Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΜΠΑΤΑΞΗΔΕΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ ΣΤΟ ΙΚΑ. ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ 10 ΕΥΡΩ. ΞΕΦΤΥΛΙΣΜΕΝΟΙ...

Από τον έλεγχο από το Τοπικό Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Πλατεία

Συντάγματος προέκυψε πως έως τις 28.6.2013, το ΠΑΣΟΚ όφειλε κύριες

εισφορές μαζί με πρόσθετα τέλη ποσό 109.415,40 ευρώ για τη μισθολογική


περίοδο απασχόλησης από 1.2.2013 έως 30.4.2013. Για την ίδια περίοδο

το ποσό που όφειλε η Νέα Δημοκρατία ήταν στα 256.061,49 ευρώ.

makeleio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου