Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Κοζάνης

ergasiaO OΑΕΔ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Σχολικό Έτος 2013-2014, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όποιες από τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού, ενός και μόνο Νομού, επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό έτος 2013-2014. Υποβολή αιτήσεων: από 21/06/2013 έως 02/07/2013.

ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20041, 24610-20281)
Οι ειδικότητες έχουν ως εξής:
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι – Ναυπηγοί, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ14-Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής,ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι– Ναυπηγοί, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Φυτικής Παραγωγής- Θερμοκηπειακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας,ΠΕ18-Τεχνολόγοι Οχημάτων, ΠΕ18-
Κομμωτικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, Συγκολλητών,  Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Μεταλλικών κατασκευών, Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας, Πληροφορικής. ΔΕ-Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄κύκλου, Εμπειροτεχνίτες Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85
Περισσότερες πληροφορίες εδώ…

kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου