Μια υπόθεση που αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις και ερωτηματικά, KΥΡΙΩΣ ως προς τους χειρισμούς της δημάρχου Εορδαίας κας. Παρασκευή Βρυζίδου, αφού τα δικαστήρια θα κρίνουν τυχόν ποινικά ζητήματα, αποκαλύπτει σήμερα το kozan.gr. Το θέμα αφορά τον πρώην πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ. Δημήτριο Τσαγκαλίδη, o οποίος  φέρεται να έλαβε κατά παράβαση νόμου για το διάστημα από τον Μάιο έως και το Δεκέμβριο του 2011, βάσει του σκεπτικού τριών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών και δύο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας,  μισθό από τη ΔΕΗ και ταυτοχρόνως αποζημίωση από την εν λόγω δημοτική επιχείρηση (ύψους 11.243,60 €), καθώς και ποσό της τάξεως των 2.810,90 ευρώ, που αφορά τους μήνες Μάρτιο 2011 και Απρίλιο 2011, του οποίου (ποσού) η είσπραξη  - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - δεν απορρέει  από πουθενά.

Σύμφωνα μάλιστα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (με ημερομηνία 25/01/2013 – δείτε εδώ σχετικά), εφόσον ο κ. Τσαγκαλίδης Δημήτριος ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα που ασκούσε τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π., υποχρεούνταν να επιλέξει με δήλωσή του μεταξύ των αποδοχών της οργανικής του θέσης από την οποία προέρχεται, ήτοι της ΔΕΗ Α.Ε. και της αποζημίωσης που καθορίσθηκε με την αριθμ. 29747/1727/09-06-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν.1069/1980.
Ανεξαρτήτως αν και οι τρεις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών (του Λογιστηρίου του Κράτους, όπως ισχυρίζεται ο κ. Τσαγκαλίδης), αλλά και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, είναι σαφείς περί του νομικού ζητήματος της υπόθεσης, τα ερωτήματα που τίθενται από το kozan.gr, ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος είναι αρκετά και σημαντικά. Προφανώς ο κ. Τσαγκαλίδης , γνωρίζοντας ότι οι ΔΕΥΑ δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα, διεκδίκησε αυτό που πίστευε  πως ο ίδιος δικαιούταν και καλώς έπραξε. Μάλιστα μελετώντας κανείς με προσοχή το ιστορικό της υπόθεσης, αντιλαμβάνεται πως δικαίως μέχρι ενός χρονικού σημείου ενεργούσε έτσι, όταν μάλιστα είχε τη απόλυτη στήριξη της δημάρχου (με την οποία «κατέβηκε» και στην Αθήνα για διευθέτηση του ζητήματος). Σε κάθε περίπτωση όμως, η οποιαδήποτε απαίτησή του για αναδρομική καταβολή αποζημίωσης και για το έτος 2012 θα έπρεπε – κατά την άποψή μας – να είχε σταματήσει, κατόπιν των τριών αποσαφηνιστικών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Λογιστηρίου του Κράτους, ισχυρίζεται ο κ. Τσαγκαλίδης), που ταυτοχρόνως εγείρουν ζήτημα ακόμη και για την αποζημίωση που είχε λάβει ο ίδιος κατά το 2011. Αυτό που όμως προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στην υπόθεση, είναι η στάση της δημάρχου Εορδαίας κας Παρασκευής Βρυζίδου, που παρά την πρώτη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, είχε σπεύσει ατυχώς – όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, βάσει γεγονότων- να την χαρακτηρίσει ως λανθασμένη, προεξοφλώντας τη διόρθωσή της ως μια υπόθεση καθαρά τυπικού χαρακτήρα. Όφειλε με ιδιαίτερη σοβαρότητα να προσεγγίσει το ζήτημα και να μη βιαστεί να προεξοφλήσει τα γεγονότα, εκθέτοντας – αδίκως ή δικαίως – και τον πρώην πρόεδρο, στον οποίο, με τη σιγουριά της περί της θετικής εκβάσεως του ζητήματος, προφανώς, του καλλιεργούσε προσδοκίες.
Το ερώτημα που τίθεται τώρα, είναι τι θα γίνει έπειτα και τη νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, που ακυρώνει τις αριθμ. 212 και 232/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και ανα-θέτει – εμμέσως – στη Διεύθυνση της ΔΕΥΑΠ τις ενέργειες για τη διεκδίκηση επιστροφής ενός ποσού περίπου 14.000 ευρώ που εισπράχθηκαν από τον πρώην πρόεδρο της επιχείρησης κατά το έτος 2011. Τι προτίθεται να πράξει η ίδια, σε μια υπόθεση που όπως εξελίχτηκε μέχρι σήμερα, αποδεικνύεται πως χειρίστηκε το ζήτημα εντελώς λανθασμένα; Θα ασκηθεί προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης, ώστε να διεκδικηθεί η αλλαγή της  ή θα την αποδεχτεί, ανοίγοντας την «πόρτα» για τη διεκδίκηση  από πλευράς ΔΕΥΑΠ και της επιστροφής των αποζημιώσεων του 2011;
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
- Στις 23/02/2011 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 72/2011 απόφασή του πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ ο κ. Δημήτριος Τσαγκαλίδης
-  Η ΔΕΥΑΠ απέστειλε στις 4/02/2011 έγγραφο (αριθ. πρωτ.: 255) στο Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το οποίο ζητείτο να ενημερωθεί αν ο κ. Τσαγκαλίδης δικαιούνταν της προβλεπόμενης αποζημίωσης ή υποχρεούταν να επιλέξει της αποζημίωσης και των αποδοχών της οργανικής του θέσης (υπάλληλος ΔΕΗ). To Yπουργείο Εσωτερικών δηλώνει αναρμόδιο ως προς το μισθολογικό κομμάτι και παραπέμπει την ΔΕΥΑΠ στο Υπουργείο Οικονομικών.
- Πριν ληφθεί η απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών, στις 28/04/2012, λαμβάνεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ η υπ’ αριθ. 30/2011 απόφαση, σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα: «ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ να καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας, η καταβολή αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ κ. Τσαγκαλίδη Δημήτριου του Παναγιώτη  για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στην επιχείρηση σε ποσοστό 30% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει η Δήμαρχος Εορδαίας στην οποία ανήκει η ΔΕΥΑΠ (σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 7, του Ν. 1069/80)».  –
- Στις 09-06-2011, σύμφωνα με την υπ’ 29747/1727/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας, καθορίστηκε αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στην επιχείρηση ίση με το 30% της αντιμισθίας που λαμβάνει η Δήμαρχος ήτοι 4.684,86 Χ 30% ίσο 1.405,45 ευρώ μείον κρατήσεις 297,96 ευρώ ίσο 1.107,49 ευρώ (καθαρό ποσό / μήνα).
- Στις 08-09-2011 έρχεται το πολυαναμενόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-Διεύθυνση 22η Μισθολογίου το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2/39903/0022/02-09-2011 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ο οποίος είναι και υπάλληλος στη ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούταν να επιλέξει μεταξύ των αποδοχών της οργανικής του θέσης από την οποία προέρχεται και της προβλεπόμενης αποζημίωσης του άρθρου 3, παρ. 7, του Ν. 1069/80». Δηλαδή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ έπρεπε να λαμβάνει είτε τον μισθό του από την ΔΕΗ Α.Ε., είτε την αποζημίωση από την ΔΕΥΑΠ και όχι σωρευτικά και τα δύο.
- Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3741/10-10-2011 έγγραφό της η ΔΕΥΑΠ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας – Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων, καλούσε την εποπτεύουσα Αρχή της επιχείρησης να την ενημερώσει, εάν όφειλαν να εξακολουθούν να εφαρμόζουν την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29747/1727/0906-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ.
Μακεδονίας, σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ή οφείλαν να υλοποιήσουμε τις οδηγίες που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. πρωτ.: 2/39903/0022/02-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. Η απάντηση της «Αποκεντρωμένης» ήταν ξεκάθαρη και απόλυτα σαφής: »Έχουμε την γνώμη ότι, οφείλετε να υλοποιήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. πρωτ.: 2/39903/0022/02-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών», εννοώντας εμμέσως πλην σαφώς, πως ανακαλούν την προηγούμενη απόφαση τους, υποδεικνύοντας στην επιχείρηση (ΔΕΥΑΠ) να  ακολουθήσει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και να μην καταβάλλουν αποζημίωση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
- (ΤΥΠΙΚΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ): Στις 1 Νοεμβρίου 2011, συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ παρουσία και της Δημάρχου του Δήμου Εορδαίας κ. Παρασκευής Βρυζίδου, με θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ». Μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Εορδαίας ανέφερε: «Επειδή το έγγραφο του Υπουργείου (ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ δεν δικαιούται αποζημίωση) είναι εσφαλμένο, διότι θεωρεί ότι η ΔΕΥΑΠ ανήκει στο Δημόσιο, για αυτό τον λόγο επικοινώνησα με το Υπουργείο Οικονομικών και εξήγησα στο αρμόδιο Υπουργείο το λάθος τους. Μου απάντησαν προφορικά ότι θεώρησαν ότι ανήκουμε στον Δημόσιο Τομέα, για αυτό αποστείλαμε ένα νέο έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών με τις απόψεις μας και με διαβεβαίωσαν προφορικά ότι θα διορθώσουν το έγγραφο που μας απέστειλαν και θα δικαιούται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ την αποζημίωση που προβλέπεται στον Νόμο. Για αυτό τον λόγο και επειδή είναι τυπικό το θέμα πλέον προτείνω το Δ.Σ. να λάβει μία απόφαση και να συνεχίσει ο Πρόεδρος να λαμβάνει την αποζημίωση του άρθρου 3, παρ. 7, του Ν. 1069/80, διότι από το Υπουργείο Οικονομικών με ενημέρωσαν ότι η απάντηση θα έρθει σε τέσσερις μήνες περίπου».
- Στις 17-01-2012 λαμβάνεται το πολυαναμενόμενο δεύτερο έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Διεύθυνση 22η Μισθολογίου, με αριθμό πρωτ.: 2/73893/0022/03-01-2012, με περιεχόμενο, όμως αντίθετο από αυτό που είχε αναφέρει η κα. Δήμαρχος. Συγκεκριμένα αναφερόταν: «…………… οι απόψεις μας όπως έχουν διατυπωθεί στο υπ’ αριθ. 2/39903/0022/02-092011 έγγραφό μας εξακολουθούν να ισχύουν». Επίσης διευκρινιζόταν εκ νέου ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ ο οποίος είναι και υπάλληλος στη ΔΕΗ εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 2198/1994 που αφορά μεταξύ άλλων διοριζόμενους σε θέσεις Προέδρου σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δημόσιου Τομέα κατά το άρθρο 1, του Ν. 1256/1982 και όχι στις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 8, του Ν. 3833/2010.
- Στις 17-09-2012 γίνεται ένα νέο έγγραφο με αριθ. πρωτ.: 4941, από την ΔΕΥΑΠ προς το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή την φορά, το οποίο υπογράφει η Γενική Διευθύντρια της επιχείρησης κ. Ησαΐα Καρακασίδου, στο οποίο αναφέρεται ότι οι ΔΕΥΑ δεν ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ότι διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και λειτουργούν καθαρά με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Επί του εγγράφου αυτού η ΔΕΥΑΠ έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Νομικών Προσώπων, Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων το υπ’ αριθ. πρωτ.: 35365/16-10-2012 έγγραφο με θέμα «Υπαγωγή ΔΕΥΑ στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα». Με βάση το έγγραφο αυτό,το οποίο ανέφερε: «Με βάση της παρ. 1, του άρθρου 51, του Ν. 1892/1990 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6, του Ν. 1256/1982 Δημόσιος Τομέας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των Νομικών Προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ αυτού του άρθρου, εκτός από τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Συνεπώς με βάσει τα προαναφερόμενα, οι
επιχειρήσεις των ΟΤΑ δεν περιλαμβάνονται στον Δημόσιο Τομέα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από συγκεκριμένες διατάξεις Νόμου», ζητούσε να του καταβληθεί αναδρομικά η αποζημίωση και για το 2012. Επί του εγγράφου αυτού, ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΥΑΠ  έκανε  την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5707/31-10-2012 γνωμοδότηση, στην οποία αναφέρΕΙ όλο το ιστορικό σχετικά με την αποζημίωση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και καταλήγει ότι από το έγγραφο αυτό (υπ’ αριθ. πρωτ.: 35365/16-10-2012 ΥΠ. ΕΣ.), δεν προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 3, της παρ. 7, του Ν. 1069/80 και πρότεινε το έγγραφο αυτό να αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών προς γνώση, παρότι ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών το είχε διαβιβάσει ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών.
- Στις 27-11-2012 λάβαμε από το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Διεύθυνση 22η Μισθολογίου το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2/34265/0022/2211-2012 έγγραφο το τρίτο στη σειρά το οποίο και πάλι ανέφερε ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ δεν δικαιούται αποζημίωση από την επιχείρηση, παρότι στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών μνημονεύονταν και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που
προαναφέρθηκε.
Ποια ήταν η άποψη του ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, που εκφράστηκε σε Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠΗ άποψή μου από την αρχή ήταν ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ δικαιούται την αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. 7, του Ν. 1069/80, διότι δεν ανήκουμε στον Δημόσιο Τομέα, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε ο Νόμος, ούτε το αρμόδιο Υπουργείο, συνεπώς τα χρήματα που έχει λάβει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ με βάσει τα έγγραφα που υπάρχουν, δηλαδή το ποσό των 11.074,90 ευρώ συν τις κρατήσεις πρέπει να επιστραφούν στην ΔΕΥΑΠ από τον Πρόεδρο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και επί αυτού πρέπει να πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Πέραν του ποσού αυτού υπάρχει το ποσό των 3.000,00 ευρώ περίπου που έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ως αποζημίωση για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2011, τα οποία έλαβε ο Πρόεδρος μη νόμιμα, διότι δεν προβλέπεται από πουθενά. Ο Πρόεδρος πληρώθηκε το έτος 2011 από τον μήνα Μάρτιο μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο. Έπρεπε με βάσει την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας περί καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου να πληρωθεί από τον μήνα Μάιο του 2011, δηλαδή έπρεπε να λάβει 11.243,60 ευρώ, αντιθέτως πληρώθηκε πέραν του ποσού αυτού ένα ποσό της τάξης των 2.810,90 ευρώ, που αφορά και τους μήνες Μάρτιο 2011 και Απρίλιο 2011, το οποίο δεν απορρέει από πουθενά και το ποσό αυτό πρέπει να επιστραφεί στην επιχείρηση σήμερα, αφού συνιστά παράνομη πράξη και πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφανθεί, εάν θα πρέπει να κάνει και αναφορά στην Εισαγγελία, διότι υπάρχουν υπογραφές υπαλλήλων.
========================================================================================================================
Aποκαλυπτικοί διάλογοι, βάσει πρακτικών, στην 13η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π για το 2012 που πραγματοποιήθηκε στις 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και στο οποίο, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  αποφασίστηκε να καταβληθεί αναδρομικά η αποζημίωση για όλο το έτος 2012 (αν και ποτέ δεν εισπράχθηκε) . Τη συγκεκριμένη απόφαση ακυρώνει με ημερομηνία της περασμένης Παρασκευής 25/01/2013 η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.): Εγώ όλα αυτά τα έγγραφα τα γνώριζα και εκτός από τις 3.000,00 ευρώ που κακώς πάρθηκαν όπως αναφέρθηκε, προτείνω το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει θετική απόφαση και να παίρνει αποζημίωση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ. και επειδή το θέμα αυτό δεν θα λυθεί εδώ, θα λυθεί κάπου αλλού ας υπάρχει απόφαση.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Τα γνωρίζω τα έγγραφα που είπε ο Νομικός μας, με τον οποίο συνεργάστηκα και ο οποίος είναι υπέρ υπηρεσιακός, θέλω να τονίσω το εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας ψήφισε για όλους τους Προέδρους όπου και αν εργάζονται και, και …….. θα σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα, υπάρχουν εργαζόμενοι στην ΔΕΗ που παίρνουν και μισθό από την ΔΕΗ και παίρνουν και την αποζημίωση του Προέδρου. Θα θεωρηθεί αδικία ότι όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας που έχουν το ίδιο πρόβλημα να πληρώνουν τον Πρόεδρο και να μην πληρώνεται ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πτολεμαΐδας. Συμφωνώ με την εισήγηση του Προεδρεύοντα, θεωρώ ότι εάν δεν πληρωθεί ο Πρόεδρος θα είναι αδικία γι’ αυτό και εγώ συμφωνώ να πληρωθεί και να εξοφληθούν όλα. Το θέμα μεταξύ του 3ου και 5ου μήνα του έτους 2011 είναι θέμα καθαρά νομικό και θέμα εγγράφου, είναι διαφορετικό αν έπρεπε να πληρωθεί από τον 3ο έως τον 5ο μήνα του 2011. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο μόνος Πρόεδρος που δεν θα πληρωθεί στην Ελλάδα να είναι ο Πρόεδρος της επιχείρησης.
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ: Και εγώ θα συμφωνήσω με την εισήγησή σας.
ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Εκπρόσωπος Εργαζομένων μέλος Δ.Σ.): Όχι, υπάρχουν τρεις απορριπτικές απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Επειδή εσείς είστε πολιτικοί, παρακαλώ να γραφούν αυτά που θα πω: Επειδή εσείς είσαστε πολιτικά πρόσωπα και παίρνετε διάφορες αποφάσεις, επειδή ο τελικός διατάκτης ….. με συγχωρείτε ………
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Όχι, όχι ένσταση Διευθύντρια, εμείς είμαστε πολιτικά πρόσωπα, εμείς είμαστε Διοικητικό Συμβούλιο, εμείς αποφασίζουμε και εσύ υλοποιείς τις αποφάσεις.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Όχι………..
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Σε παρακαλώ όχι, υλοποιείς τις αποφάσεις τις δικές μας, είσαι εισηγήτρια των αποφάσεων και από εκεί και πέρα ή εσφαλμένες ή ………..
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Θα με αφήσετε να μιλήσω;
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Ναι θα μιλήσεις, αλλά όχι γράψτα ότι είμαστε πολιτικά πρόσωπα και κάνουμε ότι θέλουμε, εσύ κάνεις ότι θέλεις όχι εμείς.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Επειδή εγώ είμαι ο τελικός διατάκτης και εγώ θα βάλω την υπογραφή μου για να πληρωθεί, μετά από τρία όχι (του Υπουργείου Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), εγώ δεν υπογράφω και δεν θα εκτελέσω την απόφαση, γιατί την θεωρώ παράνομη.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Ο Πρόεδρος έχει εκ του Νόμου το δικαίωμα να προχωρήσει την διαδικασία, αφού δεν υλοποιείται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ας πάει στα Δικαστήρια (Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.) και αν δικαιωθεί να πάρει και περισσότερα και εντόκως. Σήμερα εγώ δεν μπορώ να υπογράψω.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Νομικέ σε παρακαλώ πολύ, είναι υποχρεωμένη η Γενική Διευθύντρια να υλοποιήσει την από
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ο Γενικός Διευθυντής υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτές είναι σύννομες, όταν κρίνει ότι δεν είναι νόμιμες ή όταν κρίνει ότι είναι καταφανώς παράνομες είναι υποχρεωμένη να μην τις εκτελέσει η Γενική Διευθύντρια. Εάν υπάρχει αμφισβήτηση ας αποστείλει την απόφαση στην Εισαγγελία και στις άλλες αρμόδιες αρχές και ας κρίνουν αυτοί αν δικαιούται να υλοποιήσει την απόφαση ή όχι.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Εγώ δεν μπορώ να βάλω υπογραφή και να πληρωθεί ο Πρόεδρος μετά από τρεις απορριπτικές απαντήσεις του αρμοδίου Υπουργείου.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Δεν μπορεί να είναι θύμα των ΔΕΥΑ όλων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δεν υπογράφω να πληρωθεί.
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ: Πλειοψηφία δεν υπάρχει; Για να καταλάβω και εγώ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Πήρατε μία απόφαση, δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω, τότε γιατί κάνατε τα ερωτήματα στο Υπουργείο; Εσύ κ. Ανδρεάδη δεν ήσουν που έλεγες αν έρθει απορριπτικό έγγραφο να επιστρέψει τα λεφτά;
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Ναι, ναι. Σήμερα όχι να πληρώνεται, δεν είναι δυνατόν όλοι πληρώνονται.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Είναι τόσα τα χρήματα, που εσείς μεθαύριο μπορεί να μην είσαστε Διοικητικό Συμβούλιο και σ’ ένα διαχειριστικό έλεγχο, να βρω τον μπελά μου. Γιατί να βρω εγώ τον μπελά μου;
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Είναι ντροπή όλες οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τον Πρόεδρο και ο δικός μας να είναι θύμα.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Εγώ ήμουνα η πρώτη που του είπα και έκανα και αλληλογραφία, αλλά από την στιγμή που υπάρχουν τρία απορριπτικά έγγραφα, δεν υπογράφω.
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Αυτή είναι η αλληλογραφία, για την οποία σφάλαμε εμείς, όλοι οι άλλοι πληρώνουν, οι άλλοι που πληρώνουν πως πληρώνουν;
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Να ρωτήσετε εκείνους πως πληρώνουν!
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Να μπούνε φυλακή εκείνοι ρε Σίτσα (Γενική Διευθύντρια);
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Εγώ πάντως δεν πληρώνω, γιατί θα πάω φυλακή εγώ!
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Εγώ δεν είπα, λέω να υπάρχει κάπου και το συναίσθημα, όλος ο κόσμος πληρώνει.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η πρώτη που είπα ότι έχει δίκιο (ο Πρόεδρος) είμαι εγώ, αλλά από την στιγμή που ήρθαν τρεις απορριπτικές απαντήσεις από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, εγώ δεν μπορώ να υπογράψω, τελείωσε. Δεν θα βάλω εγώ το κεφάλι μου στον «ντορβά», έχω δύο παιδιά και έχω οικογένεια.
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ: Γιατί εμείς τι έχουμε, τα δικά σου είναι παιδιά τα δικά μας τι είναι;
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δεν εκτελώ την απόφαση, είναι παράνομη, θα κάνω έγγραφο στον Εισαγγελέα και αν κριθεί ότι είναι νόμιμη πολύ ευχαρίστως να υπογράψω και ας πάρει τα χρήματα εντόκως. Δεν κατάλαβα δηλαδή, δεν πρέπει να διαφυλάξω την Επιχείρηση και τον εαυτόν μου;
ΜΠΙΛΑΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ: Γιατί εμείς δηλαδή δεν πρέπει να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας; Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
 
kozan.gr