Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Με τον φορολογικό νόμο 3842/2010 καθορίστηκε νέος τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τα «τεκμαρτά» εισοδήματα που κάποιος έχει...

Έτσι τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών που κάποιος έχει στην κατοχή του. Τα αυτοκίνητα , τα σκάφη ή τα ιδιωτικά σχολεία αποτελούν τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματός του. Αν το τεκμαρτό αυτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από τα πραγματικά του εισοδήματα, τότε ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει φόρο για αυτό το εισόδημα.

Με τον νέο νόμο 3986/2011 τα ποσά προσδιορισμού έχουν αυξηθεί και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι να βρεθούν προ εκπλήξεων υποβάλλοντας την δήλωσή τους τον Μάρτιο του 2012.

Όλοι λοιπόν οι φορολογούμενοι τώρα θα πρέπει να υπολογίσουν τα «τεκμήρια» τους και να πάρουν μέτρα ώστε να μειώσουν την νέα φορολογική επιβάρυνση, αλλά ας δούμε τι ισχύει και τι αλλάζει.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες, κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΡΗΣΗ 2010

Μέχρι 80τμ. κύριοι χώροι 40€ τμ. 30€

80-120τμ. κύριοι χώροι 65€ τμ. 50€

121-200τμ. κύριοι χώροι 110€ τμ. 80€

201-300τμ. κύριοι χώροι 200€ τμ. 150€

301-άνω τμ. κύριοι χώροι 300€ τμ. 300€

Για τους βοηθητικούς χώρους 40τμ. 30€

Αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης άνω 2.800€ τμ. έως 4.999€ τμ., τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% ενώ αν η τιμή ζώνης είναι άνω των 5.000€ τμ. προσαυξάνονται κατά 70%.Σε περίπτωση μονοκατοικίας τα ως άνω ποσά αυξάνονται κατά 20%.

Σε περίπτωση που υπάρχει και δευτερεύουσα ή δευτερεύουσες κατοικίες, ο υπολογισμός είναι ο ίδιος και λαμβάνεται για τον αντικειμενικό προσδιορισμό το ήμισυ του ποσού.

Αν η κατοικία μισθώνεται για μερικούς μήνες μέσα στο έτος τα ετήσια ποσά επιμερίζονται.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ο υπολογισμός γίνεται στη συνολική επιφάνεια και στη συνέχεια γίνεται ο επιμερισμός με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Π.χ.

Μονοκατοικία 120τμ. με αποθήκη 20τμ. και τιμή ζώνης 3.000 ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

2012 2011

80 Χ 40 = 3.200 80 Χ 30 = 2.400

40 Χ 65 = 2.600 40 Χ 50 = 2.000

20 Χ 40 = 800 20 Χ 30 = 600

Σύνολο=6.600 Σύνολο= 5.000

6.600 Χ 1,40 = 9240€ 5.000 Χ 1,40 = 7.000€

9.240 Χ 1,20 = 11.088€ 7.000 Χ 1,20 = 8.400€

Αύξηση τεκμηρίου από 8.400€ σε 11.088€.Διαφορά συν 2.688€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου