Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω για τα επικίνδυνα απόβλητα

Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω για τα επικίνδυνα απόβληταΤο μεγαλύτερο ποσοστό επικίνδυνων αποβλήτων στη χώρα παράγεται κυρίως σε Αττική (37%), Κεντρική Μακεδονία (16%) και Στερεά Ελλάδα (13%) 
Η μακρά ιστορία της Ελλάδας στην κακή διαχείριση κάθε λογής αποβλήτων οδηγεί πάντα, με μαθηματική ακρίβεια, στην καταδίκη της και στην επιβολή προστίμων εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωδικαστήριο. Ακόμη και για τη διάθεση των αστικών αποβλήτων, μια υπόθεση που για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί εδώ και δεκαετίες παρελθόν, πληρώνουμε την εμμονή των δήμων στη διατήρηση των παράνομων χωματερών. Τεράστια είναι και η χρηματική ποινή που πρέπει να καταβάλει η Διοίκηση διότι, εν έτει 2016, υπάρχουν ακόμη περιοχές στην Αττική χωρίς αποχέτευση εξαιτίας της... σθεναρής αντίστασης τοπικών αρχόντων στη χωροθέτηση των ειδικών εγκαταστάσεων.  

Η σοβαρότερη, ωστόσο, υπόθεση αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου έπεσε εκ νέου ο πέλεκυς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ακολούθησε δέσμευση της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υλοποίηση του σχεδιασμού για τη δημιουργία των λεγόμενων ΧΥΤΕΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων), παράλληλα με τη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης. Στη χώρα σήμερα υπάρχουν μόνο οι ιδιωτικοί χώροι ταφής επικίνδυνων αποβλήτων της ΔΕΗ (ΧΔΒΑ Καρδιάς και Μεγαλόπολης) και της εταιρείας «Αλουμίνιον της Ελλάδας».

Τα σχέδια της πολιτείας όμως για την επίλυση του προβλήματος φαίνεται να ανατρέπονται από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που αφορά υφιστάμενες εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν ως χώροι απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ορυχεία Καρδιάς της ΔΕΗ.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο συνταγματολόγος-δικηγόρος κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός του υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ. Ετσι, δεν χορηγήθηκε έγκριση για την κατασκευή και λειτουργία ΧΔΒΑ πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς η ισχύουσα Τεχνική Περιβαλλοντική  Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) αφορά τη διαχείριση, κατά κύριο λόγο, προϊόντων αμιάντου προερχομένων από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Κοζάνη.

Δυσκολίες διαχείρισης
Το μεγαλύτερο ποσοστό επικίνδυνων αποβλήτων στη χώρα παράγεται κυρίως σε Αττική (37%), Κεντρική Μακεδονία (16%) και Στερεά Ελλάδα (13%). Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, με βάση τις ποσότητες προς διάθεση, θα δρομολογηθεί η δημιουργία των ΧΥΤΕΑ στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, σε συμφωνία με τους τοπικούς φορείς.

«Σε κάθε περίπτωση, η χωροθέτηση και δημιουργία ΧΥΤΕΑ περιφερειακού ή διαπεριφερειακού επιπέδου θα αντιμετωπισθεί εντός του 2016, με επιστημονική τεκμηρίωση και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, σε συνθήκες αυστηρού κοινωνικού ελέγχου και αντισταθμισμάτων άρσης και αποτροπής της προκαλούμενης περιβαλλοντικής ζημιάς» αναφέρουν στο «Βήμα» οι ίδιες πηγές.

Ομως το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην έλλειψη κατάλληλων χώρων διάθεσης ή επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Οι δυσκολίες στη διαχείριση ξεκινούν από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση. Κατ' εκτίμηση, υπολογίζεται ότι παράγονται ετησίως περί τους 280.000 τόνους τοξικών αποβλήτων (οι μισοί από τις βιομηχανίες). Από το σύνολο των βιομηχανικών αποβλήτων το 24% βρίσκεται προσωρινά αποθηκευμένο (σε πολλές περιπτώσεις για οκτώ ως δέκα χρόνια), για το 21% δεν υπάρχει καταγεγραμμένη διαχείριση, στο 22% γίνεται διάθεση, ενώ στο 33% γίνονται εργασίες ανάκτησης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, λόγω του τεράστιου οικονομικού κόστους για τη μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες διαχείρισης στο εξωτερικό, με δεδομένο ότι δεν υφίστανται στην Ελλάδα ειδικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις εδώ και χρόνια επιλέγουν την παράνομη αποθήκευσή τους στις εγκαταστάσεις τους. Οπως αναφέρεται και στην πρόσφατη έκθεση του WWF Ελλάς για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Οκτώβριος 2016), η παράνομη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς η οικονομική κρίση και το υψηλό κόστος ασφαλούς διάθεσης έχουν δώσει κίνητρο για δημιουργία εγκληματικών οργανώσεων γύρω από τα απόβλητα.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι από το 2011 το υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει αναφορά με τα στοιχεία διασυνοριακών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων και μη επικινδύνων αποβλήτων με τη διαδικασία της κοινοποίησης.


Εγκύκλιος
Για τη μακρά αποθήκευση αποβλήτων (τα λεγόμενα και «ιστορικά απόβλητα»), τα οποία έχουν παραχθεί κατά τα προηγούμενα έτη, εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κάτω από άγνωστες συνθήκες, γίνεται μια προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει ότι οι βιομηχανίες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή διαχείριση των αποθηκευμένων αποβλήτων και την αποκατάσταση των χώρων έως τις 30.6.2018. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή του προγράμματος συμμόρφωσης για τη διαχείριση και απομάκρυνσή τους (η προθεσμία έληξε τον Ιούνιο). Μέχρι στιγμής, λίγες εταιρείες έσπευσαν να καταρτίσουν σχέδιο συμμόρφωσης για τα τοξικά που έχουν κρυμμένα στις εγκαταστάσεις τους, καθώς, με αποδυναμωμένες τις κρατικές υπηρεσίες ελέγχου, δύσκολα θα εντοπιστούν οι παραβάτες.


Αισιοδοξία
Αναμένονται μειώσεις του ευρωπροστίμου

Οσον αφορά την επιβολή του ευρωπροστίμου των 10 εκατομμυρίων ευρώ εφάπαξ και των 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, στελέχη του υπουργείου δηλώνουν την αισιοδοξία τους ότι θα υπάρξουν μειώσεις.

Κατ' αρχάς, όπως υποστηρίζουν, οι 30.000 ευρώ ανά ημέρα θα υπολογιστούν τον Μάρτιο του 2017, δηλαδή στο τέλος του εξαμήνου από τη λήψη της απόφασης του ευρωδικαστηρίου. Αν έχει σημειωθεί πρόοδος στα τρία στοιχεία των αιτιάσεων της καταδίκης - δηλαδή εάν έχει εγκριθεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), έχουν δρομολογηθεί οι ΧΥΤΕΑ και έχει ξεκινήσει η διαχείριση των ιστορικών αποβλήτων -, αναμένεται να υπάρξει και ανάλογος περιορισμός του προστίμου.

Οπως αναφέρει στέλεχος του υπουργείου, «το ΕΣΔΕΑ είναι θέμα δύο, τριών εβδομάδων για να εγκριθεί. Παράλληλα, ορισμένοι ΧΥΤΕΑ θα έχουν έως τον ερχόμενο Μάρτιο δρομολογηθεί - όχι κατασκευαστεί. Θα έχει προχωρήσει η διαχείριση ενός ποσοστού των ιστορικών αποβλήτων καθώς ήδη διάφορες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα προγράμματα συμμόρφωσης. Αρα, τον... τελικό λογαριασμό θα τον δούμε σε πέντε μήνες, ανάλογα με την πρόοδο που θα έχει γίνει». 
 
Διαβάστε περισσότερα » »

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.του Αντώνη Ι. Γρυπαίου

rothschild-rig-us-elections
Όπως δήλωσε ο DONALD TRUMP πρόκειται να γίνει ΝΟΘΕΙΑ στις Η.Π.Α. των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Ο DONALD TRUPM δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει τα εκλογικά αποτελέσματα.
Η Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία (ΡΟΤΣΙΛΝΤ-ΣΟΡΟΣ, κ.λ.π.) έχουν υπό την ιδιοκτησία τους την εταιρία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκδόσεως των εκλογικών αποτελεσμάτων, σε όλες τις πολιτείες των Η.Π.Α.
Εντολή της ηγεσίας της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας είναι να κερδίσει η ΧΙΛΑΡΙ.
Γιαυτό βλέπετε όλα τα Αμερικάνικα ΜΜΕ να πρόσκεινται ευνοϊκά προς την ΧΙΛΑΡΙ, και να δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις με μπροστά τη ΧΙΛΑΡΙ κατά πολλές μονάδες.
Γιαυτό τα Αμερικάνικα ΜΜΕ κάνουν Σεξιστικό πόλεμο κατά του DONALD TRUMP, με θέμα Σεξιστικές επιθέσεις κατά γυναικών.
Εάν κερδίσει τις εκλογές Η ΧΙΛΑΡΙ, τότε θα οδηγηθεί ο πλανήτης σε Γ! Παγκόσμιο Πυρηνικό Πόλεμο, εκτελώντας η ΧΙΛΑΡΙ εντολές της ηγεσίας της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας των αιωνόβιων Σιωνιστών Επικυρίαρχων Πλανηταρχών!!!
Η Παγκόσμια Δικτατορία των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων, σχέδιο έχει να μειωθεί δραστικά ο πληθυσμός στον πλανήτη, και από 7 δις ανθρώπων που κατοικούν σήμερα στη Γη, να μείνει ΜΟΝΟΝ 1 δις. ανθρώπων!!!!
ΑΥΤΟΙ θα επιζήσουν σε πολυτελέστατα καταφύγια που έχουν κατασκευάσει!!!
Αυτό θα το πετύχουν ΜΟΝΟ με παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο!!!
Η αιωνόβια ηγεσία της Παγκόσμιας Δικτατορίας
έχουν υπό τις διαταγές τους, όλες τις Κυβερνήσεις.
Η ηγεσία των Σιωνιστών Επικυρίαρχων του πλανήτη θέλει να βγάλει από τη μέση, και να καταστρέψει τη ΡΩΣΙΑ του ΠΟΥΤΙΝ με Παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο!!!
Αυτό μόνο θα το πετύχει με δικό της Πρόεδρο των Η.Π.Α. γιαυτό το σκοπό διάλεξαν την ΧΙΛΑΡΙ!!!
Η Χίλαρι σαν μαριονέτα του προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ της Ν.Τ.Π. ( N.W.O. ) & της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης-Δικτατορίας, εκτελεί εντολές της ηγεσίας των Κοσμοκρατόρων Πλανηταρχών.
Από ΑΥΤΟΥΣ αντλεί τη δύναμή της!!!
Σε περίπτωση Γ! Παγκοσμίου Πυρηνικού Πολέμου, οι Αμερικανικές μεγαλουπόλεις θα γίνουν στάχτη, συντρίμια, σαν τις πόλεις της ΣΥΡΙΑΣ.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΕΛΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ !!!!!!!!
Το παρόν άρθρον, δεν είναι μια προσπάθεια εκφοβισμού των Αμερικανών ψηφοφόρων, ούτε κινδυνολογία, ούτε Θεωρίες Συνωμοσίας, ούτε πολιτική προπαγάνδα.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!!!
Εμείς οι Έλληνες δεν θέλουμε τα παιδιά μας και τα εγγονάκια μας να πεθάνουν, επειδή έτσι το θέλουν οι ψυχοπαθείς γέροι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες.
ΓΙΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΕΝΟΜΕΝΑ!!!
Οι Ηλεκτρονικοί υπολογιστές της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας θα βγάλουν HILLARY!!!

Αντώνης Γρυπαίος
Διεθνολόγος/Αναλυτής Γεωπολιτικής/
Αρθρογράφος διαδικτύου
Διαβάστε περισσότερα » »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                            
Το Δ.Σ. του Συλλόγου χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ομίλου Σκραμπλ Πτολεμαΐδας καθώς και την θεατρική ομάδα του Ποντιακού Συλλόγου Άρδασσας για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους να στηρίξουν το Κέντρο Φροντίδας Παιδιού με Αναπηρία δίνοντας ποντιακή θεατρική παράσταση με το θεατρικό έργο «τη χωρί ‘μουν τα σεΐρια» που θα πραγματοποιηθεί στις 28.10.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00  στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου της Πτολεμαΐδας με τιμή εισόδου 5 ευρώ.
Καλούμε τα μέλη, τους φίλους, εθελοντές και όλον τον κόσμο της περιοχής να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή προκειμένου να κάνουμε πράξη το «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι».


ΓΙΑ
ΤΟ Δ.Σ.               -Η-                                                                                                    -Ο-
   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ                                                              ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Διαβάστε περισσότερα » »

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. & «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ» του Αντώνη Ι. Γρυπαίου


Ϡ𱹨�񣼲 󴩲 屣᳟岠�괡괧򠓵�ﵠ꯱� �ŵ񹰡��粠㩡 �崡��骼 �Н찴砲3 p񩫟ﵠ2015, 󴩲 ±�륲. (ÑVʼnϠԕЏՠБوՐϕуϕ/ANDREA BONETTI/EUROKINISSI)Ο ΤΣΙΠΡΑΣ γύρισε με άδεια χέρια από την Σιωνιστική Ευρώπη.
Οι Ευρωπαίοι «ηγέτες» είναι ανδρείκελα του προέδρου της Ν.Τ.Π. – (N.W.O.) του ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Γιούνκερ, ο Σούλτζ, ο Νταϊσελμπλούμ, ο Μοσχοβισί, και άλλοι, είναι υπηρέτες του δανειστή προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Ο δανειστής πρόεδρος ΡΟΤΣΙΛΝΤ είναι ιδιοκτήτης της ΕΚΤ του Ντράγκι, και του ΔΝΤ της Κριστίν Λαγκάρντ!!!
Οι Ευρωπαίοι «σύμμαχοι» και «εταίροι» αυτοί που μας εφτώχευσαν και μας χρεοκόπησαν, απέρριψαν συλλήβδην το αίτημα του αφελούς ΤΣΙΠΡΑ, για απομείωση και «κούρεμα» του παράνομου και τεχνητού ΧΡΕΟΥΣ, υπακούοντας στις εντολές του αφεντικού τους Κοσμοκράτορα ΡΟΤΣΙΛΝΤ προέδρου της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Κυβέρνησης-Δικτατορίας.
Σκοπός είναι να καρπούται ο Επικυρίαρχος ΡΟΤΣΙΛΝΤ, όλα τα έσοδα του Ελληνικού Κράτους, μέσω των τοκοχρεολυσίων του παράνομου και τεχνητού χρέους της Ελλάδος!!!
Τούτων δοθέντων, οι Σιωνιστές δανειστές του ΡΟΤΣΙΛΝΤ ζητάνε τώρα την πολλοστή «Αξιολόγηση». Ζητάνε δραστική μείωση των κύριων συντάξεων, και τα λεγόμενα «Εργασιακά» για να εγκρίνουν την Αξιολόγηση!!!
Η Ρουμάνα-Εβραία Δρακουλέσκου, με τον Κατρούγκαλο θα έχουν πολύ δουλειά!!!
Οι Σιωνιστές Ευρωπαίοι «ηγέτες» προτείνουν τώρα τη συμμετοχή της Ελλάδος στο πρόγραμμα «Ποσοτικής Χαλάρωσης», για να ξεφύγουν από το αίτημα της Ελλάδος για απομείωση του μη—βιώσιμου, επαχθούς και επονείδιστου ΧΡΕΟΥΣ.
Το πρόγραμμα «Ποσοτικής Χαλάρωσης» είναι για να αποφύγει ο Ντράγκι να δεχθεί να αγοράσει τα Ελληνικά Ομόλογα η Ε.Κ.Τ.
Παράλληλα ο Σουλτάνος ΕΡΝΤΟΓΑΝ εντείνει τις πιέσεις για κατάληψη Ελληνικών εδαφών και θαλασσών!!! Προς τούτο ο Σουλτάνος έλαβε οδηγίες από τον Επικυρίαρχο ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Οι Μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, βοηθάνε τον Σουλτάνο ΕΡΝΤΟΓΑΝ, με την παρουσία τους εδώ, στα σχέδιά του κατά της Ελλάδος, ενώ η Ελληνική νεολαία μεταναστεύει, και η Σιωνιστική Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κοιμάται όρθια!!!
Ενώ αυτά συμβαίνουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επιμένει να λέει, «Η πορεία της χώρας μας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, και μέσα στην Ευρωζώνη».
Μέσα στην Ε.Ε. για να γίνουμε δούλοι και σκλάβοι των Τούρκων!!!
Πιο μέσα δεν γίνεται Κύριε Προκόπη……….
Οι Ευρωπαίοι «σύμμαχοι» στο ΝΑΤΟ, και «εταίροι» στην Ε.Ε., ΔΕΝ θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν σε ώρα επίθεσης του Σουλτάνου!!!
Απαιτείται αλλαγή Προσανατολισμού της χώρας!
Ούτως ή άλλως χαμένοι είμαστε.
«Μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα» λέει ο Λαός.
Μπρος ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και πίσω ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ!!!
ΟΧΙ πια δούλοι του ΝΑΤΟ-Ε.Ε.-ΗΠΑ-ΡΟΤΣΙΛΝΤ-Παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας.
Το Ευαγγέλιον λέει, «Από Illuminati-Μασόνους- Σιωνιστές, δύναταί τι αγαθόν είναι»;;;;;;;;;;
 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΥΠΑΙΟΣ
Διεθνολόγος-Αναλυτής Γεωπολιτικής-Αρθρογράφος- Έλληνας Πατριώτης
Διαβάστε περισσότερα » »