Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Πώς θα εφαρμοστεί η διαθεσιμότητα στην Παιδεία. Απομακρύνονται 2000 εκπαιδευτικοί


Τα πιθανότερα σενάρια για το πλεονάζον προσωπικό στην Παιδεία. Καταργούνται 46 ειδικότητες. Πόσοι εκπαιδευτικοί θα μεταταχθούν. Αναλυτικοί πίνακες
Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν μέσα στο καλοκαίρι 2000 εκπαιδευτικοί, καθώς καταργούνται 46 ειδικότητες των Τεχνικών Λυκείων, ενώ άλλοι 500 θα μεταταχθούν.
Στο συγκεκριμένο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, έχουν συμφωνήσει και οι εκπρόσωποι της Task Force και τα πιθανά σενάρια, είναι τα εξής:
Σενάριο 1ο  : από τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς κατά την 30η Ιουνίου 2013
1ο Βήμα) στις 4933 κενές οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ειδικότητες Γυμναστών, Πληροφορικής, Γαλλικής Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικής και Καλλιτεχνικών, υποχρεωτική μετάταξη ισάριθμων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών των ιδίων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν
2ο Βήμα) στις 2.500 κενές οργανικές θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ της Κεντρικής & των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καθώς και των Δ.Ι.Ε.Κ. υποχρεωτική μετάταξη υπεραρίθμων εκπαιδευτικών με ισόποση μείωση αποσπάσεων  και
3ο Βήμα) «διαθεσιμότητα» των  περίπου 2.000 εκπαιδευτικών που συνεχίζουν να πλεονάζουν
Σενάριο 2ο από τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς κατά την 30η Ιουνίου 2013
1ο Βήμα) στις 4933 κενές οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ειδικότητες Γυμναστών, Πληροφορικής, Γαλλικής Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικής και Καλλιτεχνικών , υποχρεωτική μετάταξη ισάριθμων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών των ιδίων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλεονάζουν
2ο Βήμα) «διαθεσιμότητα» εκπαιδευτικών που προκύπτουν από τυχόν κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων εφόσον προκριθούν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του νέου Τεχνικού Λυκείου  και
3ο Βήμα)  υποχρεωτική μετάταξη στις 2.500 κενές οργανικές θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ της Κεντρικής & των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ καθώς και των Δημοσίων ΙΕΚ  όσων εκπαιδευτικών συνεχίζουν να πλεονάζουν, με ισόποση μείωση αποσπάσεων, εφόσον είναι κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ και ειδικοτήτων αναγκαίων ή συναφών για τη  βελτίωση του διοικητικού έργου.  
Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς των οποίων καταργούνται οι οργανικές θέσεις
Από το σύνολο των απασχολούμενων στους καταργούμενους κλάδους έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων που έχουν οργανική θέση σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής.
Έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών κλάδων που έχουν και δεύτερη ειδικότητα γιατί αυτή τους αποδίδει οργανική θέση εκ της δεύτερης ειδικότητας
Έχουν εξαιρεθεί εκπαιδευτικοί των σχετικών ειδικοτήτων που είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι και θα υποχρεωθούν σε μετάταξη σε διοικητικές θέσεις στις εγγύτερες διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας της περιοχής που σήμερα υπηρετούν.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που τίθενται σε διαθεσιμότητα, εάν δεν τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις και απολυθούν, να απασχολούνται κατά προτεραιότητα, όλων των υπολοίπων, ως ωρομίσθιοι σε μαθήματα των ειδικοτήτων τους.    
Το 55% των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες απαραίτητες και αναγκαίες των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των σχετικών Μονάδων Υγείας. Γεγονός που προμηνύει την αξιοποίησή τους και την επαναπροσληψή τους στις Υπηρεσίες υγείας του σχετικού Υπουργείου τους προσεχείς μήνες.
Περισσότερο από το 35% των εκπαιδευτικών που τίθενται σε διαθεσιμότητα υπάγεται σε κλάδους με ειδικότητες που είτε ασκούσαν παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα είτε μπορούν να ασκήσουν.
Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν κύκλοι του υπουργείου Παιδείας διευκρίνισαν ότι οι λουφαδόροι εκπαιδευτικοί δεν μετρήθηκαν, εξαιρέθηκαν από το σύστημα διαχείρισης προσωπικού που κατέγραψε πόσοι εκπαιδευτικοί είναι υπεράριθμοι και πόσοι λείπουν, ανά βαθμίδα και  ανά ειδικότητα. Άρα κανείς λουφαδόρος δεν γίνεται αιτία για να μπει στη διαθεσιμότητα κάποιος άλλος   εκπαιδευτικός, κάποιος από τους εκπαιδευτικούς που θα βρίσκονται στη λίστα.
Πέραν αυτού από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν καταγραφεί οι εκπαιδευτικοί σε πληροφοριακό σύστημα. Μέχρι τότε κανείς στο υπουργείο δεν ήξερε καθημερινά ποιος δουλεύει που και πόσο.  Τώρα πια από το Σεπτέμβριο μπορεί να μην «υπάρχουν» λουφαδόροι.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  56
ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  84
ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  21
ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ  1
ΔΕ01.08 - ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ  4
ΔΕ01.10 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  34
ΔΕ01.11 - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)  24
ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  17
ΔΕ01.13 - ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ  2
ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ  5
ΔΕ01.15 - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ  9
ΔΕ01.16 - ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ  4
ΔΕ01.17 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  35
ΠΕ12.12 - ΜΗΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  1
ΠΕ14.01 - ΙΑΤΡΟΙ  156
ΠΕ14.02 - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ  103
ΠΕ14.03 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ  20
ΠΕ14.06 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  98
ΠΕ17.09 - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  6
ΠΕ17.13-  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  0
ΠΕ18.01 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  80
ΠΕ18.04 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  211
ΠΕ18.05-  ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  0
ΠΕ18.07 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  144
ΠΕ18.08 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ  49
ΠΕ18.09 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   39
ΠΕ18.10 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  388
ΠΕ18.11 - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  56
ΠΕ18.20 - ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  19
ΠΕ18.21 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  10
ΠΕ18.24 - ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  26
ΠΕ18.25 - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  110
ΠΕ18.26 - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  46
ΠΕ18.27 - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ  52
ΠΕ18.29 - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  2
ΠΕ18.33 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ  335
ΠΕ18.37 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  13
ΠΕ18.39 - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  4
ΤΕ01.08 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  9
ΤΕ01.10 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  15
ΤΕ01.11 - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  13
ΤΕ01.12 - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ  6
ΤΕ01.14 - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  4
ΤΕ01.19 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  84
ΤΕ01.20 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  11
ΤΕ01.25 - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ  7
ΤΕ01.26 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ   29
ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  18
ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ  19
ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  3
Γενικό άθροισμα  2472

news247 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου