Νέες προσλήψεις έκτακτου προσωπικούΤην πρόσληψη 43 ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο δήμο Εορδαίας για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών και οργανισμών του δήμου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Εορδαίας σε χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του, προκειμένου να προλάβει την αποστολή της εισήγησης- αίτημά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. λήφθηκε κατά πλειοψηφία η απόφαση για την πρόσληψη 43 ατόμων με ΑΣΕΠ ως συμβασιούχων (8μηνης διάρκειας) αλλά και με συμβάσεις έργου, στις οποίες προβλέπονται και 5-6 θέσεις πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης –μηχανικών, οικονομολόγων και κτηνιάτρου, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δήμου και την ταμειακή του υπηρεσία που πάσχουν από υποστελέχωση λόγω κενών θέσεων εξ αιτίας αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης. Στο αίτημα προς το υπουργείο προβλέπονται και θέσεις εργατών πρασίνου, γενικών καθηκόντων, ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου, μηχανοτεχνίτη κλπ. προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις.
Η δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου επισήμανε στην εισήγησή της ότι πρόκειται για νέες θέσεις και όχι για τις θέσεις που αφορούν προσλήψεις για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως π.χ. καθαριότητα που έχει προκηρύξει ήδη ο δήμος καθώς από τις 60 θέσεις που ζητούσε είχαν εγκριθεί οι 40.
Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία διότι, όπως τόνισε στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Βασιλική Στεργίου, ο δήμος θα πρέπει να απαιτήσει την προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια οι εργαζόμενοι και να λειτουργούν χωρίς προβλήματα οι υπηρεσίες του δήμου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αίτημα για διάβημα διαμαρτυρίας εκ μέρους του δήμου Εορδαίας για την καθυστέρηση της προκήρυξης 8μήνων από τη ΔΕΗ έθεσε η δ.σ. και γραμματέας του Σωματείου Ανέργων και Περιβάλλοντος Εορδαίας Σοφία Απατσίδου.
Ερωτηθείσα εξάλλου η δήμαρχος για την καθυστέρηση της προκήρυξης των 210 θέσεων που έχουν εγκριθεί για το δήμο Εορδαίας μέσω του προγράμματος «κοινωνικής εργασίας για ανέργους» ανέφερε ότι αναμένεται η έγκριση των ειδικοτήτων που έχουν ζητηθεί. Επισήμανε πάντως ότι η έγκρισή τους θα δώσει προσωρινή ανακούφιση σε δεκάδες ανέργους, καθώς αναγνώρισε ότι η ανεργία δεν λύνεται με τη δημιουργία πρόσκαιρων θέσεων εργασίας.

kozan.gr