Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Μερικά από αυτά που σας κρύβουν επιμελώς οι προδότες .


Γνωρίζεται ότι συμφώνησε και την έμμεση κατάργηση της βουλής; 

Διαβάστε τα παρακάτω που περιλαμβάνονται στην συμφωνία που πανηγυρίζει και ήθελε να την θέσει σε… δημοψήφισμα.

27. Συμφωνούμε επίσης ότι διασφαλίζεται στενότερη παρακολούθηση και περαιτέρω επιβολή της νομοθεσίας με τους εξής τρόπους :

α. για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ στα οποία εφαρμόζεται διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα μπορούν να εξετάζουν τα σχέδια εθνικών προϋπολογισμών και μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών και να γνωμοδοτούν επ’ αυτών πριν από την έγκρισή τους από τα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια.  
Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εκτέλεση των προϋπολογισμών και, εάν απαιτείται, θα προτείνει τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους:

β. στην περίπτωση αποκλίσεων κατά την εφαρμογή προγράμματος προσαρμογής, θα εφαρμόζεται στενότερη παρακολούθηση και συντονισμός της εφαρμογής του.

Γνωρίζεται ότι παραχώρησε και τα μελλοντικά κέρδη από αυτό που αποκαλεί ..Το… Μέλλον της Ελλάδας . Δηλαδή τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Για διαβάστε.

13. Η Ελλάδα δεσμεύει μελλοντικές ταμειακές ροές από το πρόγραμμα «Ήλιος» ή άλλα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις πέραν των ήδη περιλαμβανομένων στο πρόγραμμα προσαρμογής για την περαιτέρω μείωση του χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας έως 15 δισ. ευρώ με σκοπό την αποκατάσταση της δανειοδοτικής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

14. Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας (στο κείμενο γράφει “εγγυήσεις”-”collateral”) προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος.
Είναι δε τοοοσο ξεφτιλισμένοι που έκαναν λογοκρισία και αλλοίωσαν την μετάφραση αφού αντί της λέξης «εγγυήσεις» έβαλαν την λέξη ..ασφάλεια.
To αγγλικό κείμενο γράφει:

14. Credit enhancement will be provided to underpin the quality of collateral so as to allow its continued use for access to Eurosystem liquidity operations by Greek banks

Στο Ελληνικό Γράφει :

14. Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου