Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Καταργείται η διπλή σύνταξη σε βουλευτές υπουργούς και αιρετούς

Με την τροπολογία αίρεται η ισχύς της εγκυκλίου του ΙΚΑ που εξεδόθη αρχές Αυγούστου και έδινε στους βουλευτές και στους άλλους αιρετούς δυνατότητα να λαμβάνουν διπλή σύνταξη, προκαλώντας τις αντιδράσεις
Καταργείται με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, η δυνατότητα που δινόταν σε υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές και σε αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να μετράει ο χρόνος της θητείας τους τόσο για τη βουλευτική σύνταξη ή χορηγία όσο και για τη σύνταξη από τον ασφαλιστικό φορέα που ασφαλίζονταν με την επαγγελματική τους ιδιότητα.
\ Συγκεκριμένα, καταργείται η σχετική διάταξη του νόμου 3863/2010 που παρείχε τη δυνατότητα σε όσους κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, θέση υπουργού ή υφυπουργού, καθώς και των αιρετών προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων και νομαρχών του προϊσχύοντος καθεστώτος, είτε να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας, στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι πριν την εκλογή τους ή να αναγνωρίσουν το χρόνο της θητείας τους στους συγκριμένους κλάδους οποτεδήποτε (δηλαδή να μετράει ο χρόνος της θητείας τους τόσο για τη βουλευτική σύνταξη ή χορηγία όσο και για τη σύνταξη από τον ασφαλιστικό φορέα που ασφαλίζονταν με την επαγγελματική τους ιδιότητα).
Όπως αναφέρεται, δε, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «η ανωτέρω διάταξη δεν έχει νόημα για όσους απέκτησαν ή αποκτήσουν τις εν λόγω ιδιότητες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012, δεδομένου ότι έπαυσαν να ισχύουν για τα πρόσωπα αυτά οι διατάξεις για τη βουλευτική σύνταξη και τη χορηγία δημάρχων και πλέον συνεχίζουν υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους».
Με την ίδια τροπολογία, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσοι απασχολούνται ή παρέχουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής στις ανεξάρτητες αρχές (εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ταμείου), καθώς και οι συνταξιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα που παρέχουν και πάλι εργασία ή υπηρεσία με αμοιβή, αλλά δεν ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε άλλο φορέα.
Η τροπολογία κατατίθεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, για τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις κοινωφελείς περιουσίες.
Πλέον με την τροπολογία αίρεται η ισχύς της εγκυκλίου του ΙΚΑ που εξεδόθη αρχές Αυγούστου και έδινε στους βουλευτές και στους άλλους αιρετούς δυνατότητα να λαμβάνουν διπλή σύνταξη, προκαλώντας τις αντιδράσεις
Δηλώσεις Βρούτση
"Η σημερινή κυβέρνηση κάνει πράξη τη δέσμευση της για κοινωνική δι­καιοσύνη παντού" δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας που καταργεί τη δυνατότητα σε βουλευτές, υπουργούς, και αι­ρετούς να αναγνωρίζουν και να εξαγοράζουν τους χρόνους που αντιστοι­χούν στη θητεία τους είτε για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης τους. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση "καταργεί μία διάταξη προγενέστερου της παρούσας κυβέρνησης νομοθετήματος, η οποία ήταν ευνοϊκή για τους βουλευτές και τους αιρετούς. Έχουμε τονίσει ότι στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα, όσοι ασχολούνται με τα κοινά πρέπει να δίνουν πρώτοι το καλό πα­ράδειγμα" τόνισε ο κ. Βρούτσης.-

news247

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου