Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ      


Εμείς οι Μακεδόνεςπροφυλάσσοντας την αξιοπρέπειά μας και σεβόμενοι την Ελληνική καταγωγή μας και την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μας

Δηλώνουμε ότι
 1.      Είμαστε γηγενείς κάτοικοι του γεωγραφικού χώρου, από τις λίμνες των Πρεσπών έως τον ποταμό Νέστο, ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου, και από το όρος Όλυμπος έως το όρος Όρβηλος, και είμαστε Έλληνες λόγω όμαιμου, ομόθρησκου, ομόγλωσσου και ομότροπου, όπως αναφέρουν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς.
·        Έγγραφο 1: «Τα όρια της ιστορικής Μακεδονίας»
·        Έγγραφο 2: «Η ταυτότητα των Μακεδόνων μέσα από τα αρχαία κείμενα»

2.      Αυτοπροσδιοριστήκαμε ως Μακεδόνες, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από το όνομα του Μακεδόνα, υιού του μέγιστου Θεού των αρχαίων Ελλήνων του Δία και της Θυίας, αδελφού του Μάγνητα και ανιψιού του Έλληνα, και ονομάσαμε Μακεδονία την περιοχή που κατοικούμε. Οι λέξεις Μακεδόνας και Μακεδονία προέρχονται από την Ελληνική λέξη “μάκος” που σημαίνει μακρύς- υψηλός.
·        Έγγραφο 3: «Μυθολογική παράδοση των αρχαίων Ελλήνων»

3.      Από τότε μέχρι σήμερα ζούμε συνεχώς στον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας και, διατηρώντας την ιδιαίτερη Μακεδονική μας ταυτότητα, συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε φάση της Ελληνικής ιστορίας, μαζί με τους Θρακιώτες, Ηπειρώτες, Θεσσαλούς, Κρητικούς και όλους τους άλλους Έλληνες.
·         Έγγραφο 4: «Η συνεχής παρουσία των Μακεδόνων στην Ελληνική ιστορία»

4.      Ως γηγενείς κάτοικοι του γεωγραφικού χώρου της ιστορικής Μακεδονίας, ως γηγενείς Μακεδόνες, με βάση την ελεύθερη βούλησή μας και την διακήρυξη των δικαιωμάτων των γηγενών πληθυσμών του ΟΗΕ (άρθρα 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 26, 33, 42), έχουμε Ελληνική καταγωγή και εθνότητα. Λίγοι από εμάς, ομιλούν, παράλληλα με τα Ελληνικά, και ένα Σλαβoφανές τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, που το ονομάζουμε “Εντόπικα”. Το μίλησαν λόγω συγκεκριμένων ιστορικών καταστάσεων της περιοχής τους και δεν σημαίνει ότι χάσανε την Ελληνικότητά τους.
·         Έγγραφο 5: «Το σλαβοφανές τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, τα ”Eντόπικα”»

5.      Δεν δεχόμαστε να παραχωρήσουμε το προγονικό μας όνομα “Μακεδόνας” και την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητά μας στον πολυεθνικό πληθυσμό της Π.Γ.Δ.Μ. Η Π.Γ.Δ.Μ αποτελείται επίσημα από είκοσι μία (21) εθνότητες με κυρίαρχες αυτές των Σλάβων και των Αλβανών.
·         Έγγραφο 6: «Επίσημες απογραφές του πληθυσμού της περιοχής των Σκοπίων»
·         Έγγραφο 7: «Η ταυτότητα των Σλάβων της Π.Γ.Δ.Μ.»

6.      Δεν δεχόμαστε να ονομαστεί “Μακεδονία” η περιοχή των Σκοπίων, για να εξυπηρετήσουμε τα επεκτατικά σχέδια των κυβερνήσεων της Π.Γ.Δ.Μ. εις βάρος της Ελλάδος. Η περιοχή των Σκοπίων ποτέ δεν περιλαμβανόταν μέσα στα όρια της ιστορικής Μακεδονίας, μέσα στα όρια της οποίας κατοικούμε ανέκαθεν εμείς οι Μακεδόνες.
·         Έγγραφο 1: «Τα όρια της ιστορικής Μακεδονίας»
·         Έγγραφο 8: «Φωτογραφίες αξιωματούχων της Π.Γ.Δ.Μ μπροστά σε χάρτη της “Μεγάλης Μακεδονίας”»

7.      Δεν νομιμοποιούμε κανέναν πολιτικό της Ελλάδος να παραχωρήσει το όνομά μας  “Μακεδόνας” στον Σλαβικό πληθυσμό της Π.Γ.Δ.Μ. αποδεχόμενος σύνθετο όνομα ή γεωγραφικό προσδιορισμό που θα περιέχει τον όρο “Μακεδονία” ή παράγωγό του στην οριστική ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ. Οι Έλληνες πολιτικοί δεσμεύονται από την απόφαση της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών της 13/04/1992 στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε αυτήν αποφασίσθηκε να μην δεχθούμε να περιλαμβάνεται το όνομα “Μακεδονία” ή παράγωγά του στην οριστική ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ. Η απόφαση αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στην θέληση του Ελληνικού λαού και μπορεί να αλλάξει μόνον με Δημοψήφισμα, το οποίο είναι η δημοκρατικότερη λύση για ένα τόσο σημαντικό θέμα.
·         Έγγραφο 7: «Η ταυτότητα των Σλάβων της Π.Γ.Δ.Μ.»

Ζητούμε

1.      Να σεβαστείτε τον αυτοπροσδιορισμό μας ως Μακεδόνων, εδώ και χιλιάδες χρόνια.

2.      Να σεβαστείτε την Μακεδονική ιστορική και πολιτιστική μας ταυτότητα, μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού πολιτισμού.

3.      Nα εμποδίσετε την ιστορική και πολιτιστική λεηλασία που υφιστάμεθα, ως γηγενής πληθυσμός Μακεδόνων Ελλήνων, από την κρατική προπαγάνδα της ΠΓΔΜ. Αυτή η προπαγάνδα οικειοποιείται το όνομά μας και την Ελληνική ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά για να Σλαβοποιήσει μέρος της Ελληνικής ιστορίας και να αποσπάσει Ελληνικά εδάφη.
·         Έγγραφο 8: «Φωτογραφίες αξιωματούχων της Π.Γ.Δ.Μ μπροστά σε χάρτη της “Μεγάλης Μακεδονίας”»

4.      Να προστατέψετε τα ανθρώπινα δικαιώματα του γηγενούς πληθυσμού Μακεδόνων  Ελλήνων που κατοικούν μέχρι σήμερα στις νότιες περιοχές της Π.Γ.Δ.Μ. Ειδικότερα, να τους βοηθήσετε να αποκτήσουν το δικαίωμα α) δήλωσης της Ελληνικής εθνικής καταγωγής τους στις απογραφές του πληθυσμού, και β) της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων σε Εκκλησίες αναγνωρισμένες από τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία.
·        Έγγραφο 6: «Επίσημες απογραφές πληθυσμού στην περιοχή της Π.Γ.Δ.Μ.»
·        Έγγραφο 9: «Εκκλησιαστικά προβλήματα στην Π.Γ.Δ.Μ.»

5.      Να μην επιτρέψετε να μετατραπεί ο γεωγραφικά προσδιοριστικός όρος “Μακεδόνας” σε εθνολογικό προσδιορισμό του Σλαβικού πληθυσμού της Π.Γ.Δ.Μ. Αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος είναι η πλειοψηφία στην Π.Γ.Δ.Μ., μιλά Σλαβικά (μπορούν εύκολα να τους καταλαβαίνουν όλοι οι Σλαβικοί λαοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, Κροάτες, Ρώσοι κλπ), και γράφει με το Kυριλλικό αλφάβητο, που είναι χαρακτηριστικό των Σλαβικών γλωσσών. Πρέπει να είναι υπερήφανοι που είναι Σλάβοι και κατοικούν στην περιοχή που μέχρι το 1944 ονομαζόταν Βαρδαρία. Στο τμήμα ιστορίας του πανεπιστημίου των Σκοπίων διδάσκονται ότι οι Σλάβοι προγονοί τους εμφανίσθηκαν στην Βαλκανική χερσόνησο μετά το 600 μ.Χ. (Έγγραφο 7: «Η ταυτότητα των Σλάβων της Π.ΓΔ.Μ.»).  Αυτό σημαίνει ότι εμφανίστηκαν 900 έτη μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Γ’ του Μέγα (356-323 π.Χ.), Βασιλιά της Μακεδονίας και Αρχιστράτηγου των Ελλήνων εναντίον των Περσών, και είναι αδύνατη οποιαδήποτε φυλετική συγγένεια με εμάς τους Μακεδόνες, που κατοικούμε ανέκαθεν στον γεωγραφικό χώρο της ιστορικής Μακεδονίας.

6.      Να μην πιέζετε τους Έλληνες πολιτικούς να αποδεχτούν τον όρο “Μακεδονία”, στην οριστική ονομασία του πολυεθνικού κράτους της Π.Γ.Δ.Μ., μέσω των ιστορικά απαράδεκτων και προσβλητικών για εμάς προτάσεων του εκάστοτε ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ. Η περιοχή της Π.Γ.Δ.Μ. βρίσκεται στα κεντρικά Βαλκάνια και διαρρέεται από τον ποταμό Βαρδάρη. Αυτή η περιοχή, το 1944, εντελώς αυθαίρετα και ανιστόρητα, μετονομάσθηκε από Βαρδαρία σε Μακεδονία, για πολιτικούς και επεκτατικούς λόγους από τον Κομουνιστή ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας Τίτο. (Έγγραφο 10: «Έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Edward Stettinius, 26 Δεκεμβρίου1944»). Όλοι γνωρίζουμε ότι τα σωστότερα ονόματα για την οριστική ονομασία του νέου αυτού πολυεθνικού κράτους είναι “Κεντροβαλκανική Δημοκρατία” ή “Δημοκρατία του Βαρδάρη”.

7.      Να υπενθυμίσετε σε όλα τα κράτη μέλη σας ότι αυτό το νέο πολυεθνικό κράτος είναι αναγνωρισμένο επίσημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) με το προσωρινό όνομα «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (Π.Γ.Δ.Μ.) και να τους προτρέψετε να σεβαστούν αυτήν την απόφαση για να διατηρήσετε το κύρος και την αξιοπιστία του ΟΗΕ ως κορυφαίου διεθνούς οργανισμού. Όποιος χρησιμοποιεί το όνομα “Μακεδονία” για το όνομα της Π.Γ.Δ.Μ. παραβιάζει την διεθνή νομιμότητα και δεν σέβεται την ιστορική αλήθεια. Αυτό προκαλεί αγανάκτηση στο σύνολο των Ελλήνων, και ιδιαίτερα σε εμάς τους Μακεδόνες, επίσης, προκαλεί αγανάκτηση σε όλους τους ανθρώπους, σε όλον τον κόσμο, που γνωρίζουν ιστορία και δεν έχουν πολιτικές σκοπιμότητες.
·        Έγγραφο 11: «Επιστολή του Καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Berkeley (ΗΠΑ), Stephen Miller στο περιοδικό “Αρχαιολογία” των Η.Π.Α.»
·        Έγγραφο 12: «Επιστολή 370 καθηγητών Πανεπιστημίου από όλον τον κόσμο προς τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. κ. Barack  Obama»


Προσκαλούμε

   Τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Ban Ki Moun, τον ειδικό διαμεσολαβητή κ. Matthew Nimitz, τον προϊστάμενο οιασδήποτε αρμόδιας υπηρεσίας σας ή οποιονδήποτε άλλον εκπρόσωπό σας, να τον φιλοξενήσουμε και να τον ξεναγήσουμε στoυς παρακάτω αρχαιολογικούς χώρους, για να διαπιστώσετε την Ελληνικότητα και την συνέχεια των αρχαίων και των σημερινών πραγματικών Μακεδόνων:
·        Στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Αιγών (πρώτης πρωτεύουσας του Μακεδονικού Βασιλείου),
·        Στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Πέλλας (δεύτερης και τελευταίας πρωτεύουσας του Μακεδονικού Βασιλείου),
·        Στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου (ιερή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων στους πρόποδες του όρους Όλυμπος, κατοικία των δώδεκα Θεών των αρχαίων Ελλήνων),
·        Στον αρχαιολογικό χώρο της Αιανής Κοζάνης στην Άνω Μακεδονία (κοιτίδα των Μακεδόνων),
·        Στους Μακεδονικούς τάφους των Δήμων Πέλλας, Νάουσσας, Βέρροιας και άλλων περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Ελλάδος,
·        Στο αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης.


ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Α) Σύλλογοι από τις περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας της Ελλάδος:
·        Κίνηση Πολιτών Έδεσσας «Ίων Δραγούμης»
·        Σύλλογος Απογόνων Μακεδονομάχων Έδεσσας
·        Λαογραφική Εταιρεία Νομού Πέλλας
·        Σύλλογος Φίλων Αρχαιοτήτων Έδεσσας «Οι Τημενίδες»
·        Πολιτιστικός Σύλλογος «Βιβλιόφιλοι Έδεσσας»
·        Σύλλογος «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού» Αριδαίας
·        Σύλλογος «Φίλων Μακεδονικής Πολιτιστικής Παράδοσης» Αλμωπίας
·        Μορφωτικός Σύλλογος Ίδα Εξαπλατάνου «Ίων Δραγούμης»
·        Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «O Φίλιππος»
·        Μακεδονικός Χορευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Αμύντας» Καλυβίων
·        Μορφωτικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Πέλλας «Η Αρχαία Πέλλα»
·        Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Γραμματικού «Πατριάρχης Χρύσανθος»
·        Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης
·        Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης»
·        Πολιτιστικός Σύλλογος Εθνικού-Κρατερού-ΑγίαςΠαρασκευής «ΜέγαςΑλέξανδρος» Φλώρινας
·        Πολιτιστικός Σύλλογος «Ελπίδα» Μελίτης-Φλώρινας
·        Πανελλήνιος Σύλλογος Απογόνων Μακεδονομάχων «Ο Παύλος Μελάς»
·        Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων «Μακεδνός» Θεσσαλονίκης
·        Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματατείων Θεσσαλονίκης
·        «Ομάδα 21» Μακεδονίας – Θράκης
·        Πολιτιστική και Επιμορφωτική Εταιρεία Αρναίας Χαλκιδiκής
·        Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Κιλκίς «Τέχνη»
·        Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών

Β) Σύλλογοι προερχομένων από το τμήμα της ιστορικής Μακεδονίας στην ΠΓΔΜ και την Βουλγαρία:
·        Σύνδεσμος Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης «Καρτερία»

Γ) Σύλλογοι από την υπόλοιπη Ελλάδα:
·        Παμμακεδονική Συνομοσπονδία Αθηνών
·        Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Αττικής
·        Συνομοσπονδία Μακεδόνων Λεκανοπεδίου Αττικής
·        Σύνδεσμος «Αλέξανδρος Φιλίππου Έλλην Μακεδών»

Δ) Σύλλογοι από τον υπόλοιπο κόσμο:
·        Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής
·        Παμμακεδονική Ένωση Αυστραλίας
·        Παμμακεδονική Ένωση Καναδά
·        Παμμακεδονική Ένωση Ευρώπης
·        Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

·        Έγγραφο 1: «Τα όρια της ιστορικής Μακεδονίας»
·        Έγγραφο 2: «Η ταυτότητα των Μακεδόνων μέσα από τα αρχαία κείμενα»
·        Έγγραφο 3: «Μυθολογική παράδοση των αρχαίων Ελλήνων»
·        Έγγραφο 4: «Η συνεχής παρουσία των  Μακεδόνων στην Ελληνική ιστορία»
·        Έγγραφο 5: «Τα εντόπικα»
·        Έγγραφο 6: «Επίσημες απογραφές του πληθυσμού της περιοχής των Σκοπίων»
·        Έγγραφο 7: «Η ταυτότητα των Σλάβων της Π.ΓΔ.Μ.»
·        Έγγραφο 8: «Φωτογραφίες αξιωματούχων της Π.ΓΔ.Μ. μπροστά σε χάρτες της “Μεγάλης Μακεδονίας”»
·        Έγγραφο 9: «Εκκλησιαστικά προβλήματα στην Π.Γ.Δ.Μ.»
·        Έγγραφο 10: «Έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α Edward Stettinius, 26 Δεκεμβρίου 1944»
·        Έγγραφο 11: «Επιστολή του Καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Berkeley (Η.Π.Α.),Stephen Miller στο περιοδικό “Αρχαιολογία” των Η.Π.Α.»
·        Έγγραφο 12: «Επιστολή 364 καθηγητών Πανεπιστημίου από όλον τον κόσμο προς τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. κ. Barack  Obama»
Διαβάστε περισσότερα » »

524,65 ΕΥΡΩ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Με την απόφασή του (συνεδρίαση 18-4-2011 ημέρα Δευτέρα) το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Εορδαίας, καθόρισε το ύψος της αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας
εκτός από τον πρόεδρο να λαμβάνει αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, στο 4% της αντιμισθίας της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ήτοι : 1.873,94 € Χ4% = 74,95 € μεικτά ανά συνεδρίαση και θα βαρύνει τον ΚΑ 6101 "Αποζημίωση προέδρου και μελών συμμετοχής σε συνεδριάσεις» του πρ/σμού οικ. Έτους 2011 της επιχείρησης. Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ Στέργιου Βασιλική Κων/νος Ανδρεάδης και Σαουλίδης Ηλίας.
Οι ΔΣ Τογρίδης Στυλιανός, Καρανάκη Ελισάβετ, Φραγκουλίδης Σταύρος ψήφησαν λευκό.
Σημείωση: Οι συνεδριάσεις κοστίζουν (τουλάχιστον) 18 χιλιάδες 887,4 Ευρώ
Η απόφαση αυτή πήρε αυ§. Αριθμ 164 /2011

 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΡ6-Τ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της δ1^ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
Πτολεμαΐδα σήμερα 18-4-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ.. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθμ. 15210/12-4-2011 πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κα. Ιωάννας Ανδρονικίδου που επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στην κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 στην       οποία       πρόσκληση        περιεχόταν       τα       παρακάτω       θέματα:
Καθορισμός αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. ΔΕΤΗΠ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.                    Μπίγγας Στέφανος
2.         Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
3.         Ασπράγκαθος Ιωάννης
4.         Τσολακίδης Ισαάκ
5.         Ελευθεριάδης Νικόλαος
6.         Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
7.         Λόφτσαλης Απόστολος
8.         Τσαγκαλίδης Δημήτριος
9.         Καμπούρης Γεώργιος
10       Χατζόπουλος Απόστολος
11                Καραϊσκος Γεώργιος
12       Κεσκερίδης Χρήστος
13       Παναγιωτίδης Χαράλαμπος
14       Τραχανάς Δημήτριος
15       Απαζίδου Σοφία
16       Ανδρονικίδου Ιωάννα
17       Καλαιτζόπουλος Απόστολος
18       Βασιλειάδης Γεώργιος
19       Κουσίδης Γεώργιος
20       Τζιούμαρης Θωμάς
21       Κωτσίδης Γεώργιος
22       Καρανάκη Ελισάβετ
23       Φραγκουλίδης Σταύρος
24       Τογρίδης Στυλιανός
25       Ιωσηφίδου - Κων/δου  Πελαγία
26       Ανδρεάδης Κων/νος
27       Καϊδης Απόστολος
28       Σαουλίδης Αβράαμ
29       Στέργιου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ
1        Λωτίδης Λάζαρος
2           Τσιλφίδης Αναστάσιος
3           Ουζουνίδης Βασίλειος
4           Τσιούμαρης Γρηγόρης

Η   Πρόεδρος   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   κήρυξε   την   έναρξη   της συνεδρίασης.
Η Δήμαρχος κ. Παρασκευή Βρυζίδου ήταν παρούσα .
Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Ανατολικού, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Βλάστης, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου, Μηλοχωρίου, Φούφα, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας, Δροσερό, Κόμανος, Μαυροπηγή, Ολυμπιάδα, Πεντάβρυσος, Πτελεώνα, Σπιλιάς, προσκλήθηκαν και παρίστατο στη συνεδρίαση. Στη συνέχεια η κ. πρόεδρος το λόγω έδωσε στον Δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα παρακάτω : Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο (δηλ. σε έναν από τους δύο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 16/07) του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Σύμφωνα με την απόφαση 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 2) στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο που λαμβάνει την αποζημίωση του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα .- το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% του ποσού που καταβάλλεται μηνιαίως ως έξοδα παράστασης σε πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου
Σημαντική μεταρρύθμιση που εισάγεται με το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είναι η χορήγηση αντιμισθίας αντί της καταβολής εξόδων παράστασης που ελάμβαναν έως την 31-12-2010 . Στην παρ. 2 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα
εξής:
Η αντιμισθία των Δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό 100.000 κατοίκους είναι
ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γ. Γ Υπουργείου,  των
Δημάρχων των Δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους είναι
ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών  και των Δημάρχων των Δήμων με
πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω
αποδοχών.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το
50%  της αντιμισθίας που  αναλογεί στον Δήμαρχο και οι Πρόεδροι    των
Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η αντιμισθία της Δημάρχου Εορδαίας είναι ισόποση
με το 80% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    δηλαδή
4.684,86 € και η Πρόεδρος ΔΣ το 40% αυτής δηλ. 1.873,94 €
Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ εκτός
από   τον   πρόεδρο   θα   λαμβάνουν   αποζημίωση   το   4%   του   ποσού   που
καταβάλλεται στον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου δηλ. 1.873,94 € Χ4% =
74,95 €   μεικτά για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ
και μέχρι τρείς το μήνα και όχι αυτό που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης με την 15/2011 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ
προτείνουν η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ
που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές   να είναι στο ύψος του
ποσού που εισπράττουν τα μέλη  του Δημοτικού     Συμβουλίου του Δήμου
Εορδαίας
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Αριθμ. απόφ. 164/2011. Το ΔΣ μετά από τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του την 15/2011 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ
Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης εκτός από τον πρόεδρο να λαμβάνει αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα , στο 4% της αντιμισθίας της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ήτοι : 1.873,94 € Χ4% = 74,95 € μεικτά ανα συνεδρίαση και θα βαρύνει τον ΚΑ 6101 "Αποζημίωση προέδρου και μελών συμμετοχής σε συνεδριάσεις » του πρ/σμού οικ. Έτους 2011 της επιχείρησης
Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησαν οι ΔΣ Στέργιου Βασιλική Κων/νος Ανδρεάδης και Σαουλίδης Ηλίας.
Οι ΔΣ Τογρίδης Στυλιανός, Καρανάκη Ελισάβετ , Φραγκουλίδης Σταύρος ψήφησαν λευκό
Η απόφαση αυτή πήρε αυ§. Αριθμ 164 /2011

Ακριβές απόσπασμα
Πτολεμαΐδα
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Ανδρονικίδου
Επ ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Η Δήμαρχος                              Τα Μέλη
Παρασκευή Βρυζίδου
1.             Μπίγγας Στέφανος
2.      Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
3.      Ασπράγκαθος Ιωάννης
4.      Τσολακίδης Ισαάκ
5.      Ελευθεριάδης Νικόλαος
6.         Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
7.         Λόφτσαλης Απόστολος
8.         Τσαγκαλίδης Δημήτριος
9.         Καμπούρης Γεώργιος
10.    Χατζόπουλος Απόστολος
11.       Καραίσκος Γεώργιος
12.       Κεσκερίδης Χρήστος
13.       Παναγιωτίδης Χαράλαμπος
14.       Τραχανάς Δημήτριος
15.       Απαζίδου Σοφία
16.       Ανδρονικίδου Ιωάννα
17.       Καλαιτζόπουλος Απόστολος
18.       Βασιλειάδης Γεώργιος
19.       Κουσίδης Νικόλαος
20.       Τζιούμαρης Θωμάς
21.       Κωτσίδης Γεώργιος
22.       Καρανάκη Ελισάβετ
23.       Φραγκουλίδης Σταύρος
24.       Τογρίδης Στυλιανός
25.       Ιωσηωίδου- Κωνσταντινίδου Πελαγία
26.       Ανδρεάδης Κων/νος
27.       Καίδης Απόστολος
28.       Σαουλίδης Αβράαμ
29.       Στέργιου Βασιλική
Διαβάστε περισσότερα » »