Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης
προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015) για τα προγράμματαΚοινωφελούς Χαρακτήρα.Ημερομηνία Ανάρτησης Περιγραφή
02.04.2015 Δελτίο Τύπου - Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης
02.04.2015 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΔΑ: ΨΑ0Μ4691Ω2-56Κ)
02.04.2015 Παράρτημα Ι
02.04.2015 Παράρτημα ΙΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου