Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Which "Macedonia" are the South Slavonian Slav fools talking about?

November 3, 2013.

By Nick Hodges

What do they have to do with Macedonia, the historic and classic Macedonia when the land they inhabit was never Macedonia but Paeonia and Dardania while the people who have been there are South Slavonian Slavic people that have nothing in common with either the Macedonian land or its people who have always been Greek people and never, ever Slavs.

I di not believe that those people are such idiots, morons or imbeciles to hallucinate and delude themselves that they are or can be called pseudo-Macedonians and appear to be such insane, paranoid and schizophrenic to even hallucinate and delude themselves that when they are talking about 'Macedonian' ethnic identity, 'Macedonian" culture and language when they know that their language is the Serbo-Bulgarian language.

Did they ever try to explain how their Paeonian-Dardanian land became Macedonia and its South Slavonian Slavs got to be 'Macedonians' or rather pseudo-Macedonians?.

And finally, they have the shameless audacity to think that their country was divided by the Greeks, the Bulgarians and the Serbians as though that land was ever theirs and now they have lost it to the Greeks, the Bulgarians and the Serbians.

How can anybody claim or think of a land belonging to them when they never had anything to do with it but they are just dreaming that it was theirs and they think that they may claim it as theirs by way of identity theft and by means of fraud and forgery of the Macedonian Greek identity.

Nick Hodges


- Comment on post: Σκόπια:Επιστημονική Ημερίδα για τις συνέπειες της Συνθήκης του ΒουκουρεστίουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου