Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Τέλος στο αλαλούμ με τις χρεώσεις υπέρ τρίτων;

Εκπνέει στις 15 Ιουλίου η διορία που έχει δώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να παράσχουν αναλυτικά στοιχεία για τους φόρους και τα τέλη υπέρ τρίτων που εισπράττουν, στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας για την κατάργηση τουλάχιστον 150 (από τις περίπου 350) μη ανταποδοτικές χρεώσεις.
Οι φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα τέλη, εισφορές, φόρους χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα που εισπράττουν αλλά και ποιες δαπάνες καλύπτονται από τα συγκεκριμένα έσοδα.
Δικαιούχοι των μη ανταποδοτικών χρεώσεων είναι κυρίως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ειδικά οι εισφορές υπέρ των Ταμείων αποτελούν κοινωνικούς πόρους και τυχόν κατάργηση τους θα τα οδηγούσε σε άμεσο οικονομικό αδιέξοδο και αδυναμία καταβολής παροχών και συντάξεων προς τους ασφαλισμένους.
Τα Ταμεία μέσω των κοινωνικών πόρων εισπράττουν 2 δισ. ευρώ ετησίως. Μόνο από την εισφορά υπέρ ΟΓΑ το όφελος είναι 1 δισ. ευρώ.
Στους Δήμους μεταξύ των άλλων καταβάλλονται τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα), το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το τέλος παρεπιδημούντων.
Στα μη ανταποδοτικά τέλη εντάσσονται ο επίναυλος 3%, τα λιμενικά τέλη 5%, τα τέλη υπέρ ΝΑΤ 6,5% τα αχθοφορικά, κ.α. που φθάνουν στα 95 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας ο προϋπολογισμός του 2014 θα πρέπει να προβλέπει τον εξορθολογισμό των μη ανταποδοτικών χρεώσεων και όλες οι απαραίτητες ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013. Καταρχήν θα εκτιμηθεί το είδος και το ύψος των εσόδων από φόρους και τέλη υπέρ τρίτων, καθώς και το ύψος των δαπανών που καλύπτουν.
Οι μη ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων αποτελούν θεσμοθετημένες οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σε φορολογούμενους ή συναλλασσόμενους, άτομα ή επιχειρήσεις, για την οικονομική ενίσχυση τρίτων. Τρίτοι μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ασφαλιστικά ταμεία και άλλα ιδρύματα δημόσια ή ιδιωτικά.
Τα βασικότερα μη ανταποδοτικά τέλη είναι:
-Υπέρ ΟΤΑ: Τέλος Ζύθου, Τέλη διαφήμισης, Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα), Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλος Παρεπιδημούντων.
-Ασφαλιστικά Ταμεία (κοινωνικοί πόροι): Εισφορά υπέρ ΟΓΑ (σε χαρτόσημα), Εισφορά επί των έργων (αφορά εργολήπτες) για το ΤΣΜΕΔΕ, Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών, Εισφορά υπέρ ΝΑΤ, Αγγελιόσημο.
Διάφορα: Εισφορά στις τιμές των φαρμάκων υπέρ Φαρμακευτικού Συλλόγου, Φόρος δημοσίων θεαμάτων, Εισφορά 2% υπέρ της δακοκτονίας, Εισφορά υπέρ Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών, Τέλη υπέρ Επιμελητηρίων, Σωματείων και Συλλόγων, Δασμοί για την ενίσχυση του ΕΟΤ κ.ά.

euro2day
polispress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου