Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Στις αρχές του 2015 η λειτουργία της «μικρής ΔΕΗ»

Εγκρίθηκε  με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, το σχέδιο αποκρατικοποίησης της που περιλαμβάνει τη δημιουργία και πώληση «μικρής », την είσοδο στρατηγικού επενδυτή και την πώληση πλειοψηφικού πακέτου στα δίκτυα μεταφοράς.
Πρόκειται για το σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το Μάιο από το ΥΠΕΚΑ και τίθεται σε εφαρμογή όντας ένα από τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
Η δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ», δηλαδή μιας νέας εταιρείας που θα έχει αντιπροσωπευτικό «καλάθι» μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και πελατειακή βάση,  εξυπηρετεί τόσο το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων όσο και την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ανάπτυξη ανταγωνισμού σε ισότιμη βάση ως προς το παραγωγικό δυναμικό ΔΕΗ και ιδιωτών.
Η νέα εταιρεία θα έχει το 30 % περίπου του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και θα περιλαμβάνει λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικά, μονάδες φυσικού αερίου καθώς και πρόσβαση στα απαιτούμενα ορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία των σταθμών.
Όπως προβλέπεται, η «μικρή ΔΕΗ» θα έχει 1400 μεγαβάτ λιγνιτικών μονάδων, 500 μεγαβάτ υδροηλεκτρικά και 500 φυσικού αερίου
Ωστόσο, παραμένει υπό εξέταση ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, πελάτες της ΔΕΗ με τρόπο αντιπροσωπευτικό ανά κατηγορία.
Στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν αναλογικά υποχρεώσεις (χρέη) της ΔΕΗ, το προσωπικό που απασχολείται στις μονάδες καθώς και κατ΄αναλογία διοικητικό προσωπικό. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρείας, στις αρχές του 2015.
Το δεύτερο στάδιο αφορά στην πώληση του 17 % των μετοχών της ΔΕΗ, από το 51 % που κατέχει σήμερα το Δημόσιο, ποσοστό που έχει ήδη μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά προτίμηση όπως αναφέρεται με προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή.
Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στο τρίτο τρίμηνο του 2015 και να ολοκληρωθεί στο τέλος του ίδιου έτους ή στις αρχές του 2016.
Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, δηλαδή την θυγατρική εταιρία ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) το σχέδιο αποκρατικοποίησης προβλέπει την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών και πλήρη αποχώρηση της ΔΕΗ από τα δίκτυα μεταφοράς αλλά με παράλληλη διατήρηση καταστατικής μειοψηφίας από το Δημόσιο.
Σε πρώτη φάση προβλέπεται είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ), με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από τον επενδυτή, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2013.
Ως το δεύτερο τρίμηνο του 2014 ο επενδυτής θα αποκτήσει έως και το 51 % των μετοχών της εταιρίας.

polispress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου