Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Αγορά Εργασίας: 1 θέση Μηχανολόγου Μηχανικού (Π.Ε.) – για 10 μήνες – στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων στην Πτολεμαΐδα

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (, ενδιαφέρεται ν’ απασχολήσει ένα Μηχανολόγο Μηχανικό για το ερευνητικό πρόγραμμα «Modelling and experimental validation of Calcium Looping CO2-capture process for near-zero CO2 emission power plants (CAL-MOD)». Δείτε περισσότερα εδώ http://www.certh.gr/BDAB548A.el.aspx

kozan.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου