Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ...ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ…ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση των Κρατικών Λαχείων. Η ιδιωτικοποίηση θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού και ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί όχι μόνο από το εσωτερικό αλλά και από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η εταιρεία ειδικού σκοπού θα μπορεί να συσταθεί είτε αφού έχει ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση απ' όλους όσοι έχουν ανακηρυχθεί ως...
πλειοδότες είτε από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ τα επιμέρους θέματα της νέας εταιρείας θα ρυθμιστούν από το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης.

Στη νέα εταιρεία θα συγκεντρωθούν τα δικαιώματα για την παραγωγή, τη διανομή, τη διαχείριση και την είσπραξη των όποιων δικαιωμάτων από το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο - Ξυστό (ν. 1947/1991), του Στεγαστικού Λαχείου (ν. 1947/1991) πο δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, του κρατικού Λαχείου υπέρ της κοινωνικής αντιλήψεως με βάση το Α.Ν 143/1967, του Λαϊκού Λαχείου, του ν.ΓΝΖ/1905 Εθνικού Λαχείου και του Έκτακτου ή Εθνικού λαχείου που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) του ν2515/1997.

Η σύμβαση παραχώρησης, που θα συναφθεί προκειμένου να μεταβιβαστούν τα περιουσιακά στοιχεία της μιας εταιρείας στην άλλη, θα ρυθμίσει μεταξύ άλλων το τίμημα της παραχώρησης, τον τρόπο καταβολής του τιμήματος και θέματα αποζημίωσης που τυχόν ανακύψουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου