Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΝΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, σήμερα. συνεδρίασε στην Πτολεμαιδα, στο ενεργειακό κέντρο της χώρας, και εγώ είχα την ευκαιρία ως ο αρμόδιος εποπτεύων Yπουργός να ενημερώσω το Διοικητικό Συμβούλιο για το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής στα θέματα ενέργειας, που βεβαίως, αφορούν στη ΔΕΗ και να ενημερωθώ από τη ΔΕΗ για τα προβλήματα της Επιχείρησης, για το επιχειρησιακό της σχέδιο, για το πώς προχωράει μπροστά.
Μιλήσαμε για τη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Όπως γνωρίζετε, η Βουλή νομοθέτησε πρόσφατα το 3ο ενεργειακό πακέτο, το οποίο κάνει τα επόμενα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, μια κατεύθυνση που είναι καλή για τον Έλληνα καταναλωτή, για τον Έλληνα πολίτη και είναι καλή για την Επιχείρηση. Με μεγαλύτερη δύναμη στο ρυθμιστή της αγοράς, με καλύτερη προστασία των καταναλωτών και με περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
Ενημέρωσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το ζήτημα της πρόσβασης σε λιγνίτες από τρίτους. Μια δύσκολη διαπραγμάτευση, που πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα συνδυασμό πώλησης μονάδων και ανταλλαγής ισχύος, που θα μπορέσει να μας κάνει συνεπής με τις υποχρεώσεις μας, αλλά ταυτοχρόνως να διαφυλάξει και την αξία της Επιχείρησης.
Επίσης, ενημέρωσα το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τα επόμενα βήματα για την αποκρατικοποίηση της Επιχείρησης. Είναι γνωστό ότι αυτό είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί και υπάρχει και στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής και το έχει ψηφίσει και η Βουλή. Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία δεν θα αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της Επιχείρησης, και, άρα, πώληση μέσω Χρηματιστηρίου δεν είναι στις προθέσεις μας. Υπάρχουν επιλογές που έχουν να κάνουν, είτε με την εύρεση στρατηγικού επενδυτή για το ποσοστό που θα πωληθεί, είτε για τη διακράτηση ενός μεγαλύτερου ποσοστού από το Δημόσιο και την πώληση θυγατρικών της ΔΕΗ. Αυτές είναι εναλλακτικές. Οι αποφάσεις δεν θα ληφθούν άμεσα, αλλά το επόμενο έτος και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτηση και με τη ΔΕΗ αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους.
Ακόμα έγινε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα ζητήματα της διοίκησης της ΔΕΗ. Είναι γνωστές οι ελλείψεις που έχει σε προσωπικό στους τομείς αιχμής, που αφορούν στα ορυχεία και στην παραγωγή. Ταυτόχρονα, είναι γνωστές και οι ανισσοροπίες σε άλλους τομείς της Επιχείρησης ιδιαίτερα στο διοικητικό κομμάτι. Ενθάρρυνα το Διοικητικό Συμβούλιο να καταθέσει μια συνολική πρόταση που να καλύπτει τα ζητήματα αυτά, αναγνωρίζοντας, βεβαίως, και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε όλοι. Ένα πλαίσιο στο οποίο συνολικά ο Δημόσιος Τομέας, με την ευρύτερη έννοια, θα πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες του και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να κινηθεί και η ΔΕΗ.
Μιλήσαμε για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, στο οποίο το βασικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι η δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον με τις ελληνικές τράπεζες να έχουν τα προβλήματα που έχουν, η ΔΕΗ πρέπει να εξακολουθήσει να έχει την εξωστρέφεια που τη διακρίνει. Η Κυβέρνηση ενθαρρύνει και θα στηρίξει τις προσπάθειες της ΔΕΗ, για να βγει έξω από τη χώρα, για να συνεχίσει να έχει ακριβώς αυτή την εξωστρεφή επενδυτική στρατηγική που είχε, αλλά και να ανανεώσει τις μονάδες της, να είναι συμβατή και να ακολουθήσει και να πρωτοπορήσει στο ζήτημα της μείωσης των εκπομπών και των Ανανεώσιμων Πηγών.
Ειδικά για το ζήτημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου όπως γνωρίζετε, υπάρχει η δεύτερη φάση του μεγάλου έργου φωτοβολταϊκών στην περιοχή της Πτολεμαίδας, είναι ένα έργο στο οποίο στηρίζουμε πολλά και ελπίζουμε ότι, στους επόμενους μήνες, θα υπάρξει τελική απόφαση για να προχωρήσει. Είναι έργο στο οποίο θα δείξει η ΔΕΗ την πρωτοπορία της στο ζήτημα αυτό.
Γενικότερα, ενθάρρυνα της Επιχείρηση, ιδιαίτερα και εν όψει της ανακοίνωσης από την Κυβέρνηση του μεγάλου σχεδίου HELIOS, για την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό στη χώρα μας στους τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα στην ηλιακή ενέργεια, στα φωτοβολταϊκά. Ενθάρρυνα το Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχει πλήρως η ΔΕΗ στο σχεδιασμό αυτό. Η ΔΕΗ πρέπει να είναι κεντρικός άξονας της πολιτικής μας για τις Ανανεώσιμες Πηγές.
Επίσης, συζητήσαμε για θέματα μετεγκαταστάσεων. Πριν από μερικές ημέρες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπέγραψε την απόφαση με την οποία προχωράει η απαλλοτρίωση στη Μαυροπηγή. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, η οποία έχει γίνει. Υπάρχουν τα ζητήματα μετεγκαταστάσεων άλλων οικισμών, στα οποία το Υπουργείο εκφράζοντας τη βούληση όλης της Κυβέρνησης θα στηρίξει τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με το νόμο που έχει ψηφιστεί.
Τέλος, και βεβαίως, συζητήσαμε για τα θέματα περιβάλλοντος. Το Υπουργείο που εποπτεύει τη ΔΕΗ είναι Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και άρα, θα εξαντλήσει όλες τις προβλέψεις του νόμου, ώστε να διαφυλάξει την υγεία των κατοίκων. Η ΔΕΗ έχει μια διπλή υποχρέωση, ως η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της χώρας, να είναι η πρώτη υπεύθυνη για το περιβάλλον. Έχει κάνει πολλά και μπορεί να κάνει περισσότερα. Κι εμείς θα παρακολουθήσουμε αυτή την πορεία, με πολύ μεγάλη προσοχή.
Ήταν μια εξαιρετικά χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων, η οποία θα συνεχιστεί, για να στηρίξουμε τη ΔΕΗ στην πορεία που έχει ξεκινήσει. Μια πορεία ανανέωσης που θα τη διαφυλάξει στην πρωτοπορία, όχι απλώς του ενεργειακού τομέα - αυτό είναι προφανές - αλλά και στην πρωτοπορία της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Η επιχείρηση πρέπει να μάθει να δουλεύει με άλλο τρόπο, σε ένα περιβάλλον που πλέον είναι απελευθερωμένο και να μετεξελιχθεί, για να μην χάσει το τρένο. Για να εξακολουθήσει να είναι η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση, που προσφέρει δουλειές στους εργαζόμενους, που προσφέρει, βεβαίως, ενέργεια στη χώρα, αλλά και βοηθάει στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και στη δημιουργία πλούτου και ευημερίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου