egnatiaodouΠρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του υποέργου 4 στο τµήµα Φλώρινα-Νίκη» του έργου της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε «Κάθετος άξονας 50 Εγνατίας Οδού: Κοζάνη –Φλώρινα- Νίκη, Τµήµα : Φλώρινα-Νίκη».
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση ΚΘ΄ΕΠΚΑ,  Σιδηροδροµικού Σταθµού 8, 53100 Φλώρινα, υπόψιν κ. Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206 από 22/04/2013 έως 26/04/2013) από τις 09.00πµ έως τις 14:00µ.µ.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.