Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

279 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, Ν.Κοζάνης (8μηνα ) – 63 Θέσεις εργασίας για το Νομό Φλώρινας

dei

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Διακοσίων  εβδομήντα εννέα (279) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού  Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης και    συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα  (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Κλικ εδώ για την προκήρυξη 

63 Θέσεις εργασίας για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας,για το Νομό Φλώρινας
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εξήντα τριών  (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής  Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, για τις θέσεις που  – 2 –  ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)  προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Κλικ εδώ για την προκήρυξη

kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου