Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND, για την οποία είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά το 2009 το Δημοτικό Συμβούλιο Πτολεμαίδας καταθέτοντας μάλιστα και ασφαλιστικά μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την έγκριση των  περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του έργου : «Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, µε κωδικό ‘4932 ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α CENTER’» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.Β.Ε,σε κτίριο επί της οδού 25ης Μαρτίου 53, στη ∆.Κ. Πτολεµαΐδας, απέσπασε η ομώνυμη εταιρεία, έπειτα από την 12-09-2012 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού και την από 10-11-2011 αυτοψία υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.
Να θυμίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη κεραία είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά τον Απρίλιο του 2009 το Δημοτικό Συμβούλιο Πτολεµαΐδας καταθέτοντας μάλιστα και ασφαλιστικά μέτρα. Πλέον με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η εταιρεία WIND αποκτά το νόμιμο δικαίωμα ώστε να προχωρήσει στη συγκεκριμένη εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού. Στο συγκεκριµένο σταθµό υπάρχουν τρεις µη παραβολικές και µία µικροκυµατική κεραία κινητής τηλεφωνίας Wind.
Σημείωση:Όπως αναφέρεται στην Περιβαλλοντική Έκθεση: « Η επιλογή της θέσης του έργου, έγινε µε γνώµονα την κάλυψη των αναγκαίων προϋποθέσεων που θέτει η εταιρία WIND ΕΛΛΑΣ, όσον αφορά την διασύνδεση µε άλλους σταθµούς τηλεφωνίας, την ύπαρξη των αναγκαίων υποδοµών και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επισηµαίνεται ότι η πύκνωση και η ορθή σχεδίαση του δικτύου κεραιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο όσο για να εκπέµπεται χαµηλότερη ηλεκτροµαγνητική ενέργεια αλλά όσο και για την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών προς το κοινό».

kozan.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου