Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό νέων συνδέσεων, καλούμε σε πρώτη φάση τους ενδιαφερόμενους κατοίκους των περιοχών όπου ολοκληρώθηκαν οι επεκτάσεις δικτύου και οι οδεύσεις εντός των ιδιοκτησιών τους, να συνάψουν Συμβόλαιο σύνδεσης, ώστε να προβούμε στις τροποποιήσεις των λεβητοστασίων τους και στη συνέχεια  στην εγκατάσταση θερμικού υποσταθμού.
Η περιοχή όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες δικτύου και μπορούν να συμβληθούν με την ΔΕΤΗΠ από την 02/07/2012 περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς :
 • Οδός Ιωνος Δραγούμη.
 • Οδός Θ. Κολοκοτρώνη.
 • Οδός Γερμανού Καραβαγγέλη.
 • Οδός Οικοτροφείου.
 • Οδός Καραϊσκάκη.
 • Οδός Κουντουριώτη (από Ι. Δραγούμη έως Οικοτροφείου)
 • Οδός Ελευθερίας (από οδό Ι. Δραγούμη έως οδό Ελ. Βενιζέλου).
 • Οδός Βορείου Ηπείρου.
 • Οδός Θεμιστοκλέους (από οδό Ανδριανουπόλεως έως οδό Ελευθερίας).
 • Οδός Αρχιγένους.
 • Οδός Μαγνησίας (από οδό Ανδριανουπόλεως έως οδό Αρχιγένους).
 • Οδός Οικοτροφείου.
 • Οδός Σουρμένων (από οδό Ανδριανουπόλεως έως οδό Μανουηλαντών).
 • Οδός Μανουηλαντών (από οδό Σουρμένων έως οδό Οικοτροφείου).
 • Οδός Οικονομίδου.
 • Οδός Δωδεκανήσου
 • Οδός Λασάνη.
 • Οδός Αντιγόνου.
 • Οδός Φιλώτα.
 • Οδός Ελ. Βενιζέλου (από οδό Λασάνη έως οδό Ελευθερίας).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Για να γίνει η σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο της Τηλεθέρμανσης και η σύναψη συμβολαίου ο/οι ιδιοκτήτες ή ο κατασκευαστής πρέπει να προσκομίσουν στη Δ.Ε.ΤΗ.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. 1.   Αντίγραφο οικοδομικής Αδείας
 2. 2.   Πίνακα ποσοστών ιδιοκτησιών και Πίνακα Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης
 3. 3.   Στοιχεία πιστοποίησης της επιφάνειας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της οικοδομής π.χ. αντίγραφο συμβολαίου ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού  (εάν δεν διατίθενται τα στοιχεία 1 και 2)
 4. 4.   Υπεύθυνη δήλωση ότι «τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή και ο φάκελος της οικοδομής θα ενημερωθεί σε κάθε περίπτωση τροποποίησής τους «.
ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Τα Τέλη Σύνδεσης υπολογίζονται με τιμολόγηση ανά τετραγωνικό μέτρο μικτής επιφάνειας και είναι ενιαία σε όλες τις ζώνες της τηλεθέρμανσης.
-          Το τέλος Σύνδεσης είναι σε 12,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%,  δηλαδή με ΦΠΑ 15,44 ευρώ  ανά τετραγωνικό μέτρο μικτής επιφάνειας.
-          Ελάχιστη καταβολή ανεξαρτήτως εμβαδού 1544 ευρώ, που αντιστοιχεί σε διαμερίσματα-καταστήματα μικτού εμβαδού έως 100 τ.μ.
-          Η εξόφληση των Τελών Σύνδεσης γίνεται εναλλακτικά ως εξής :
 1. Εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού των Τελών Σύνδεσης και έκπτωση 10%. Ομοίως έκπτωση 10% επί του υπολοίπου ποσού, όταν εξοφλούνται 4 δόσεις και άνω.
 2. Προκαταβολή 20% επί των Τελών Σύνδεσης και ποσού Εγγύησης εκατό (100) ευρώ με την υπογραφή του Συμβολαίου και δέκα (10) ισόποσες, μηνιαίες δόσεις.
Πληροφορίες, διευκρινίσεις και γραπτές οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες σύνδεσης δίνονται από το Γραφείο Κοινού της Δ.Ε.ΤΗ.Π. τηλ.: 24630 55743 και 24630 54420 - 21, 22.