Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου του Δήμου Πτολεμαΐδας Ανέστη Σπανίδη .


ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

  Από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας.
   Πτολεμαΐδα σήμερα 9-1-2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 μ.μ.  στο Δημοτικό  Κατάστημα  συνήλθε για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο  Εκτακτα  μετά την τηλεφωνική   πρόσκληση του Προέδρου  Δ.Σ.  κ. Γ. Γεωργίου Καμπούρη  που  ειδοποιήθηκε ο κάθε σύμβουλος  χωριστά  και η  κ. Δήμαρχος , σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:
……………………………………………………………………………
 Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου  του Δήμου Πτολεμαΐδας Ανέστη Σπανίδη .
……………………………………………………………………………
  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης  παρουσία της κ. Δημάρχου  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  του 1ου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης  Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου  Αναστάσιο Σπανίδη  και έδωσε το λόγο στην κ. Δήμαρχο η οποία εξέθεσε  ότι :
 Με την αγγελία του απρόσμενου θανάτου του πρώην Δημάρχου  του Δήμου Πτολεμαίδας, Ανέστη Σπανίδη  συνήλθε εκτάκτως σήμερα 9 Ιανουαρίου 2014 το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας  προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα , εκτιμώντας την μεγάλη προσφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην τοπική κοινωνία. Να αποδώσει την πρέπουσα  και επιβαλλόμενη τιμή στον άνθρωπο που διακρίθηκε  καθόλες τις εκφάνσεις ζωής του, στην εργασιακή του διαδρομή καθώς ήταν φιλόλογος καθηγητής αλλά και κυρίως κατά την περίοδο που διετέλεσε δήμαρχος, τα έτη 1975- 1978 και 1983-1986  που επί των ημερών του αναβαθμίσθηκε η πόλη της Πτολεμαΐδας , οργάνωσε την ΔΕΥΑΠ ιδρύθηκε το πρώτο ΚΑΠΗ και πολλά άλλα υπήρξε ένας άνθρωπος  μετριοπαθής στα λόγια και τις πράξεις με υψηλό αίσθημα ήθους, ένας εξαιρετικός "κύριος" με αξίες τις οποίες και υπηρέτησε .
Έπειτα από τα παραπάνω η Δήμαρχος ζήτησε  να εκδοθεί ψήφισμα  για τον εκλιπόντα, να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο  κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του, να εκφράσει τη βαθιά θλίψη του και τα ειλικρινή  συλλυπητήρια της Δημάρχου και των μελών του δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος, να γίνει η κηδεία με δαπάνη του Δήμου Εορδαίας ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του και να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος στην εξόδιο ακολουθία.
 
                                           Αριθμ. απόφ. 1/2014.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής για τον θάνατο του πρώην Δημάρχου  του Δήμου Πτολεμαΐδας Ανέστη Σπανίδη ως ακολούθως :
 
1. Να  παραστεί  σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο  κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του.
2. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη  και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  στους οικείους του Εκλιπόντος .
3. Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος στην εξόδιο ακολουθία του.
4. Να γίνει η κηδεία του  με δαπάνη του Δήμου Εορδαίας.
5. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.
 
      Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 1/2014
……………………………………………………………………………
 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου