Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ - Πρόγραμμα Ε.Ε Διανομή Τροφίμων Έτους 2012
Ο Σύλλογος γνωστοποιεί στους γονείς με τρία τέκνα και μέλη του ότι σύμφωνα με νέα εγκύκλιο (ΚΥΑ 228302011 ΦΕΚ 660Β/20-4-2011) που αφορά το πρόγραμμα «Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες απο Ε.Ε» οι αιτήσεις και η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών για το έτος 2012 θα γίνεται στα γραφεία του συλλόγου έως 31 Μαρτίου 2012.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α. Αίτηση δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα (υπάρχει στον σύλλογο),
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης (υπάρχει στον σύλλογο),
γ. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου,
δ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του 2011
ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
στ. Βεβαίωση σπουδών εφ΄όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει,
ζ. Βεβαίωση από την μονάδα  για τέκνα που υπηρετούν την θητεία τους και είναι κάτω των 25 ετών
Tα προαναφερόμενα δικαιολογητικά να προσκομίζονται:
στο Γραφείο του Συλλόγου Νοσοκομείου 11, κάθε Τετάρτη 9:00-11:30  και Πέμπτη 18:00-20:30.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες  2463023927 & 6978049490 καθημερινά.
                                                                                                         
Η Πρόεδρος      Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου