Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Τρομερή συμφορά έρχεται εαν η Ελλάδα επιτρέψει στα Σκόπια να κλέψουν το όνομα «Μακεδονία»…

«ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΣΦΑΞΑΝ ΟΛΟΥΣ».
ΘΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.
Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΚΡΟΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο Ιστορικός Σαράντος Ι. Καργάκος για το Σκοπιανό: «Ἀμυκλαῖοι σιγῆ ἀπώλοντο»
Ἐάν τό Σκοπιανό ζήτημα εἶχε ἀντιμετωπισθεῖ ἀπό τή διεθνῆ κοινωνία μέ τούς κανόνες τῆς ὀρθῆς λογικῆς, ἡ λύση τοῦ ὀνόματος θά εἶχε βρεθεῖ ἀμέσως μετά τήν κατάρρευση τῶν τιτοϊκῶν κατασκευῶν.
Στό μάθημα τῆς Λογικῆς, πού διδαχθήκαμε οἱ παλαιότεροι, μάθαμε ὅτι ὑπάρχουν ἔννοιες ΟΛΟΥ καί ΜΕΡΟΥΣ.
Ἡ Ἑλλάς, ὡς κράτος, εἶναι ἔννοια ὅλου πού ἐμπεριέχει καί τήν Μακεδονία ἀλλά ὡς ἔννοια μέρους.
Ἐπί Γιουγκοσλαβίας, τό νῦν κράτος τῶν Σκοπίων ἦταν ἔννοια μέρους πού δέν τό νιώθαμε –καί πολύ κακῶς– σάν κάτι ἔντονα ἐνοχλητικό.
Μετά τή διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἡ σκοπιανή κατασκευή, ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, ἔκανε τό ὄνομα Μακεδονία ἔννοια ὅλου ἀλλά γιά τόν ἑαυτό της.
Ἔτσι, μονοπώλησε τό ὄνομα Μακεδονία, κάτι πού κάνει τή δική μας Μακεδονία στά μάτια τῆς διεθνοῦς γνώμης νά φαίνεται σάν μιά ἑλληνική κατάκτηση καί ὄχι ὡς ἑλληνικό ἔδαφος. Διότι, ἐφόσον τά Σκόπια θά ἔχουν τό μονοπώλιο τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, ἠθικά θά φαίνονται σάν κληρονόμοι ὅλης τῆς Μακεδονίας, δηλαδή ὅλης σχεδόν τῆς Βορείου Ἑλλάδος.
Τό ὄνομα ἀπό μόνο του ἐγκρύπτει τόν ἀλυτρωτισμό.
Συνεπῶς, ἄς ἀφήσουμε τίς ἀερολογίες, ὅτι θά δεσμευθοῦν πώς δέν θά ἔχουν ἀλυτρωτικές τάσεις.
Ἀλλά ἄς ποῦμε ὅτι ἔχουν.
Αὐτό μᾶς φοβίζει; Εἶναι ἐντροπή γιά τή χώρα μας νά μᾶς τρομάζει μιά τέτοια ἀπειλή ἀπό ἕνα ἑτοιμόρροπο μόρφωμα 2,5 ἑκατομμυρίων κατοίκων.
Ἄν οἱ Σκοπιανοί ἐκδηλώσουν ἀλυτρωτικές τάσεις, τότε μπορεῖ νά ἐκδηλώσουμε κι ἐμεῖς.
Τό Μοναστήρι ἦταν μέχρι τό 1912 τό ἑλληνικό Παρίσι τῆς Βαλκανικῆς.
Κάποιοι δικοί μας μέ βολική συνείδηση διατυπώνουν τή θεωρία περί «καινούργιου ἔθνους».
Καί ἀπορῶ: γιατί αὐτή ἡ θεωρία δέν προεκτείνεται μέχρι τή δημιουργία ἑνός καινούργιου ὀνόματος;
Γιατί αὐτοί οἱ τάχα νεοφανεῖς γείτονες θέλουν νά μονοπωλοῦν τό πανάρχαιο ὄνομα τῆς Μακεδονίας, πού πάντα θά τούς φέρνει σέ ἀντιπαράθεση –πιθανῶς καί σέ σύγκρουση– μέ τούς Ἕλληνες καί αὔριο μέ τούς Βουλγάρους;
Μέ τούς Ἀλβανούς βρίσκονται ἤδη σέ ρήξη.
—-Καί μιά ἀκόμη ἀπορία:
ἀφοῦ ἡ ἀλβανική γλῶσσα ἀναγνωρίστηκε πρόσφατα σάν ἰσότιμη τῆς σλαβικῆς, πού βαφτίστηκε ἀπό αὐτούς σάν μακεδονική, μήπως καί οἱ Ἀλβανοί τοῦ κρατιδίου θά συγκαταλεχθοῦν στούς Μακεδόνες; Καί μιά ἐπιπρόσθετη ἀπορία: ὅταν οἱ Σκοπιανοί μιλοῦν μέ τούς Σέρβους καί τούς λοιπούς Σλάβους, μιλοῦν μακεδονικά; Ἄν ναί, τότε ὅλοι οἱ Σλάβοι –ἄρα καί ὁ Πούτιν– εἶναι… Μακεδόνες;
Ὅλα αὐτά τά παράλογα, τά παρά τήν ἱστορία, τήν πληθυσμιακή σύνθεση καί τή νεώτερη γεωγραφική δομή, χάρη στήν εὐφυῆ ὄντως σκοπιανή προπαγάνδα καί τήν ὑπναλέα δική μας πολιτική, θεωρήθηκαν ἀπό τή διεθνῆ κοινότητα λογικά.
Καί ἔτσι, οἱ Σκοπιανοί ἰδιοποιήθηκαν de facto καί de jure τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, μέ ἐκείνη τήν ἐνδιάμεση συμφωνία μέ τήν δῆθεν προσωρινή ὀνομασία.
Δέν μπορῶ νά εἶμαι ἱκανοποιημένος ἀπό τή δική μας διπλωματία.
Θυμᾶμαι τό «κάζο» μιᾶς ἐρίτιμης κυρίας πού ἦταν πρόξενος ἤ πρέσβυς στά Σκόπια, πού, γιά νά γίνει πιό φιλική, ἔγινε σκοπιανικώτερη τῶν Σκοπιανῶν.
Δέν λείπουν ἀκόμη κάποιες ἄτσαλες ἐνέργειες.
Ἄν ὄντως ὁ κ. ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν ἐκφράστηκε μέ ἕνα τόσο βαρύ τρόπο κατά τοῦ ἀρχιεπισκόπου, μποροῦμε νά καταλάβουμε τό γιατί τά κάναμε μούσκεμα στόν διπλωματικό μας τομέα.
Ἄν ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας ἐκφράζεται ὅπως ἐκφράστηκε κατά τοῦ Ἱερωνύμου, τότε «κλαύσατε πικρῶς, διότι ἔρχεται ὁ νεκρός», ὅπως ἔλεγε καί ὁ Μπόστ.
Καί ἔρχομαι στόν εὐφυέστατο κυβερνητικό ἐκπρόσωπο πού, ἔχοντας σπουδάσει τήν τεχνική τῆς ταμπέλλας, ἔσπευσε νά δώσει στό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης ἀκροδεξιά ἀπόχρωση. Ὥστε, λοιπόν, εἶναι ἀκροδεξιοί οἱ χιλιάδες πολῖτες πού, ὑπό δυσμενεῖς συνθῆκες (κακοκαιρία καί προβοκάτσιες), συμμετεῖχαν στό ἐκπληκτικό σέ ὄγκο συλλαλητήριο;
Καί εἶναι δημοκρατικοί οἱ οὐδέποτε συλλαμβανόμενοι λιθοβολιστές, βομβιστές καί σημαιοκάφτες;
Ἄν ὑπῆρχε ἐθνικό φιλότιμο, ἔπρεπε ὅλοι σύσσσωμοι νά ἀπαιτήσουμε τήν ἐκδίωξη τοῦ ἀνεκδιήγητου σκοπιανόφρονα Νίμιτς πού, πέρα ἀπό τά τωρινά ἀτοπήματά του, εἶχε πρό ἐτῶν ὀνομάσει τόν Ἀλέξανδρο σφαγέα τῶν λαῶν, λές καί ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν συμπατριώτης του!
Αὐτή ἡ δική μας παθητικότητα φέρνει στή μνήμη μου τό ἐπιφώνημα ἀπογοητεύσεως τοῦ μεγάλου τοῦ Γένους δασκάλου Βενιαμίν τοῦ Λεσβίου:
«Ὤ, πόσο νήπιοι καί ψοφοδεεῖς εἴμεθα.»
Καί κάτι τελευταῖο γιά τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο: τόν ἀκροδεξιό δέν τόν γεννᾶ ἡ μάνα του, τόν γεννᾶ ἡ ἀναπηρία ἤ ὁ σαλτιμπαγκισμός τῶν δῆθεν δημοκρατικῶν κυβερνήσεων.
Ἄν δέν τοῦ ἀρέσει ὁ λαός, τότε ἄς ἀλλάξει τόν λαό, κατά τήν εἰρωνική σύσταση τοῦ Μπρέχτ.
Ὅσο γιά τόν ἀρχιεπίσκοπο, πού τόσο συχνά χαμηλώνει τά φτερά γιά νά μή δυσαρεστήσει τόν πρωθυπουργό, ἄς θυμηθεῖ πόσες φορές μέ εἶχε καλέσει ὡς μητροπολίτης νά μιλήσω γιά τό Σκοπιανό στή Θήβα καί στή Λειβαδιά ἀλλά καί τίς πιέσεις πού δέχθηκε καί στίς ὁποῖες ὑπέκυψε γιά νά μήν εἶμαι ὁμιλητής σέ μιά ἀνοιχτή συγκέντρωση στή Λειβαδιά.
Βέβαια, ὅπως ἔλεγε ὁ στρατηγός Ντέ Γκώλ, τά γηρατειά εἶναι ναυάγιο.
Γιά μένα, πάντως, ὄχι.
Ταῦτα ἔλεγα καί πρίν, ταῦτα λαλῶ καί νῦν.
Τό ὅτι χρειάζεται προσοχή στίς λαοσυνάξεις, εἶναι ἀναμφισβήτητο.
Μπορεῖ ἀπό αὐτές νά προκύψει ἕνας δημεγέρτης πού νά ὁδηγήσει τή χώρα στήν καταστροφή.
Ἀλλά ὁ κ. Τσίπρας ἀπό ποῦ βγῆκε;
Δέν εἶναι γέννημα λαοσυνάξεων;
Καί ἐκεῖνο τό «φωνή λαοῦ» θά πεταχτεῖ στά σκουπίδια;
Πρό ἐτῶν στήν «Ἑστία» εἶχα γράψει τήν ἀρχαία φράση: «Ἀμυκλαῖοι σιγῆ ἀπώλοντο».
Εἶχα ὑποσχεθεῖ νά τήν ἐξηγήσω.
Κατά μία παράδοση, οἱ κάτοικοι τῶν Ἀμυκλῶν εἶχαν λάβει ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα γιά τήν προάσπιση τῆς πόλης τους, ὅταν οἱ Δωριεῖς κατέλαβαν τήν Σπάρτη καί τήν Λακωνία.
Νύκτα καί ἡμέρα ἦσαν ὑπό τά ὅπλα.
Οἱ Δωριεῖς τῆς Σπάρτης τούς ἄφησαν ἐπί πολύ ἀνενόχλητους.
Ἔτσι, οἱ Ἀμυκλαῖοι χαλάρωσαν σταδιακά καί, ἀκολούθως, ὁλικά τήν ἀμυντική τους ἐπαγρύπνηση.
Καί κάποιο βράδυ, οἱ Δωριεῖς τῆς γειτονικῆς Σπάρτης μπῆκαν στήν πόλη τους ἀμαχητί καί τούς κατέσφαξαν.
Τό πάθημα τῶν Ἀμυκλαίων ἔγινε παροιμιακό.
Μήπως κάποιοι τέτοιο πάθημα μᾶς ἑτοιμάζουν καί στόν παρόντα καιρό;

(τοῦ Σαράντου Ι. Καργάκου), Ἑστία, 26/1/18
Διαβάστε περισσότερα » »

ΤΟ ΔΝΤ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟΜΣΕΝ & ΒΕΛΚΟΥΛΕΣΚΟΥ του Μιχάλη Ραμπίδη


Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΟΜΣΕΝ και ΒΕΛΚΟΥΛΕΣΚΟΥ
Ομολογία αποτυχίας για το σωστό υπολογισμό των δεδομένων, στα επτά χρόνια μνημονίων & λιτότητας στην Ελλάδα, δηλώνει η ομάδα του ΔΝΤ με τον επικεφαλής της  Πολ Τόμσεν. Αποτέλεσμα η αντικατάσταση του σοσιαλιστή Δανού τεχνοκράτη και του εκτελεστικού του βραχίονα, της  Ρουμάνας Ντέλιας Βελκουλέσκου.
Τις συνεννοήσεις για την υπαγωγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ μεταξύ ΓΑΠ και Στρος Καν, πριν από τις  εθνικές εκλογές του Φθινοπώρου του 2009 εκλήθη ως εκπρόσωπος του Ταμείου να υλοποιήσει ο Τόμσεν. Ενδεχομένως για την καλύτερη προετοιμασία, προηγήθηκαν οι γνωστές-μυστικές συναντήσεις στην Πάρο το καλοκαίρι του 2009 με τον αδελφό του μετέπειτα πρωθυπουργού (ΓΑΠ) Αντρίκο Παπανδρέου ….
Το επίσημο ξεμπρόστιασμα (Πολ & Ντέλιας) έγινε στην συνεδρίαση του Eurogroup τον Φεβρουάριο 2017. Οι ΥΠ.ΟΙΚ. της Ευρωζώνης εκτίμησαν ως  εντελώς λαθεμένη την έκθεση του Τόμσεν και των συνεργατών του για την ελληνική οικονομία (κακοί υπολογισμοί, ασάφεια, αντιφάσεις κ.α.) και έκριναν ότι δεν είναι απαραίτητα τα πρόσθετα μέτρα για την Ελλάδα.
Λίγο αργότερα (21/4/ 2017) από την Ουάσιγκτον) σε συνέντευξή του ο Πολ Τόμσεν παραδέχεται ότι «είμαστε λάθος για την Ελλάδα και στα επτά χρόνια του μνημονίου. Τα πρώτα πέντε χρόνια ήμασταν υπερβολικά αισιόδοξοι με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της Ελλάδας, τα τελευταία ήμασταν  λάθος προς την αντίθετη πλευρά».
Τα εγκληματικά λάθη τους για τη «διάσωση» της Ελλάδας είναι πλέον κοινό μυστικό (τελευταία ομολογίες Ντάισελμπλουμ κ.α.) τα έκαναν μαζί με τους άλλους πρόθυμους (δανειστές & αποδέκτες πολιτικούς) για να σώσουν ξένες μεγάλες τράπεζες, σε βάρος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Ακόμα και σήμερα οι αποτυχημένοι τεχνοκράτες του ΔΝΤ θέτουν ως αναγκαία προϋπόθεση την ανακεφαλαίωση (κι άλλο τάισμα) των συστημικών ελληνικών τραπεζών με 10 δις ΕΥΡΩ παρά του ότι οι ίδιες οι τράπεζες (Εθνική) το αρνούνται!
Αντικαταστάτης του Πολ Τόμσεν ορίσθηκε ο Ινδός Ρίσι Γκογιάλ. Όχι πως περιμένουμε ριζική αλλαγή της πολιτικής του ΔΝΤ αλλά προσδοκούμε πιο αντικειμενικές και σωστές εκτιμήσεις. Πάντως δήγμα γραφής του Ρίσι Γκογιάλ έχουμε από το βήμα του Economist όπου τάχθηκε: Υπέρ απολύσεων, λοκ άουτ, διαρθρωτικών αλλαγών, όχι στη μείωση των φορολογικών συντελεστών άμεσα, υποστήριξε την δυνατότητα η Ελλάδα να επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα για επτά συνεχόμενα χρόνια (έφερε και παραδείγματα άλλων χωρών) και συμφώνησε να αποφύγουμε επώδυνα μέτρα όπως μειώσεις μισθών και συντάξεων.
Αντικαταστάτης της Ντέλιας Βελκουλέσκου και επικεφαλής του ΔΝΤ στην Ελλάδα είναι ο Αμερικανός Πίτερ Ντόλμαν. Τον κατατάσσουν στους λιγότερο σκληρούς του Ταμείου, είναι εξαιρετικά έμπειρος με πολλές απαιτητικές αποστολές σε Λευκορωσία, Ισλανδία, Ρωσία, Ουκρανία.
Ο ελληνικός λαός εύχεται στον Πολ και τη Ντέλια να μην ξαναβρούν το δρόμο του γυρισμού στην πατρίδα μας και στους αντικαταστάτες τους να τα μαζέψουν σύντομα και να επιστρέψουν στη «γιάφκα» τους …..
Διαβάστε περισσότερα » »

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΔΕΙΛΟΥΣ & ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ.

Θέμα: P Y A T
—————————-
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
—————————————
KEEP CLEAR OF PYAT, για Εθνικούς Πατριωτικούς λόγους!!!
Είναι Ανθέλληνας!!!!
O PYAT δεν είναι Πρέσβης των ΗΠΑ.
Φαινομενικά είναι.
Είναι Πρέσβης της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας της
Διεθνούς Σιωνιστικής ΕΛΙΤ των αθέατων Κοσμοκρατόρων.
Είναι ο πρέσβης του βαθέως Σιωνιστικού Κράτους των Η.Π.Α. Είναι ο Πρέσβης της διεθνούς Σιων. ΕΛΙΤ του Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Η διεθνής ΕΛΙΤ διεθνώς είναι γνωστή ως ΜΑΦΙΑ…………..
Έχει αποστολή τη καταστροφή της
Ελλάδος, διά της μεθόδου του διαμελισμού.
Βλέπε Μακεδονία, Θράκη, Αιγαίο, Νότιο Ήπειρο.
Διαταγές δίνει ο Πρέσβης της Ν.Τ.Π. «Να κλείσει το Σκοπιανό, αλλιώς η Ελλάδα θα χάσει πολλά».
Σχέδια της διεθνούς ΕΛΙΤ, η Ελλάδα να μείνει από τον ΟΛΥΜΠΟ και κάτω………………
Αυτό οι πολιτικοί Αρχηγοί δεν το καταλαβαίνουν…………
Ο PYAT κατέστρεψε και την Ουκρανία.
Τώρα ήλθε η σειρά της Ελλάδος, μετά την Ισπανία-(Καταλωνία). Η Ισπανία όμως αντέδρασε δυναμικά……..
Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. DONALD TRUMP το γνωρίζει αυτό, (για τον PYAT), αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
Του κάνει πόλεμο η διεθνής Σιωνιστική ΕΛΙΤ του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ λαμβάνει γραμμή από τον PYAT……(εντολές της διεθνούς ΕΛΙΤ).
Όλοι οι «‘Ελληνες» πολιτικοί είναι υπηρέτες της διεθνούς ΕΛΙΤ.
Προτιμούν η μικρή Ελλάς να χάσει εδάφη, παρά να τα βάλλουν με την Σιων. ΕΛΙΤ.
Η εν λόγω ΕΛΙΤ προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρώην Πρωθυπουργό ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ……………..
Τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ τον δολοφόνησαν με Καρκίνο. Αυτά βλέπει ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ……..
Σήμερα η μέθοδος δολοφονιών πολιτικών ηγετών, θεωρείται ξεπερασμένη, διότι έγινε παγκοσμίως γνωστή, και διεθνώς ονομάζουν την Σιων. ΕΛΙΤ ως ΜΑΦΙΑ.
Σήμερα η ΕΛΙΤ χρησιμοποιούν το πόλεμο. (Βλέπε Τουρκία).
Η Τουρκία συνεχώς απειλεί την Ελλάδα
με πόλεμο, να είναι το καλό παιδί της ΕΛΙΤ!
Οι γείτονες (Τούρκοι-Αλβανοί-Σκοπιανοί-Βούλγαροι), σαν πεινασμένοι λύκοι, επέπεσαν επάνω στα απροστάτευτα πρόβατα τους Έλληνες.
Οι Τούρκοι εμπόδισαν την ίδρυση του ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ με πόλεμο, για να μη διαμελισθεί η Τουρκία, ενώ απειλούν τη Σιωνιστική Δύση, να φύγουν από το Σιων. ΝΑΤΟ.
Οι φοβισμένοι «Έλληνες» πολιτικοί αρχηγοί συνεργάζονται με τον PYAT. (Πρέσβη του ΡΟΤΣΙΛΝΤ).
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ λαμβάνει εντολές για το Σκοπιανό από τον PYAT. (Πρέσβη της διεθνούς ΕΛΙΤ).
Ο PYAT πληρώνεται από τον Αμερικανικό Λαό, για να δουλεύει για τη διεθνή Σιωνιστική ΕΛΙΤ.(ΡΟΤΣΙΛΝΤ).
Οι πολιτικοί Αρχηγοί έπεσαν στη «λούμπα» του ΣΟΡΟΣ μέσω PYAT.
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ πρέπει να φύγει, διότι είναι υπηρέτης του PYAT.
Εάν δώσουμε το όνομα στους Σκοπιανούς, να περιμένουμε διαμελισμό της χώρας.
Γιαυτό οι χιλιάδες λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, για να νοθεύσουν το φρόνημα των Ελλήνων.
Κυκλώματα ξένων πρακτόρων, (ΣΟΡΟΣ), υπό την προστασία του ΣΥΡΙΖΑ δρούν στο κέντρο της Αθήνας.
Στόχος των αντιεξουσιαστών κουκουλοφόρων το συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου.
Οι δειλοί και φοβισμένοι εφιάλτες πολιτικοί πρέπει να πούνε στα Σκόπια, ΟΧΙ στο όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, αλλιώς VETO, όπως έκανε ο Κώστας Καραμανλής στο Βουκουρέστι.
Τα Σκόπια καίγονται να μπούν στο ΝΑΤΟ @ Ε.Ε.
Το Σιων. ΝΑΤΟ χρειάζονται τα Σκόπια, για να αποκλείσουν τη ΡΩΣΙΑ από Νότο!!!
Γιαυτό καίγεται ο PYAT………………
Οι φοβισμένοι πολιτικοί Αρχηγοί πρέπει να πούν στα Σκόπια ότι δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ & Ε.Ε.
Ο PYAT θεωρείται σπουδαίος Πρέσβης, διότι μεταφέρει τις εντολές της Παγκόσμιας Σιων. Κυβέρνησης, προς τους δειλούς και φοβισμένους πρακτορίσκους πολιτικούς αρχηγούς.
Προς τον Κυριάκο μετέφερε το μήνυμα από την ΕΛΙΤ να συνεργαστεί με τον ΤΣΙΠΡΑ, για να παραδώσουν το όνομα της Μακεδονίας.
Η μή σύγκλισης του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για το όνομα της Μακεδονίας είναι διαταγή της ΕΛΙΤ , μέσω PYAT.
Διαταγή ΡΟΤΣΙΛΝΤ και τα σκυλιά δεμένα.
Ο PYAT είναι ο νέος ΠΙΟΥΡΙΦΟΪ.
Παραδίδεις όνομα, παραδίδεις ολόκληρη την Ελληνική Μακεδονία!!!
Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ κυβερνά την Ελλάδα.
Οι πολιτικοί Αρχηγοί δεν λένε την αλήθεια στο Λαό, ότι δηλαδή, δεν κάνουν κουμάντο αυτοί, αλλά μία ανώτατη δύναμη που λέγεται Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία.
Η Ελλάς τελεί υπό Στρατιωτική κατοχή του Σιωνιστικού ΝΑΤΟ, όπως τη κατοχή των Γερμανών ΝΑΖΙ.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να έχουμε Εθνική Εξωτερική Πολιτική, οπότε θα «φάμε στη μάπα» ότι μας σερβίρει η ΕΛΙΤ.
Οι Σκοπιανοί επιμένουν να μην αλλάξουν το Σύνταγμα.
Ο ΝΙΜΙΤΣ είναι Αμερικανο-Εβραίος υπάλληλος της ΕΛΙΤ.
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ είναι αφελής, επιπόλαιος, και χαζοχαρούμενος, ανίκανος για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, εάν νομίζει τα Σκόπια θα απεμπολίσουν τους αλυτρωτισμούς, είναι γελασμένος.
Τα Σκόπια διατάσονται από τη διεθνή Σιων. ΕΛΙΤ.
Σχέδιά τους είναι να επεκταθούν μέχρι Θες/νίκη, Κατερίνη, Καβάλα, με τη βοήθεια του Σιων. ΝΑΤΟ.
Οι Έλληνες πολιτικοί Αρχηγοί & Στρατηγοί έγιναν με τη βοήθεια της διεθνούς ΕΛΙΤ & ΝΑΤΟ.
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ!!!!
ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Ομάδα Διεθνών Σχέσεων & Γεωπολιτικής
Ελλήνων Πατριωτών
Διαβάστε περισσότερα » »

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε Έλληνας για το "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ" ΖΗΤΗΜΑ

Το "Μακεδονικό" Ζήτημα ΔΕΝ είναι ελληνική "υπόθεση" !!! ...Είναι πανανθρώπινη και όχι εθνική υπόθεση ...Είναι πολιτισμική και όχι πολιτική υπόθεση.

Ως εκ τούτου είναι υπόθεση, η οποία κρίνεται με βάση "κρύα" επιστημονικά —και άρα αντικειμενικά— κριτήρια και όχι υπόθεση, η οποία κρίνεται με βάση το "θερμό" συναίσθημα, και άρα με υποκειμενικά πολιτικά κριτήρια ...Είναι υπόθεση, η οποία κρίνεται σε ειδικά "δικαστήρια", τα οποία απαρτίζονται από καταρτισμένους και υπεύθυνους επιστήμονες και δεν κρίνεται σε τραπέζια διαπραγματεύσεων, τα οποία απαρτίζονται από αστοιχείωτους, διεφθαρμένους και ανεύθυνους πολιτικούς.


Ζούμε σε έναν κόσμο πολιτισμένο και όχι στη Ζούγκλα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος μας διέπεται από νόμους και κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για όλους. Όπως σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, όταν υπάρχει παραβίαση του νόμου, τις αποφάσεις τις λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα, έτσι συμβαίνει και στην Κοινωνία των Εθνών. Όπως σε μια περίπτωση παρανομίας ποτέ δεν καλείς τους εμπλεκόμενους να διαπραγματευτούν μεταξύ τους —επικαλούμενος τη δικαιολογία τής άμεσης εμπλοκής τους—, έτσι συμβαίνει και στην Κοινωνία των Εθνών ...Τους παραβάτες τού νόμου τους καλείς ενώπιον του νόμου και όχι ενώπιος ενωπίου με τα θύματά τους.  

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για την περίπτωσή μας; Ότι, ακόμα κι αν οι ίδιοι οι Έλληνες αποφάσιζαν από μόνοι τους να "χαρίσουν" μια τέτοια ιδιότητα σε κάποιους, η Κοινωνία των Εθνών θα ήταν εκείνη, η οποία δεν θα έπρεπε να τους το επιτρέψει να το κάνουν. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε άμεσα και αυτεπαγγέλτως τα αρμόδια Διεθνή Όργανα να τους ανακαλέσουν στην τάξη, εφόσον ένα ιστορικό Ζήτημα αυτής της μείζονος σημασίας δεν μπορεί να τύχει εθνικής διαχείρισης. Ένα τόσο μεγάλο ιστορικό Ζήτημα δεν είναι ελληνική υπόθεση. Σε μια τέτοια παραβίαση του νόμου περί πολιτισμικής "κληρονομιάς" υπάρχουν τα αρμόδια όργανα, τα οποία αποφασίζουν με βάση το Δίκαιο, και αυτό ποτέ δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Η πλάκα είναι ότι ο μόνος Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί απόλυτα το "Μακεδονικό" Ζήτημα είναι ο Τραμπ. Αυτός, ο οποίος κατηγορείται για έλλειψη γνώσης και άρα κατανόησης της διεθνούς πολιτικής, είναι ο απόλυτα κατάλληλος για να κατανοήσει το "Μακεδονικό" Ζήτημα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί απλούστατα ο Τραμπ είναι πλούσιος και διάσημος εξαιτίας ενός brand το οποίο συνδέεται άμεσα με την έννοια της "γεωγραφίας". Ο Τραμπ είναι διάσημος και δισεκατομμυριούχος, επειδή πουλάει ή νοικιάζει το brand, το οποίο ονομάζεται "Trump Towers". Ένα brand στον χώρο τού real estate, το οποίο αξίζει δισεκατομμύρια και το οποίο εδράζεται σε απλά "οικόπεδα". Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ φυσικό ένας τέτοιος μεγαλοπαράγοντας του real estate —ο οποίος κατέχει αυτό το σπάνιο brand— κατά καιρούς να είχε υπό την ιδιοκτησία του πολλά ασήμαντα οικόπεδα, τα οποία δεν εκμεταλλεύτηκε. Ακατάλληλα και άρα άνευ αξίας οικόπεδα, τα οποία είτε έχει πουλήσει είτε έχει χαρίσει είτε απλά έχει εγκαταλείψει.

Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να ανεχθεί τον οποιονδήποτε εργολάβο βρεθεί, να χτίσει μια "παράγκα" επάνω σε κάποιοι παλιό και εγκαταλειμμένο οικόπεδο του Τραμπ και να ονομάσει την "παράγκα" αυτήν Trump Tower, λόγω της παλιάς ιδιοκτησίας τού οικοπέδου; Είναι δυνατόν με "άλλοθι" έναν παλιό τίτλο ιδιοκτησίας ενός φτηνού οικοπέδου να σε αφήσουν να εκμεταλλευτείς ένα πανάκριβο brand; Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση; Αυτός, ο οποίος θίγεται, κάνει απλά μια καταγγελία-ενημέρωση των Αρχών για να "δέοντα". Ο άλλος, ο οποίος παρανομεί, καλείται στο δικαστήριο να λογοδοτήσει, ώστε να κριθεί εκεί η παρανομία του.

Σε καμία περίπτωση δεν έρχεται αυτός ο παράνομος εργολάβος με τον Τραμπ σε μεταξύ τους "διαπραγμάτευση". Να διαπραγματευτούν τι; Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Δεν βρισκόμαστε στη ζούγκλα, όπου ο καθένας αρπάζει με τον "τσαμπουκά" ό,τι του "γυαλίσει". Υπάρχει ο νόμος, ο οποίος απαγορεύει την "κλοπή" και με βάση αυτόν τον νόμο κρίνεται κάποιος. Η εταιρία, η οποία θίγεται, απλά απευθύνεται στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα δρομολογούνται πάγιες διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση δεν διαπληκτίζεται η ίδια η εταιρεία με τον παραβάτη τού νόμου. Τα ανάλογα ισχύουν και με την περίπτωση του "Μακεδονικού" Ζητήματος ...Ο όρος "Μακεδονία" είναι ένα πανάκριβο και διάσημο ελληνικό brand τής παγκόσμιας ιστορίας...

...Ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να "διαπληκτίζεται" ο ελληνικός λαός με τους Σλάβους των Σκοπίων ...Νόμοι υπάρχουν και ισχύουν για όλους ...Δουλειά των Διεθνών Οργάνων είναι —και όχι του ελληνικού λαού— ν’ ανακαλέσουν στην τάξη τούς Σκοπιανούς. Σε μια παγκόσμια κοινωνία, όπου κυρίαρχη είναι η έννοια των Πνευματικών Δικαιωμάτων, είναι αδύνατον να αφεθεί στο έλεος των αρπάγων ένα όνομα "brand", το οποίο είναι καθαρά δημιούργημα —και άρα και "κληρονομιά"— του Ελληνισμού ...Ενός ζωντανού Ελληνισμού, ο οποίος δεν αποποιείται την κληρονομιά του.

Η Κοινωνία των Εθνών πρέπει να διασφαλίσει την αλήθεια και τη νομιμότητα, γιατί στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει η ίδια από τις συνέπειες της "πλαστογράφησης" της ιστορίας. Αν δεν τα διασφαλίσει αυτά, θα επέλθει το χάος ...Το χάος τού ψεύδους, της καπηλείας, της αυθαιρεσίας κλπ. ...Το χάος, το οποίο θα θέλει να "ξεφυτρώνουν" "Σαμουράι" στην Τσεχία, "Ίνκας" στην Αυστραλία, "Σάξονες" στη Μποτσουάνα και "Κέλτες" στις Φιλιππίνες ...Το χάος όλων των κατοχυρωμένων brand, τα οποία αποτελούν σήμερα το κυρίαρχο κεφάλαιο. Από αυτό το χάος, το οποίο απειλεί το σύνολο των πολιτισμών —και άρα και την ίδια την ανθρωπότητα— μας προστατεύουν η Επιστήμη, το Διεθνές Δίκαιο και βέβαια τα Διεθνή Όργανα. Γι’ αυτόν τον λόγο οι ιμπεριαλιστές δεν θέλουν να επιβάλουν με τη βία την πολιτική τους στο "Μακεδονικό" και ωθούν τους ίδιους τους Έλληνες στο "λάθος" ...Ένα "λάθος", το οποίο ποτέ δεν θα το κάνουν οι Έλληνες.

Εφόσον λοιπόν οι —κατά τα άλλα συμπαθείς— γείτονές μας θεωρούν ότι "θίγονται", μπορούν ν’ αναζητήσουν και να βρουν το δίκιο" τους στα αρμόδια Διεθνή Όργανα. Μπορούν να εκθέσουν τα όποια επιχειρήματα έχουν στα όργανα αυτά. Εφόσον λοιπόν κάποιοι δηλώνουν "Μακεδόνες", που μιλούν τα "μακεδονικά", ας αναζητήσουν την αντικειμενική Επιστημονική πιστοποίηση και όχι την ελληνική συναίνεση.


ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ; 

Κάποιοι από τους γείτονές μας —ευτυχώς όχι όλοι— θεωρούν ότι "δικαιούνται" να ονομάζονται "Μακεδόνες", γιατί μεγάλωσαν και έζησαν με αυτό ως δεδομένο. Όμως, για το λάθος αυτό δεδομένο δεν φταίει κανείς —και κυρίως δεν φταίνε οι Έλληνες— ...Δεν είναι ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που έζησαν για κάποιο διάστημα μέσα στην πλάνη και σε κάποια στιγμή έρχεται η πραγματικότητα να τους διαψεύσει. Το γεγονός ότι ένας αγράμματος και ανιστόρητος Σλάβος μπορεί σε όλη του τη ζωή να νόμιζε πως είναι Μακεδόνας, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και αληθές ...Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε τις σταθερές τής ιστορικής Επιστήμης, απλά και μόνον για να μην τον στεναχωρή­σουμε ...Και κάποιοι άλλοι μεγάλωσαν με την πεποίθηση πως είναι "πρίγκιπες", γιατί έτσι τους αποκαλούσε η γιαγιά τους στα μικράτα τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως ενήλικες θα μπουν στο libro d' oro των "γαλαζοαίματων". Μόλις καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίωσης, θα βγουν από την πλάνη χωρίς καμία δεύτερη σκέψη.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους φίλους γείτονές μας. Η ιστορική αλήθεια είναι απόλυτη και δυστυχώς για κάποιους δυσάρεστη. Το γεγονός ότι απλά κατοικείς σε μια γεωγραφική περιοχή, η οποία ονομάζεται Μακεδονία, αυτό δεν σε καθιστά αυτόματα και Μακεδόνα. Στην ίδια περιοχή κατοικούν κι άλλοι λαοί οι οποίοι δεν έπαθαν "μακεδονίαση" λόγω γεωγραφίας ...Κατοικούν Βούλγαροι και Αλβανοί και Σέρβοι. Όλοι αυτοί ήρθαν εκ των υστέρων στα Βαλκάνια και  δεν έγιναν ποτέ Μακεδόνες, γιατί απλούστατα υπήρχαν ήδη Μακεδόνες στην περιοχή ...Μακεδόνες, με τους οποίους δεν ήθελαν να "αναμιχθούν" ...Μακεδόνες "διακριτοί", οργανωμένοι και απολύτως συντεταγμένοι. Όλοι αυτοί οι νέοι πληθυσμοί, συνυπάρχοντας για πολλούς αιώνες με τον γηγενή μακεδονικό πληθυσμό, διατήρησαν τη διαφορετικότητά τους και αυτό ακριβώς περιγράφει η εθνική τους ταυτότητα.

 Ανάμεσα σε αυτούς τους νεοεισερχόμενους λαούς ήταν και οι Σλάβοι των Σκοπίων. Οι ίδιοι, γνωρίζοντας την ιστορία τους, παραδέχονται ότι κατοίκησαν την περιοχή αυτή τον έκτο αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι "βρήκαν" στον χώρο αυτόν Μακεδόνες, και δεν ήταν τέτοιοι οι ίδιοι. Όμως, εφόσον προϋπήρχαν Μακεδόνες στην περιοχή και εξακολουθούν αποδεδειγμένα να υπάρχουν και σήμερα, δεν μπορείς να οικειοποιηθείς και —πολύ περισσότερο— να τους αφαιρέσεις τη συλλογική τους ταυτότητα. Ποιοι όμως είναι αυτοί οι πραγματικοί Μακεδόνες, οι οποίοι υπήρχαν πριν την εμφάνιση των σλαβικών φύλων και εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να υπάρχουν;

...Δεν υπάρχει πιο εύκολη απάντηση πάνω σε αυτήν την ερώτηση. Δεν υπάρχει πιο εύκολη απάντηση, γιατί οι χρόνοι κατά τους οποίους συνέβησαν τα "κομβικά" αυτά ιστορικά γεγονότα είναι απόλυτα καταγεγραμμένοι με βάση τις αρχές που δέχεται η Επιστήμη τής ιστορίας και αφορούν την περίοδο που είχε επιβληθεί στην περιοχή των Βαλκανίων ο χριστιανισμός. Μακεδόνες είναι μόνον το "ποίμνιο" της ελληνορθόδοξης Νέας Ρώμης ...Μόνον αυτοί είναι Μακεδόνες και κανένας άλλος ...Είναι αυτοί, τους οποίους "βρήκαν" στον συγκεκριμένο χώρο οι Σλάβοι των Σκοπίων και είναι αυτοί, οι οποίοι εξακολουθούν να ζουν —μετά από τις ανταλλαγές των πληθυσμών— στη σημερινή ελληνική πλευρά τής μακεδονικής γης.

Μόνον οι σημερινοί Έλληνες, κάτοικοι της γεωγραφικής περιοχής που ονομάζεται Μακεδονία, έχουν το δικαίωμα να φέρουν τον τίτλο τού Μακεδόνα και κανένας άλλος ...Απολύτως ορισμένοι με βάση τα κριτήρια της ιστορίας ...Της Επιστήμης τής Ιστορίας και όχι της "μπακαλικής" τής πολιτικής. Οι Μακεδόνες, ακόμα και στις πιο "ασαφείς" περιόδους τής ιστορίας, ήταν "διακριτοί" μέσα στη Μακεδονία ..."Διακριτοί" σε κάθε πόλη και χωριό τής γεωγραφικής περιοχής τής Μακεδονίας. Μακεδόνες είναι αυτοί, των οποίων οι εκκλησίες είναι βυζαντινού ρυθμού, και κανένας άλλος ...Οι άλλοι είναι Σλάβοι ή Αλβανοί, ΚΑΤΟΙΚΟΙ της Μακεδονίας. Ειδικά οι Σλάβοι ήταν επίσης απολύτως "διακριτοί", εφόσον κι αυτοί μετά τον εκχριστιανισμό τους συνέθεσαν ειδικό "ποίμνιο" και απέκτησαν τις επίσης "διακριτές" εκκλησίες τους στα επίσης "διακριτά" χωριά τους.

Επί αιώνες όλα αυτά ήταν διακριτά και ποτέ δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα μεταξύ των πληθυσμών. Οι Εκκλησίες "χρωμάτιζαν" τους διαφορετικούς λαούς και αυτό ήταν αποδεκτό απ' όλους. Οι Μακεδόνες ήταν αυτοί, οι οποίοι "ανήκαν" πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Σλάβοι των Νοτίων Βαλκανίων ήταν αυτοί, οι οποίοι "ανήκαν" πνευματικά στη Βουλγαρική Εξαρχία. Μακεδόνες ήταν αυτοί που προϋπήρχαν στην περιοχή και Σλάβοι ήταν εκείνοι, οι οποίοι ήταν νεοεισελθόντες στην περιοχή αυτή. Μακεδόνες ήταν αυτοί, οι οποίοι ήταν διάσπαρτοι στα Βαλκάνια και μετά την οθωμανική "κατάρρευση" συγκεντρώ­θηκαν στις λεγόμενες "Νέες Χώρες" τού ελληνικού βορρά και Σλάβοι ήταν όσοι εγκατέλειψαν τις ίδιες αυτές περιοχές και μετεγκαταστάθηκαν στις γύρω χώρες. Μακεδόνες ήταν όλοι όσοι εγκαταστάθηκαν εντός των ελληνικών συνόρων και Σλάβοι όλοι όσοι εγκαταστάθηκαν εκτός συνόρων ...Τόσο απλά, εφόσον οι ανταλλαγές πληθυσμών με τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγιναν με μοναδικό κριτήριο τη θρησκεία και αυτό περιελάμβανε και ομόθρησκους του ιδίου δόγματος, οι οποίοι ανήκαν σε διαφορετικές Εκκλησίες.

Κατοχυρωμένος τίτλος τού ελληνοχριστιανικού κόσμου τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν και παραμένει ο όρος "Μακεδόνας" ...Ένα ακόμα μέλος τής οικογένειας των Ρωμιών. Τίτλος όμοιος με τους τίτλους των Ποντίων, των Κρητών, των Πελοποννησίων κλπ. ...Τίτλος γεωγραφικής προέλευσης —προερχόμενος από το δικό τους γλωσσικό και ιστορικό "ταμείο"—, ο οποίος όμως αφορούσε ένα συγκεκριμένο γένος  ...Το γένος των Ελλήνων. Είναι σαν να σε λένε ΚΡΗΤΙΚΟ στο επίθετο, επειδή προφανώς η οικογένειά σου κατάγεται από την Κρήτη, αλλά οι συμπολίτες σου στην Κρήτη να είναι επίσης Κρητικοί, χωρίς να είναι ΚΡΗΤΙΚΟΙ. Αυτός είναι τίτλος-επίθετο, που, ενώ προκύπτει από γεωγραφική έννοια, δεν γενικεύεται με γεωγραφικούς όρους. Μόνον αν δεν υπήρχαν στη Μακεδονία αυτοί οι αυθεντικοί και άρα μοναδικοί Μακεδόνες, θα μπορούσε —εξαιτίας τής γεωγραφίας— να διεκδικηθεί από τρίτους ένας τέτοιος τίτλος, ο οποίος όμως και πάλι θα έπρεπε να "δηλώνει" την ιστορική "ασυνέχεια" σε σχέση με τον Ελληνισμό, για να μην υπάρχει πρόβλημα με την κατανόηση της ιστορικής αλήθειας.


ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ;

Κάποιοι από τους συμπαθείς γείτονές μας θεωρούν ότι μιλούν τη "μακεδονική" γλώσσα ...Κανένα πρόβλημα ...Ας πάνε λοιπόν να την κατοχυρώσουν σαν τέτοια. Υπάρχει το τμήμα παγκόσμιας γλωσσικής κληρονομιάς τής UNESCO, το οποίο εντοπίζει, μελετάει, καταγράφει, κατατάσσει και προστατεύει το σύνολο των "ζωντανών" και "νεκρών" τύπων τής ανθρώπινης "λαλιάς" ...Ουδείς αρμοδιότερος για να κρίνει την αυθεντικότητα μιας ανθρώπινης γλώσσας από αυτό το Παγκόσμιο "Όργανο". Άρα, το τι νομίζει ή δεν νομίζει κάποιος ότι μιλάει, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι αναγνωρίζει η Επιστήμη τής γλωσσολογίας ως ξεχωριστή γλώσσα ...Και ο γράφων μπορεί να νομίζει ότι μιλάει τα "τραϊανίτικα", αλλά η Επιστήμη μάς διαβεβαιώνει ότι αυτά είναι ...ΑΠΛΑ ελληνικά.

Δυστυχώς γι’ αυτούς δεν υπάρχει ούτε ένας επιστήμονας της γλωσσολογίας, που να τολμήσει να "υπογράψει" ότι η βουλγαρική διάλεκτος —την οποία μιλούν οι Σκοπιανοί— είναι μια ξεχωριστή γλώσσα και μάλιστα "μακεδονική". Όπως λοιπόν δεν υπάρχει αρχαιολόγος επιστήμονας, ο οποίος να "υπογράφει" ότι ο Ερμής τού Πραξιτέλη είναι αιγυπτιακό έργο ή η σαρκοφάγος τού Τουταγχαμών περουβιανό, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση και γλωσσολόγος να "υπογράψει" ότι η γλώσσα που μιλούν οι γείτονές μας είναι "μακεδονική". Το γεγονός ότι κάποιος αγράμματος Σλάβος τη θεωρεί "μακεδονική", γιατί αυτή ομιλείται σε κάποιες περιοχές τής ευρύτερης Μακεδονίας, έχει τόσο αξία όσο το να θεωρεί ένας αγράμματος Γάλλος την Αφροδίτη τής Μήλου γαλλική, επειδή αυτή βρίσκεται στη Γαλλία.

Η γλώσσα των συμπαθών γειτόνων μας είναι καθαρά βουλγαρική και  αυτό μπορεί κάποιος να το καταλάβει ακόμα και με μια πεντάλεπτη ενασχόλησή του με το Google translator. Βάζεις όποια λέξη θέλεις στα βουλγαρικά και τη "συγκρίνεις" με τα "μακεδονικά" των Σκοπίων. Ακόμα όμως κι αν δεν ήταν αυτή η γλώσσα η βουλγαρική, δεν θα μπορούσε να είναι "μακεδονική", γιατί απλού­στατα δεν μπορεί να "εξηγήσει" τα ονόματα των "πατέρων" τού μακεδονισμού. Ονόματα όπως ..."Αλέξανδρος" ..."Φίλιππος" ..."Ολυμπιάς" ..."Ευρυδίκη" κλπ. ...Ούτε καν το όνομα της ίδιας της Μακεδονίας δεν μπορεί να "εξηγήσει" η "μακεδονική" των Σκοπίων.

Για ποιον λόγο όμως συμβαίνουν όλα αυτά τα περίεργα τα οποία βλέπουμε; Γιατί ζητούν την ελληνική αναγνώριση της γλώσσας τους; ...Αυτό γίνεται εκ του πονηρού. Θέλουν να πάνε το θέμα στη διαπραγμάτευση και άρα στο "παζάρι", για να πάρουν αυτό το οποίο η Επιστήμη αρνείται να τους δώσει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα εκτεθεί η ίδια ανεπανόρθωτα, καθώς με τους χειρισμούς της θα απειλήσει την Παγκόσμια Πολιτισμική Τάξη. Σε έναν κόσμο, όπου συνυπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί πολιτισμοί —οι οποίοι προστα­τεύουν με όλα τα μέσα τις "κληρονομιές" τους—, θα ήταν "πραξικοπη­ματικό" η Επιστήμη να "υπογράψει" ιμπεριαλιστικά παιχνίδια και να συνδράμει σε "νόμιμες" λεηλασίες. Σε έναν κόσμο, όπου είναι "διακριτά" ακόμα και η "φέτα" σε σχέση με το "ροκφόρ" ή το "Λαμπραντόρ" σε σχέση με το "Μπουλντόγκ", δεν μπορείς να "παίζεις" με τις "κατοχυρωμένες" έννοιες, οι οποίες για το σύστημα αποτελούν την ανώτατη μορφή κεφαλαίου.

Περί αυτού πρόκειται ...Το σύστημα φοβάται να "πριονίσει" το "κλαδί" πάνω στο οποίο κάθεται το ίδιο. Όταν γίνεται κανονικός "πόλεμος" για την πιστοποίηση ενός κοινού τυριού, είναι δυνατόν να επιτραπεί επισήμως η "παραχάραξη" της ιστορικής αλήθειας; Γι’ αυτόν τον λόγο κάποιοι ξένοι, καθοδηγούμενοι από μη ορατά κέντρα εξουσίας, —και δυστυχώς με την απαραίτητη βοήθεια Ελλήνων προδοτών— προσπαθούν να λεηλατήσουν τον Ελληνισμό, χωρίς όμως να έρθουν σε σύγκρουση με την Επιστήμη και άρα χωρίς να διαταραχθεί η παγκόσμια τάξη των πολιτισμών, οι οποίοι δεν υπάρχει περίπτωση να συναινέσουν σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Θέλουν να λεηλατήσουν το θύμα τους με την άδειά του, ώστε στη χειρότερη περίπτωση να αποτελεί αυτό ένα ακόμα ελληνικό σφάλμα μέσα στην ελληνική ιστορία.


ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ;

Όλα τα παραπάνω είναι εκ του πονηρού και είναι στο χέρι τού ελληνικού λαού να τα εμποδίσει στη δρομολόγησή τους. Το ελληνικό κράτος είναι απολύτως αναρμόδιο να αναγνωρίσει ξένο έθνος ή ξένη γλώσσα και άρα κακώς όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες απευθύνονται σ’ αυτό ...Κακώς απευθύνονται στην ελληνική Κυβέρνηση, και ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ που προσπαθεί να "φωνάξει" ο ελληνικός λαός με τα συλλαλητήριά του. Αντιλαμβα­νόμαστε λοιπόν ότι έχει πραγματικά αξία να παίρνει ο λαός τον "λόγο" —ακόμα και μόνος του—, όταν υπάρχει κίνδυνος να προδοθεί από αμφιβόλου ποιότητας και αμφιβόλου πατριωτισμού Κυβερνήσεις.

Τα συλλαλητήρια σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μόνον ο ορθός τρόπος αντίδρασης του λαού, αλλά και ο μοναδικός. Είναι απαραίτητα, γιατί με τον τρόπο αυτόν ο λαός στέλνει "μηνύματα" σ’ αυτούς που επιθυμεί. Εδώ βρίσκεται και το λεπτό σημείο. Τα "μηνύματα" των συλλαλητηρίων ΔΕΝ απευθύνονται προς τους γείτονες. Δεν είναι "τσαμπουκάδες" ή επίδειξη δύναμης απέναντι σε άλλους λαούς. Τα "μηνύματα" αυτά έχουν ως παραλήπτη την ελληνική Κυβέρνηση. Στη δική του Κυβέρνηση κάνει "τσαμπουκά" ο λαός, εφόσον με αυτήν του την ενέργεια της "υπενθυμίζει" ποιος είναι το "αφεντικό" και ποια είναι η άποψή του. Ο λαός κάνει συλλαλητήριο, όταν "βλέπει" ότι η Κυβέρνησή του δεν κάνει αυτό το οποίο κατά τη γνώμη του είναι το σωστό, είτε γιατί αυτή κάνει λάθος είτε γιατί είναι προδοτική.

Ο ελληνικός λαός με το συλλαλητήριο αυτό μπορεί να απαιτήσει το προφανές ...Να απαιτήσει την παραπομπή τού Ζητήματος στα αρμόδια όργανα της Κοινωνίας των Εθνών. ΔΕΝ δίνει εντολή σε καμία Κυβέρνηση να διαπραγματευτεί αυτό, για το οποίο αρμόδιοι ν’ αποφανθούν είναι μόνον η Επιστήμη και τα Διεθνή Όργανα. Ας φέρουν οι Σκοπιανοί τις "πιστοποιήσεις" που απαιτούνται για την περίπτωσή τους —όπως έχουν κάνει οι σύγχρονοι απόγονοι των Μάγιας ή των Ίνκας, για παράδειγμα— και η Ελλάδα θα πειθαρχήσει στις "εντολές" τής Επιστήμης. Αν δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν αυτές τις πιστοποιήσεις, θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα όσοι τόλμησαν και, αγνοώντας την Επιστήμη, τους αναγνώρισαν ως "Μακεδονία".

Αυτό το νόημα έχει ένα συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Η Ελλάδα πρέπει να εμφανίζεται ότι ανήκει στο "στρατόπεδο" της απολύτου νομιμότητας ...Να εμφανίζεται ότι "πειθαρχεί" στην αντικειμενικότητα της Επιστήμης και δεν διαπραγματεύεται με τη βαρβαρότητα της πολιτικής ...Να εμφανίζεται ότι υποτάσσεται στα όσα η Επιστήμη αποφαίνεται και όχι σε όσα "αναγνωρίζει" το "γυφτοπάζαρο" της πολιτικής. Η ΕΝΤΟΛΗ τού συλλαλητηρίου είναι να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην απαίτηση των νόμιμων πιστοποιήσεων από τα αρμόδια Διεθνή Όργανα και όχι να "διαπραγματευτεί" παρανομίες ...Ειδικά αυτή η Κυβέρνηση των ψευτών, των αστοιχείωτων και των δωσίλογων, η οποία δεν έχει κερδίσει ΠΟΤΕ και ΚΑΜΙΑ διαπραγμάτευση.

Γι’ αυτόν τον λόγο η σημερινή Κυβέρνηση πολεμάει με πάθος και με όλα τα μέσα το συλλαλητήριο. Λογικό είναι αυτό από μια κυβέρνηση ενός κόμματος του 2%, που "έκλεψε" με ψέματα τις εκλογές —και κάνει τα απολύτως αντίθετα απ' αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί—, καθώς υπάρχει αγωνία για τις εξελίξεις. Λογικό είναι να συμβαίνει αυτό για μια Κυβέρνηση, η οποία έκανε τη μεγαλύτερη "κωλοτούμπα" της ιστορίας, καθώς φοβάται μήπως ένα τέτοιο συλλαλητήριο-δημοψήφισμα μετατραπεί σε αντικυβερνητική διαδήλωση. Δεν είναι "παγιδευμένο" κίνημα, όπως ήταν αυτό των "αγανακτισμένων", που το χαφιεδαριό που το "καπέλωσε" ήταν μέσα σ' αυτό και μετά "πληρώθηκε" με υπουργιλίκια. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αγωνία και άγχος από την πλευρά των κυβερνώντων. Τώρα, που τα σταλινικά λιγούρια ανακάλυψαν τα πεντάστερα ξενοδοχεία, τα λίαρ τζετ, τα Νταβός και τη Haute couture, δεν θέλουν ο λαός να ενοχλεί τα αφεντικά, που τους τα εξασφαλίζουν όλα αυτά ...Δεν είναι ώρα να ενοχλείται τώρα η "Μαντάμ Μέρκελ", η οποία τόσο φροντίζει τον "αγγλόφωνο επαναστάτη" που υπογράφει τα πάντα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
Διαβάστε περισσότερα » »

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Ν.Τ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ενημέρωση του Ελληνικού Λαού

Απόφαση-σχέδιο της διεθνούς ΕΛΙΤ των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων είναι η ίδρυση του Κράτους της Μακεδονίας του Αιγαίου, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη.
Οι Σκοπιανοί μόλις αποκτήσουν το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ θα αρχίσουν τους αλυτρωτισμούς,και τη διεκδίκηση εδαφών της Ελληνικής Ιστορικής Μακεδονίας.
Μόνον οι «Έλληνες» ηλίθιοι πολιτικοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό.
Παραχωρείς όνομα ;;; παραχωρείς εδάφη!!!
Αυτό είναι η σύνθετη ονομασία.
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ και ο ΒΟΥΤΣΗΣ δεν το καταλαβαίνουν αυτό.
Η Ν.Δ. της Ντόρας λέει ΝΑΙ στη Σύνθετη ονομασία, με Γεωγραφικό προσδιορισμό, που να περιέχει το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ΝΑΙ στη σύνθετη ονομασία, με τη λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Το ΠΑΣΟΚ της Φώφης λέει ΝΑΙ στη σύνθετη ονομασία με τη λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Το ΠΟΤΑΜΙ λέει ΝΑΙ στη σύνθετη ονομασία με ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Το ΚΚΕ λέει ΝΑΙ στη σύνθετη ονομασία με ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Οι ΑΝΕΛ του Καμμένου ΔΕΝ δέχονται τη λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, αλλά δεν κάνουν καμία προσπάθεια να ρίξουν τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ.
Οι ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου υποτάσσονται στη πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, για την Εξουσία.
Τα Σκόπια θα είναι μέλος του Σιωνιστικού ΝΑΤΟ, και της Σιωνιστικής Ε.Ε. με το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Το ΝΑΤΟ είναι ο στρατός σωτηρίας των Κοσμοκρατόρων.
Η Ε.Ε. είναι αποικία της Σιωνιστικής ΕΛΙΤ των Κοσμοκρατόρων.
Το Σιωνιστικό ΝΑΤΟ, ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για να κόψει την Ελλάδα ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, προς δημιουργία του Κράτους των Σλάβων & Αλβανών των Σκοπίων.
Έτσι θα δημιουργήσουν το Κράτος της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΚΟΠΙΩΝ) με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, και πρόεδρο ΜΠΟΥΤΑΡΗ.
Όλα αυτά τα κάνει η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του Κοσμοκράτωρα ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Η Σιωνιστική Ν.Τ.Π. έχει Σατανικά στελέχη όπως ο ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ και ΣΟΡΟΣ, και άλλους.
Λέγομεν προς ΤΣΙΠΡΑ, δίνεις υποσχέσεις, και τις πραγματοποιείς ΜΟΝΟΝ πρός τη Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ της διεθνούς Σιωνιστικής ΕΛΙΤ, εις βάρος της Ελλάδος.
Ενώ στους Έλληνες λέτε διαρκώς ΨΕΜΑΤΑ.
Το σχέδιο Σύνθετη ονομασία με Γεωγραφικό προσδιορισμό είναι για τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ πολιτικούς της Ελλάδος.
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ στη συνάντηση με το ΖΟΡΑΝ ΖΑΕΕΦ στο ΝΤΑΒΟΣ θα τα κάνει θάλασσα, θα τα δώσει όλα, όπως έπραξε σε όλες τις διεθνείς συσκέψεις, θα προδώσει την Ελλάδα και τη Μακεδονία, λόγω δειλίας.
Να απομακρυνθεί Ο ΝΙΜΙΤΣ διότι είναι υπάλληλος του ΣΟΡΟΣ.
Οι Έλληνες δεν θα μπορούμε να λέμε τους Σλάβους και Αλβανούς των Σκοπίων, Σκοπιανούς, υποχρεούμεθα, μετά το σχέδιο, να τους λέμε ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ!!!
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ & ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ είναι δοσίλογοι-εφιάλτες της Ελλάδος, και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Το όνομα είναι όχημα αλυτρωτισμού, και διεκδίκησης εδαφών.
Έλληνες, ΚΑΘΑΙΡΕΣΤΕ τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ, όπου και άν υπάρχουν.
Τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ τον δολοφόνησαν οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες, επειδή είχε κάνει αγώνες, και είχε εκφωνήσει πύρινους λόγους, για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προδόθηκε κατά την επίσκεψη BUSH (Πατήρ), στον συχωρεμένο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
Με πρόταση του BUSH (Πατήρ), η ΝΤΟΡΑ απεδέχθη τη Σύνθετη Ονομασία με Γεωγραφικό προσδιορισμό, έναντι Πάντων.
Στο συχωρεμένο Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ , έκανε πρόταση ο τότε Πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ, να εισβάλλουν μαζί στα Σκόπια, και να τα μοιράσουν, αλλά ο ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ δεν το εδέχθη, υπακούοντας στις διαταγές των Σιωνιστών Επικυρίαρχων της Γης.
Εάν το είχε τότε δεχθεί ο ΚΩΝ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, σήμερα η Ελλάς δεν θα αντιμετώπιζε ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ, και το μισό Κράτος των Σκοπίων θα ήταν Ελληνικό !!!
Όπως διέλυσαν οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες τη ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, έτσι θα διαλύσουν και την Ελλάδα, και οι ηλίθιοι των Αθηνών συναινούν και συμπράττουν.
Οι ηλίθιοι των Αθηνών προσπαθούνε με κάθε τρόπο να αποφύγουν το Συλλαλητήριο της Αθήνας, χρησιμοποιώντας προς τούτου, τους
Αναρχικούς και Αντιεξουσιαστές Κουκουλοφόρους των Εξαρχείων, ξένους πράκτορες του ΣΟΡΟΣ, και τα Χημικά της ΕΛ.ΑΣ.
Τόσο μυαλό έχουν………..
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ-ΖΑΕΦ θα συμφωνήσουν στο Σύνθετη Ονομασία με το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, όπως προστάζουν οι Κοσμοκράτορες.
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ είναι ότι συμφέρει τους Σλάβους & Αλβανούς των Σκοπίων, και τους Σιωνιστές Κοσμοκράτορες.
Χαρακτηριστική είναι η συνάντηση ΜΠΟΥΤΑΡΗ-PYATT (Αμερικανού Πρέσβη).
Κυκλοφορούν φήμες & ψίθυροι ότι η Σιωνιστές Κοσμοκράτορες (Ν.Τ.Π.) προορίζουν τον ΜΠΟΥΤΑΡΗ για Πρόεδρο του νέου Κράτους, της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, υπό τους Σλάβους & Αλβανούς των Σκοπίων.
Οι ηλίθιοι πολιτικοί των Αθηνών συναινούν!!!!
Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν = προδίδειν!!!!

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Ομάδα Διεθνών Σχέσεων & Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ


Φωνή Λαού, οργή Θεού.


Μετά τομεγαλειώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, αναφωνούμεν προς τους προδότες πολιτικούς ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!!
Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι στο συλλαλητήριο παρέστησαν μόνο 90.000 , ενώ ήταν 500.000 Έλληνες, τα συμπεράσματα δικά σας.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατέβαλε κάθε προσπάθεια να εμποδίσει την προσέλευση των Ελλήνων στο συλλαλητήριο. (Βλέπε Μάλγαρα).
Παρά τα εμπόδια των Συριζαίων παρέστησαν 500.000 Έλληνες.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ για τα τεκταινόμενα…..
Πραγματικός δούλος του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Ισπανία-Καταλωνία-Ελλάδα-Μακεδονία παίζουν οι διεθνείς Εβραίοι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες.
Αυτοί κάνουν τα σχέδιά τους, εμείς τι κάνουμε;;;
Βρήκαν εδώ Μ@λ@κες πληρωμένους πολιτικούς και κάνουν ότι θέλουν. Η διστακτικότητα του Κυριάκου μιλάει του λόγου το αληθές.
Μετά το όνομα της Μακεδονίας, θα παραδώσετε στους Σλάβους & Αλβανούς των Σκοπίων, το Άγιον Όρος, τη Βεργίνα, την Αμφίπολη, τη Θεσσαλονίκη, τη Καβάλα, τη Θάσο με τα Πετρέλαια, τις Σέρρες, την Έδεσσα, τον Άγρα, τη Βέροια, τη Νάουσα, τη Δράμα, το Κιλκίς,
τη Κόνιτσα, τη Κατερίνη, τη Φλώρινα, τη Καστοριά, τη Σκύδρα, την Ελασσόνα, τα Γρεβενά, τη Σιάτιστα, Τη Χαλκιδική, τη Κοζάνη, κ.λ.π. πόλεις και χωριά της Μακεδονίας;;; (Βορείου Ελλάδος).
Όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, (Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ- της ΦΩΦΗΣ), είναι γεμάτα στελέχη- υπηρέτες των ΑμερικανοΕβραίων Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων των Εβραίων Σιωνιστών ΡΟΤΣΙΛΝΤ, ΡΟΚΦΕΛΕΡ, ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ, ΝΙΜΙΤΣ, κ.λ.π.
Ο ΝΙΜΙΤΣ είναι Εβραίος Σιωνιστής, δούλος της διεθνούς Σιωνιστικής ΕΛΙΤ των Κοσμοκρατόρων.
Αν και η διεθνής Σιωνιστική ΕΛΙΤ εδρεύει στις ΗΠΑ, δημιουργεί τόσα προβλήματα στον Πρόεδρο DONALD TRUMP με τη λειτουργία του Ομοσπονδιακού Κράτους των ΗΠΑ .
Έπεσε γραμμή από διεθνή Σιωνιστική ΕΛΙΤ των Κοσμοκρατόρων, προς τους εδώ ΠΡΟΔΟΤΕΣ πολιτικούς, να σαμποτάρουν το συλλαλητήριο, και οι υπηρέτες προδότες πολιτικοί υπήκουσαν.
Η ηγεσία της Ν.Δ. απούσα. Το κόμμα της Φώφης απών.
Έλληνες ψηφοφόροι μην ΨΗΦΙΣΕΤΕ, το κόμμα του ΤΣΙΠΡΑ, το κόμμα του ΚΟΥΛΗ, το κόμμα της ΦΩΦΗΣ, γιατί η Ελλάδα θα μείνει από τον ΟΛΥΜΠΟ και κάτω, σύμφωνα με τα σχέδια της διεθνούς Σιωνιστικής ΕΛΙΤ των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων της Ν.Τ.Π.
Όλοι αυτοί είναι υπηρέτες της διεθνούς ΕΛΙΤ του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων εχθρών της Πατρίδος Ελλάδος.
Τα δάκρυα του Κωνσταντίνου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ δεν συγκίνησε τον μικρό Κυριάκο. Απεδείχθη ανάξιος να ηγείται του κόμματος του Κων/νου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.
Θυμίζω ότι Σιωνιστής Αρχιεπίσκοπος ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΛΙΑΠΗΣ είπε ότι δεν χρειάζονται φωνές και συλλαλητήρια, για να πουλήσουμε τη
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ήσυχα και σιωπηρά, στα μεγάλα αφεντικά σαν τον ΡΟΤΣΙΛΝΤ, χωρίς να πάρει χαμπάρι ο Ελληνικός Λαός………….
Ο Ελληνικός Λαός αναφωνεί, που είσαι ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕ!!!!!!!!!!!!
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ εκδικήθηκε όλους τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ. Συγκίνησε όλον τον Λαό. Τον έβγαλε από τα σπίτια του, τους καναπέδες, και τα προδοτικά κανάλια……………
Ο Ελληνικός Λαός απαιτεί από τον Πάνο Καμμένο των ΑΝΕΛ, να ανατρέψει του Προδότες Συριζαίους.
Γιαυτό βύθισαν τον Ελληνικό Λαό στη Χρεοκοπία, στα Μνημόνια, στις Αξιολογήσεις, στα Μακροπρόθεσμα, του λαομίσητου διεθνώς ΡΟΤΣΙΛΝΤ, να αποβλακώσουν το Λαό από τη φτώχεια, για να πουλήσουν οι προδότες πολιτικοί την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ .
Καλούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις να πράξουν το καθήκον τους, αφού οι πολιτικοί απεδείχθησαν ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Αρκετά πια με ΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Ομάδα Διεθνών Σχέσεων & Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΗΛΙΘΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
«Ελλάς ηρώων χώρα, τι Μ@λ@κες βγάζεις τώρα»;;; Γ. Σουρής
Όποιος παραχωρεί όνομα, παραχωρεί έδαφος.
Σύνθετη ονομασία, με Γεωγραφικό προσδιορισμό, σημαίνει ΒΟΡΕΙΟΣ ή ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!!
Ακούτε ΡΕ!!! ΗΛΙΘΙΟΙ & ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ;;;;;;;;;;;;;;
ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ αποφασίζουν για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!!
Η Σιωνιστική Ε.Ε. είναι μία λέσχη λύκων, μόνο ο Προκόπης δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
Το Σιωνιστικό ΝΑΤΟ τώρα θέλει να πάρει ως μέλη τα Σκόπια και την Αλβανία, γιαυτό θέλει να δώσει στα Σκόπια το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, και να διαμελίσει την Ελλάδα.
Η Χρεοκοπία της Ελλάδος, με τα Μνημόνια, τις Αξιολογήσεις, τα Πολυνομοσχέδια, είχε αυτά τα σχέδια των Σιωνιστών Δυτικών, τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ.
Δεν μπορεί εμείς οι Έλληνες να ανήκουμε σε μια λέσχη που είναι οι εχθροί μας, Τούρκοι, Σκοπιανοί, Αλβανοί, και άλλοι Βάρβαροι, και αυτό είναι το Σιωνιστικό ΝΑΤΟ.
Ανήκουμε σε αυτήν την λέσχη (Ε.Ε. & ΝΑΤΟ της Ν.Τ.Π.των Κοσμοκρατόρων ), λόγω προδοτών και ηλίθιων πολιτικών.
Οι πολιτικοί μας είναι διορισμένοι από τον Σιωνιστή Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ. Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ έφερε τη ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ στην Ελλάδα, με σκοπό να αρπάξει τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Ο ΣΟΡΟΣ ίδρυσε τα Σκόπια. Το Κράτος του ΣΟΡΟΣ είναι τα Σκόπια.
Μόλις αποκτήσουν το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ θα ζητήσουν από την Ελλάδα αλλαγή συνόρων, βοηθούμενοι από τη Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία της διεθνούς ΕΛΙΤ των Κοσμοκρατόρων.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩ!!!
ΕΛΕΩ ΤΣΙΠΡΑ!!!!!
Μόνον οι ηλίθιοι πολιτικοί μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό!!!
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ μετά τις προτάσεις ΝΙΜΙΤΣ, πήγε να δεί τον ΙΕΡΩΝΥΜΟ.
Ο Σιωνιστής ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΛΙΑΠΗΣ (Αλβανός;;;) δήλωσε, «αυτήν την ώρα δεν χρειάζονται συλλαλητήρια και φωνές, αλλά ψυχραιμία και περίσκεψη».
Η ψυχραιμία του Σιωνιστή ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ θα μας φάει…………….
Χάσαμε τη ΚΥΠΡΟ λόγω του ηλίθιου Ιωαννίδη που πίστεψε τον Σιωνιστή Κίσσινγκερ, τότε ΥΠ.ΕΞ. των Η.Π.Α. & της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης.
Χάσαμε το μισό Αιγαίο, λόγω ηλιθίων και προδοτών πολιτικών από Εβραίου Σημίτη, μέχρι Σιωνιστή Τσίπρα.
Είναι θέμα χρόνου να χάσουμε τη ΘΡΑΚΗ, λόγω «πανέξυπνου» Τσίπρα. Η ΘΡΑΚΗ θα απομονωθεί μόλις χάσουμε τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
Είναι θέμα χρόνου να χάσουμε τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, λόγω «Πανέξυπνου» Τσίπρα, και των Υπουργών αυτού, υπηρέτες του Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ, βοηθούμενο από τους πρόθυμους υπηρέτες της διεθνούς ΕΛΙΤ, Κούλη, Ντόρα, Φώφη, & Σταύρο.
Που τους βρήκαμε τέτοιους Μ@@@κες πολιτικούς!!!!
Χρησιμοποιώ τη λέξη Μ@@@κες, διότι η Ελλάδα Πατρίδα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, αντιμετωπίζει ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ, και οι πολιτικοί μας δεν έχουν καταλάβει ΤΙΠΟΤΑ, ή το κάνουν ΕΠΙΤΗΔΕΣ!!!!!!!!!
Τους λέω Μ@λ@κες για μην τους πω ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!!
Ο πρόεδρος της Βουλής αρνήθηκε το δημοψήφισμα. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τελειώνει όπως-όπως με αυτό το Εθνικό ζήτημα, προσφέροντας το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στους Σλάβους & Αλβανούς των Σκοπίων.
Κάθε σοφός πατριώτης πολιτικός θα ρώταγε το Λαό, για το σοβαρό αυτό θέμα.
Δεν έχετε δικαίωμα να ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ το όνομα, άνευ της γνώμης του Ελληνικού Λαού!!!
Οι κατσιαπλιάδες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εντολή από τη διεθνή Σιωνιστική ΕΛΙΤ να πουλήσουν το όνομα όσο-όσο……………
Ο Τσίπρας έχει μία αποστολή, να δώσει το όνομα στους Σλάβους/Αλβανούς των Σκοπίων, επικουρούμενος από τον Ιερώνυμο Λιάπη (Αλβανός;;;), κατόπιν διαταγής ΡΟΤΣΙΛΝΤ της διεθνούς Σιωνιστικής Μαφίας.
O Προκόπης θα υπογράψει το διαμελισμό της Ελλάδος, όπως υπέγραψε τα Μνημόνια, τις Αξιολογήσεις, και τα Πολυνομοσχέδια.
Από Σημίτη μέχρι Τσίπρα η μεταπολίτευση των προδοτών απέτυχε. Είναι όλοι τους προδότες και ηλίθιοι, μας πήραν οι Σκοπιανοί-Αλβανοί το όνομα, ελέω διεθνούς Σιωνιστικής Μαφίας.
Τόσο Μ@Λ@κες είναι………..
Οι ηλίθιοι των Αθηνών, 140 κράτη αναγνώρισαν τα Σκόπια ως ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, «αντιστάσεως μη ούσης», και «ούτε φωνή, ούτε ακρόασης», λέει ο Λαός.
Ο Τσίπρας είναι σταλμένος από τη διεθνή ΕΛΙΤ των ΣΟΡΟΣ & ΡΟΤΣΙΛΝΤ, για να διαπράξει προδοτικό έργο κατά της Ελλάδος.
Ο Τσίπρας έχει πάρει εντολή από τη διεθνή Σιωνιστική ΕΛΙΤ, να τελειώσει τη δουλειά…………
Ο διαπραγματευτής των Σκοπίων Ναουμόφσκι είναι Εβραίος Σιωνιστής, όπως και ο ΝΙΜΙΤΣ.
Ο Ναουμόσφκι παίζοντας θέατρο δήλωσε, ότι είναι ανεπαρκείς οι δηλώσεις ΝΙΜΙΤΣ με τα διάφορα ονόματα, εάν δεν αναγνωρισθεί σκέτο ως Δημοκρατία της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!!!
Η Ιστορία, και ο Πολιτισμός, της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ τι θα γίνουν;;;Θα δωθούν στους Σλάβους & Αλβανούς των Σκοπίων;;;
Η Βεργίνα & Αμφίπολη τι θα γίνουν;;; Θα γίνουν ΓυφτοΣκοπιανοί;;;
Αυτό ο Σιωνιστικός ΟΗΕ δεν το γνωρίζει, φτάνει να εξυπηρετηθούν τα σχέδια της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας-Μαφίας.
Λέγομεν Παγκόσμια Δικτατορία, διότι κανείς από τους κατοίκους του πλανήτη Γη, ΔΕΝ τους ψήφισε!!!
Κατέλαβαν την εξουσία με το χρήμα, τις Τράπεζες, και τα Χρηματιστήρια, υποδουλώνοντας τους Λαούς , και τα Έθνη της Γης.
Όλοι οι πολιτικοί των Σκοπίων, και της Ελλάδος, είναι δούλοι και υπηρέτες της Σιωνιστικής Ν.Τ.Π. της Παγκόσμιας Κυβέρνησης-Μαφίας, των Κοσμοκρατόρων ΡΟΤΣΙΛΝΤ & ΕΛΙΤ.
Ο Κούλης-Ντόρα της Ν.Δ. στηρίζει το «Σύνθετη ονομασία με Γεωγραφικό προσδιορισμό», δηλαδή Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- Β.ΚΟΡΕΑ.
Η αφελής Φώφη δεν έχει αντίρρηση να δοθεί το όνομα, αφού έχει στο κόμμα της τους Σιωνιστές Σα-Ραγκούσηδες, Καμίνηδες, Σταύρους, κ.λ.π.
Οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι εκλεγμένοι από το ΚΥΣΕΑ/Σιωνιστικό ΝΑΤΟ, υπό την Προεδρία του Σιωνιστή ΤΣΙΠΡΑ, και από εκεί πλευρά σιωπή……………..
Οι νέοι (σε ηλικία) Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι εκλεγμένοι από τον Σιωνιστή Αλβανό Λιάπη……………
Ακούτε καμία διαμαρτυρία από τον π.χ. Νέας Ιωνίας (Αττικής)……..
Επί ηγεσίας Ιερώνυμου ΛΙΑΠΗ (Αλβανός;;;), η Εκκλησία της Ελλάδος έγινε όργανο της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας-Μαφίας.
Ο ΑΝΘΙΜΟΣ Θες/νίκης από Μακεδονομάχος, έγινε Λιάπης και Μπουτάρης.
ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!!!!!!

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Ομάδα Διεθνών Σχέσεων & Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΝΙΜΙΤΣ & ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

ΝΙΜΙΤΣ-ΣΟΡΟΣ-ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝMάθιου Νίμιτς και Γιάννης Μπουτάρης συνδέονται με ιδρύματα του Τ.Σόρος αποκάλυψε σε γεωπολιτική ανάλυση για το σκοπιανό ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης.

Με τη δήλωση αυτή ο καθηγητής εξηγεί ότι οι Αμερικανοί και ο Μ.Νίμιτς δρουν με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα και κακώς σπεύδουμε ως Ελλάδα προς «λύση» του ζητήματος καθώς οι Σκοπιανοί είναι αυτοί που έχουν το άγχος και την ανάγκη να μπουν σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.


Η αντικειμενική ανάγκη βρίσκεται στην σκοπιανή και όχι στην ελληνική πλευρά.

Στο pronews.gr με σιερά άρθρων έχουμε στηλιτεύσει οποιαδήποτε απόπειρα αποδοχής σύνθετης ονομασίας που να περιέχει το όνομα «Μακεδονία».

Ο γνωστός πανεπιστημιακός εξήγησε ότι «είναι απολύτως βέβαιο ότι οι σημερινές συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί απολύτως από εκείνες οι οποίες ήταν το 1994 και εντεύθεν», εξηγώντας ότι σήμερα η Τουρκία δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των αξιόπιστων εταίρων της Δύσης, αναφερόμενος στις στενές της σχέσεις με το Ιράν και τη Ρωσία.

Είπε ότι εάν τα Σκόπια ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία, η οποία παραμένει μέλος της Συμμαχίας τότε μαζί οι δύο χώρες σε αγαστή συνεργασία θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα.

Υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το μόνο που θέλουν είναι ένα όνομα για να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν τους απασχολεί ακόμα κι αν τα Σκόπια ονομάζονται «Μακεδονία» και αν υποκλέψουν ελληνική Ιστορία. Απλά δεν τους νοιάζει.

Είπε ότι οι Αλβανοί των Σκοπίων κατηγορούν τον Ζόραν Ζάεφ, τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ, ότι έχει μια υποβόσκουσα εθνικιστική και «μακεδονιστική» πολιτική σαν του Νίκολα Γκρουέφσκι. Να σημειωθεί ότι ο Ζόραν Ζάεφ έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα ως κάποιος «μετριοπαθής» για να ξεγελά τους Έλληνες.

Πηγή: το διαδίκτυο

       Υ.Γ. Ο ΝΙΜΙΤΣ είναι ΑμερικανοΕβραίος Σιωνιστής, υπάλληλος της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.

Σαν τους Εβραίους Σιωνιστές ΝΙΜΙΤΣ & ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ είναι όλοι οι «Έλληνες» πολιτικοί. (Βλέπε Xειρισμοί στο Σκοπιανό, κλπ) έτοιμοι και πρόθυμοι να παραδώσουν το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στους Σλάβους & Αλβανούς των Σκοπίων.

Όλοι αυτοί, Χρηματοδοτούνται από τους ΡΟΤΣΙΛΝΤ-ΣΟΡΟΣ-ΕΛΙΤ

Το περίεργο τι κάνει ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ που συνεχίζει να στηρίζει τους ΠΡΟΔΟΤΕΣ της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

«Ο κακή τη τύχη» της Ελλάδος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Λιάπης (Αλβανός;;) τάχθηκε εναντίον των συλλαλητηρίων.

Το μόνο όπλο που απέμεινε στο Λαό, για να υπερασπιστεί τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι τα συλλαλητήρια, και αυτό ΔΕΝ το δέχεται ο Αρχιεπίσκοπος, είναι άραγε υπηρέτης του ΡΟΤΣΙΛΝΤ;;;;;;;

ΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΡΥΠΑΙΟΣ

Ομάδα Διεθνών Σχέσεων & Γεωπολιτικής

Διαβάστε περισσότερα » »

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου


«Έξεστιν κλαζομενίοις ασχημονείν» έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες.
Σήμερα «ασχημονείν»= προδίδειν και κλέβειν.
Σήμερα λέμε, «Τρείς καθηγητές (Παπάκης –Κοτζιάς-Γαβρόγλου), & ένας Ιεράρχης (Ιερώνυμος), και εχάθη η Ελλάς.
Ο Τσίπρας, Κούλης, Φώφη, κ.λ.π. είναι δούλοι των Κοσμοκρατόρων. Από αυτούς αντλούν την εξουσία τους……………
Οι πολιτικοί θεωρούνται από τους Σιωνιστές Κοσμοκράτορες ως δεδομένοι δοσίλογοι.
Γιατί «σώνει και καλά» να τους δώσουμε το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ;;;;;;;;;;;;;
Επειδή έτσι το θέλει η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία, της διεθνούς ΕΛΙΤ των Σιωνιστών Δικτατόρων της Γης;;;
Το ΒΑΡΝΤΑΣΚΑ δεν τους κάνει;;;
Δεν είναι εκ του πονηρού αυτό;;;
Χάθηκε άλλο όνομα;;; Ιστορικά ονομάζονταν η περιοχή των Σκοπίων Παιονία, Δαρδανία, και προ του Β! Παγκοσμίου Πολέμου ΒΑΡΝΤΑΣΚΑ.
Ο Σιωνιστής «Κομμουνιστής» ΤΙΤΟ τους ονόμασε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!!
Αφού αυτοί είναι Σλάβοι & Αλβανοί, και ουδεμίαν σχέσιν έχουν με το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ήλθαν στη περιοχή τον 6ο μ.χ. αιώνα!!!
Γιατί επιμένει το Σιωνιστικό ΝΑΤΟ, και η Σιωνιστική Ε.Ε.;;; Επειδή έτσι τους διατάζουν οι Παγκόσμιοι Σιωνιστές Δικτάτορες & Κοσμοκράτορες.;;;
Μετά την Καταλωνία ήλθε η σειρά της Μακεδονίας.
Μετά την ΙΣΠΑΝΙΑ, ήλθε η σειρά της ΕΛΛΑΔΟΣ!!!
Φήμες και ψίθυροι για σύνθετη ονομασία με Γεωγραφικό προσδιορισμό.
Δηλαδή Βόρεια Μακεδονία.
Όπως λέμε Βόρειος Κορέα-Νότιος Κορέα.
Βόρειο ΒΙΕΤΝΑΜ- Νότιο ΒΙΕΤΝΑΜ.
Οι δούλοι των Σιωνιστών πολιτικοί πάνε να μας μπλέξουν σε πόλεμο, κατόπιν εντολής των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων.
OXI στις μυστικές διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια και τους πάτρωνές τους. Ο Ελληνικός Λαός δεν θέλει να βρεθεί προ τετελεσμένων γεγονότων. Μόνη λύση να ΕΡΩΤΗΘΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Δεν είμαστε Σλάβοι & Αλβανοί Σκοπιανοί!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Και οι Αλβανοί Σκοπιανοί κάνουν δημοψήφισμα, τακούτε Συριζαίοι;;;
Η Ντόρα της Ν.Δ. ακολουθεί πολιτική Ρεπούση.
Η Ρεπούση έλεγε, «Σύνθετη ονομασία, με Γεωγραφικό προσδιορισμό».
Ο Σιωνιστής Αρχιεπίσκοπος Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Λιάπης (Αλβανός;;;) εδήλωσε ότι είναι κατά των συλλαλητηρίων για τη διάσωση της Μακεδονίας. Είναι ο Μπουτάρης της Εκκλησίας!!!
Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ», ο Μπουτάρης είναι κατάσκοπος των γυφτοσκοπιανών…….
Όταν ο ανώτατος Ορθόδοξος Κλήρος, εκλέγει τέτοιους Σιωνιστές προκαθημένους, τότε πρόκειται να πεθάνει………..
Η Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία, πρόκειται να ενταχθεί στη Σλαβική Εκκλησία των Σκοπίων.
Οι συνημμένοι χάρτες ομιλούν αφ’ έαυτών……….
Ο Ευκλείδης λέει, «Δεν έχετε δεί ακόμη τα χειρότερα»….. παρά τα 900 δις ευρώ που μας χρέωσαν οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες!!!
Η Ελλάς με αυτήν την πολιτική & Εκκλησιαστική ηγεσία πρόκειται να διαμελισθεί «εις τα εξ’ ών συνετέθη».
Μετά το όνομα, ακολουθεί η διεκδίκηση Ελληνικών εδαφών της Ελληνικής Μακεδονίας, πατρονάροντας της διεθνούς ΕΛΙΤ……
Πρόκειται η Ελλάς να διαμελισθεί, και οι δούλοι πολιτικοί δεν το βλέπουν…………
Κάνουν χαρά για εκπλήρωση των σχεδίων της διεθνούς ΕΛΙΤ των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων, και αφεντικών τους.
Όποιος παραχωρεί όνομα, παραχωρεί έδαφος!!!
Είναι όλοι τους δούλοι και υπηρέτες της διεθνούς Σιωνιστικής ΕΛΙΤ, της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων και Επικυρίαρχων του πλανήτη.
Η ηγεσία της πολιτείας και Εκκλησίας είναι υπηρέτες της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης του Σιωνιστή ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 300 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
——————————–
ΕΑΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ………
ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΩΝ………
Γιαυτό τους ονομάζουμε, «ΟΙ ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ».
Προς τους ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ λέγομεν
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ!!!!!!!!!

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Ομάδα Διεθνών Σχέσεων & Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »

ΤΑ «ΔΩΡΑ - ΑΔΩΡΑ» ΤΗΣ ΔΕΗ του Μιχάλη Ραμπίδη


Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑ  «ΔΩΡΑ - ΑΔΩΡΑ» ΤΗΣ ΔΕΗΤο ειδικό μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος για τους κατοίκους των ενεργειακών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλούπολης, είναι προς ψήφιση από την ολομέλεια της βουλής την ερχόμενη εβδομάδα. Μια δίκαια παροχή που έπρεπε να διεκδικήσουμε & κατακτήσουμε προ πολλού και την οποία πέτυχε σήμερα η Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά ο περιφερειάρχης (τα του Καίσαρος τω Καίσαρι) Θόδωρος Καρυπίδης.
Η ΔΕΗ η μεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδας, φρόντισε μέχρι τώρα εκτός από την ηλεκτρική επάρκεια, να τροφοδοτήσει και το πλέον απομεμακρυσμένο χωριό της πατρίδας μας, με το αγαθό της Η/Ε. Πέραν αυτού όμως δίνει σήμερα και σημαντικές παροχές:  -Έκπτωση 15% στους συνεπείς πελάτες και εξετάζει μεγαλύτερη έκπτωση για να κρατήσει τους καλοπληρωτές  -Έκπτωση 34% για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Μερίσματος, με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.  -Έκπτωση που φτάνει το 70% για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.  - Έκπτωση σε πολύτεκνους, ανάπηρους  κ.α.
Γι’ αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους, το μερίδιο προμηθευτή της ΔΕΗ αντί να μειώνεται με τον λεγόμενο ανταγωνισμό, αυξάνεται. Η ΔΕΗ προμηθεύει το 84% στα φορτία της λιανικής κατανάλωσης, με τους υπόλοιπους ανεξάρτητους παρόχους να μοιράζουν 16%!
Όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις όμως να προστεθούν στα τιμολόγια της ΔΕΗ όσες μειώσεις-διευκολύνσεις κι αν εφαρμόσουν ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Μανώλης Παναγιωτάκης, το Δ.Σ. της επιχείρησης, το Υπ. Ενέργειας, η λανθασμένη άποψη για τους υπέρογκους λογαριασμούς  δεν διορθώνεται αν δεν απαλλαγούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ από όλες τις άλλες άσχετες με το ρεύμα επιβαρύνσεις.
Η έκπτωση είναι πάντα μικρότερη όταν την αφαιρείς από το διπλάσιο ποσό. Αν λ.χ ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι συνολικά 200 ΕΥΡΩ  και για τη ΔΕΗ (για το ρεύμα) πληρώνεις τα 100 ΕΥΡΩ (τα άλλα 100 ΕΥΡΩ αφορούν δημοτικά τέλη, ΕΡΤ κ.λπ.), η έκπτωση 15% της εμπρόθεσμης πληρωμής δηλ. 15 ΕΥΡΩ στα 200 ΕΥΡΩ είναι η μισή αξία, ενώ στα 100 ΕΥΡΩ τα 15 έχουν διπλάσια αξία!  Άλλο να πληρώνεις στα 200 ΕΥΡΩ 185 κι άλλο στα 100 μόνο 85 ΕΥΡΩ. Πόσο μάλλον σε μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης του ρεύματος!
Η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση είναι πλέον σε θέση να βοηθήσει αποτελεσματικά και πολύπλευρα την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Μπορούν κάλλιστα τα Δημοτικά Τέλη να αποστέλλονται στους δημότες με τους λογαριασμούς του Νερού ή ξέχωρα και εφ’ όσον δεν εισπράττονται, οι οφειλές να μεταβιβάζονται στην Εφορία για τα περαιτέρω ….  Τα τιμολόγια της ΔΕΗ πρέπει να πάψουν να είναι ο κακός χωροφύλακας της κάθε οφειλής (πλην ρεύματος) του πολίτη.  Αφήστε τη ΔΕΗ να ανασάνει!
Η Διοίκηση της ΔΕΗ η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου, θα πρέπει να θέσουν εκ νέου και ανυποχώρητα το αίτημα του διαχωρισμού και το ξεφόρτωμα των άλλων εισπράξεων υπέρ τρίτων.
Σημ.: Δυστυχώς η ΔΕΗ από μεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδας περνάει στα «νύχια» των δανειστών-τοκογλύφων μας και των ιδιωτών. Το 34% που σήμερα κατέχει το Υπ. Οικονομικών, περνά στο υπερταμείο, ενώ το 17% του ΤΑΙΠΕΔ πάει για πώληση. Η επένδυση των Ελλήνων για έξι και πλέον δεκαετίες γίνεται καπνός στα φουγάρα, οξυγόνο των αετονύχηδων ….
Διαβάστε περισσότερα » »

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ του Αντώνη Ι. Γρυπαίου
Ενημέρωση του Ελληνικού ΛαούΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΜΒΟΥΚΑ: «ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 900 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΒΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»! ΚΡΥΦΟ ΧΡΕΟΣ 600 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ 335 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΟΛΟΣΧΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ! ΒΙΝΤΕΟ-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ…. 

 
Πηγή: Hellasnow.com 
Tα συμπεράσματα δικά σας………….. 
Ο Τσίπρας υπόσχεται ανάπτυξη, και έξοδο από τα μνημόνια.  
Όνειρα θερινής νυκτός. Προεκλογικά ψέμματα. 
Ουδέποτε οι πολιτικοί είπαν την αλήθεια προς τον Ελληνικό Λαό. Διαρκώς τον εξαπατούν. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι το χρέος των 900 δις. ευρώ θα μας το χαρίσουν οι δανειστές. 
Θα πληρώνουμε τους δανειστές Επικυρίαρχους έναν αιώνα!!! 
Οι μισθοί-συντάξεις θα πέσουν στα επίπεδα Αλβανίας-Σκοπίων. 
Η δημόσια περιουσία υποθηκεύτηκε για έναν αιώνα. 
Όλα τα έσοδα του Κράτους πηγαίνουν στους δανειστές για 99 χρόνια, και στους εφιάλτες πολιτικούς απατεώνες. 
Κοσμοκράτορες Δανειστές  και πολιτικοί μαζί τα τρώνε… 
Ο Πάγκαλος έκανε λάθος να πεί ότι, 
«Μαζί τα φάγαμε»!!!  Οι Κοσμοκράτορες δανειστές , και οι «Έλληνες» πολιτικοί  μαζί τα φάγανε και τα τρώνε…… 
Το ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού στο δημοψήφισμα του 2015, το ανέτρεψαν οι δανειστές του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, κατόπιν πιέσεων στο Τσίπρα, (δηλώσεις κυρίας Τσίπρα), και το έκαναν ΝΑΙ……………… 
Στην Εθνική Κυριαρχία, και στην Οικονομία, το πάνω χέρι το έχουν οι δανειστές του ΡΟΤΣΙΛΝΤ. 
Για το όνομα των Σκοπίων, το πάνω χέρι το έχουν οι δανειστές Κοσμοκράτορες & Επικυρίαρχοι της Γης. 
Γιαυτό έκαναν την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, για να τα «τρώνε», και  να κάνουν κουμάντο στα Εθνικά μας θέματα. 
Οι πολιτικοί είναι πράκτορες της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Διακυβέρνησης, και συνεργοί των δανειστών της Τρόϊκα (ΔΝΤ- ΕΚΤ-Βαθύ κράτος της Ε.Ε.) 
Γιαυτό τους λέμε πολιτικούς απατεώνες. 
Γιαυτό χρεοκόπησαν την Ελλάδα για να «κονομάνε» αυτοί, και οι Σιωνιστές δανειστές Κοσμοκράτορες. 
Η ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-Λιμάνια-Αεροδρόμια, και όλη η δημόσια περιουσία, ξεπουλήθηκαν. 
Ο ορυκτός πλούτος (χρυσός-πετρέλαια-Φ.Α.) ξεπουλήθηκαν στον δανειστή Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή της Ελλάδος. 
Γιαυτό βρεθήκαμε χρεομένοι 900 δις. ευρώ, και που είσαι ακόμη…….. 
Μέχρι τα ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ξεπουλήσανε οι προδότες πολιτικοί. (βλέπε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΑΙΓΑΙΟ-ΝΗΣΙΑ-ΗΠΕΙΡΟ). 
Πλύση εγκεφάλου έκαναν στο Παρίσι το 2015 οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες στον ΤΣΙΠΡΑ, για να τον κάνουν δούλο τους. 
Οι πολιτικοί είναι Μνημονιακοί πολιτικοί δούλοι της διεθνούς Σιωνιστικής ΕΛΙΤ, του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, ΣΟΡΟΣ, κ.λ.π. 
Αλλαγή συνόρων ετοιμάζουν τα πιόνια, και οι μαριονέτες πολιτικοί απατεώνες όλων των κομμάτων, σύμφωνα με εντολές της διεθνούς ΕΛΙΤ. 
Εδώ θυμίζω το κλάμα του Κων/νου Καραμανλή, για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Παραδίδεις το όνομα;;; Παραδίδεις έδαφος!!! 
Από τα Μνημόνια και Αξιολογήσεις, μέχρι τα Εθνικά μας θέματα, βαδίζουν να ξεπουλήσουν οι πολιτικοί απατεώνες, σύμφωνα με εντολές της διεθνούς Σιωνιστικής ΕΛΙΤ.  
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΑ!!! 
Οι πραιτωριανοί των Μνημονίων και Αξιολογήσεων, για λογαριασμό των δανειστών Κοσμοκρατόρων, δούλοι πολιτικοί απατεώνες, δεν έχουν το δικαίωμα να δώσουν το όνομα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στους Σλάβους και Αλβανούς των Σκοπίων-ΒΑΡΝΤΑΣΚΑΣ,  αν δεν ρωτήσουν τον Ελληνικό Λαό. 
Οι υπαίτιοι της οικονομικής κρίσης,  του χρέους,  των λαθρομεταναστών, και το κατρακύλισμα στη βαρβαρότητα, πρέπει να δώσουν λόγο στη Δικαιοσύνη του Ελληνικού Λαού. 
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ είναι ο Πατριάρχης της υποτέλειας σαν τον ΓΑΠ. Πήρε μαθήματα από τον ΓΑΠ……….. 
Βήχει ο Ερντογάν και αρρωσταίνει ο Τσίπρας. 
Υποτέλεια δείχνει ο ΤΣΙΠΡΑΣ,  ως προς τους Σκοπιανούς-Αλβανούς-Τούρκους πολιτικούς, κατόπιν εντολής της διεθνούς ΕΛΙΤ. Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ακούει διεθνής ΕΛΙΤ και τρέμει από φόβο…. 
Ο ΥΠ.ΕΞ. Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ εμφανίζεται στα κανάλια φοβισμένος….. 
Οι Κοσμοκράτορες λένε για τον ΤΣΙΠΡΑ τη παροιμία, «τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε πέντ’ έξη». 
Τι άλλη «χρείαν έχομεν μαρτύρων»,  ότι είναι προδότες οι πολιτικοί;;;   
Οι μισθοί-συντάξεις έπεσαν στο 50% για να τις δώσουν στους δανειστές Κοσμοκράτορες και Επικυρίαρχους της Γης. 
Η Ελλάς χρεοκόπησε για να σωθούν οι Τράπεζες του ΡΟΤΣΙΛΝΤ. 
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, και οι Ελληνικές Τράπεζες χρεοκόπησαν, για να σωθούν οι Τράπεζες της Ευρώπης, και η Lehman Brothers & Goldman Sachs. 
Η Γ! Αξιολόγηση περιέχει το πολυνομοσχέδιο, με τα 60 προαπαιτούμενα των δανειστών του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, που θα ψηφίσουν τα πρόβατα οι βουλευτές, και θα καταστήσουν δούλο του ΡΟΤΣΙΛΝΤ τον Έλληνικό Λαό. 
Αυτοί τα φάγανε, εμείς πληρώνουμε.   


Προς τους 300 πολιτικούς απατεώνες της Βουλής.
‘Εχετε δικαίωμα να δώσετε όποιο όνομα θέλετε ΜΟΝΟ στα παιδιά σας-ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.
Αυτά προς πληροφόρηση  του Ελληνικού Λαού, αφού οι εφιάλτες πολιτικοί κοιτάνε τα κομματικά και προσωπικά συμφέροντα. 
                        ΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΡΥΠΑΙΟΣ 
        Ομάδα Διεθνών Σχέσεων & Γεωπολιτικής
Διαβάστε περισσότερα » »