Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Πόσο μειώνονται οι επικουρικές από 300 ευρώ και άνω

Ειδική εισφορά από 3% έως 10% θα ισχύσει από 1/9/2011 στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ η εισφορά υπολογίζεται ως εξής.

1. Για συντάξεις από €300,01 έως €350,00, ποσοστό 3%

2. Για συντάξεις από €350,01 έως €400,00, ποσοστό 4%/....


3. Για συντάξεις από €400,01 έως €450,00, ποσοστό 5%

4. Για συντάξεις από €450,01 έως €500,00, ποσοστό 6%

5. Για συντάξεις από €500,01 έως €550,00, ποσοστό 7%

6. Για συντάξεις από €550,01 έως €600,00, ποσοστό 8%

7. Για συντάξεις από €600,01 έως €650,00, ποσοστό 9% και

8. Για συντάξεις από €650,01 και άνω, ποσοστό 10%.

Tο ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των 300 ευρώ. Δηλαδή, αν το ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ ανέρχεται σε 305 ευρώ, η παρακράτηση που θα επιβληθεί καθορίζεται σε 5 ευρώ (και όχι σε 9,15 ευρώ, που βάσει του ποσοστού 3% θα έπρεπε να επιβληθεί).

Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη λόγω θανάτου ΕΤΕΑΜ συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισμό των ποσών επί των οποίων θα υπολογιστεί η ειδική εισφορά λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.

Συγκεκριμένα

1. αν το συνολικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ που έχει μεταβιβαστεί σε χήρα κατά 70% και σε 1 τέκνο κατά 20% ανέρχεται σε 500 ευρώ, η παρακράτηση που αναλογεί στο ποσό τούτο εκ 35 ευρώ θα επιμεριστεί κατά 7/9 στη χήρα και κατά 2/9 στο τέκνο

2. αν το συνολικό ποσό σύνταξης ΕΤΕΑΜ που έχει μεταβιβαστεί σε χήρα και 2 τέκνα ανέρχεται σε 500 ευρώ, η παρακράτηση που αναλογεί στο ποσό τούτο εκ 35 ευρώ θα επιμεριστεί κατά το μεταβιβασθέν στα δικαιοδόχα μέλη ποσοστό σύνταξης (αν το ποσοστό μεταβίβασης της χήρας είναι 63,64% και κάθε τέκνου είναι 18,18%, τότε το ποσό των 35 ευρώ επιμερίζεται κατά τα ίδια ποσοστά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου