Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Ονούφριος Μαυρίδης: Άγνοια των πραγματικών δεδομένων ή πολιτική ισορροπιών;

onoufrios mauridis Κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι, λέει ο λαός όταν τις μεγάλες διακηρύξεις και τα μεγάλα λόγια ακολουθούν πράξεις και ενέργειες κατώτερες των περιστάσεων. Φοβάμαι ότι για μια ακόμη φορά επαληθεύεται η λαϊκή αυτή παροιμία στον ευαίσθητο χώρο της υγείας.
     Κατ΄αρχήν οφείλω να διευκρινίσω ότι είμαι  υπέρμαχος του εξορθολογισμού στον χώρο της υγείας με συνενώσεις,  συγχωνεύσεις, ακόμη και καταργήσεις τμημάτων και Νοσοκομείων αρκεί τα κριτήρια να είναι αντικειμενικά και με γνώμονα την μεγαλύτερη ποιοτική και ποσοτική εξυπηρέτηση των πολιτών με το μικρότερο δυνατό κόστος.
    Όταν όμως οι αποφάσεις παίρνονται με κριτήρια εγωιστικά , τοπικιστικά και αντιεπιστημονικά, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι το  καλύτερο και η λύση δεν μπορεί να είναι διαχρονική .
     Στις δύο Ω.Ρ.Λ κλινικές των δύο νοσοκομείων του  νομού υπηρετούν τέσσερις  γιατροί δύο στο Μαμάτσειο και δύο στο Μποδοσάκειο. Οι εφημερίες των  γιατρών υποχρεωτικά πρέπει να καλύπτουν τις καθημερινές από Δευτέρα έως Πέμπτη για την ασφάλεια των χειρουργημένων. Έτσι, από Παρασκευή μεσημέρι έως την Δευτέρα το πρωί δεν υπάρχει Ωτορινολαρυγγολόγος γιατρός στον Νομό,  αλλά δυστυχώς και σ΄όλη την Δυτική Μακεδονία.  Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα οι  δύο Διευθυντές των Ω.Ρ.Λ/κων κλινικών Μαυρίδης Ονούφριος και  Γρηγοριάδης Γεώργιος στις 5-10-2012 με κοινή πρότασή τους, ζήτησαν από το Δ.Σ να συνενωθούν τα δύο τμήματα και να δημιουργηθεί  ένα τμήμα με τέσσερις  γιατρούς  ώστε να μπορεί να καλύπτει εφημεριακά ολόκληρο το μήνα όχι μόνο τον Νομό Κοζάνης αλλά  όλη την Δ. Μακεδονία.
     Δυστυχώς το  Δ.Σ με την υπ΄αριθμ. 651/10-10-2012 απόφασή του  με σχετική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα των δυο Διευθυντών.
 Η λεπτομέρεια στην υπόθεση αυτή είναι ότι η πρόταση των Διευθυντών προσδιόριζε ότι το νέο τμήμα θα στεγάζεται στο Μποδοσακειο  νοσοκομείο για συγκεκριμένους λόγους που τους αναφέρω παρακάτω για γνώση όλων των κατοίκων της Δ. Μακεδονίας.
Τα δύο Ω.Ρ.Λ/κα τμήματα λοιπόν έχουν το εξής προφίλ:
                                        ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ
Ω.Ρ.Λ κλινική «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ»        ΩΡΛ κλινική «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ»
Δ/ντου       1 Δ/ντου 1
Επιμ. Α΄       1

Επιμ. Β΄       1 Επιμ. Β΄ 1
Ειδικ/νων       1

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
Πτέρυγα 3ου ορόφου
 Θάλαμοι  0
Θάλαμοι δίκλινοι 3 7 κλίνες
διάσπαρτες στον
χειρ/κο τομέα
Θάλαμοι τετράκλινοι 2
Σύνολο κλινών 14
Γραφείο Δ/ντου
Γραφείο ιατρών
Γραφείο προϊσταμένης
Βιβλιοθήκη
(δομημένη καλωδίωση Η/Υ)1
1
1
1
1    Εξεταστήριο τμήματος  1 (πλήρως εξοπλισμένο) Εξωτερικά ιατρεία με 4 χώρουςμε 2 χώρουςΑκουολογικός θάλαμος ,ενδοσκοπικός θάλαμος Θάλαμος ηλεκτρονυσταγμογραφίας) Εφημερίο            11
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»  «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
Σετ πλήρες ρινός 3 1
Σετ πλήρες αμυγδαλών 3 2   ελλιπή
Σετ πλήρες ωτός 1
Σετ πλήρες λάρυγγος 2
Σετ πλήρες οισοφαγοσκόπησης 1
Μικροσκόπια
(χειρουργικο- εξεταστικό)
2

Ακουογράφος 1 1
Τυμπανογράφος 1 1
Εύκαμπτα  λαρυγγοσκόπια 2 1
Άκαμπτα λαρυγγοσκόπια 1 1 κατεστραμμένο
Ακουστικό ρινόμετρο  1
( μοναδικό στη Β. Ελλάδα/ έρευνα
παιδιών
πληθυσμού της περιοχής Εορδαίας/
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)

1


Laser1 Υπερηχοτόμος11Μετωπιαίοι   φωτισμοί
Ψυχρού  φωτισμού42Μετωπιαίοι φωτισμοί
Θερμού φωτισμού32Αναρροφήσεις21Η/Υ31Πλήρη σετ εξεταστικών εργαλείων21
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ω.Ρ.Λ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΠΟΔΟΣΟΚΕΙΟΥ
  1. 1.    Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ISO
  2. 2.    Χορηγεί 2 χρόνια ειδικότητα
  3. 3.    Εκπονήθηκε διδακτορική διατριβή με μέσα και υλικά του τμήματος
  4. 4.    Συμμετοχή  σε συνέδρια με posters και ανακοινώσεις (σε 2 υπήρξε και διάκριση) σύνολο 15
  5. 5.    Αναγνώριση από την προηγούμενη Διοίκηση ως το συμφερότερο τμήμα
    ( οικονομία κλίμακας )
   Μετά την παράθεση των στοιχείων αυτών  θα παρακαλούσα κάθε νοήμονα πολίτη να μας πει σε ενδεχόμενη μετακίνηση χάριν  οικονομίας  αλλά κυρίως χάριν αποτελεσματικότητας, ποιο τμήμα θα μετακινούσε ;
  Όπως είναι γνωστό σε αντίθεση με την κοινή λογική η απόφαση είναι να μετακινηθεί η Ω.Ρ.Λ κλινική του Μποδοσάκειου  Νοσοκομείου στην Κοζάνη.
Το πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή η λύση θα φανεί από τις πρώτες κιόλας ημέρες της υλοποίησης.
    Βέβαια χωρίς να θέλω να απαλλάξω το Δ.Σ του Νοσοκομείου από την συνενοχή σ΄ αυτήν την απόφαση, ξέρω  ότι την κύρια ευθύνη έχει η 3η Υ.Πε . που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.
   Ο Διοικητής  της 3ης Υ.Πε  ο κ. Ανδριόπουλος διετέλεσε Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και  όφειλε να ξέρει την λειτουργία των τμημάτων αυτών.
Ο Υποδιοικητής  κ. Μπογιατζίδης διετέλεσε 5 χρόνια Διοικητής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου  και  όφειλε να ξέρει πολύ καλύτερα και ο κ. Νάνος τα γνώριζε από πρώτο χέρι .
Υστερόγραφο 1ο : Η Εξέλιξη αυτή με οδήγησε στη παραίτηση από Διευθυντή
Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου για να έχω δικαίωμα να
κοινοποιήσω τις σκέψεις μου.
Υστερόγραφο 2ο :   Θα μπορεί να ισχυριστεί η  Περιφέρεια  ότι αυτή ήταν απόφαση
του Δ.Σ του Νοσοκομείου και ως  εκ τούτου αδίκως
κατηγορείται
Ναι,  είναι απόφαση του Δ.Σ  αλλά καθ’ υπόδειξη.
Υστερόγραφο 3ο :   Θα μπορεί να ισχυριστεί η  Περιφέρεια  ότι  ο Διευθυντής  της
Ω.Ρ.Λ κλινικής του Μποδοσάκειου βρίσκεται στα όρια της
συνταξιοδότησης.   Ναι , αλλά αυτό μου θυμίζει το γνωστό
ανέκδοτο του μεθυσμένου που έψαχνε το ρολόι του  κάτω από
μία κολώνα της ΔΕΗ και όταν τον ρώτησε κάποιος περαστικός
γιατί το ψάχνεις εδώ αφού λες ότι το έχασες πιο πέρα
απάντησε « Αφού εδώ έχει φως»
Υστερόγραφο 4ο :   Αν αμφισβητείται η ακρίβεια , η ειλικρίνεια, η αντικειμενικότητα
και η ορθότητα των γραφόμενων προσκαλώ τον οποιοδήποτε
έχει άποψη στο συγκεκριμένο θέμα σε δημόσιο διάλογο.
                                         
                                           ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Ω.Ρ.Λ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
                                      ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                                      ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

kozan.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου