχυριστεί ότι δεν ήξερε, ούτε μελισσοκόμος ούτε πρόεδρος...

Ακολουθεί η ερώτηση της βουλευτού Φεβρωνίας Πατριανάκου προς τον Υπουργό Οικονομικών για το θέμα!!!
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής:
Στο νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) είχε προβλεφθεί ότι υπάγονται οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, καθώς και οι αγρότες που πωλούν τα αγαθά τους στη λαϊκή αγορά και μόνον για τη δραστηριότητά τους αυτή.
Ρητώς είχε προβλεφθεί ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα και συνεπώς δεν υποχρεούνται σε τήρηση των προβλεπόμενων από αυτόν φορολογικών στοιχείων και ότι το εισόδημά τους από την άσκηση της δραστηριότητάς τους προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο (υποπαρ. Ε1 του Ν. 4093/9-11-2012 σε συνδυασμό με εγκύκλιο Υπ. Οικονομικών 1004/04-01-2013).
Λίγες ημέρες όμως μετά την ψήφιση του Κ.Φ.Α.Σ., ψηφίστηκε ο Ν. 4110/18-1-2013, με τον οποίο καταργείται, από 1ης-1-2014, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των αγροτών, βάσει του οποίου καθορίζονταν κατ’ έτος τα ελάχιστα τεκμαρτά ποσά δηλωτέου εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης, είδος προϊόντος και είδος εκτρεφόμενου ζώου κατά περίπτωση.
Με την κατάργηση όμως της διάταξης αυτής, καταργείται και μία από τις προϋποθέσεις υπαγωγής των αγροτών στο ειδικό καθεστώς, για το οποίο δεν προβλεπόταν η υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Κατά συνέπεια και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όπως προκύπτει, θα υποχρεούνται σε τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κ.Φ.Α.Σ. βιβλίων και στοιχείων, από 1-1-2014.


Επιπλέον και με το νέο πλέον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), η αγροτική δραστηριότητα ορίζεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία φορολογείται, από 1ης-1-2014 με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.
Με το καθεστώς αυτό που διαμορφώνεται, το σύνολο των αγροτών, επομένως ακόμα και εκείνοι που διαθέτουν μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή μικρό αριθμό εκτρεφόμενων ζώων, οι οποίοι αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία, θα υποχρεούνται να υπαχθούν σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτητική διαδικασία τήρησης και έκδοσης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
Τη διαδικασία αυτή οι αγρότες είναι έως και αδύνατον να διεκπεραιώνουν μόνοι τους, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε ειδική επαγγελματική συνδρομή, που συνεπάγεται εκτός από ταλαιπωρία και κόστος. Πέραν της επιβάρυνσης αυτής, όμως, θα υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως και το τέλος επιτηδεύματος.
Είναι προφανέστατο το αδιέξοδο που δημιουργείται για τους αγρότες με μικρές στρεμματικές και συνολικές αποδόσεις και τα φυσικά πρόσωπα με μικρά αγροτικά εισοδήματα, δεδομένου ότι πλέον η καλλιέργεια των περιορισμένων στρεμματικά εκτάσεων και η εκτροφή μικρού αριθμού ζώων καθίσταται ασύμφορη, με ό,τι συνεπάγεται για την αγροτική οικονομία, πολλώ δε μάλλον για την επιδιωκόμενη επανεκκίνηση της.
Κατά τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου και μετέπειτα Ν. 4110/2013, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, είχατε δεσμευθεί ότι θα εξαιρεθούν τα μικρά αγροτικά εισοδήματα από τη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος βάσει βιβλίων εσόδων-εξόδων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.- Προτίθεται να εξαιρέσει τα μικρά αγροτικά εισοδήματα από την υποχρέωση τήρησης και έκδοσης βιβλίων και στοιχείων, καθώς και καταβολής τέλους επιτηδεύματος; Τι είδους όριο θα τεθεί (π.χ. εισοδηματικό, στρεμματικό) και με ποια συγκεκριμένα κριτήρια;
2.- Στην περίπτωση αυτή, με ποιο τρόπο θα φορολογούνται τα μικρά αγροτικά εισοδήματα που θα εξαιρεθούν από τη φορολόγηση βάσει βιβλίου εσόδων-εξόδων, δεδομένου ότι καταργείται, από 1ης-1-2014, το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού γεωργικού εισοδήματος;
3.- Ποιες κατηγορίες τελικά αγροτικών εισοδημάτων θα φορολογούνται από 1ης-1-2014 βάσει βιβλίου εσόδων-εξόδων; Κατ’ επέκταση για ποιες κατηγορίες αγροτών, αλλά και φυσικών προσώπων που δηλώνουν αγροτικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα ισχύσει η υποχρέωση τήρησης-έκδοσης φορολογικών στοιχείων και βιβλίων και ποιων συγκεκριμένα;
4.- Προτίθεται να εξαιρέσει από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος τους αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν επιπλέον και αγροτικό εισόδημα, οι οποίοι θα υπαχθούν τελικά στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.; Σε περίπτωση που δεν προβεί στη ρύθμιση αυτή, προτίθεται να προβλέψει μειωμένο τέλος επιτηδεύματος;
5.- Θα ισχύσουν, για τους αγρότες που θα κριθούν υπόχρεοι για καταβολή τέλους επιτηδεύματος, οι προβλεπόμενες (παρ. 3 άρθρου 31 Ν. 3986/2011) εξαιρέσεις που ισχύουν για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες; Θα εξαιρεθούν δηλαδή από την καταβολή του τέλους οι αγρότες των χωριών με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και των νησιών με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, οι αγρότες που ασκούν δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο της 5ετίας και αυτοί που απέχουν 3 χρόνια από το έτος συνταξιοδότησής τους; Στην τελευταία περίπτωση, ποιο ηλικιακό έτος θα λογίζεται ως έτος συνταξιοδότησης;
MELISSOCOSMOS
Διαβάστε περισσότερα » »

Άγνωστοι Έλληνες: Όταν οι Έλληνες πορεύονταν Εις Πανίαν

Ακολουθώντας το αέναο ταξίδι των Ελλήνων σε όλον τον κόσμο φτάνουμε σιγά – σιγά στην Ισπανία, την χώρα των Πομπλαδόρες Γκριέκος και των Βάσκων.
Η Ισπανία ανέκαθεν υπήρξε αγαπημένος προορισμός των Ελλήνων από τα αρχαία κιόλας χρόνια…
Ο Ηρακλής πρώτα πρώτα είχε εκστρατεύσει εκεί, γεγονός που πιστοποιείται από τον Φάρο του στην σημερινή Κορούνια, από το όνομα «Πυρηναϊκή», το οποίο απεδόθη στην χερσόνησο από τον ίδιο προς τιμήν της γυναίκας του Πυρήνας αλλά και από χιλιάδες ακόμη πόλεις που ιδρύθηκαν από εκείνον.
Ο γιος του Ηρακλή, επιπλέον, ονομαζόταν Ίβηρας και θεωρούνταν γενάρχης της Ιβηρίας!
Χαρακτηριστική της παρουσίας του μεγάλου αυτού ήρωα στην εν λόγω περιοχή είναι και η ονομασία της σημερινής Διώρυγας του Γιβραλτάρ, που παλαιότερα έφερε το όνομα «Ηράκλειες Στήλες»!
Αρκετά χρόνια αργότερα έφτασε η σειρά αρχικά του Διονύσου να επισκεφθεί εκείνα τα μέρη και έπειτα του Οδυσσέα, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση ίδρυσε την πόλη Ιβηρία στην θέση που βρίσκεται η σημερινή Λισσαβώνα!
Λέγεται μάλιστα πως ο Διόνυσος μετονόμασε την Εσπερία (παλιά ονομασία Ισπανίας) σε Ισπανία, προς τιμήν του Πάνα, ο οποίος τον είχε συνοδεύσει στην εκστρατεία του (Ις-Πανίαν: Εις Πανία)!
«Πᾶνα κατέλιπεν ἐπιμελητὴν τῶν τόπων, ὃς τὴν χώραν ἀπ´ αὐτοῦ Πανίαν μετωνόμασεν· ἣν οἱ μεταγενέστεροι παραγώγως Σπανίαν προσηγόρευσαν, καθὼς ἱστορεῖ Σωσθένης ἐν ιγʹ Ἰβηρικῶν» Πλούταρχος (Περί Ίσιδος και Οσίριδος).
Ο Στράβων στα βιβλία του Β’, Γ’, Δ’, Ε’ των Γεωγραφικών αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι πολλοί ομηρικοί ήρωες πέρασαν από εκείνα τα μέρη (Αινείας, Μενέλαος, κ.α.).
Καταγράφει επίσης την ύπαρξη των Λουσιτανών (αρχαίας επαρχίας της Ιβηρικής χερσονήσου), οι οποίοι είχαν επιλέξει να ακολουθούν τον τρόπο ζωής των Σπαρτιατών. Έτρωγαν λιτά, οργάνωναν ιππικούς, γυμναστικούς και οπλιτικούς αγώνες και εξασκούνταν γενικότερα στις πολεμικές τέχνες.
Όπως λοιπόν μπορούμε να δούμε, οι Έλληνες προσέθεσαν άλλον έναν σταθμό στις αποικίες τους γύρω από την Μεσόγειο, γεγονός που φαίνεται και από την πλειάδα ελληνικών πόλεων κατά μήκους όλης της Ιβηρίας!
-Εμπόρειον, Ampuries: Η πιο σημαντική Ελληνική αποικία. Οι Έλληνες, Φωκαείς συγκεκριμένα, έμαθαν τους ντόπιους να καλλιεργούν με αγάπη τις ελιές και τα’ αμπέλια. Ονομάστηκε έτσι γιατί ήκμασε το εμπόριο. Όπου πήγαιναν οι Έλληνες έδιναν απλόχερα και φιλότιμα πολιτισμό και οργάνωναν εμπορικούς σταθμούς, αφού είχαν έντονα ανεπτυγμένο το εμπορικό δαιμόνιο. Στο Εμπόρειον εισήχθη η πολεοδομία των ελληνικών πόλεων και κόπηκαν τα πρώτα νομίσματα στην περιοχή.
-Καλλίπολη (Βαρκελώνη), Ζάκαθα (Sagundo, ιδρύθηκε από Ζακυνθινούς), Άκρα Λευκή (Alicante), Ταρτησσός (οι Ισπανοί ισχυρίζονται πως είναι η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης), Ρόδη (Rosas), Καρθαγένη (Cartagena), Άβδηρα (στην μνήμη του Άβδηρου, φίλου του Ηρακλή), Πίνητος, Κερεσός, Κάλπη, Ημεροσκόπειον ή Αρτεμίσον, Μαινάκη (Malaca), Εβυσος (Ibiza), και πολλές άλλες.
Φυσικά οι προαναφερθείσες πόλεις βρίθουν ελληνικού στοιχείου μέσω των πολυάριθμων ελληνικών οικοδομημάτων, των θεάτρων, των ναών, των αγαλμάτων (Ανδριάντας Ασκληπειού ύψους 2μ.!), των εορτών, κλπ.
Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα αποτελούν οι γνωστοί αγώνες ταυρομαχίας των Ισπανών, που υφίστανται ως σήμερα και που διαθέτουν τις ρίζες τους στα ταυροκαθάψια της μινωικής εποχής, στο οποίο ο αθλητής εκτελούσε άλματα πάνω από τον ταύρο.
Έχουν βρεθεί αρκετές παραστάσεις και στην Κρήτη (τοιχογραφίες, αγαλματίδιο, σφραγίδες) αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας (Πύλος, Τίρυνθα) και στην Μικρά Ασία (Σμύρνη). Από αυτά προήλθαν οι ισπανικές ταυρομαχίες. Βέβαια στην σημερινή Ισπανία το άθλημα είναι βάρβαρο, αφού στην Ελλάδα δεν θανατωνόταν ο ταύρος, που ήταν ιερό ζώο.
Ας δούμε τώρα λίγα πράγματα για τους δύο κατεξοχήν ελληνογενείς πληθυσμούς της Ισπανίας, τους Πομπλαδόρες Γκριέκος, που πρόκειται για Έλληνες κατοίκους από την Ελίκη, Ελίτσε, και τους Βάσκους που είναι εγκαταστημένοι στα δυτικά Πυρηναία όρη (<Πυρήνα, σύντροφο Ηρακλή).
Οι pobladores Griegos, ενθυμούμενοι την Ελληνική τους καταγωγή, εορτάζουν κάθε χρόνο την ελληνική εβδομάδα που περιλαμβάνει την τυπική ζωή μιας αρχαίας ελληνικής πόλης: Ραψωδίες, θέατρα, χορός, πυρσοί, παρελάσεις οπλιτών, αμφορείς, αρχαία νομίσματα, κτερίσματα, χιτώνες, περικνημίδες και λόγος ομηρικός. Παράλληλα τιμούν με θρησκευτικές παραστάσεις την Κοίμηση της Θεοτόκου κάθε 15η Αυγούστου.
Όσον αφορά τους Βάσκους, υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την καταγωγή τους (Λιβύοι, Φοίνικες, Ίβηροι, κλπ). Πιο πειστική φαντάζει η ελληνική αν σκεφτούμε ότι πέραν της ελληνικής τους νοοτροπίας και κουλτούρας, οι ίδιοι οι Βάσκοι δηλώνουν Έλληνες!
Ειδικότερα είναι γνωστοί για την φιλοξενία, την υπερηφάνεια, την φιλοπατρία και τις στρατιωτικές τους ικανότητες.
Ο Στραβων αναφέρει (Γ’ 155):
«Οι παλαιοί πολεμιστές ζούσαν κατά Σπαρτιατικό τρόπο και φορούσαν περικνημίδες. Οι Δρυΐδες προέβλεπαν τα μελλούμενα από σφάγια των θυσιών, αφού εξέταζαν τα σπλάχνα τους (…) Ιδρύθηκαν πόλεις που έχουν ονόματα, όπως Έλληνες, Αμφίλοχοι, διότι ο Αμφίλοχος πέθανε εδὠ. Προσφέρουν κατά τρόπον ελληνικό (…) Είναι το έθνος των Ουασκόνων».
Οι Βάσκοι καλλιεργούν, ως κλασσικοί Έλληνες, με φροντίδα τα σταφύλια και τις ελιές και διατηρούν υπερβολική αγάπη για την Ελλάδα. Ποιος ξεχνάει την πρόταση των Βάσκων Ευρωβουλευτών ν’ αποτελούν τα Ελληνικά την επίσημη γλώσσα της Ευρώπης, κάτι που φυσικά καταψηφίστηκε και από Έλληνες «ευρωπαϊστές».
Στο Μπιλμπάο στεγάζεται η Ελληνική Βασιλική Ακαδημία.
Και μιας και μιλήσαμε για γλώσσα, ας δούμε ενδεικτικά ορισμένες εκ των ισπανικών λέξεων που έχουν ελληνική ρίζα:
Aire< αήρ
Tala< τάλας (φτωχός)
Henada< χελιδών (Δωρική Διάλεκτος, κατά την οποία το λ τρέπεται σε ν)
Tronu< θρόνος
Herria< χώρα
estadio> στάδιον
mozo(υπηρέτης)>μόθων(γιος δούλου)
Ana< Άν(ν)α (προσφώνημα Ελλήνων για τον Δία που προέρχεται από το επίρρημα άνω)
Αλλά και το επιφώνημα των Ισπανών «όλε» προέρχεται από την ελληνική φράση θρήνου «ὦ ὀλε δαῖμον»!
Δείτε το βίντεο όπου το ελληνικό DNA βγαίνει στην επιφάνεια και μιλάει από μόνο του:


Υπάρχει επίσης πλήθος Ισπανών φιλελλήνων:
Χουάν Βαλέρα (σημαντικός ποιητής και πεζογράφος, απέδωσε πρώτος νεοελληνικά ποιήματα στα ισπανικά).
Αντόνιο Ρουμπιό Λιουκ (φιλόλογος, ένεθρμος φιλέλληνας, απέδωσε στα ισπανικά κείμενα ελληνικής λογοτεχνίας).
Μπέργκνες ντε λας Κάσας (Καταλανός ελληνιστής, πίστευε ότι η καταλανική πολιτιστική ιδιαιτερότητα έπρεπε να συνδεθεί με τον ελληνικό πολιτισμό)
Federico Krutwig Sagredo (Βάσκος ελληνιστής, θεωρούσε τα ελληνικά μητέρα όλων των γλωσσών)
Pedro Olalla (Ελληνιστής των ημερών μας θεωρεί τον Ελληνισμό ελπίδα του μέλλοντος)
Σημαντικοί μεταγενέστεροι Έλληνες που αγαπήθηκαν από τους Ισπανούς ήταν ο γνωστός Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο) καθώς και ο λόγιος Δημήτρης Δούκας που προσκλήθηκε να διδάξει τα ουμανιστικά γράμματα στην πρώιμη αναγεννησιακή Ισπανία.
Σήμερα εδράζει μεγάλος αριθμός οργανώσεων και ιδρυμάτων που αφορύν τον Ελληνισμό της Ισπανίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά το «Iberia Graeca», που ξεκίνησε επίσημα την λειτουργία του το 2010 από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας και την Κυβέρνηση της Καταλανίας με σκοπό την ταξινόμηση και πιο εμπεριστατωμένη μελέτη του τεράστιου όγκου ελληνικών αρχαιολογικών ευρημάτων που ανακαλύπτονται συνεχώς στην πόλη Εμπόριον.
Η Ισπανία αποτελεί έναν ακόμα αξιομνημόνευτο σταθμό των Ελλήνων που πιστοποιεί το αδιάκοπο ταξίδι τους όχι μόνο στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Φυσικά η Ελλάδα εξακολουθεί να κρατά σφαλισμένη την πόρτα σε αυτούς τους Έλληνες που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στην χώρα μας αλλά και στον Ελληνισμό γενικότερα, κάτι που ήδη κάνουν…


ΠΥΓΜΗ.gr
apocalypsejohn
Διαβάστε περισσότερα » »

Δύο οι νεκροί από την κακοκαιρία στη Ρόδο. Νεκρή εντοπίστηκε η δασκάλα, αγνοείται ένας συνάδελφός της

Νεκρή εντοπίστηκε και μια δεύτερη γυναίκα στη Ρόδο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου (Vid)Ανείπωτη Τραγωδία στη Ρόδο, με την κακοκαιρία να στοιχίζει τη ζωή σε δύο γυναίκες. Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου εντοπίστηκε νεκρή η εκπαιδευτικός που αγνοείτο από χθες το απόγευμα, όταν έπληξε το νησί η κακοκαιρία.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου συναδέλφου της.
Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου Ιωάννης Γαϊτανίδης είπε στο Mega ότι οι δύο δάσκαλοι παρασύρθηκαν στον χείμαρρο της Κρεμαστής στην Ιαλυσό, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπαθε βλάβη και προσπάθησαν να φύγουν πεζή.
Μαζί τους ήταν ακόμη ένας δάσκαλος, ο οποίος κατάφερε να διασωθεί. Η άτυχη γυναίκα, ηλικίας 27 ετών, ξεβράστηκε στη θάλασσα της Κρεμαστής.
Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο περιφερειάρχης Δωδεκανήσων Φώτης Χατζηδιάκος, έκανε λόγο για πρωτόγνωρο φαινόμενο στο νησί. Επειτα από αίτημα του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και του δημάρχου της Ρόδου οι πληγείσες, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών, περιοχές της Ρόδου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Εν τω μεταξύ, αργά το βράδυ της Παρασκευής μια γυναίκα 40 ετών ανασύρθηκε νεκρή, από άνδρες της Πυροσβεστικής από την κοίτη χειμάρρου στην γέφυρα Μαριτσών στην Ιαλυσό.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή αφού υποχώρησαν τα νερά μετά την θεομηνία που έπληξε το βόρειο τμήμα του νησιού.
Στο νησί μεταβαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες ομάδα της ΕΜΑΚ με ελικόπτερο Super Puma. Μαζί θα βρίσκεται και η γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου.
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, η υπηρεσία της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί 130 κλήσεις για παροχές βοηθείας και αντλήσεις υδάτων.

πηγή: rodosinfonews.com
news247
Διαβάστε περισσότερα » »

Το βίντεο με τις δηλώσεις του Νότη Σφακιανάκη για ΧΑ

ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ "ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ"
Δείτε το βίντεο από τις δηλώσεις που έκανε ο γνωστός τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης αναφορικά με τη στήριξη που δήλωσε ότι παρέχει στη Χρυσή Αυγή. Οι δηλώσεις έγιναν Κατά την διάρκεια της χθεσινής απονομής του πολυπλατινένιου του δίσκου.
Συγκεκριμένα για τις διώξεις  κατά της Χρυσής Αυγής δήλωσε: «Βεβαίως και δεν είναι φασίστες η Χρυσή Αυγή κι έχουν κλείσει κάποιον μέσα, ο οποίος είναι αρχηγός κόμματος. Κανένα δικαίωμα δεν έχεις ρε! Ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα; Ευάγγελε γουρούνι να μας σηκώνεις τα χέρια, συνταγματολόγε...».
 Ακόμα πιο αποκαλυπτικός και ξεκάθαρος όμως ήταν όσον αφορά για το ποιο κόμμα πρέπει αυτήν την περίοδο να στηρίξουν όλοι οι Έλληνες: «Επιβάλλεται να στηρίξετε τη Χρυσή Αυγή, διότι αυτή, αν μη τι άλλο, έχει μέσα και την αυγή. Οι άλλοι έχουν μόνο το σκότος». Τέλος, αναφέρθηκε και στα απαράδεκτα προνόμια του πολιτικού συστήματος και το προκλητικό αφορολόγητο των βουλευτών, που είχε φέρει στο φως η Χρυσή Αυγή πριν 4 μήνες.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Εργαζόμενοι, ανύπαντροι, χωρίς περιουσία οι κερδισμένοι του 2014

Εργαζόμενοι, ανύπαντροι, χωρίς περιουσία οι κερδισμένοι του 2014 Χαμένη από το νέο φορο-γδάρσιμο του 2014 είναι η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, με την κυβέρνηση να αναζητά φόρους από οτιδήποτε μπορεί να φορολογηθεί.
Μεγάλοι χαμένοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, αφού γι' αυτούς δεν θα υπάρχει πλέον αφορολόγητο όριο.
Την ίδια ώρα, από το 2014 θα κληθούν να υποβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές κάθε μήνα, γεγονός που θα τους φέρει σε ακόμα πιο δεινή θέση. Όλα αυτά τη στιγμή που το κράτος φορολογεί ακόμα τους επαγγελματίες που διατηρούν «μπλοκάκι» αλλά δεν κόβουν ούτε ένα τιμολόγιο.
Οι μισθωτοί βλέπουν τις αποδοχές τους να μειώνονται συνεχώς είτε με άμεσους είτε με έμμεσους φόρους. Για το 2014 η άμεση φορολογία αυξάνεται κατά 1,69 δις ευρώ, ενώ οι έμμεσοι μειώνονται σχεδόν 450 εκατ. ευρώ. Ακόμα μεγαλύτεροι χαμένοι είναι οι φορολογούμενοι με οικογένεια, καθώς το αφορολόγητο τέκνων έχει αντικατασταθεί με ένα πενιχρό επίδομα και δεν υπάρχει καμία μέριμνα για να προστατευθούν οι οικογένειες.
Οι κάτοχοι ΙΧ βλέπουν συνεχώς επιβαρύνσεις τόσο στη φορολογία όσο και μέσω των τελών κυκλοφορίας, των ασφαλίστρων και της τιμής της βενζίνης, που σε μερικές περιπτώσεις διεκδικούν το ...πρωτάθλημα της Ευρώπης.
Οι πλέον χαμένοι του 2014 θα είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα φορολογηθούν σαν να έχουν ...μεζονέτες.
Ενιαίος φόρος ακινήτων σε συνδυασμό με φόρο ακίνητης περιουσίας για τους έχοντες πάνω από 300.000 ευρώ μαζί με τους υπόλοιπους φόρους που επιβάλλονται πάνω στα ακίνητα (πχ στη φορολογία εισοδήματος).
Την ίδια ώρα, οι μικροϊδιοκτήτες ακινήτων που νοικιάζουν τις περιουσίες τους θα φορολογηθούν με συντελεστή 11%, γεγονός που σε συνδυασμό με τα παραπάνω, θα καταστήσουν ασύμφορη την ιδιοκτησία.
Μεγάλοι κερδισμένοι, όπως φαίνεται, είναι όσοι δεν έχουν να δηλώσουν κανένα περιουσιακό στοιχείο και δεν βαρύνονται με παιδιά.
foroapelpisia
Με 50.000 ευρώ είναι χρεωμένος ο κάθε Έλληνας!
Με το χρέος να υπολογίζεται στα 320 δισ. ευρώ, ο κάθε Έλληνας είναι χρεωμένος με 28.828 ευρώ, που αν συνυπολογίσει κανείς και το ιδιωτικό χρέος που εκτιμάται στα 240 δισ. ευρώ, τότε το χρέος κατά μέσο όρο για τον κάθε πολίτη εκτοξεύεται στις 50.000 ευρώ!
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται στα 16.494 ευρώ. Σε ένα προϋπολογισμό που έχει στηριχθεί κατ' εξοχήν στη φορολογία, θεωρείται αβέβαιο το να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι που περιγράφονται μέσα στον προϋπολογισμό του 2014.
Απάντηση της κυβέρνησης σε όλα αυτά είναι η απειλή των κατασχέσεων σε μια σειρά οφειλών: ασφαλιστικές, φορολογικές, δανειακές μέσω τραπεζών κ.α.

newsbomb
Διαβάστε περισσότερα » »

ΚΑΛΥΨΗ 1 2 0 ( ΘΕΣΕΩΝ ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΕΡΓΑΤΩΝ ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ )


Διαβάστε περισσότερα » »

Τέσσερα ελληνικά F-16 εναντίον εκατό μαχητικών από Ισραήλ, ΗΠΑ, Ιταλία!


Γράφει ο Γιάννης Κοκκινίδης

Άρχισαν οι πιο σκληρές αερομαχίες στον ουρανό του Ισραήλ όπου τα ελληνικά μαχητικά θα πρέπει να επιβιώσουν και να υπερισχύσουν απέναντι σε F-15, F-16, Tornado και ΑΜΧ.

Στους δεκατρείς Έλληνες πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας ανατίθενται σύνθετες επιχειρησιακά αποστολές ,νύχτα-μέρα, και προσπαθούν να κρατήσουν πολύ ψηλά τη γαλανόλευκη σημαία. Να κάνουν υπερήφανο το ΓΕΑ και ολόκληρη την Ελλάδα.


Μπορεί να μην είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ωστόσο οι Έλληνες πιλότοι συμμετέχουν στη μεγαλύτερη πολυεθνική αεροπορική άσκηση του Τελ-Αβιβ Γαλάζια σημαία με άλλους τετρακόσιους πιλότους από ΗΠΑ , Ισραήλ , Ιταλία και Πολωνία.  Θα πρέπει να δείξουν για άλλη μια φορά ότι είναι οι καλύτεροι από τους καλύτερους πιλότους των άλλων Πολεμικών Αεροποριών . Την προηγούμενη φορά το κατάφεραν και εντυπωσίασαν!

Σκληροί αντίπαλοι θεωρούνται οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί πιλότοι καθώς εκπαιδεύονται και αυτοί πολύ σκληρά και με τα καλύτερα μέσα. Το πολεμικό θέατρο έχει στηθεί από τις 17 του μηνός στο F.I.R του Τελ-Αβίβ. Πρόκειται για μία άσκηση που κάνει το Ισραήλ αλλά φέτος η διοργανώτρια χώρα έχει αναβαθμίσει τα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν κάτω από αντίξοες συνθήκες και είναι σύνθετα και πολύ απαιτητικά .

Στόχος της άσκησης όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Τελ-Αβίβ είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ συμμαχικών Αεροπορικών δυνάμεων, η ανταλλαγή απόψεων γύρω από την ανάπτυξη νέων τακτικών στον εναέριο αγώνα, αλλά κυριότερα να προσφέρουν στα ξένα πληρώματα που θα έρθουν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε ένα άγνωστο και νέο περιβάλλον για αυτά.

Το Ισραήλ θα επιστρατεύσει για τις ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων τους καλύτερους πιλότους που διαθέτει . Από ελληνική πλευρά έχουν σταλεί τέσσερα F-16 από τη 340 Μοίρα με ομάδα 45 ατόμων (13 ιπτάμενοι και 32 τεχνικοί), που θα παραμείνουν εκεί έως και τις 28 Νοεμβρίου. Από την πλευρά της η ισραηλινή Αεροπορία θα επιστρατεύσει όλους των τύπους των μαχητικών που διαθέτει όπως F-16 block 30 και F-16I, F-15C/D και F-15I.

Σύμφωνα με τα Ισραηλινά Μ.Μ.Ε. πάνω από 100 πολεμικά αεροσκάφη από ξένα κράτη λαμβάνουν μέρος στην άσκηση «Γαλάζια Σημαία» (Blue Flag) πάνω από την έρημο Νεγκέβ στο Ισραήλ.

Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ έχει αποκλειστεί τα τελευταία χρόνια από την άσκηση του ΝΑΤΟ «Αετός της Ανατολίας», λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία.

Στην άσκηση λαμβάνει μέρος η Μοίρα «Ιπτάμενος Δράκος» της IAF, επίσης γνωστή ως «Κόκκινη Μοίρα», που φιλοξενείται στην Όβντα. Η «Κόκκινη Μοίρα» είναι η αντίστοιχη της Σχολής Top Gun από τις ΗΠΑ και μιμείται τεχνικές και τακτικές των εχθρικών αεροπορικών δυνάμεων, ιδιαίτερα εκείνων των αραβικών εθνών.

Σύμφωνα πάντα με το Τελ- Αβίβ η άσκηση «Γαλάζια Σημαία» έχει σχεδιαστεί για να προσομοιώσει μια σειρά από ρεαλιστικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου του ασύμμετρου πολέμου κατά στόχων χαμηλής υπογραφής, καταπολέμηση πλήρως «συμμετρικού» αντιπάλου με παρόμοιες δυνατότητες, και ασκήσεις κατά ενός αριθμού στόχων αέρος και εδάφους - εναέριες απειλές και ισχυρή αεράμυνα.

http://newpost.gr/post/
efenpress
Διαβάστε περισσότερα » »