Πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους ότι ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα η παράδοση των πρώτων θερμικών υποσταθμών (πινάκων) για την σύνδεση με την τηλεθέρμανση των κτιρίων των περιοχών επέκτασης δικτύου.
Οι πίνακες θα διανέμονται από τα συνεργεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. στα υπό σύνδεση κτίρια που έχουν συνάψει συμβόλαια με την τηλεθέρμανση, κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας σύναψης του συνόλου των συμβολαίων κάθε κτιρίου.


kozan.gr