Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

418 θέσεις εργασίας για τη ΔΕΗ σε Φλώρινα Κοζάνη και (προθεσμία 18/12)

Υποβολή Αιτήσεων από 09.12.2013 έως και 18.12.2013
 Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2013 ΔΛΚΔΜ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριακοσίων Πενήντα δύο (352) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν
Οι θέσεις είναι για 8 μήνες
(70) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
(15) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
(12) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
(10) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
(18) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
(9) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
(72) ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
(20) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
(3) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
(6) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
(25) ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(20) ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(12) ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
(2) ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
(3) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
(1) ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)
(2) ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
(2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
(2) ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
(3) ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 
(15) ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
(30) ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο
Μπαλτζή τηλ. 24630-52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228.
Υποβολή Αιτήσεων από 09.12.2013 έως και 18.12.2013
Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2013 ΔΛΚΔΜ 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν
Οι θέσεις είναι για 8 μήνες
(9) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
(5) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
(5) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
(4) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
(2) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
(7) ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 
(4) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
(4) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
(6) ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
(4) Δ.Ε. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
(1) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
(1) ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
(1) ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 
(5) ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
(8) ΔΕΧειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-
ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή
τηλ. 24630/52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228.
Υποβολή Αιτήσεων από 09.12.2013 έως και 18.12.2013
Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ
radioflorina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου