mamatseioΥπάρχουν προβλήματα στην στελέχωση αρκετών τμημάτων όπως: ουρολογικής  στην Κοζάνη ( οι εφημερίες του τμήματος καλύπτονται με εφημερία στο  Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας  αφού ο μοναδικός γιατρός της Κοζάνης μετακινείται στην  Πτολεμαΐδα για εφημερία).
Παιδιατρικής στην Πτολεμαΐδα όπου υπηρετούν ένας διευθυντής και μία επικουρικός και για τις εφημερίες μετακινούνται παιδίατροι από άλλα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας.
mpodosakeio__Μονάδες τεχνητού Νεφρού : λειτουργούν σε πλήρες πρόγραμμα με ένα νεφρολόγο  μόνιμο και έναν επικουρικό για κάθε νοσοκομείο.
ΜΕΘ Πτολεμαϊδας: λειτουργεί με δύο εντατικολόγους και ένα επικουρικό με  σοβαρό πρόβλημα στην εφημέρευσηΑιμοδοσία Κοζάνης κινδυνεύει να κλείσει αφού η μοναδική γιατρός είναι σε άδεια εγκυμοσύνης.
Βέβαια και τα υπόλοιπα τμήματα και στα δύο νοσοκομεία λειτουργούν με προβλήματα καθόσον οι υπηρετούντες γιατροί ανά τμήμα δεν ξεπερνούν τους τρεις.
Στο Νοσοκομείο Κοζάνης έχει προκηρυχτεί διαγωνισμός για την προμήθεια  Μαγνητικού Τομογράφου μέσω του ΕΣΠΑ , όμως δεν υπάρχει χώρος για την  εγκατάστασή του. Ψάχνουν που και πως θα βρουν το μέρος αυτό.
Γ.Ν. Γρεβενών
1) Με την τελευταία αλλαγή στο οργανόγραμμα πoυ έγινε τον Μάιο οι οργανικές κλίνες μειώθηκαν από 134 σε 110
2) Ελλείψεις Ιατρών στην :
α) Καρδιολογική Κλινική υπηρετούν 3 ειδικοί ιατροί, ο ένας εκ των οποίων είναι σε αναρρωτική άδεια από τον Φεβρουάριο με αποτέλεσμα να μείνουν ακάλυπτες μέρες χωρίς εφημερεύοντα
β) Χειρουργική Κλινική καλύπτεται με 3 ιατρούς και έχει σαββατοκύριακα εφημερίες ετοιμότητας !
γ)Παιδιατρικό Τμήμα έχει 3 ιατρούς (μία εξ αυτών επικουρικός) και καλύπτουν την Παιδιατρική Κλινική της Πτολεμαίδας για εφημεριακές ανάγκες λόγω εκεί ελλείψεων.
δ) Ακτινολογικό Εργαστήριο 3 ιατροί με εφημερίες ετοιμότητας τα Σαβ/κύριακα
3) Ελλείψεις υλικών γενικές όπως και αλλού σε αναλώσιμα γάντια, συστήματα ορών, φλεβοκαθετήρες και φάρμακα της καθημέρα πράξης όπως γαστροπροστατευτικά, αντιβιώσεις κ.τ.λ
Έχει γίνει επιτροπή παραλαβής και ενός αξονικού τομογράφου, γίνεται αναζήτηση του χώρου, να δούμε και πώς θα δουλευτεί! Στο ακτινολογικό υπάρχουν 3 ιατροί, ο ένας επικουρικός θα αποχωρήσει και θα μείνουν 2!
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Το νοσοκομείο Καστοριάς παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που  διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία και την πρέπουσα παροχή υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα αυτή την στιγμή υπάρχει υποστελέχωση:
Στην παιδιατρική κλινική, όπου υπηρετούν 2 παιδίατροι , ένας Διευθυντής και μια  Επιμελήτρια Β. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να ανταποκριθούν στη λειτουργία των  τακτικών και επειγόντων ιατρείων της κλινικής , ούτε και είναι δυνατόν να καλυφθεί  εφημεριακά ολόκληρος ο μήνας, με αποτέλεσμα να γίνεται κάλυψη είτε με  μετακίνηση γιατρών από άλλα νοσοκομεία, είτε με υποχρεωτική εφημέρευση με «εντέλλεστε».
Στη γυναικολογική κλινική επίσης υπηρετούν δύο γιατροί και αντιμετωπίζονται τα ίδια προβλήματα. Επίσης, είναι αδύνατο να υπάρξει ασφαλής λειτουργία γυναικολογικής κλινικής, χωρίς στην ταυτόχρονη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής.  Στο ακτινολογικό εργαστήριο υπηρετούν τρεις γιατροί, με τον Διευθυντή υπό συνταξιοδότηση. Το ακτινολογικό εργαστήριο αδυνατεί να πραγματοποιήσει τον φόρτο των εξειδικευμένων εξετάσεων, αξονικές τομογραφίες, υπερήχους,  μαστογραφίες σε καθημερινή και σε επείγουσα βάση με 2 μόνο γιατρούς.
Στον τομέα της βιοπαθολογίας –μικροβιολογίας – αιμοδοσίας υπηρετούν 3 μόνιμοι γιατροί και 1 επικουρικός , με τον Διευθυντή υπό συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του νοσοκομείου ο αριθμός των αναισθησιολόγων που προβλέπονται είναι 2. Αυτό σημαίνει ελλιπή κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου.
Στην ορθοπεδική κλινική υπηρετεί ένας μόνιμος ιατρός , κατά διαστήματα προσλαμβάνονται επικουρικοί, και έχει αναγκαστεί να καλύπτει το τμήμα όλο το μήνα.
Στη μονάδα τεχνητού νεφρού με 52 ασθενείς υπό αιμοκάθαρση υπηρετεί ένας μόνιμος και μια αποσπασμένη γιατρός , που καλούνται να καλύψουν όλο το μήνα , τόσο για τις τακτικές συνεδρίες αιμοκάθαρσης , όσο και για την 24ωρη κάλυψη των επειγόντων περιστατικών του νομού Καστοριάς.
Μη στελέχωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών , με το προσωπικό που προβλέπεται από το οργανόγραμμα. Έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων , 3 υπηρετούντες ,λόγω συνταξιοδοτήσεων με αποτέλεσμα υπερεργασία του προσωπικού και δυσκολίες-καθυστερήσεις στην εκτέλεση των απαραίτητων εξετάσεων , μαγνητικές τομογραφίες-triplex αγγείων , που δεν μπορούν να εκτελεστούν στο νοσοκομείο λόγω έλλειψης μέσων , καθώς και των διακομιδών σε νοσοκομεία του κέντρου ασθενών που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.
Επίσης προβλήματα δημιουργούνται με την απόσπαση γιατρών για την εκτέλεση εφημεριών σε άλλα νοσοκομεία. Προβλήματα τέλος υπάρχουν όπως και σε όλα τα νοσοκομεία λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων, και λοιπού ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Νοσοκομείο Φλώρινας
Οι οργανικές θέσεις Ιατρών του ΕΣΥ της Ιατρικής Υπηρεσίας μειώνονται από 62 σε 45 , εν των οποίων όμως είχαν καλυφθεί μόνο οι 45. Οι κλινικές που παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας είναι η Μ/Γ διότι από
τους 3 υπηρετούντες ιατρούς έχουν μείνει 2 , οι οποίοι αναγκάζονται να καλύπτουν τον μήνα με 15 εφημερίες περίπου ,εκ των οποίων σχεδόν όλες είναι Ετοιμότητας ,γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους γιατρούς ,και κατ΄επέκταση στους ασθενείς. Αναμένεται ένας επικουρικός. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στην Ορθοπεδική και στην Ουρολογική κλινική. Η Μ.Τ.Ν λειτουργεί με μία ιατρό Νεφρολόγο και ένα Παθολόγο Επικουρικό .
Η εξαφάνιση από τον Οργανισμό τμημάτων όπως Ω.Ρ.Λ, Πνευμονολογικό και πρόβλεψη ενός μόνο Νεφρολόγου στη Μ.Τ.Ν είναι ανεξήγητο ,γιατί τμήματα όπως το Ω.Ρ.Λ , είχε δυναμική και είχε δείξει έργο, καλύπτοντας τις ανάγκες όλου του Νομού ,σε μια ιδιαίτερη δύσκολη οικονομική περίοδο και επιπλέον σε ακριτική περιοχή.
Όσον αφορά τις κλίνες , μειώνονται σε 110 συμπεριλαμβανομένων των 9 κλινών της Μ.Τ.Ν, από συνολικά 129 κλίνες.

Σημείωση: Τις πληροφορίες τις αντλήσαμε από υπόμνημα που απέστειλε ο γιατρός κ. Χρήστος Κατσίνας, εν όψει της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, το οποίο πρόκειται ν΄ ασχοληθεί με τα ιδιαίτερα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των Νοσοκομείων και ΚΥ της χώρας. 

kozan.gr