Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Νέα προκήρυξη για 8μηνα στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου- Δείτε τις θέσεις και την προκήρυξη

60 θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗΤην ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνα), ανακοίνωσε η ΔΕΗ Α.Ε. πρόκειται για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης (με αριθ. πρωτ.: 4398/06.06.2013 που αφορά στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2013).
Οι ειδικότητες είναι: ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών /Υποσταθμών (4 άτομα), ΔΕ Μηχανοτεχνίτης (34 άτομα), ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (13 άτομα), ΔΕ
Τεχνίτες Συγκολλητές (2 άτομα), ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού, ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης (3 άτομα), ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου (2 άτομα), ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων.
Τα απαιτούμενα προσόντα αναλύονται στην προκήρυξη, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ΔΕΗ. Να σημειωθεί στα απαιτούμενα προσόντα προσμετράτε η ανεργία, οι πολύτεχνοι, τα ανήλικα τέκνα, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός βασικού τίτλου, εμπειρία, όπως και η εντοπιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην προκήρυξη, μέσω των διαδικτυακών τόπων της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr), καθώς και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών φορέων - Εποχικό.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Δημήτριο τηλ: 24610-54212, κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-54305.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στη ΔΕΗ: 226 ταμίες και γραμματείς
Με 226 διοικητικούς υπαλλήλους και ταμίες ενισχύεται η ΔΕΗ σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την «Εργασία Τώρα» υπάρχουν έτοιμες οι πρώτες έξι προκηρύξεις που αφορούν τη πρόσληψη 190 υπαλλήλων. Εντός των ημερών η Επιχείρηση θα ανακοινώσει επίσημα τις προκηρύξεις και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η έγκαιρη δημοσίευση των προκηρύξεων επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς, όπως δημοσιεύει το deitzis.blogspot.com. Αναλυτικότερα:

61 ευκαιρίες στη ΔΕΗ Μακεδονίας – Θράκης.
Στην πρόσληψη 61 εποχικών υπαλλήλων με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας προχωρά η Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ στην Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης. Θα επιλεγούν: (Θεσσαλονίκη) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ταμίες) 20, ΔΕ διοικητικών γραμματέων (υπάλληλοι γραφείου) 17, (Έδεσσα) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1, (Γιαννιτσά) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1, ΔΕ Διοικητικών γραμματέων 1, (Κατερίνη) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1, ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων 1, (Κιλκίς) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1, (Πολύγυρος) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 1, ΔΕ Διοικητικού γραμματέων 1, (Ν. Μουδανιά) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2, ΔΕ Διοικητικών γραμματέων 2, (Κοζάνη) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2, (Ξάνθη) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2, (Καβάλα) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 2, (Κομοτηνή) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 3, ΔΕ Διοικητικών γραμματέων 1, (Αλεξανδρούπολη) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 3. Τηλ:  2310 48 2277 , 2310 454054.

10 στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας σε Κρήτη, Κοζάνη, Ρόδο
Την πρόσληψη 10 εποχικών υπαλλήλων με 8μηνες συμβάσεις εργασίας ανακοίνωσε η ΔΕΗ στις περιοχές της Κρήτης, της Κοζάνης και της Ρόδου. Οι ειδικότητες αφορούν ΤΕ Υγειονομικούς Τεχνολόγους (νοσηλευτές – νοσηλεύτριες) 2. Δυνατότητα συμμετοχής στο δαιγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Για τους υγειονομικούς τεχνολόγους απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Η κατανομή των θέσεων ανά περιοχή είναι η εξής: Αθερινόλακκος 2 (θέσεις), Κοζάνη 7, Ρόδος 1.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 24630 52284, 24630 52228 (Κοζάνη), 28430 63162 (Αθερινόλακκος) και 22410 49014 (Ρόδος).

Δείτε τις θέσεις, όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε.: ΔΕΘ ΑΗΣ ΑΓΔΗΜ 6 2013.pdf

prlogos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου