Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Φυσικό αέριο και με τη βούλα στα αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ, για την μετατροπή των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων για χρήση φυσικού αερίου
Γεγονός αποτελεί πλέον και μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής υπουργικής απόφασης, η μετατροπή των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων για φυσικό αέριο.
Η απόφαση καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού, με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων, όπως και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας τους.
Όπως σημειώνεται, ο ορισμός της διάρκειας χρήσης βασίζεται σε πλήρωση των φιαλών 1.000 φορές το χρόνο με ελάχιστο 15.000 πληρώσεις ενώ η μέγιστη διάρκεια χρήσης πρέπει να είναι 20 χρόνια.
Κάθε φιάλη πρέπει να περνάει από οπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 48 μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος ενώ φιάλες που έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση του οχήματος και έχουν εκτεθεί σε πυρκαγιά πρέπει να επανελέγχονται.
Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα επιτρεπόταν η κυκλοφορία αυτοκινήτων με φυσικό αέριο μόνο για τα οχήματα που έφεραν τέτοιο σύστημα καύσης και κίνησης από την κατασκευή τους.
Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ

 
Διαβάστε περισσότερα » »