Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Έρχονται τα ηλεκτρονικά συμβόλαια για τα ενοίκια

Έρχονται τα ηλεκτρονικά συμβόλαια για τα ενοίκια Η νέα υπηρεσία του Τaxisnet και του Υπουργείου Οικονομικών βάζει τέλος στις... επισκέψεις στην εφορία και... αρχή στις επισκέψεις στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα.
Πλέον οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας αλλά και όσοι σκοπεύουν να παραχωρήσουν χρήση γης και ακινήτου, υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.
Το μισθωτήριο υποβάλλεται υποχρεωτικά για: αστικές μισθώσεις (κατοικίας), επαγγελματικές/εμπορικές, τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του έτους), αγροτικές/γεωργικές και παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος).
Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;
Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Η φόρμα υποβολής μας προτείνει στο τέλος της σελίδας δύο επιλογές:
Αποθήκευση στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εργασία μας.
Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή υποβάλλεται η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλιζόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωση μας.
Μέχρι πότε θα πρέπει να γίνεται η υποβολή της αίτησης;
Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
Σε περίπτωση λάθους καταχώρησης κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζουμε τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι σημειώσεις που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.

newsbomb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου