Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Α̟ποφασίσθηκε η εκταφή νεκρών από τα κοιμητήρια της Το̟ικής Κοινότητας ΠτελεώνοςΣε σύσκεψη τουΔημοτικό Συμβούλιο που συμμετείχα με υ̟ηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΗ σχετικά με την εξαγορά της Τ.Κ. Πτελεώνος α̟ό τηνΔΕΗ ζητήθηκε  παράλληλα ό̟ως διευθετηθεί το θέμα των Ιερών Χώρων και των
Νεκροταφείων του Οικισμού.
Για το θέμα των Ιερών Χώρων αρμοδιότητα έχει η εκκλησία
Για το θέμα των νεκροταφείων και εφόσον τηρηθούν και οι δύο  πλευρές οι δεσμεύσεις  προτείνουμε την εκταφή νεκρών και την το̟οθέτηση των οστών σε οστεοφυλάκιο με την ̟ροϋ̟όθεση της εξαγοράς του οικισμού από την ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου