Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

CIA: Πού είναι νηολογημένα τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών

CIA: Πού είναι νηολογημένα τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών Ούτε τα μισά από το σύνολο των εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε Έλληνες εφοπλιστές δεν βρίσκονται υπό ελληνική σημαία, αποκαλύπτουν στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA.

Η CIA στο «World Factbook» του 2013 έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για 267 κράτη του κόσμου, σχετικά με την ιστορία τους, τη γεωγραφία, την πληθυσμιακή σύνθεση, την πολιτική σκηνή και την κεντρική διοίκηση, την οικονομία, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, και τα εθνικά θέματα.
Για την Ελλάδα, στην ενότητα μεταφορές παρέχονται στοιχεία για τον ελληνόκτητο εμπορικό στόλο. Σύμφωνα με τη CIA, οι Έλληνες εφοπλιστές φέρονται να ελέγχουν συνολικά 3.319 εμπορικά πλοία διαφόρων τύπων και χωρητικοτήτων. Από αυτά, μόλις τα 860 είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό νηολόγιο!
Αντί της ελληνικής σημαίας, οι Έλληνες εφοπλιστές φαίνεται πως προτιμούν αυτή της Λιβερίας, η οποία είναι πρώτη με 505 πλοία ελληνικών συμφερόντων εγγεγραμμένα στο νηολόγιό της. Ακολουθεί η Μάλτα με 469, οι Νήσοι Μάρσαλ με 408, ο Παναμάς με 379, οι Μπαχάμες με 225 και η Κύπρος με 201. Τα υπόλοιπα εμπορικά πλοία που ανήκουν σε Έλληνες διαχειριστές είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια άλλων χωρών.
Η έκθεση της CIA, με βάση το σύνολο των εμπορικών πλοίων υπό ελληνική σημαία κατατάσσει τη χώρα στη 12η θέση παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι η τέταρτη δύναμη της ναυτιλίας του πλανήτη.
Επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά πως η πλειοψηφία των Ελλήνων εφοπλιστών προτιμά τις σημαίες «φορολογικών παραδείσων» αντί της γαλανόλευκης. Φαίνεται ότι για κάποιους Έλληνες εφοπλιστές δεν είναι αρκετές οι δεκάδες φοροαπαλλαγές που τους παρέχει εδώ και δεκαετίες η ελληνική πολιτεία. Πόσω μάλλον όταν εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει τη χώρα, συνεχίζουν να πιέζουν για τη διατήρηση των προνομίων τους, «παζαρεύοντας» την ελληνική σημαία, για να εγγράψουν περισσότερα πλοία στο εθνικό νηολόγιο. Γίνεται φανερό πως τα προνόμια των Ελλήνων εφοπλιστών παραμένουν «αδιαπραγμάτευτα» ενώ τα δικαιώματα του ελληνικού λαού σε υγεία, παιδεία, γενικά σε αξιοπρεπή διαβίωση σφαγιάζονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα. Και πάλι όμως, ο ελληνόκτητος στόλος θα συνεχίσει να πλέει στις θάλασσες με σημαίες άλλων χωρών, αφού –όπως λέει και η ρήση- το εφοπλιστικό εν προκειμένω κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα.

newsbomb
Διαβάστε περισσότερα » »

ΟΑΕΔ: Εναρξη προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για τις 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
 ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ       
  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σήμερα στις 12-11-2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).
Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3.   εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4.   εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5.   άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν  δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.
Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης.
Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013.


Διαβάστε περισσότερα » »

ΤΟ ‘’ΤΑΞΙΔΙ’’ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γράφει ο Μιχάλης Ραμπίδης

Η ανάδυση μιας Μεσαίας Τάξης (Μ.Τ.) συνέβη για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα και ήταν η βασικότερη
αιτία να δημιουργηθεί ο Πολιτικός Άνθρωπος με τρία βασικά χαρακτηριστικά: ‐ Οικονομική ευκαταστασία
‐ Πνευματική κατάρτιση – Πολιτική συνειδητοποίηση.
Όλα ξεκίνησαν από την καινοτομία της ατομικής περιουσίας, όπου η ίδια ιδιότητα του πολίτη θεμελιώνεται
μέσω της κατοχής γης στην κλασική Ελλάδα, φαινόμενο άγνωστο για τους άλλους λαούς, μέχρι και την
προβιομηχανική εποχή. Οι μάχες σε Μαραθώνα, Σαλαμίνα και Πλατεές για πρώτη φορά γίνονται από
συνειδητοποιημένους‐ελεύθερους ανθρώπους (όχι σκλάβους ή μισθοφόρους) για αποκλειστικά δικό τους
λογαριασμό.
Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία η ύπαρξη εύρωστης Μεσαίας Τάξης συμβαδίζει με την κοινωνική
ευημερία, ενώ η έλλειψή της με την κοινωνική οπισθοδρόμηση.
Ο αφανισμός της Μ.Τ. συντελείται στα χρόνια της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής εποχής, με φεουδάρχες και
κολλήγους. Εξαίρεση η Δυτ. Ευρώπη όπου η έλλειψη κεντρικής εξουσίας και οι διαμάχες μεταξύ
φεουδαρχών, δημιουργεί μεσαιωνικές αστικές συγκροτήσεις.
Παραδόξως η Οθωμανική Αυτοκρατορία επέτρεψε την απασχόληση με την ναυτιλία και το εμπόριο και
ενθάρρυνε τη δημιουργία Μ.Τ. Δυστυχώς στην μετεπαναστατική Ελλάδα δημιουργήθηκε μια κατ’ επίφαση
Μ.Τ. με καταπιεσμένα τα υλικά και πνευματικά δικαιώματα, ενώ εξουσίαζε κοινωνικά η ανώτερη τάξη.
Ουσιαστικά το πρώτο κύμα ανάπτυξης της Μ.Τ. εμφανίσθηκε στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης
τον 19ο αιώνα και το δεύτερο μετά τον Β΄Π.Π. κυρίως σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Στο μεσοπόλεμο τη 10ετία 1920 η οικονομική και η πολιτική ζωή στη Γερμανία διέλυσε τη Μ.Τ.
δημιουργώντας εκατομμύρια ανέργους. Οι ναζί προέρχονται από τη διαλυμένη Μ.Τ. του πληθυσμού που
χτυπήθηκε άγρια από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Σ’ έναν λαό οικονομικά εξουθενωμένο,
πεινασμένο και συνάμα ταπεινωμένο, που ισοπεδώθηκε από τους νέους φόρους μετά το κραχ του 1929 το
κήρυγμα των Ναζί φάνηκε σαν εμπνευσμένο.
Είδαμε λοιπόν από τη μια κυρίως η έλλειψη κρατικής εξουσίας στη Δυτ. Ευρώπη το μεσαίωνα να
εξαναγκάζεται στη δημιουργία Μ.Τ. και από την άλλη η σταθερότητα της δημοκρατίας στις σύγχρονες
κοινωνίες να εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από την ύπαρξη μιας μεγάλης Μ.Τ. Και στις δυο περιπτώσεις να
απορροφά τους κραδασμούς που γεννά η ανισότητα και η άδικη κατανομή των αγαθών.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κ Ομπάμα αφιέρωσε την ομιλία της δεύτερης
ορκωμοσίας του από το Καπιτώλιο στη Μ.Τ. <<δεν μπορούμε να επιτύχουμε όταν οι λίγοι που γίνονται
όλο και λιγότεροι τα πάνε καλά και οι πολλοί που γίνονται όλο και περισσότεροι, μόλις που τα βγάζουν
πέρα>>.
Η κοινωνία των 2/3 που θεμελιώθηκε τις τρεις τελευταίες 10ετίες γίνεται μια διπολική κοινωνία επικίνδυνα
ανισσόροπη με πλουσιότερους και νεόπτωχους πολίτες. Παράλληλα κατεδαφίζεται το κράτος πρόνοιας και
ανοικοδομούνται νέες φυλακές που θα ‘’φιλοξενούν’’ την αδυναμία και τη φτώχεια.
Τη μακραίωνη διαδρομή της Μ.Τ. εμείς οι Έλληνες οφείλουμε να την υπερασπιστούμε. Οι πολλοί παράγουν
τον πλούτο και δεν πρέπει να επαιτούν, αλλά να απαιτούν το κομμάτι που τους ανήκει. Τη θέση του
κοινωνικού αυτοματισμού πρέπει να πάρει η συνεργασία ΟΛΩΝ των παραγωγικών δυνάμεων,
επιβάλλοντας στους ‘’ελάχιστους’’ τη δίκαιη κατανομή των βαρών και των αγαθών.
Η βουλιμία για πλούτο και ισχύ της μειοψηφίας, είναι καιρός να συσπειρώσει την συντριπτική πλειοψηφία
των εξουθενωμένων Ελλήνων, στην πορεία μιας ειρηνικής επανάστασης που θα εμπνέεται, θα
καθοδηγείται και θα στηρίζεται στις ιδέες της επίκαιρης όσο ποτέ Γαλλικής επανάστασης.
Διαβάστε περισσότερα » »

Έρχεται πρόστιμο 400 ευρώ για ΚΤΕΟ

ΒΡΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ
Πρόστιμο ύψους 400 ευρώ θα επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν περάσει τα αυτοκίνητα τους ή τις μοτοσικλέτες τους από έλεγχο ΚΤΕΟ ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται ή όχι. Ήδη, το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει διασταυρώσεις στοιχείων και από 1ης Ιανουαρίου 2014 θα αρχίσει να αποστέλλει τα σημειώματα σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων και 750.000 μοτοσικλετών.
Δεν φτάνουν στους ιδιοκτήτες τα τέλη κυκλοφορίας, ο φόρος πολυτελείας και η ασφάλεια που πρέπει υποχρεωτικά να πληρώνει ακόμη και αν το όχημα είναι σε ακινησία, αλλιώς απειλείται με πρόστιμο 500 ευρώ, τώρα έρχεται και το «χαράτσι» του ΚΤΕΟ. Η κυβέρνηση εκτιμά πως από το ΚΤΕΟ έχει απώλειες εσόδων που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κόπτεται και για την ασφάλεια των οδηγών.
Σύμφωνα με πρόταση που έχει κατατεθεί στο υπουργείο Μεταφορών προτείνεται η επιβολή προστίμου ύψους 400 ευρώ, όσο είναι και αυτό της Τροχαίας, που θα αποσταλεί σε κάθε ιδιοκτήτη οχήματος που δεν το έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Ωστόσο, αν ο ιδιοκτήτης σπεύσει εντός 10 ημερών για την τακτοποίηση θα καταβάλλει το 1/8 του προστίμου, δηλαδή 50 ευρώ.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Κυβέρνηση: "Ζήστε με 360 ευρώ" - Αυτή τη σύνταξη θα δίνει το Ενιαίο Ταμείο a la ΙΚΑ

ΔΩΡΟ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Στη δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα Συντάξεων, ο οποίος θα χορηγεί βασική σύνταξη 360 ευρώ, προχωρά η κυβέρνηση με σκοπό να καλύψει τα τεράστια ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, όπως έχει ζητήσει η τρόικα. Αυτό σημαίνει πώς όσοι επί δεκαετίες πλήρωναν υπέρογκες εισφορές και προσδοκούσαν σε μία καλή σύνταξη πρέπει να το ξεχάσουν. Εξομοιώνονται με αυτούς του ΙΚΑ.
Αυτό συνεπάγεται επίσης τραγικές μειώσεις στις κύριες συντάξεις, ενώ οι επικουρικές θα… εξαφανιστούν. Είναι που η κυβέρνηση δεν θα πάρει «οριζόντια μέτρα». Αλλά θα τινάξει στον αέρα το ασφαλιστικό, εφαρμόζοντας σε ένα μεγάλο βαθμό το νόμο Λοβέρδου.
Το σχέδιο της είναι να δημιουργηθεί ένα Ταμείο, με βασικό «κορμό» το ΙΚΑ, που θα συγχωνευθούν τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία και το οποίο θα χορηγεί σταδιακά σύνταξη μειούμενη μέχρι να φτάσει στο 48% του μισθού που ελάμβανε κάποιος ως εργαζόμενος. Να σημειωθεί πάντως πώς έχουν επιβληθεί πλαφόν στο ύψος των συντάξεων.
Όπως αναφέρει η «Ελευθεροτυπία» το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας δεν είναι άλλο από το να μειωθούν τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων που είναι σήμερα στα 2,6 δις, όπως αξιώνει η τρόικα για περαιτέρω περικοπές.
Με αυτό το σχέδιο συντάσσεται και το κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος που το μόνο το οποίο τον ενδιαφέρει είναι να αποκτήσει και νέες αρμοδιότητες, αλλά όχι να λύσει τα προβλήματα του ΙΚΑ, το οποίο καταρρέει και κάνει έως και 24 μήνες να δώσει σύνταξη.
Φαίνεται επίσης πώς προς την κατεύθυνση αυτή, στο μέσο όρο αναπλήρωσης των συντάξεων που δεν θα υπερβαίνει το 50% του μισθού συνηγορούν και οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Κι απ’ ότι φαίνεται τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών είναι μεγάλα. Έφτασε η κυβέρνηση να προτρέπει τους ασφαλισμένους, μέχρι και το διοικητή της τράπεζας της Ελλάδας να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να έχουν μία καλύτερη σύνταξη για την επιβίωση τους.
Ε, φαίνεται πώς δεν ανταποκρίθηκαν αρκετοί και η κυβέρνηση είπε να καταστρέψει εντελώς το ασφαλιστικό για να κάνει πιο ελκυστικά τα ασφαλιστικά συμβόλαια.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Ο ιερέας από την Πτολεμαΐδα που έτρεξε και τερμάτισε στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας (Φωτογραφία)


http://www.kozan.gr/wp-content/uploads/2013/11/athanasios.jpgΑνάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν με την παρουσία τους στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ήταν και ο πατήρ Αθανάσιος (με καταγωγή από τη Βλάστη Εορδαίας). Ο γνωστός και αγαπητός στρατιωτικός ιερέας, που υπηρετεί στο Α΄ΣΣ (με βαθμό λοχαγού) και ζει στην Πτολεμαΐδα,  είχε εκφράσει την επιθυμία να τρέξει  στο συγκεκριμένο αγώνα και όπως φαίνεται κι από τη φωτογραφία του τερματισμού, η περηφάνειά του για το γεγονός πως όχι μόνο συμμετείχε, αλλά και τ’ ότι κατάφερε να τερματίσει, ήταν έκδηλη στο  πρόσωπό του.kozan.gr

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν με την παρουσία τους στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ήταν και ο πατήρ Αθανάσιος (με καταγωγή από τη Βλάστη Εορδαίας). Ο γνωστός και αγαπητός στρατιωτικός ιερέας, που υπηρετεί στο Α΄ΣΣ (με βαθμό λοχαγού) και ζει στην Πτολεμαΐδα,  είχε εκφράσει την επιθυμία να τρέξει  στο συγκεκριμένο αγώνα και όπως φαίνεται κι από τη φωτογραφία του τερματισμού, η περηφάνειά του για το γεγονός πως όχι μόνο συμμετείχε, αλλά και τ’ ότι κατάφερε να τερματίσει, ήταν έκδηλη στο  πρόσωπό του. - See more at: http://www.kozan.gr/?p=131853#sthash.hGbVkBER.dpuf
Διαβάστε περισσότερα » »

Γιατί πρέπει οι γυναίκες να κοιμούνται …γυμνές

Η Μέριλιν Μονρόε έπεφτε στο κρεβάτι της με μόλις λίγες σταγόνες από το αγαπημένο της άρωμα. Ο ύπνος χωρίς ρούχα αποδεικνύεται ευεργετικός για πολλούς λόγους. Όπως αυτούς που αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα.
Ενισχύονται οι ορμόνες της αντί-γήρανσης
Όταν η θερμοκρασία του δωματίου και του σώματος διατηρείται πάνω από τους 21 βαθμούς Κελσίου διακόπτεται η απελευθέρωση βασικών αντι-γηραντικών ορμονών καθώς και η αυξητική ορμόνη.
Κοιμάστε καλύτερα και πιο βαθιά
Έρευνες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες μορφές αϋπνίας είναι συνδεδεμένες με την λανθασμένη θερμοκρασία του σώματος και την αδυναμία να κρυώσει αρκετά το σώμα έτσι ώστε να μπει σε ένα βαθύτερο στάδιο ύπνου.
Αδυνατίζει και αποτρέπει τη συγκέντρωση λίπους στην κοιλιά
Όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι πολύ υψηλή, η κορτιζόλη, η οποία ευθύνεται για το αίσθημα της πείνας στον οργανισμό αυξάνεται, με αποτέλεσμα να ξυπνάει κανείς πεινασμένος κάτι το οποίο δεν συμβαίνει όταν κοιμάται κανείς γυμνός και άρα η θερμοκρασία του σώματός του είναι χαμηλότερη.
Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ανεβάζουν την αρτηριακή πίεση και την χοληστερόλη, αναστατώνουν τις κανονικές συνήθειες ύπνου, μειώνουν τη λίμπιντο και αυξάνουν την επιθυμία για ζάχαρη και υδατάνθρακες. Επίσης, συμβάλουν σε άλλες ορμονικές ανισορροπίες και παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του PMS, της στειρότητας, της νόσου του θυρεοειδούς και διαταραχές των σακχάρων στο αίμα.
Το σεξ είναι καλύτερο
Ξαπλώνοντας δίπλα στο σύντροφό σας γυμνή, με τα σώματά σας να έρχονται σε επαφή, απελευθερώνεται η ορμόνη οξυτοκίνη η οποία και δημιουργεί τη σεξουαλική διέγερση. Επίσης, η ορμόνη οξυτοκίνη συμμετέχει στη σεξουαλική ανταπόκριση και τον οργασμό, εξουδετερώνει το άγχος και την κατάθλιψη και μειώνει την αρτηριακή πίεση.

4news.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Συμφέρει να έχεις αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα;


Η απάντηση είναι αδιαμφισβήτητα ναι. Μόνο που συνοδεύεται από ένα πολύ τσουχτερό «αλλά», που το τελευταίο τρίμηνο έχει κάνει εκατοντάδες Έλληνες, να μετανιώσουν πικρά την επιλογή τους να κυκλοφορούν παρανόμως στην χώρα με καταχωρημένο σε άλλο κράτος αυτοκίνητο.
Το «κόλπο» του δαιμόνιου Έλληνα, να προσπαθεί να αποφύγει τα υψηλά τέλη κυκλοφορίας και το τεκμήριο για ένα ακριβό αυτοκίνητο, μέσω της «μεταφοράς» του σε γειτονική χώρα (παλιότερα Γερμανία, τώρα της μόδας είναι η Βουλγαρία) δεν είναι σίγουρα καινούριο. Κατά τις εκτιμήσεις του ΣΔΟΕ, σήμερα το αστρονομικό 80% των ακριβών οχημάτων με ξένες πινακίδες, κυκλοφορούν παράνομα στους ελληνικούς δρόμους.
Ωστόσο, αυτό που έχει αλλάξει, είναι ότι πλέον ξένες πινακίδες σκέφτονται να πάρουν –αν δεν το έχουν κάνει ήδη- και χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μικρού ή μεσαίου κυβισμού, προκειμένου να πληρώνουν τα σαφέστατα φθηνότερα τέλη του ξένου κράτος.
Η διαδικασία είναι απλή. Αρκεί ένα ταξίδι εξπρές στο εξωτερικό. Ειδικά για την Γερμανία, όπως εξηγεί στο newpost.gr ο εισαγωγέας αυτοκινήτων Δημήτρης Μπαλέρμας, «δηλώνεις μια διεύθυνση κατοικίας, ενός φίλου σου για παράδειγμα, αφού οι γερμανικές αρχές δεν ενδιαφέρονται αν πραγματικά μένεις εκεί και αφού περάσει το αυτοκίνητο ΚΤΕΟ, σε μισή ώρα θα έχεις πάρει τις πινακίδες. Για την Βουλγαρία ξέρω ότι δεν χρειάζεται καν να πάρεις το αυτοκίνητο μαζί, γιατί μπορεί να περάσει εικονικά το ΚΤΕΟ».
Η εγγραφή στο βουλγαρικό υπουργείο μεταφορών, σημαίνει πρακτικά ότι η δαπάνη των τελών κυκλοφορίας θα περιοριστεί στα 350 ευρώ για ένα όχημα 5.000 κυβικών, ενώ για ένα μικρότερο των 1.600, ο φόρος δεν θα ξεπεράσει τα 150 ευρώ. Εδώ όμως αρχίζουν τα δύσκολα, που ακούνε στο όνομα… ΣΔΟΕ.
ΣΔΟΕ: «Δεσμεύσαμε ένα στα δύο αυτοκίνητα που ελέχθησαν»
Οι εντατικοί έλεγχοι των ράμπο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού εγκλήματος το τελευταίο διάστημα, εντόπισαν «λαβράκι».
«Από τους 550 ελέγχους που κάναμε μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, εντοπίσαμε 220 αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν παράνομα στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες και τα δεσμεύσαμε. Ένα στα δύο δηλαδή. Ήδη έχουν επιβληθεί τα διοικητικά πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ασκηθεί και ποινική δίωξη», αποκαλύπτει στο newpost.gr ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας ΣΔΟΕ, Θόδωρος Φλωράτος.
Αυτή την περίοδο γίνεται διασταύρωση των στοιχείων των οχημάτων με ξένες πινακίδες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με την συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οπότε «σύντομα θα ξέρουμε πόσα ακριβώς είναι και αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των παράνομων που θα εντοπιστούν», όπως εκτιμά ο κ. Φλωράτος.
Αξίζει να ρισκάρεις να πληρώσεις το πρόστιμο;
Το καυτό ερώτημα προς το ΣΔΟΕ παραμένει: αν κανείς δεν πληροί την βασική προϋπόθεση της διαμονής 6 μήνες το χρόνο στο εξωτερικό, αξίζει να ρισκάρει να τον εντοπίσει ο έλεγχος, προκειμένου να γλυτώσει τα υψηλότατα ελληνικά τέλη κυκλοφορίας και τους λοιπούς φόρους;
«Ενδεικτικά το πρόστιμο για ένα αυτοκίνητο 1600 κυβικών είναι 5.000 ευρώ! Αν μάλιστα αποδειχθεί ότι σκοπός μου ήταν να καταστρατηγήσω τους νόμους κατά την εισαγωγή του αυτοκινήτου, επί τούτου για να αποφύγω την ελληνική φορολογία, διώκομαι και για λαθρεμπορία, που επισύρει ποινή φυλάκισης από 11 μήνες έως 5 χρόνια. Δεν είναι τόσο απλό», εξηγεί ο διευθυντής του ΣΔΟΕ.
Συγκεντρωτικά τα πρόστιμα, που ζητήσει το ΣΔΟΕ από τα τελωνεία να βεβαιώσουν, είναι:
για επιβατικά οχήματα
2.500€ μέχρι 1400 κυβικά εκατοστά,
3.000€ από 1401κ.ε. μέχρι 1600κ.ε.,
5.000€ από 1601κ.ε. μέχρι 2000κ.ε.,
8.000€ από 2001κ.ε. μέχρι 3000κ.ε.,
10.000€ από 3001κ.ε. και πάνω.
για μοτοσικλέτες
300€ μέχρι 500 κ.ε.,
400€ από 501 κ.ε. μέχρι 750 κ.ε.,
700€ από 751 κ.ε. μέχρι 1000 κ.ε,
1.000€ από 1001 κ.ε. και πάνω

4news.gr
Διαβάστε περισσότερα » »

Χθες, ο λαός στήριξε τη μνημονιακή κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου

images (1)Ναι δεν διαβάσατε λάθος. Ο τίτλος είναι απόλυτα ορθός. Χθες κατά την ψήφιση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός στήριξε απόλυτα τη μνημονιακή κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Πριν όμως βιαστείτε να οργιστείτε ή να σπάσετε την οθόνη, διαβάστε και τα πιο κάτω.

 
Τι πολιτικό σύστημα έχουμε; Κοινοβουλευτικό πολιτικό σύστημα, δηλαδή αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ποιοι λοιπόν, με βάση αυτό το πολιτικό σύστημα εκπροσωπούν το λαό; Ποιοι είναι οι αντιπρόσωποί μας που εκπροσωπούν  τη βούλησή μας; Προφανώς οι βουλευτές. Μήπως ισχύει κάτι άλλο και δεν το βλέπουμε; Τι έγινε επομένως χθες το βράδυ; Η απόλυτη πλειοψηφία των αντιπροσώπων του λαού, δηλαδή 153 λαϊκοί αντιπρόσωποι ψήφισαν υπέρ της παραμονής στην εξουσία της μνημονιακής κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου. Υπάρχει μήπως κάποια αντίρρηση περί αυτού; 
Ίσως υπάρξει η αντίρρηση ότι τώρα όμως έχει αλλάξει η λαϊκή βούληση και όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, η μνημονιακή κυβέρνηση είναι μειοψηφία. Λάθος. Την κυβέρνηση δεν την ορίζουν οι δημοσκοπήσεις και οι φωνές διαμαρτυρίας. Με βάση το κοινοβουλευτικό πολιτικό σύστημα, ψηφίσαμε στις 12-6-2012 και δώσαμε στη μεν ΝΔ περίπου 30%, στο δε ΠΑΣΟΚ περίπου 13%, σύνολο 43%. Αυτό το ποσοστό αναγνωρίζει το πολίτευμα στην κυβέρνηση και κανένα άλλο. Εκλογές θα ξαναγίνουν νόμιμα στις 12-6-2016. Μέχρι τότε, τα δύο κόμματα θα έχουν 43%. Κανείς απολύτως δεν μπορεί να ρίξει αυτή την κυβέρνηση, πέρα από τους ίδιους τους δικούς μας αντιπροσώπους. Και εφόσον οι αντιπρόσωποί μας δεν την ρίχνουν, η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να συνεχίσει το όποιο έργο της. Υπάρχει μήπως κάποια αντίρρηση περί αυτού;
Εμείς οι πολίτες, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε να παρέμβουμε με ένα δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία, ούτε να ανακαλέσουμε τους αντιπροσώπους μας.
Αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα, που ορίζεται από το Σύνταγμά μας. Μήπως μπορεί να γίνει κάτι άλλο χωρίς να αλλάξει το ίδιο το Σύνταγμα; Τίποτε απολύτως. Μερικοί πάλι λένε ότι έχουμε το καλύτερο Σύνταγμα αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά. Ορίστε λοιπόν, χθες εφαρμόστηκε πλήρως. 
Ίσως σε κάποιους να μην αρέσει η πιο πάνω άποψη. Αλλά, ας μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτή είναι η αλήθεια.
 aorata-gegonota
Διαβάστε περισσότερα » »

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΤο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ευχαριστεί θερμά και δια μέσω του τύπου,  τον Χειρούργο Ορθοπεδικό Γιατρό κ. ΧΑΡΙΣΙΟ ΙΠ. ΚΑΡΑΤΖΕΤΣΟ που για μια ακόμα φορά στήριξε οικονομικά την προσπάθεια του Συλλόγου μας.
ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.               -Η-                                                                                                           -Ο-
   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                   ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Ευχαριστήριο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίαςamea_sillogos_goneon_filonΤο Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ευχαριστεί θερμά και δια μέσω του τύπου, τον Χειρούργο Ορθοπεδικό Γιατρό κ. ΧΑΡΙΣΙΟ ΙΠ. ΚΑΡΑΤΖΕΤΣΟ που για μια ακόμα φορά στήριξε οικονομικά την προσπάθεια του Συλλόγου μας.
- See more at: http://www.kozan.gr/?p=131814#sthash.8Z6AkaLR.dpuf
Διαβάστε περισσότερα » »